Uputstva za podnošenje zahteva za izdavanje uslova i saglasnosti

Na osnovu člana 14.Zakona o javnim putevima, Upravljaču javnog puta poverava se vršenje javnih ovlašćenja koja se odnose na  izdavanje:

Podnošenje zahteva za dobijanje navedenih saglasnosti dostaviti na adresu:

JP “Putevi Srbije“
Sektor za održavanje javnih puteva I i II reda
Odeljenje tehničkih poslova održavanja i zaštite
Bulevar kralja Aleksandra 282
11 000 Beograd