Lisabon (Portugalija) – maj 2015

asecap

U Lisabonu je 27.05.2015.g. odžana druga sednica ASECAP Upravnog odbora.
Usvojen je dnevni red, zapisnik sa sednice Upravnog odbora 2015/1 u Beču, izložene informacije o Egnaсia S.A, Hellastron ASECAP članovima, Envalira Globalvia - zainteresovanost ili kandidatura, Izveštaji o aktivnostima za U.O., opisan razvoj situacije u EU, Izveštaj Gen. sekretara o ASECAP aktivnostima, ASECAP COPERS aktivnostima kao i temama COPER I - naplata putarine, Koncesije - predstavljanje izveštaja o ASECAP studiji, COPER II - Bezbednost – Održivost. Predstavljena su dokumenta ASECAP Komunikacija, COPER III: ITS – radio frekvencije i COPER IV, Statistika.

 

ASECAP, UPRAVNI ODBOR, zapisnik sa Sednice 2015/2

Druga sednica u 2015.g. ASECAP Upravnog odbora održana je u Lisabonu, 27.05.2015.g. Posle pozdravnog govora je usvojen dnevni red, zapisnik sa sednice Upravnog odbora 2015/1 u Beču, izložene informacije o Egnatia S.A, Hellastron ASECAP članovima, Envalira Globalvia -zainteresovanost ili kandidatura. Izveštaji o aktivnostima za U.O., opisan razvoj situacije u EU, Izveštaj Gen. sekretara o ASECAP aktivnostima, AECAP COPERS aktivnostima kao i temama COPER I - naplata putarine, Koncesije - predstavljanje izveštaja o ASECAP studiji, COPER II - Bezbednost – Održivost. Predstavljana su dokumenta ASECAP Komunikacija, COPER III: ITS – radio frekvencije i COPER IV, Statistika. Razmatrana su i administrativna i budžetska pitanja, izveštaj U.O. Generalnoj skupštini o aktivnostima iz 2014, produženje ugovora za revizora, Izveštaj revizora za aktivnosti iz 2014. i odobrenje računa za 2014. Dat je Predlog članarina za budžet 2016. i Nacrt budžeta za 2016. Predložene su ličnosti u ASECAP upravljačkim telima (na osnovu ASECAP statuta). Govorilo se i o drugim aktivnostima kao što su Izveštaji o aktivnostima za Upravni odbor, dešavanja kod ASECAP članova, buduće sednice Upravnog odbora,2016 ASECAP Studijski i informacioni dani, Informacije od SEOPAN, 2017 ASECAP Studijski i informacioni dani i dat poziv za kandidature za članove - domaćine.

U Lisabonu je 27. maja 2015.g.održana sednica 2015/2 ASECAP Upravnog odbora. Lista učesnika se može videti u aneksu zapisnika (na engl. jeziku) na sajtu ASECAP.
Dnevni red je usvojen u predloženom obliku. ASECAP predsednik O. Haleraker se zahvalio APCAP predsedniku Hozeu Bragi na gostoprimstvu i poželeo dobrodošlicu članovima U.O. posebno onima koji su prvi put prisustvovali sednici. Predsednik Haleraker je predstavio glavna dostignuća Asocijacije tokom njegovog predsedavanja u svim ključnim sferama interesovanja ASECAP-a (koncesije/naplata putarine/EETS, bezbednost saobraćaja, ITS) naglašavajući svoje ASECAP kontakte sa ličnostima iz EP i Komesarkom za transport V. Bulc.
Zapisnik je usvojen bez komentara ili izmena.
Pred.O. Haleraker je poželeo dobrodošlicu predstavnicima HELLASTRON kao novom ASECAP članu koji predstavlja interese grčkih auto-puteva, a predsednik HELLASTRON-a, B. Halkias, zahvalio se ASECAP-u na dobrodošlici i obećao je da će raditi naporno za ASECAP interese.
U.O. je dao pozitivan odgovor na dopis Tunnel D’ Envalira kojom žele da postanu ASECAP član. Gen. sekr. K. Dionelis bio je ovlašćen da uputi pozivno pismo predstavnicima kompanije da učestvuju na narednoj sednici U.O i da podnesu svoj upit za Sednicu 2015/3, novembar 2015, Rim).
Što se razvoja aktivnosti ASECAP u EU tiče, podneti su izveštaj Generalnog sekretara ASECAP aktivnosti i aktivnosti ASECAP – COPER.

