Radovi

obustava saobraćaja zbog saobraćajne nezgode
Radovi na putu01.12.15. Državni put I B reda broj 28, Mali Zvornik - Ljubovija, deonica Zvornik –Gračanica
Obaveštavamo Vas da je na državnom putu I B reda broj 28, Mali Zvornik - Ljubovija, deonica Zvornik –Gračanica na snazi izmena režima saobraćaja zbog radova na održavanju puta i otklanjanju oštećenja.
Radovi na putu01.12.15. Državni put I B reda broj 10, Pančevački most
Obaveštavamo Vas da će 02/03.12.2015.g. od 21.00 do 05.00 časova doći do izmene režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 10, Pančevački most, u smeru Beograd-Pančevo, zbog izvođenja radova na zameni dilatacija na mostu.

Radovi će se izvoditi u desnoj saobraćajnoj traci, dok će se saobraćaj odvijati levom saobraćajnom trakom.
Radovi na putu01.12.15. Državni put I B reda broj 15, deonica Sivac – Srbobran, zbog radova u mestu Kula
Obaveštava da će od 01.12.2015.g. do 15.12.2015.g., zbog radova na sanaciji kolovoza, u dužini od 1 km, na snazi biti izmena režima saobraćaja.

Tokom izvođenja radova koji su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom opremom i signalizacijom, saobraćaj iz pravca Crvenke se preusmerava na okolne ulice u Kuli, dok se saobraćaj iz pravca Vrbasa odvija nesmetano.
Most na Velikoj Moravi, radovi od 15.09. 2015. do 15.11.2015.g.
Radovi na putuDržavni put I A reda broj 1(auto-put E-75), most kod Srbobrana
Do 12.12.2015.g. na snazi će biti izmena režima saobraćaja zbog druge faze radova koja će se odvijati u preticajnoj i delom vozne saobraćajne trake, dok će se saobraćaj odvijati delom vozne i zaustavnom saobraćajnom trakom.
Radovi na putu30.11.15.Radovi na državnom putu I A reda broj 1, od petlje ,,Mostar“ do aerodroma ,,Nikola Tesla“
Obaveštavamo Vas da će se 01.12.2015.g. u vremenskom periodu od 00.00 časova do do 17.00 časova, na državnom putu I A reda broj 1, od petlje ,,Mostar“ do aerodroma ,,Nikola Tesla“ izvoditi radovi na postavljanju državnih zastavica Republike Srbije, zastavica OEBS-a kao i državnih zastavica zemalja učesnica Samita.
Rehabilitacija nadvožnjaka na servisnoj saobraćajnici na deonici Subotica – Novi Sad (na km 110 + 100m), posle naplatne stanice Sever.
Očekivani rok završetka radova na rehabilitaciji nadvožnjaka, ukoliko vremenski uslovi dozvole je 15.novembar 2015.godine.
Obaveštavamo Vas da će se na državnom putu II B reda broj 305, u Kucuri kod Vrbasa izvoditi radovi na sanaciji mosta, do 15.11.2015.g.
Obaveštavamo Vas da će na državnom putu II B reda broj 340, kroz selo Pambukovica,
doći do izmene režima saobraćaja zbog radova na periodičnom održavanju puta koji će trajati do 15.11.2015.g.
Na državnom putu II A reda broj 203, deonica Pazarište-Tutin na snazi je izmena režima saobraćaja zbog radova na redovnom održavanju puta koji će trajati do 15.11.2015.g.
zbog redovnog održavanja mostova, koja će trajati do 15.11.2015.g.
izgradnji distributivne gasovodne mreže Zablaće na području Čačka.
Za vreme izvođenje radova na periodičnom održavanju na poboljšanju površinske raskrsnice „Moravica“ na državnom putu II A reda broj 179, deonica ulica Ljubićka i ulica Bate Jankovića u Čačku doći će do izmene režima saobraćaja u periodu do 15.11.2015.
Od 30.10. do 15.11.2015.g, u vremenskom periodu od 07.00 do 17.00 časova, izvodiće se radovi na razbijanju kamenja na nestabilnim putnim kosinama i proširenju nestabilne kamene kosine na državnom putu II A reda broj 169, deonica Halovo-Veliki Izvor (u dužini od 2km).
Na snazi izmena režima saobraćaja zbog radova na redovnom održavanju putnih objekata – mostova.

