Madrid (Španija) - maj 2016

ASECAP, UPRAVNI ODBOR, zapisnik sa Sednice 2016/2

Od 23. do 25. maja 2016. godine, u Madridu je održana druga sednica 2016/2 ASECAP Upravnog odbora. 

Glavno pitanje koje je razmatrano na sednici je ključna uloga auto-puteva u pružanju integrisane i održive mobilnosti u Evropi. Cilj ASECAP-a je sprovođenje saobraćajne strategije EU do 2020. godine. Da bi se sagledali i savladali svi izazovi u sprovođenju strategije, sednica je bila prilika za razmišljanje o budućnosti saobraćaja iz sadašnje međunarodne perspektive.

COPER aktivnosti obeležila su izlaganja o naplati putarine i rezultatima u vezi sa ASECAP-ovim političkim manifestom u oblasti koncesija, kao i o bezbednosti saobraćaja i skretanju pažnje na dve direktive o bezbednosti koje utiču na kompanije koje se bave naplatom putarine na auto-putevima. 

Takođe, govorilo se i o automatizovanim vozilima, ulozi infrastrukture i pitanjima radio frekvencije. ASECAP će ostati aktivan u C-ITS platformi, razvijajući niz ITS oblasti, pošto bi automatizovana vozila i pametna infrastruktura trebalo da koordiniraju svoje aktivnosti kako bi bezbednost ostala na visokom nivou, pošto će u budućnosti biti potrebno da se adekvatno upravlja različitim vozilima (konvencionalnim i naprednim), u istim saobraćajnim tokovima. 

Kao i uvek, predstavljeni su i rezultati rada. Upravni odbor se saglasio da je saradnja Sekretarijata i COPER-a neophodna kako bi se napravio efikasniji sistem prikupljanja podataka u ASECAP-u koji će biti uporediv. Razmotrena su i administrativna i budžetska pitanja.

Jedna sednica bila je posvećena isključivo prezentaciji finalnih rezultata projekta REETS. Raspravljalo se o budućnosti jedinstvenog evropskog sistema elektronske naplate putarine utemeljene na projektima REETS-a.


Štampa