Pariz (Francuska) - maj 2017

ASECAP, UPRAVNI ODBOR, zapisnik sa Sednice 2017/2

Druga sednica 2017/2 ASECAP Upravnog odbora održana je 29. maja 2017.g. u Parizu.

Na sednici su razmatrane prioritetne aktivnosti razvoja evropskog transporta. Predstavljene su oblasti ASECAP interesa, kao što su evropski servis elektronske naplate putarine (EETS), razvoj koncesionih programa, veće investiranje u evropsku putnu infrastrukturu, fokusiranje na konkretne aktivnosti u vezi sa bezbednošću saobraćaja, kao i identifikovanje ASECAP razvojne politike u kompleksnim i ITS tehničkim prioritetima koji se brzo menjaju.

Revizija EETS-a i Eurovinjete istaknute su kao ključne aktivnosti ASECAP COPER-a I.

COPER II skoncentrisan je na praćenje implementacije Direktive o bezbednosti tunela na putevima i Direktive o upravljanju bezbednošću infrastrukture u ASECAP članicama. Takođe, razmatralo se i učestvovanje ASECAP-a u ECOROADS projektu. S obzirom da je EU usmerena ka reviziji dve navedene bezbednosne direktive, uključenje ASECAP-a u inicijative bezbednosti saobraćaja na putevima koje su podržane ili koordinirane od strane institucija EU, mogle bi da kompromituju ASECAP bezbednosne prioritete. Ipak, istaknuto je da su prisustvo i podrška ASECAP-a značajni i da je bitno da ASECAP iznese svoje ciljeve, a ne da drugi govore u ime odsutnih ASECAP upravljača infrastrukture.

O finalnom dokumentu o umrežavanju kamiona govorilo se u COPER-u III. Zaključeno je da ASECAP očekuje od svih svojih članova da daju saglasnost na taj dokument.

Razmatralo se i učešće ASECAP-a u C-ROADs projektu, pod uslovom da tačna uloga ASECAP-a u njemu bude propisno ustanovljena.

Kada se govori o bazi podataka i statistici, napomenuto je da je glavni cilj ASECAP COPER-a IV analiza transportne statistike radi upoređivanja referentnih vrednosti i razmene najbolje prakse među članovima, kao i kreiranje korisnog alata za ASECAP komunikacije sa institucijama EU i ključnim zainteresovanim stranama. Od suštinske važnosti je postojanje baze podataka koja će poslužiti za upoređivanje i kredibilitet. Konzistentne cifre su neophodne za unošenje u dokument o stavu. Čim se sakupe podaci ASECAP članova na godišnjem nivou, pristupiće se formiranju usklađene ASECAP baze podataka.

Na sednici je umesto J. Brage kao novi predsednik ASECAP-a izabran J. Nunjez.

.