Radovi su obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom, obavljaće se kada vremenski uslovi budu pogodni i trajaće do 15.11.2015.g.
Obaveštavamo Vas da će se u zoni osnovne škole “Prvi srpski ustanak” u Orašcu, na državnom putu I A reda broj 151, izvoditi radovi na postavljanju saobraćajne signalizacije radi povećanja bezbednosti saobraćaja, do 15.11.2015.g.
Zbog radova na periodičnom održavanju državnog puta I B reda broj 41, deonica Bujanovac-Gnjilane-Uroševac-Štimlje, od raskrsnice sa ulicom Karađorđa Petrovića do raskrsnice državnog puta I B reda broj 41 i II B reda broj 445 u Bujanovcu, na snazi je izmena režima saobraćaja koja će trajati do 15.11.2015.g.
Zbog radova na periodičnom održavanju državnog puta I B reda broj 41, deonica Bujanovac-Gnjilane-Uroševac-Štimlje, od raskrsnice sa ulicom Karađorđa Petrovića do raskrsnice državnog puta I B reda broj 41 i II B reda broj 445 u Bujanovcu, na snazi je izmena režima saobraćaja koja će trajati do 15.11.2015.g.
Obaveštavamo Vas da je usled radova na redovnom održavanju, na snazi izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 36, deonica Zaječar-Vrška Čuka, koja će trajati do 15.11.2015.g.
Na snazi je izmana režima saobraćaja od 08.09.2015.g. do 30.09.2015.g. zbog radova na pojačanom održavnju na državnom putu I B reda broj 35, deonica Vrelo-Svrljig
Zbog izvodjenja radova na redovnom održavanju na državnom putu I B reda broj 34, deonica Golubac-Požarevac, doći će do izmene režima saobraćaja u periodu do 15.11.2015.
Od 04.07. do 30.10.2015.g, na državnom putu I B reda broj 27, deonica Aranđelovac 4 (Orašac) - Krćevac, izvodiće se radovi na redovnom održavanju.
Obaveštavamo Vas da će se na državnom putu I B reda broj 24, deonica Batočina - Kragujevac, izvoditi radovi na postavljanju portalnih nosača, do 01.10.2015.g.
Obaveštavamo Vas da se od 02.11.2015.g, u vremenskom periodu od 07.00 do 17.00 časova, izvode radovi na zameni dilatacija na mostu ,,Vodice II“, na državnom putu I B reda broj 23, deonica Jokina ćuprija-Borova Glava.

Za vreme izvođenja radova (po planu tri dana, ukoliko vremenski uslovi dozvole) za saobraćaj su zatvorene po dve saobraćajne trake 24 sata dok se saobraćaj preusmerava u jednu slobodnu saobraćajnu traku.
Od 09.10.2015. do 10.11.2015.g. na državnom putu I B reda broj 22, deonica Ljig – Rudnik, izvodiće se radovi na sanaciji klizišta.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj će biti regulisan svetlosnom saobraćajnom signalizacijom (semafori), koja će biti u funkciji 24 časa.
Usled radova na redovnom održavanju na sanzi je izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 10 i 14, raskrsnica ulica Bavaništanski put, Stevana Šupljikca, Prvomajske i Miloša Obrenovića u Pančevu.
Usled radova na redovnom održavanju na sanzi je izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 10 i 14, raskrsnica ulica Bavaništanski put, Stevana Šupljikca, Prvomajske i Miloša Obrenovića u Pančevu.
Obaveštavamo Vas da su u toku radovi na postavljanju saobraćajne signalizacije za vođenje biciklističkog saobraćaja na turističkoj ruti „Gvozdena zavesa“ kroz Republiku Srbiju, na sledećim državnim putevima i to:
• državnom putu I A reda broj 4,
• državnim putevima I B reda broj: 10, 11,12, 14,17, 18, 20, 35 i 36,
• državnim putevima II A reda broj: 100, 101, 103, 104, 108, 110, 112, 118, 134, 219 i 221,
• državnom putu II B reda broj 312.

