search

Органи Јавног предузећа

Органи Јавног предузећа

Органи јавног предузећа су:

Надзорни одбор
Директор

Директор 
в.д. директора ЈП „Путеви Србије“ је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Органи Јавног предузећа у складу са Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа за управљање државним путевима са Законом о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" број 46/13)

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602