Dokument Generalnog sekretara se fokusira na glavna interesna područja ASECAP-a koja treba koordinisati radi jakog prisustva ASECAP-a u novom periodu EU. Glavni elementi su uvek: režim naplate u EU, uvršćivanje zakona o koncesijama u 28 zemalja članica, prioriteti u bezbednosti saobraćaja i ITS pitanja među kojima je glavno pitanje radio frekvencija.
U svom izvršnom dokumentu, K. Dionelis je naglasio da interoperabilna naplata putarine u Evropi ostaje politički prioritet EU institutucija. Principi „korisnik plaća“ i „zagađivač plaća“, koje ASECAP u potpunosti podržava, ključni su prioriteti EU. Članovi su se složili da je uloga ASECAP-a presudna u tome. Međutim, naglašeno je da pan-evropski EETS ne deluje kao verovatan u EU jer nalazi REETS projekta (koji je sproveo ASECAP a finansirala EK) pokazuju da je realniji fazni, mudar, regionalni pristup naplate u različitim regionima EU. U.O je još jednom naglasio važnost vodeće uloge ASECAP-a u budućem razvoju naplate u EU i u EETS informacionoj platformi koji bi mogli/bi se razvili u EU, uz prethodni blagoslov EK.
U sektoru koncesija i javnih nabavki, novi pravni okvir EU deluje kao više regulisan, međutim, ipak se ostavlja određen prostor za manevrisanje u vezi koncesija i država. Države će morati zvanično da unesu delove EU zakona u svoja nacionalna zakonodavstva do proleća 2016. Još jedna tačka interesovanja je bezbednost saobraćaja gde su ASECAP i članovi posebno angažovani na svim poljima delovanja unutar EU. Gen. sekretar je takođe pomenuo ITS oblast (prvenstveno oblast radio frekvencija) u kojoj su domeni moderne tehnologije daju najviše obećanja ali su najmanje koordiniran sektor u EU u oblasti stalne, oštre konkurencije. Predsedavajući COPER-a I, Bruno De la Fuente se fokusirao na specifične elemente u svom domenu. Pitanja naplate su uvek ključni prioritet ASECAP-a, rekao je govoreći i o saobraćajnim gužvama i javnim nabavkama, gde novi zakonski okvir EU deluje više uređeno ali i dalje ostavljajući prostora za manevrisanje uz mogućnost da se remete odnosi država i njihovih koncesija. Pozvao se na ASECAP studiju o koncesijama sprovedenu uz podršku PWC, koja detaljno daje ulogu koncesija puta u promovisanju održivog društveno-ekonomskog rasta, realizovanu uz koordinaciju Č. Butena iz ASFA. Uspešno je organizovan i ASECAP događaj o ovoj oblasti u Briselu 30/3/2015. Važna COPER I inicijativa će biti da se pomno prati primena EU direktiva o koncesijama/javnim nabavkama u raznim državama EU.

Predsedavajući COPER-a I će uz pomoć Gen.sekretara koordinisati razmenu informacija između članova da bi se sačuvali glavni prioriteti ASECAP koncesionara.

Predsedavajuća COPER-a II, Malika Sedi je predstavila sve glavne aktivnosti COPER-a II, od nedavnog, uspešnog događaja o bezbednosti saobraćaja u Beču, s fokusom na kooperativnu bezbednost uz aktivnu ulogu svih glavnih aktera, prvenstveno automobilske industrije. COPER II je napravio dosta pratećih dokumenata sa glavnim nalazima, uz date statističke podatke o bezbednosti puteva, fantomskih vozača, lancem spašavanja života, pratećim sadržajima puta (videti prilog, dokumenti su takođe podeljeni na ASECAP 43. Studijskim danima u Lisabonu). Glavni element dostignuća COPER-a II bio je ASECAP stav o budućoj orijentaciji EU o izmenama i dopunama dve direktive o bezbednosti puteva (Direktiva 2008/96 o bezbednom upravljanju infrastrukturom i Direktiva 2004/52 o bezbednosti tunela). Glavni stav ASECAP-a je da se ove dve direktive mogu ažurirati ali da uvek treba da budu razdvojene jer pokrivaju različite sektore. U.O. je odobrio ASECAP stav kojeg su predložili COPER II i Gen.sekretar koji je i dobio ovlašćenje da o ovom delikatnom pitanju obavesti E. Komisiju. U. O je zabeležio primedbe HELLASTRON-a koje je podržao i AISCAT, u vezi EN 1317-5 standarda za obeležavanje sistema za bezbednost puteva kao što su zaštitne ograde, ublaživači udara, krajevi ograda i prelazi.