Svi radovi su obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Turistička ruta „Gvozdena zavesa“ u Republici Srbiji obuhvata deonice od Kelebije do Banatske Palanke, od naselja Ram do naselja Rajac i od naselja Rajac do Gradine (granica sa Bugarskom).
Obaveštavamo Vas da je u toku izmena režima saobraćaja na državnom putu I A reda broj 1, deonica petlja Velika Plana-petlja Požarevac, u zoni sela Osipaonica, smer Niš-Beograd, zbog radova na sanaciji kolovoza. Za vreme radova vozna i zaustavna traka su zatvorene za saobraćaj u dužini od 1km, a saobraćaj se obavlja preticajnom saobraćajnom trakom. Radovi će se izvoditi do 14.11.2015. do 17.00 časova, a obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni, prilagode brzinu kretnja uslovima na putu i poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.
Od 19. do 26.11.2015.g. u vremenskom periodu od 08.00 do 15.00 časova, izvode se radovi na zameni dilatacija na Pančevačkom mostu, na državnom putu I B reda broj 10, u smeru Beograd-Pančevo.
Obaveštavamo Vas da se na snazi izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 146, deonica Beograd - Požega, zbog obezbedjenja zone radova na izgradnji priključka devijacije do 15.11.2015.god.
Radovi na putu30.11.15.Državni put I A reda broj 1, deonica petlja „Smederevo“-petlja „Kolari“
Obaveštavamo Vas da će od 01.12.2015.g. od 08.00časova do 02.12.2015. do 17.00 časova doći do izmene režima saobraćaja na državnom putu I A reda broj 1, od petlje „Smederevo“ do petlje „Kolari“, u smeru Niš-Beograd, zbog izvođenja radova na redovnom održavanju.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati preticajnom saobraćajnom trakom,a vozna i zaustavna saobraćajna traka će biti zatvorene za saobraćaj u dužini od 1,3km.
Obaveštavamo Vas da se na snazi izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 22, deonica Beograd - Požega, zbog obezbedjenja zone radova do 15.11.2015.god.
Usled radova na polaganju podzemnog optičkog kabla, na snazi je izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 22, deonica Preljina-Mrčajevci.
Radovi će trajati do 15.11.2015.g, ukoliko vremenski uslovi to dozvole i za vreme izvođenja istih saobraćaj će se odvijati prema postavljenoj privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.
Radovi na putu30.11.15. Radovi na državnom putu I B reda broj 10, Pančevački most
Od 01. do 05.12.2015.g. u vremenskom periodu od 07.00 do 15.00 časova, izvodiće se radovi na zameni sigurnosne ograde.
Radovi na putu27.11.15. Državni puti II A reda broj 187, deonica Velika Drenova – Grabovac
Obaveštavamo Vas da je na snazi zabrana saobraćaja za teretna vozila zbog radova na sanaciji drumsko - pešačkog mosta preko Mijajlovačke reke u Medveđi.
Radovi na putu26.11.15. Državni put II A reda broj 258, Ranutovac-Bresnica, blizu Vranja
od 26.11.2015.g. od 10.00 časova, na državnom putu II A reda broj 258, Ranutovac-Bresnica, blizu Vranja, na snazi je izmena režima saobraćaja usled radova na sanaciji klizišta.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj je preusmeren na opštinski put (nekadašnji državni put II A reda broj 158).
Radovi na putu26.11.15. Državni put I A reda broj 1, deonica petlja „Sever“-petlja „Horgoš“
Od 28.11.2015.g. od 08.00 časova do 28.12.2015.g. do 16.00 časova doći će do izmene režima saobraćaja na državnom putu I A reda broj 1, deonica petlja „Sever“-petlja „Horgoš“, u smeru od Novog Sada ka Horgošu.
Za vreme radova vozila sa leve strane auto-puta preusmeravaće se na desnu stranu gde će se saobraćaj odvijati dvosmerno.
Radovi na putu23.11.15. Državni put II A reda broj 147, deonica Zoroljin - Dučina, opština Sopot
Radovi će se odvijati pod saobraćajem od 23.11.2015. do 02.12.2015.
Na državnom putu II A reda broj 202, deonica Tutin-Leskovac, u mestu Velje Polje došlo je do obustave saobraćaja zbog rekonstrukcije kolovoza.
Radovi na putuDržavni put I B reda broj 28, deonica Ljubovija-Mali Zvornik, u mestu Velika Reka
Obustava saobraćaja zbog nakupljanja atmosferskih padavina koje onemogućavaju normalno odvijanje saobraćaja u oba smera.
Alternativni pravac za putnički i teretni saobraćaj je državni put II A reda broj 141, Ljubovija-Pecka-Osečina i državni put I B reda broj 27, Osečina-Loznica.
Radovi na putu12.05.15. Državni putu II A reda broj 148, kod naselja Sibnica
Pokretanje klizišta na državnom putu II A reda broj 148, naselje Sibnica, saobraćaj se odvija otežano.
Radovi na putu12.05.15. Državni put I B reda broj 30, deonica Ivanjica-Ušće
Zbog pojave klizišta na snazi izmena režima saobraćaja na državnom put I B reda broj 30, deonica Ivanjica-Ušće i to:

• Klizište Budoželja (na km 7+000), saobraćaj se odvija levom saobraćajnom trakom.
• Klizište Aleksići (na km 21+800), saobraćaj se odvija levom saobraćajnom trakom.
Radovi na putu12.05.15. Državni put II A reda broj 180, deonica Guča-Ivanjica
Zbog pojave klizišta na snazi je izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 180, deonica Guča-Ivanjica, klizište Lisa (na km 40+800), saobraćaj se odvija levom saobraćajnom trakom.
Radovi na putu25.05.15. Državni put II A reda broj 177, deonica Šilјkovica-Kovačevića pesak, Pozajmište
Klizište. saobraćaj odvija naizmeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom.
Radovi na putu31.07.15. Državni put I B reda broj 28, deonica Mali Zvornik-Ljubovija
Od 03.08.2015.g, zbog radova na rekonstrukciji državnog puta I B reda broj 28, na deonici od Malog Zvornika do Ljubovije, doći će do izmene režima saobraćaja.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom, prema postavljenoj privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.
Radovi na putu21.07.14. Državni put I A reda broj 1 i kružna raskrsnica br.2 državnog puta II A reda broj 132, zona petlje Grdelica
od 22.07.2014.g.
Radovi na putuDržavni put I B reda broj 28, deonica Užice - Kostojevići - Rogačica - Okletac
od 02.06.2015.g. (utorak) u 10.00 časova, zbog radova na rušenju i ponovnoj izgradnji mosta preko reke Dervente u mestu Zlodol doći će do izmene režima saobraćaj tako što se saobraćaj preusmerava na devijaciju puta u zoni mosta
Radovi na putuDržavni put I A reda broj 1, Obilaznica oko Beograda, petlja „Surčin“
izgradnje leve kolovozne trake Obilaznice oko Beograda, na državnom putu I A reda broj 1 izvršiti kompletno zatvaranje svih uključenja i isključenja sa Obilaznice u okviru petlje „Surčin“.

Radovi na putu10.09.15. Državni put II A reda broj 175, deonica Beograd-Požega
Zbog obezbeđenja zone radova na državnom putu II B reda broj 361, a u okviru radova na izgradnji auto-puta E-763, deonica Beograd-Požega, doći će do izmene režima saobraćaja u periodu do 15.11.2015.
Radovi na putu16.11.15. Državni put II A reda broj 148, deonica Draževac-Konatice
Obaveštavamo Vas da je od 01.09.2015.g. zbog radova na redovnom održavanju puta na snazi izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 148, deonica Draževac-Konatice.

