Varšava (Poljska) - mart 2016

ASECAP, UPRAVNI ODBOR, zapisnik sa Sednice 2016/1

U Varšavi je 7. marta 2016. godine održana prva sednica 2016/1 ASECAP Upravnog odbora.

I ova konferencija je održana sa ciljem da se iznesu ideje i projekti koje bi omogućili povećanje nivoa bezbednosti na putevima. ASECAP teži jačanju odnosa između svih uključenih strana: industrije, kreatora politika i nadležnih organizacija sa ciljem da auto-putevi u Europi ostanu najsigurnije saobraćajnice.

Kako se načela ,,korisnik plaća” i ,,zagađivač plaća” smatraju kamenom temeljcem buduće saobraćajne politike EU, kao otvoreno pitanje ostalo je ,,dokle će ići novi propisi o evrovinjeti” i da li će pokriti sve kategorije vozila.

U okviru Coper aktivnosti, razmatrana su pitanja koncesije, bezbednosti (predstavljena najnovija Asecap brošura o bezbednosti saobraćaja), zatim polje kompleksnih oblasti automatizovanih vozila, infrastrukture i radio frekvencija, kao i bolji sistem prikupljanja podataka.


Štampa