Predsedavajući COPER-a III M. Jandrisits je predstavio glavne aktivnosti koje je sproveo COPER III, objasnio novine u vezi stručnjaka u COPER-u III za pitanja „radio frekvencija“ koji su napisali brojne dopise, stavove i poslali ih DGMOVE, DGCONNECT i E. Parlamentu iskazujući zabrinutost za industriju naplate putarine. Nakon pregleda dokumenta COPER-a III kojeg je predstavio M. Jandrisits (videti prilog 4.c), U. O u potpunosti je podržao alternativu (a) predloženu u dokumentu i ovlastio je COPER III da nastavi da deluje u skladu s tim.

Predsedavajući COPER-a IV F. Stevanato predstavio je rezultate sakupljanja podataka unutar ASECAP-a. Fokus je bio na poređenju podataka iz 2014. i 2015. Predstavljena je kratka analiza budućnosti COPER-a IV kako bi se obradilo glavno pitanje kompatibilnosti i harmonizacije unutar ASECAP-a.
K. Dionelis je obavestio članove da je novi sajt ASECAP-a spreman (njime upravlja Sekretarijat, C. Défosse), koji će takođe obuhvatiti novi moderan ASECAP intranet koji će dati šansu članovima da se aktivno uključe u upravljanje sopstvenim podacima, čime se olakšava uloga F. Stevanata (kao predsedavajućeg COPER-a IV) da koordinira, sakuplja i priprema ASECAP statistiku na efikasan i uporediv način.

Sva 4 predsedavajuća COPER-a i ASECAP Generalni sekretar tesno će sarađivati i analizirati sve aspekte ovog pitanja kako bi se za svaku COPER oblast identifikovali neophodni glavni pokazatelji performansi i način sakupljanja od strane članova.
U diskusiji o administrativnim i budžetskim pitanjima usvojeni su Izveštaji U.O. Generalnoj skupštini o aktivnostima iz 2014, U.O. je jednoglasno usvojio izveštaj Generalnoj skupštini. Produžen je ugovor sa revizorom, usvojen Izveštaj Revizora za aktivnosti iz 2014. i odobren račun za 2014. U.O je usvojio i Predlog članarina za budžet 2016. Nacrt budžeta za 2016. U.O. i predložene godišnje članarine u iznosu od 18.000 evra za 2016. Data je i politička saglasnost za budžet za 2016. koji će biti potvrđen na sednici 2015/3.

Predsednik ASECAP-a O. Haleraker je predstavio U.O. spisak predsedničkih ličnosti za koje je U.O. dao svoju političku saglasnost na sednici 2015/1 u Beču. U.O je potvrdio političku saglasnost sa sednice 2015/1, te je stoga odobren sledeći spisak ASECAP ličnosti koje će preuzeti funkcije nakon 27/5/2015 i to: F. Palencona, predsednik ASECAP-a, H.Braga, prvi potpredsednik ASECAP-a, - H. Nunjez, drugi potpredsednik ASECAP-a, O.Haleraker, neposredni bivši predsednik ASECAP-a, Ž. Meski, ASECAP član sa pravom glasa u COMEX-u, K.Širhakl, ASECAP član sa pravom glasa u COMEX-u.
Predsednik Haleraker se zahvalio svim ASECAP članovima i svim ASECAP strukturama na podršci. Ukratko je predstavio dostignuća ASECAP-a tokom njegovog predsedavanja. Naglasio je napredak u vezi sa koncesijama, naplatom, bezbednošću, ITS i iskazao je ubeđenost da će, pod novim predsednikom F. Palenconom, ASECAP nastaviti da bude isto aktivan, još više jačajući svoju ulogu u EU svetu. U ime predsednika F. Palencone (odsutan zbog nepredviđenih obaveza u Italiji), M. Šintu se zahvalio predsedniku O. Halerakeru na odličnoj i aktivnoj ulozi ASECAP predsednika. Predstavljeni su i Izveštaji o aktivnostima za UO, i novosti dešavanja kod ASECAP članova.
Zainteresovani članovi predstavili su razvoj situacije u svojim zemljama (prilog 7.a). Raspored buduće sednice ASECAP Upravnog odbora, 2015/3 U.O. Rim, 30/11, 2016/1 sednica U. O. (+ 9. događaj o bezbednosti saobraćaja): Poljska, Varšava (7-8/3/2016), 2016 ASECAP Dani - Španija, Madrid, 25-27. maj 2016, dok za 2017 ASECAP Dane još nije dat predlog.


Štampa