Ljubljana (Slovenija) - jun 2018

ASECAP, UPRAVNI ODBOR, zapisnik sa Sednice 2018/2

Sednicu ASECAP 2018/2 Upravnog odbora, održanu 06. juna 2018.g. u Ljublјani obeležilo je isticanje doprinosa ASECAP-a u razvoju evropskog transporta.

Mnogi cilјevi su ostvareni zahvalјujući strukturi ASECAP-a kao velikog transportnog udruženja koje, u uslovima složenih i promenlјivih tehničkih prioriteta Inteligentnih transportnih sistema, intenzivno sarađuje sa evropskim institucijama i organizacijama. Takođe, efikasna tela ASECAP-a i njihova saradnja sa aktivnim državama članicama, koje redovno sakuplјaju i razmenjuju podatake, omogućuje ocenjivanje uspešnosti ostvarivanja strateških interesa i predlaganje dalјih prioritetnih aktivnosti.

Osvrćući se na osnovne postulate 3. Paketa mobilnosti Evropske komisije kojima se Udruženje rukovodi, zaklјučeno je da su ispunjeni mnogi elementi zahvalјujući adekvatnom funkcionisanju struktura ASECAP-a, odnosno Stalnih Komiteta predstavnika (COPER), Izvršnih komiteta (COMEX), kao i Upravnog odbora.

Na Sednici su kroz aktivnosti u Komitetima predstavnika predstavlјene oblasti od interesa za ASECAP i predloženi su načini za njihovo ostvarivanje.

Napomenuta je neophodnost sprovođenja naplate putarine kroz Evropski elektronski sistem i njegova, kao i revizija Eurovinjeta i dalјi razvoj koncesionih programa.

Posebna pažnja posvećena je aktivnostima u pobolјšanju bezbednosti saobraćaja na putevima. Zaklјučeno je da su neophodna veća ulaganja u evropsku putnu infrastrukturu i bolјa implementacija dve Direktive o bezbednosti saobraćaja, kao i primena ASECAP lanca spasavanja života za smanjenje povreda u saobraćajnim nezgodama. Naglašena je i potreba većeg angažovanja ASECAP-a u Federaciji evropskih putnika (EFP) koja je posvećena pobolјšanju standarda u javnom saobraćaju i međunarodnim železničkim uslugama u Evropi.

Istaknut je i značaj ASECAP Think Tank-a, kao nezavisnog skupa eksperata koji će, u skladu sa postojećim transportnim okruženjem EU i ASECAP prioritetima, vršiti analize, čije će zaklјučke i predloge dostavlјati odgovrajućim ASECAP telima.

Za unapređenje komunikacije ASECAP-a sa institucijama EU i bitnim zainteresovanim organizacijama, od kojih zavisi ostvarivanje strateških interesa Udruženja, neophodna je efikasna saradnja država članica i utvrđivanje referentnih vrednosti na osnovu sakuplјenih i izanaliziranih transportnih podataka.

Drugi deo Sednice je bio posvećen vodećim ličnostima u ASECAP Upravnim telima. Za novog predsednika ASECAP-a umesto J. Nunjeza izabran je B. Halkias.

 


Štampa