Odeljenje održavanja i zaštite putnih objekata

Odeljenje održavanja i zaštite putnih objekata je nadležno za redovno i periodično održavanje putnih objekata na državnim putevima I i II reda. U održavanje putnih objekata spadaju radovi na održavanju i otklanjanju svih oštećenja i kvarova na objektima, kao i pregledi, praćenje i evidentiranje promena stanja objekata.


Odsek održavanja i zaštite mostova i putnih objekata

Odsek održavanja i zaštite mostova i putnih objekata upravlja svim aktivnostima vezanim za redovno i periodično održavanje mostova i putnih objekata.

Redovnim održavanjem mostova i putnih objekata obezbeđuje se trajnost i funkcionalnost mostova, sprečava se ili odlaže nastanak većih oštećenja, otklanjaju se manja oštećenja nastala tokom redovne eksploatacije objekta ili priprema objekat za sezonske saobraćajne uslove. Radovi redovnog održavanja se definišu programom redovnog održavanja mostova.

Pored radova na redovnom održavanju mostova, ovo odeljenje upravlja i radovima na periodičnom održavanju mostova, u koje spadaju radovi na otklanjanju složenijih oštećenja – rehabilitacije.

Takođe postoje i Hitni radovi na održavanju mostova, kojim se smatraju svi radovi na otklanjanju iznenadnih pojava ili šteta nastalih usled poplava, zemljoresa...itd., kojima se direktno ugrožava bezbednost saobraćaja.


Odsek za klizišta i potporne zidove

Odsek za klizišta i potporne zidove bavi se upravljanjem  aktivnostima vezanim za praćenje i evidentiranje klizišta i drugih nestabilnih pojava na državnim putevima I i II reda. U cilju efikasnijeg obavljanja ovih aktivnosti, formiran je posebno specijalizovan tim za praćenje i evidentiranje klizišta, prati specifične objekte koji zahtevaju posebnu obradu u smislu praćenja, posmatranja, geoloških istraživanja i donošenja hitnih mera radi zbrinjavanja nastalih oštećenja i raznih patoloških pojava na putu i pored puta.

Mapa klizišta na državnim putevima I i II reda

Mapa klizišta na državnim putevima I i II reda