21.06.2019.Izmena režima saobraćaja na delu državnog puta II A reda broj 151, deonica Markovac-Aranđelovac, mesto Stojnik

Izmena režima saobraćaja na delu državnog puta II A reda broj 151, deonica Markovac-Aranđelovac, mesto Stojnik.

Usled oštećenja nosača na mostu, saobraćaj će se na tom delu puta odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji.


Štampa