Radovi će se izvoditi do 31.03.2016.g. i obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Radovi na putuDržavni put I B reda broj 27, deonica Zavlaka 2-Pričevići
Izmena je zbog radova na održavanju.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom naizmeničnim propuštanjem vozila semaforskom saobraćajnom signalizacijom.
Radovi na putu07.09.15. Državni put I B reda broj 21, deonica Divljaka – Ivanjica, sanacija klizišta „Jeremići“
Od 07.09.2015.g. na državnom putu I B reda broj 21, deonica Divljaka – Ivanjica, zbog radova na sanaciji klizišta „Jeremići“ u blizini mesta Prilike, na snazi je izmena režima saobraćaja.
Tokom radova, saobraćaj će se odvijati jednom kolovoznom trakom naizmeničnim propuštanjem vozila koje će regulisati svetlosna saobraćajna signalizacija (semafori).
Radovi na putuDržavni put I B reda broj 27, deonica Aranđelovac 4 (Orašac) Krćevac
u periodu do 15.11.2015.
Radovi na putu13.11.15. Državni put I A reda broj 1,deonica petlja velika Plana-petlja Požarevac, u zoni petlje Požarevac
Radovi na putu31.08.15. Državni put I A reda broj 1, zona naplatne stanice Stara Pazova
Od 01.09.2015.g, na državnom putu I A reda broj 1, iz pravca Beograda ka Novom Sadu, doći će do izmene režima saobraćaja, zbog radova na rekonstrukciji asfalta na saobraćajnim trakama, na naplatnoj stanici Stara Pazova.
Tokom radova naplatna stanica će raditi smanjenim kapacitetom, te će u funkciji biti sedam naplatnih kanala.
Radovi će trajati do 15.11.2015.g. i biće obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Radovi na putu19.11.15. Državnog putu I A reda broj 1, deonica Grabovnica – Grdelica
Obaveštavamo Vas da će od 20.11.2015.g. (petak) zbog radova na izgradnji novog auto-puta i obezbeđenja zone radova na u zoni mesta Mala Kopašnica.

Tokom izvođenja radova koji su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom opremom i signalizacijom, saobraćaj će se u zoni mesta Mala Kopašnica, u dužini od 05.km premestiti sa starog na novoizgrađeni deo auto-puta.

Navedeni radovi će trajati do 15.11.2016.g.
Radovi na putu17.11.15. Državni puti I A reda broj 1, Obilaznica oko Beograda, zona deonica petlja Dobanovac (Surčin)
Obaveštavamo Vas da će se dana 18.11.2015.g. u periodu od 07.00 časova do 16.00 časova, na državnom putu I A reda broj 1, Obilaznica oko Beograda u zoni dobanovačke i surčinske petlje izvoditi radovi na redovnom održavanju asfalta.

Radovi će se odvijati pod saobraćajem uz postavljenu odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju na deonici:

• od Dobanovačke petlje (Surčin) iz pravca naselja Dobanovaci ka naselju Ostružnica i
• od ulice Vojvođanske iz pravca naselja Dobanovaci, ka naselju Ostružnica.
Radovi na putu21.10.15. Državni put II A reda broj 145, Stubline-Brgule
Izmena režima saobraćaja u periodu do 01.04.2016.
Radovi na putuDržavni put I B reda broj 35, kod Milutinovca, radovi na izgradnji mosta preko Podvrške reke
Obaveštavamo Vas da su u toku radovi na izgradnji mosta preko Podvrške reke, na državnom putu I B reda broj 35, kod Milutinovca.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom i trajaće do 01.04.2016.g.
Radovi na putu16.10.15. Državni put I A reda broj 1, most preko reke Rače i železničke pruge Markovac-Svilajnac
Obaveštavamo Vas da će od 19.10.2015.g. od 10.00 časova doći do izmene režima saobraćaja na državnom putu I A reda broj 1, (auto-put E-75) zbog radova na mostu preko reke Rače i železničke pruge Markovac-Svilajnac.

Za saobraćaj će biti zatvorena desna strana auto-puta u smeru Beograd-Niš i saobraćaj će se privremenom saobraćajnom signalizacijom preusmeravati u preticajnu (brzu) saobraćajnu traku leve strane auto-puta, smer Niš –Beograd, u kojoj će se saobraćaj odvijati dvosmerno, do 01.04.2016.g.
Radovi na putuDržavni put II B reda broj 417, deonica Biljeg - Krajkovac
Obaveštavamo Vas da će od 03.11.2015.g. do 30.11.2015.g. na državnom putu II B reda broj 417, deonica Biljeg- Krajkovac, zbog radova na sanaciji kolovoza doći do izmene režima saobraćaja.

