Odeljenje obrade podataka

Odeljenje obrade podataka radi na automatskoj obradi podataka naplate putarine i poslovima prenosa podataka sa terena.

U aktivnosti AOP-a spadaju: