Rim (Italija) - novembar 2015

ASECAP, UPRAVNI ODBOR, zapisnik sa Sednice 2015/3

Treća sednica 2015/3 ASECAP Upravnog odbora je održana 30. novembra 2015. godine u Rimu. 

Kao prioritetna aktivnost za ASECAP istaknut je razvoj saobraćaja u EU. U tom smislu, zaključeno je da je ASECAP uspeo u implementaciji koncepta „korisnik plaća“, „zagađivač plaća“ i „odvajanje za posebne namene“ u srž saobraćajne politike EU, jer takva politika zahteva efikasan režim naplate putarine kako bi bila materijalizovana. 

U okviru COPER aktivnosti, govorilo se o obavezi ASECAP-a da ispita ključne tačke u oblasti koncesija, jer je planirano da sredinom 2016. godine države članice počnu sa prenošenjem zakona o koncesijama EU u svoje entitete. Zato bi ključni kratkoročni cilj ASECAP-a bio podrška ulozi koncesija kao alata za efikasno finansiranje infrastrukture i inteligentno i bezbedno upravljanje putevima koje vodi ka društveno – ekonomskom rastu. 

Što se tiče bezbednosti puteva, kao ključni projekat EK posebno je istaknut ECOROADS koji ispituje dve bezbednosne direktive, o tunelima i otvorenim putevima. Dogovoreno je da, radi njihovog usavršavanja, članovi dostavljaju podatke o svojim iskustvima u primeni tih direktiva.

Pošto je pitanje radio frekvencije veoma kompleksno, ASECAP je preuzeo na sebe finansiranje manje tehničke studije, a takođe je pomenuta i spremnost ASECAP-a da preduzme i tehničke aktivnosti u vezi sa automatizovanim vozilima.

Predstavljena je i upoređena statistika članova, jer je ključna u postizanju efikasnijih i bržih rezultata.

Najavljeno je da se projekat REETS-a završava 31. decembra 2015. godine, pa je zato napravljen nacrt Memoranduma o razumevanju koji će obezbediti kooperaciju među zainteresovanim stranama REETS-a nakon završetka projekta.


Štampa