Tokom radova koji se obavljaju pod saobraćajem („u pokretu“), vozila će naizmenično propuštati radnici sa signalnim zastavicama.
Radovi na putuDržavni put II A reda broj 152, deonica Topola - Donja Šatornja - Rudnik - Bućin grob
Obaveštavamo Vas o radovima na državnom putu II A reda broj 152, deonica deonica Topola - Donja Šatornja - Rudnik - Bućin Grob, zbog obezbeđenja zone radova na periodičnom održavanju puta, tj. sanaciji klizišta "Šatornja" u periodu do 15.novembra 2015.g.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati jednosmernim propuštanjem vozila semaforima.
Radovi na putuDržavn put II B reda broj 361
Zbog izgradnje auto-puta E-763, Beograd (Ostružnica)-Požega, sektor 1, deonica V, Lajkovac-Ljig doći će do izmene režima saobraćaja na državnom putu II B reda broj 361 u periodu do 15.11.2015.
Obaveštavamo Vas da je došlo do obustave saobraćaja na državnom putu I B reda broj 36, deonica Paraćin – Zaječar, između Selišta i Gamzigradske banje, zbog saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo više vozila.
Radovi na putuDržavni put I B reda broj 27, deonica Aranđelovac 4 (Orašac) – Krćevac
Obaveštavamo Vas da će od 28.10.2015.g. do 15.11.2015.g. svakog dana u vremenskom periodu od 7.00 do 18.00 časova, na snazi biti potpuna obustava saobraćaja na toj deonici.

Radovi se izvode u smeru od Aranđelovca ka Krćevcu.

Tokom obavljanja radova i obustave saobraćaja, alternativne saobraćajnice su:

- iz pravca Mladenovca, saobraćaj se preusmerava na „stari put“ Topola – Aranđelovac,
- iz pravca Aranđelovca saobraćaj se preusmerava na državni put II B reda broj 151 prema Markovcu (raskrsnica Orašac)
zbog lančanog sudara više vozila.
Alterantivni putni pravac je od Šimanovaca ka Pećincima.
Radovi na putuDržavni put I B reda broj 26, Banja Koviljača-Mali Zvornik
Obaveštavamo Vas da će od 27.10.2015.g. doći do izmene režima saobraćaja, deonica selo Radalj - Mali Zvornik, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati uz naizmenično propuštanje saobraćaja jednom saobraćajnom trakom i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Radovi na putuDržavni put I B reda broj 23 - deonica Zlatibor - Užice, kod nadvožnjaka „Bela Zemlja“
Obaveštavamo Vas da je od 22.10.2015.g., u smeru Zlatibor –Užice, u periodu od 08.00 do 18.00 časova, na snazi izmena režima saobraćaja zbog radova na istražnim bušotinama.

Tokom radova za saobraćaj će biti zatvorena saobraćajna traka iz pravca Zlatibora i saobraćaj preusmeren na petlju za Sirogojno u dužini od 500 m.

Saobraćaj iz pravca Užica ka Zlatiboru će se odvijati u redovnom režimu. Radovi su obezbeđeni i obeleženi adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Od 01.10.2015.g. (četvrtak) u 10.00 časova do 12.10.2015.g. u 18.00 časova (ponedeljak) doći do potpune obustave saobraćaja na državnom putu II A reda broj 127, deonica Golubinci - Putinci na ukrštaju sa prugom Beograd - Šid - državna granica sa Hrvatskom, zbog radova na rehabilitaciji pruge
Obaveštavamo vas da će se od 05.10.2015 do 10.10.2015. god. obustavljati saobraćaj u periodu od 9:00 do 12:00 i od 14:00 do 17:00 časova, na državnom putu I B reda broj 27, deonica Aranđelovac 4 (Orašac) – Krćevac.

Saobraćaj će se preusmeravati iz pravca Krćevca kod fabrike vode Knjaz Miloš na lokalni put L 11 (skretanje za Venčac) a iz pravca Aranđelovca na državni put II B reda broj 51 prema Markovcu.
14.10.2015.g. (sreda) zbog izvođenja radova na mašinskom regulisanju koloseka pruge i putnog prelaza (ukrštanje železničke pruge sa državnim putem) u mestu Divci, u periodu od 10.00 do 13.00 časova, doći do potpune obustave drumskog saobraćaja na državnom putu II A reda broj 150 u trajanju od 45 minuta.
Obaveštavamo Vas da će 15.10.2015.god. u vremenskom periodu od 22-24h, zbog izvodjenja radovana regulisanju pruge i putnog prelaza (ukrštanja železničke pruke sa državnim putem), na državnom putu I B reda broj 21, deonica Valjevo - Kosijerić, u gradu Valjevu doći do potpune obustave drumskog saobraćaja
Radovi na putuDržavni put I B reda broj 28, na deonici od Starog mosta u Malom Zvorniku do Gračanice
Obaveštavamo Vas da će od 21.10.2015.g. doći do izmene u režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 28, Mali Zvornik-Ljubovija, na deonici od Starog mosta u Malom Zvorniku do Gračanice, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati uz naizmenično propuštanje saobraćaja jednom saobraćajnom trakom i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Radovi na putuDržavni put I B reda broj 28, Okletac-Rogačica
saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila
Radovi na putuDržavni put I B reda broj 43, deonica Prosek-Crvena Reka
usled radova na redovnom održavanju od 14.05.2015.g.
Radovi na putuDržavni put II B reda broj 363, deonica Mali Crljeni-Kruševica
sanaciji klizišta
Radovi na putuDržavni put II A reda broj 139, deonica Krupanj-Korenita-Krst
Državni put II A reda broj 139, deonica Krupanj-Korenita-Krst, neprohodan preko Stolica i od Stolica do Radalja.
Radovi na putuDržavni put II A reda broj 100, kroz Inđiju
od 24.09.2015.g. od 07.00 časova
Radovi na putuDržavni put II A reda broj 100, kroz Inđiju
od 24.09.2015.g. od 07.00 časova
Radovi na putuDržavni put II A reda broj 179, kružni tok
Saobraćaj u kružnom toku i prilaznim ulicama biće potpuno zatvoren.
Radovi na putuDržavni put II B reda broj 427 deonica Prosek - Crvena Reka - Bancarevo, skretanje za selo Bancarevo i Ravni Do
Obaveštavamo Vas da je od 20.10.2015.g. na državnom putu II B reda broj 427, deonica Prosek - Crvena reka – Bancarevo, obustavljen saobraćaj na delu puta od skretanja za selo Bancarevo do skretanja za selo Ravni Do.

