QMS

19.09.19. Realizovana Resertifikaciona provera ISO 9001:2015 i tranziciona provera standarda ISO 45001

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ je tokom juna 2019. godine uspešno realizovalo drugu resertifikacionu proveru integrisanih menadžment sistema prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 za sistem upravljanja kvalitetom i  tranzicionu proveru prema zahtevima ISO 45001:2018 za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Proveru su sproveli ocenjivači sertifikacionog tela Stand Cert iz Beograda, kojom su potvrdili da su procesi u javnom preduzeću „Putevi Srbije“  usaglašeni  sa zahtevima oba standarda i usklađeni po zahtevima novog standarda ISO 45001.

 

Svi učesnici su tokom provere pokazali izuzetnu posvećenost na integrisanim menadžment sistemima iz delokruga rada svojih procesa, a čime su potvrdili i kontinuitet usaglašenosti sistema menadžmenta kao celine.

Nivo razvijenosti integrisanih menadžment sistemi u okviru Odeljenja kvaliteta u Sektoru za UISS stvorio je utemeljenje za uspostavljanje i dalji razvoj drugih sistema menadžment relevantnih za ostvarenje ciljeva poslovanja JP „Putevi Srbije“.

02.07.18. Realizovana tranziciona i druga nadzorna provera po ISO 9001 i OHSAS 18001

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ je 19 i 20.juna 2018. godine uspešno realizovalo tranzicionu i drugu nadzornu proveru integrisanih mendžment sistema po ISO 9001:2015 za sistem upravljanja kvalitetom i OHSAS 18001:2008 za sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednošću na radu. Ovim je preduzeće pokazalo potpunu usklađenost sa novom verzijom standarda ISO 9001:2015. Ocenjivači sertifikacionog tela MSC iz Beograda su izvršili proveru i potvrdili visok nivo usaglašenosti poslovanja JP „Putevi Srbije“ sa zahtevima oba standarda, naglašavajući da je nivo primene osnovnog standarda daleko iznad javnih preduzeća koja imaju implementiran ISO 9001:2015.

Svi učesnici provere su pokazali izuzetnu posveđenost u svom delokrugu rada na integrisanim menadžment sistemima i spremnost da unapređuju svoje poslovne procese kroz kontinuirana poboljšanja. Izuzetno dobro postavljen integrisani menadžment sistem, kojim se upravlja u okviru poslova integrisanih menadžment sistema Odeljenja kvaliteta u Sektoru UISS, zadovoljio je zahteve oba standarda i postavljen je na način da omogućava budući razvoj i integraciju novih standarda.

 

"Oskar kvaliteta" 2017

• Info o nagradi