Brisel (Belgija) - mart 2018

ASECAP, UPRAVNI ODBOR, zapisnik sa Sednice 2018/1

Na Sednici ASECAP 2018/1 Upravnog odbora, održanoj 20. marta 2018.g. u Briselu, kojom je predsedavao predsednik J. Nunjez, pohvalјene su ASECAP aktivnosti u ispunjavanju cilјeva usvojenih na prethodnoj Sednici.

ASECAP je doprineo razvoju evropskog transporta kroz saradnju sa evropskim institucijama i organizacijama u sprovođenju strateških planova kroz Inteligentne transportne sisteme.

Prioritet je bio organizovanje ASECAP-a kao velikog Transportnog udruženja koje će skrenuti pažnju na važnost autoputeva u društveno - ekonomskom rastu i sprovođenje evropskog elektronskog sistema naplate putarine, kao i stalno ulaganje u putnu infrastrukturu radi unapređenja bezbednosti saobraćaja i dalјi razvoj planova za koncesije.

Najbitnije aktivnosti iznete u Komitetima predstavnika na Sednici u Briselu su revizija evropskog elektronskog sistema naplate putarina, kao i revizija Direktive za Eurovinjete.

Istaknut je i značaj ASECAP lanaca spasavanja života koji je uvela Evropska komisija, da bi se smanjile povrede u saobraćajnim nezgodama, kao i revizije Direktiva o bezbednosti saobraćaja. Napomenuto je da razvoj bezbednosti saobraćaja treba sprovoditi u okviru Valeta Deklaracije usvojene 29. marta 2017.g.

Da bi usluge Inteligentnih transportnih sistema bile dostupne korisnicima širom Evrope neophodna je prekogranična saradnja kroz C-ROADS Memorandum o razumevanju.

Predstavlјeni su i značajni ASECAP-ovi statistički podaci o prosečnom dnevnom saobraćaju i određeni su klјučni pokazatelјi učinka.

Sednica je završena zaklјučkom o potrebi saradnje, kako država članica ASECAP-a, tako i ASECAP-a sa organizacijom IBTTA (Međunarodno udruženje za mostove, tunele i autoputeve).


Štampa