Ljubljana (Slovenija) - jun 2018

asecap

Sednicu ASECAP 2018/2 Upravnog odbora, održanu 06. juna 2018.g. u Ljublјani, obeležilo je isticanje doprinosa ASECAP-a u razvoju evropskog transporta.

Mnogi cilјevi su ostvareni zahvalјujući strukturi ASECAP-a kao velikog transportnog udruženja koje, u uslovima složenih i promenlјivih tehničkih prioriteta Inteligentnih transportnih sistema, intenzivno sarađuje sa evropskim institucijama i organizacijama. Takođe, efikasna tela ASECAP-a i njihova saradnja sa aktivnim državama članicama, koje redovno sakuplјaju i razmenjuju podatake, omogućuje ocenjivanje uspešnosti ostvarivanja strateških interesa i predlaganje dalјih prioritetnih aktivnosti.

Brisel (Belgija) - mart 2018

asecap

Na Sednici ASECAP 2018/1 Upravnog odbora, održanoj 20. marta 2018.g. u Briselu, kojom je predsedavao predsednik J. Nunjez, pohvalјene su ASECAP aktivnosti u ispunjavanju cilјeva usvojenih na prethodnoj Sednici.

ASECAP je doprineo razvoju evropskog transporta kroz saradnju sa evropskim institucijama i organizacijama u sprovođenju strateških planova kroz Inteligentne transportne sisteme.

Pariz (Francuska) - maj 2017

asecap

Druga sednica 2017/2 ASECAP Upravnog odbora održana je 29. maja 2017.g. u Parizu. 

Na sednici su razmatrane prioritetne aktivnosti razvoja evropskog transporta. Predstavljene su oblasti ASECAP interesa, kao što su evropski servis elektronske naplate putarine (EETS), razvoj koncesionih programa, veće investiranje u evropsku putnu infrastrukturu, fokusiranje na konkretne aktivnosti u vezi sa bezbednošću saobraćaja, kao i identifikovanje ASECAP razvojne politike u kompleksnim i ITS tehničkim prioritetima koji se brzo menjaju.

Lisabon (Portugalija) - novembar 2016

asecap

Razmatranje i ocenjivanje razvoja situacije u transportu EU obeležilo je treću sednicu 2016/3 ASECAP Upravnog odbora, održanu 14. novembra 2016. godine u Lisabonu. 

Pažnja je posvećena dekarbonizaciji transporta kojim se predviđa da uloga auto-puteva i planiranje i finansiranje infrastrukture u EU budu elementi rasta, ali i bezbedne, zelene mobilnosti. Kako je zaključeno, političko okruženje u EU nije blagonaklono prema putnoj infrastrukturi. Zato su potrebne aktivnosti ASECAP-a i svih njegovih članova da na svim nivoima promovišu poruku da putevi čine ključni element političkog, socijalnog i ekonomskog zelenog rasta u svim EU državama.