12.02.2020.Привремени режим саобраћаја на државном путу II Б реда број 362

На државном путу II Б реда број 362, у Латковићу, у зони надвожњака који прелази ауто-пут Е-763 на снази је привремени режим саобраћаја, због прикључка који се користи за уређење водених токова у зони ауто-пута Е-763.

Саобраћај се одвија двосмерно уз ограничење брзине кретања возила у зони прикључка.

 


Штампа