Do završetka izgradnje te deonice auto-puta E- 80 saobraćaj je privremeno izmešten na državni put I A reda broj 4, deonica Niš - Crvena reka – Pirot.
Obaveštavamo Vas da je na snazi obustava saobraćaja zbog izlivanja vode na putu. Saobraćaj će biti obustavljen do povlačenja vode sa puta.

Alternativni pravac za putnički i teretni saobraćaj je državni put II A reda broj 141, deonica Ljubovija – Pecka – Osečina i državni put I B reda broj 27 (stari M-4), deonica Osečina – Loznica.
Obaveštavamo Vas da će danas 13.10.2015.g. u vremenskom periodu od 10.00 do 13.00 i od 17.00 do 23.00 časova doći do obustave saobraćaja zbog održavanja manifestacije „Dani Ćuprije“.
Radovi na putuDržavni put I B reda broj 26, deonica Beograd - Obrenovac
Iizmena režima saobraćaja od 12.10.2015.god. u zoni klizišta Umka, zbog radova na struganju oštećenog kolovoznog zastora.
Naizmenično propuštanje vozila slobodnom saobraćajnom trakom.
Radovi na putuDržavni put i I B reda broj 44 (deonica tunel „Predejane“ - Caričina Dolina)
Obaveštavamo Vas da je zbog izgradnje auto-puta (E-75), državni put I A reda broj 1, deonica od tunela „Predejane“ do Caričine Doline, na snazi izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 44.

Tokom radova na proširenju mosta preko Bakarnog potoka saobraćaj na toj deonici će se odvijati levom kolovoznom trakom, naizmeničnim propuštanjem koje reguliše semaforska signalizacija, izvodiće se do 15.11.2015.g.
16., 17. i 18.09.2015.g. u vremenskom periodu od 12 do 13.00 časova na državnom putu I B reda broj 23, deonica Međuvršje-Ovčar banja doći do obustave saobraćaja zbog radova na elektro mreži.

