30.06.20. Javna nabavka br. 37/2020 - Izrada servisa za predviđanje parametara saobraćaja radi predikcije povećanog intenziteta saobraćaja na naplatnim stanicama, predviđanje prosečne brzine vozila i optimizacija broja aktivnih naplatnih traka


Štampa