Alternativni pravac je državni put II B reda broj 408, deonica Markovica-Lučani.
24.09.2015.g. u vremenskom periodu od 12 do 13.00 časova
Usled saobrajne nezgode došlo je do obustave saobraćaja na državnom putu I A reda broj 1, Kružni put, od Resnika ka Bubanj Potoku.
deonica Šabac-Valjevo
Na snazi delimična obustava saobraćaja usled radova na uklanjanju mina (razminiravanje).
Radovi se izvode u vremenskom periodu od 07.00 do 12.00 časova, a na svakih sat vremena, poslednjih 15 minuta, put je otvoren za saobraćaj.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom siglalizacijom i opremom uz asistenciju saobraćajne policije.
zbog saobraćajne nezgode
Obaveštavamo Vas da je zbog aktiviranja klizišta na delu državnog puta II B reda broj 395, na deonici Zaječar – Lubnica – Boljevac između mesta Lubnica i Planinica, došlo do obustave saobraćaja, jer je klizištem obuhvaćena cela širina puta u dužini od 120 metara.
Saobraćaj se na tom delu puta odvija devijacijom (pomoćnim putem) i regulisan je odgovarajućom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
usled saobraćajne nezgode
Usled saobraćajne nezgode došlo je do potpune obustave saobraćaja na državnom putu II A reda broj 120, deonica Bečmen-Petrovčić, na izlazu iz Bečmena.
• 24.08.15. za saobraćaj će biti zatvorena vozna i zaustavna traka u zoni ispred isključenja za Smederevo-Vodanj. Saobraćaj će se odvijati levom (preticajnom) saobraćajnom trakom.
• 25.08.15. za saobraćaj će biti zatvorena vozna i zaustavna traka u zoni ispred isključenja za Smederevo-Jug i ispred isključenja za Požarevac. Saobraćaj će se odvijati levom preticajnom saobraćajnom trakom.
Normalizacija saobraćaja na delu državnog puta II A reda broj 185, deonica Glogovac – Ribare, na snazi je bila obustava saobraćaja zbog saobraćajne nezgode.
Radovi na putuDržavni put I B reda broj 21, deonica Požega -Ivanjica
sanaciji klizišta „Jeremić“
Radovi na putuDržavni put II A reda broj 126, Ruma-Putnci-Inđija-Stari Slankamen
U toku su radovi na održavanju državnog puta II A reda broj 126, deonica Ruma-Putinci-Inđija-Stari Slankamen, deonica kroz Inđiju sa kružnom raskrsnicom u Indjiji.
Radovi na putuDržavni put II B reda broj 361, deonica Beograd-Požega
Zbog obezbeđenja zone radova na državnom putu II B reda broj 361, a u okviru radova na izgradnji auto-puta E-763, deonica Beograd-Požega, doći će do izmene režima saobraćaja u periodu do 15.11.2015.
Normalizovan saobraćaj na delu državnog puta I B reda broj 28, deonica Ljubovija-Mali Zvornik, u mestu Velika Reka, koji je bio obustavljen zbog nakupljanja vode koja je nastala usled atmosferskih padavina.
Radovi na putuDržavni put I B reda broj 22, deonica Ljig-Rudnik
Za vreme izvođenje radova na sanaciji klizišta na državnom putu I B reda broj 22, deonica Ljig-Rudnik doći će do izmene režima saobraćaja u periodu do 15.11.2015.
Radovi na putuDržavni put I A reda broj 1, deonica Caričina Dolina - Vladičin Han i I B reda br.44, Vladičin Han - Vranje
Obaveštavamo Vas obaveštava da je na državnom putu I A reda broj 1 deonica Caričina Dolina - Vladičin Han i na državnom putu IB reda br.44, deonica Vladičin Han - Vranje, u zoni sportskog centra "Kunjak" u Vladičinom Hanu zbog izgradnje državnog puta I A reda broj 1, (auto-put E-75), na snazi izmena režima saobraćaja radi smanjenja brzine kretanja vozila i radi povećanja bezbednosti saobraćaja, koja će trajati do 15.11.2015.g.
Radovi na putuDržavni put I B reda broj 38, deonica Kruševac –Razbojna, na prolasku kroz grad Kruševac
od 21.04. 2015.g. do 15.11.2015.g. doći do izmene režima saobraćaja.
Radovi na putuDržavni put I B reda broj 44 i državnom putu II A reda broj 158
Obaveštavamo Vas da je na državnom putu I B reda broj 44 i II A reda broj 158 zbog izgradnje državnog puta I A reda broj 1, (auto-put E-75), u zoni radova na deonici Grdelica – Caričina Dolina, na snazi izmena režima saobraćaja i privremenom saobraćajnom signalizacijom je uvedeno ograničenje brzine kretanja vozila radi povećanja bezbednosti saobraćaja.
Radovi na putuDržavni putu I A reda broj 1, Obilaznica oko Beograda deonica Most preko Save kod Ostružnice - petlja Dobanovci
Obaveštavamo Vas da je zbog radova na izgradnji II faze dela Obilaznice oko Beograda, deonica auto-puta E-70 i E-75 Dobanovci – Bubanj potok, Sektor B1, B2 i B3, i obezbeđenja zone radova na izgradnji leve kolovozne trake državnog puta A 1, na deonici od mosta preko Save kod Ostružnice do petlje Dobanovci,na snazi izmena režima saobraćaja koja će trajati do 15.11.2015.g. Saobraćaj se odvija prema postavljenoj privremenoj saobraćajnoj signalizaciji uz ograničenje brzine na 60km/čas. Za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka u smeru Ostružnica - Dobanovci. Radovi se izvode pod saobraćajem i obezbeđeni se adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom.
Radovi na putuDržavni put II A reda broj 149 (regionalni put R-126), na deonici Donja Šatronja – Rudnik kod Jermenovaca
Za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 3,5t
Radovi na putuDržavni put II A reda broj 100, deonica Feketić- Stara Pazova
Za vozila preko 12t ukupne nosivosti
Radovi na putuDržavni put II A reda broj 129, preko mosta kod Farkaždina
Za vozila preko 12t ukupne nosivosti
Radovi na putuDržavni put II A reda broj 130, deonica Ečka-Kovačica, preko mosta kod Tomaševca
Za vozila preko 12t ukupne nosivosti
Radovi na putuDržavni put II A reda broj 129, preko mosta kod Titela i deonica Titel-Perlez
Za vozila preko 10t ukupne težine.
Radovi na putuDržavni put II A reda broj 141, deonica Šabačka kamenica – Donje Crniljevo
Zabrana za šlepere i kamione sa prikolicom na delu puta između Osečine i Ljubovije preko Proslopa.
Radovi na putuDržavni put II B reda broj 327, deonica Koceljeva (veza sa državnim putem 21) - Valjevska Kamenica
Zabrana za šlepere i kamione sa prikolicom, u mestu Plavanj 3 otcepljenja kolovoza, saobraćaj se odvija otežano, zabrana za teretni saobraćaj
Radovi na putuDržavni put I B reda broj 13 (Zrenjaninski put) deonica Borča - Kovilovo
Zbog radova na izgradnji nadvožnjaka iznad Zrenjaninskog puta, u zoni izgradnje nove petlje "Zrenjanin" - "Severna tangenta", uvodi zabrana za vozila čija ukupna visina prelazi 4,2 metra i širina 3,3m.
Vangabaritna vozila se usmeravaju na obilazni državni put I B reda broj 131, Čenta - Opovo - Jabuka - Pančevo.
Radovi na putuDržavni put I A reda broj 1, preko mosta Gazela
Za vozila preko 3,5t ukupne nosivosti
Radovi na putuDržavni put I B reda broj 33, deonica Požarevac -Majdanpek – Negotin na internu saobraćajnicu Debeli Lug – Majdanpek
Obaveštavamo Vas da će od 16.07.2015.g. doći do preusmerenja dela državnog puta I B reda broj 33, deonica Požarevac -Majdanpek – Negotin na internu saobraćajnicu Debeli Lug – Majdanpek zbog planskog premeštanja dela državnog puta u zoni površinskog kopa „Južni revir“ RTB „Bor grupa Rudnik bakra Majdanpek“.
Radovi na preusmerenju i premeštanju dela državnog puta IB reda broj 33 na internu saobraćajnicu će se izvoditi zbog planskog proširenja površinskog kopa rudnika.
Radovi na putuDržavni put I B reda broj 44 i državni put I A reda broj 1 (budući auto-put)
saobraćaj se preusmerava sa postojećeg državnog puta I B reda br.44 na novoizgrađenu levu traku auto-puta E-75, pri čemu je dužina devijacije 850m.
Radovi na putuDržavni put II B reda broj 395, deonica Lubnica-Planinica
izvođenja radova na sanaciji klizišta
Radovi na putuDržavni put II B reda broj 313, deonica Rakovac-Zmajevac
Zbog oštećenja kolovoza posle nevremena od Rakovca prema Zmajevcu je zabranjen saobraćaj za autobuse i kamione (osim za vozila kamenoloma) a za putnički saobraćaj na snazi je izmena režima saobraćaja, saobraćaj se odvija jednom trakom u oba smera
Radovi na putuDržavni put I A reda broj 1, deonica Vladičin Han-Donji Neradovac
pod deonica Prevalac-Suvi Dol, od 11.11.2014.g. u okviru planiranih radova na izgradnji Koridora 10
Radovi na putuDržavni put II B reda broj 361, deonica Ljig – Latković
zbog sanacije klizišta, koja će trajati do 15.11.2015.g.
Radovi na putuDržavni put I A reda broj 1, u zoni petlje Grdelica
od 21.08.2014.g.
Radovi na putuDržavni put II B reda broj 357, deonica Kadina Luka – Gornji Branetići
zbog sanacije klizišta koja će trajati do 15.11.2015.g.
Radovi na putuDržavni put II B reda broj 360, u Lazarevcu
na teritorija Lazarevca, zbog sanacije klizišta, koja će trajati do 15.11.2015.g.
Radovi na putuDržavni put I B reda broj 27, deonica Slovac - Lazarevac – Kruševica
zbog sanacije klizišta, koja će trajati do 15.11.2015.g.
Radovi na putuDržavni put II B reda broj 360, deonica Dići – Boljkovci
zbog sanacije klizišta, koja će trajati do 15.11.2015.g.
Radovi na putuDržavni put II A reda broj 139, deonica Krupanj - Radalj-Radaljska banja - veza sa državnim putem 26
Radovi na putuDržavni put II A reda broj 137, deonica Krupanj - Gračanica
Radovi na putuDržavni put II B reda broj 342, deonica Ub – Popučke – Iverak
zbog klizišta.
Radovi na putuDržavni put I B reda broj 44, deonica Polom-Prevalac
zbog izvođenja radova na izgradnji Koridora 10, do 15.11.2015.g.
Radovi na putu03.07.14. Državni put I A reda broj 1, deonica Levosoje - granica sa Republikom Makedonijom
izgradnja naplatne stanice “Preševo”

Mapa radova

Zimska služba 2015/2016

Korisnički centar za korisnike auto-puteva pod naplatom
Petlja Petlovo brdo
Projekat rehabilitacije puteva
Mobilna android aplikacija
Informativni centar za korisnike puteva
Objedinjena procedura
Regulativa
Putarine

Najnoviji video klipovi

ico-download - 18.11.2015.
Zoran Drobnjak, izjava o funkcionisanju Zimske službe 2015-2016

ico-download - 18.11.2015.
Zoran Stojisavljević, izjava o spremnosti i kapacitetima Zimske službe 2015-2016

ico-download - 18.11.2015.
Saša Stojanović, pomoćnik ministra saobraćaja/ JP Putevi Srbije spremno za Zimsku službu 2015/16

ico-download - 18.11.2015.
Boban Stevanović, MUP Sektor za vanredne situacije / Zimska Služba i aktivnosti Sektora za vanredne situacije

ico-download - 18.11.2015.
Zlatko Belencan, MUP Uprava saobraćajne policije / Zimska Služba i aktivnosti Uprave saobraćajne policije

ico-download - 18.11.2015.
Milan Bozović, vd direktora Agencije za bezbednost saobraćaja/ Zimska Služba, bezbednost, saveti učesnicima u saobraćaju

ico-download - 18.11.2015.
Ljerka Ibrović, rukovidilac Odeljenja za odnose sa javnošću / prezentacija plana Zimske službe 2015/16

ico-download - 18.11.2015.
Vozila Zimske službe, pokrivalica

ico-download - 25.10.2015.
Izjava Darko Savić o zatvorenom sistemu naplate putarine od Stare Pazove do Siriga

ico-download - 18.09.2015.
Rehabilitacija autoputa od Begaljičkog brda ka Malom Požarevcu

ico-download - 17.09.2015.
Sanacija klizišta na Ibarskoj magistrali u smeru Beograd – Rudnik, posle tunela Štavica

ico-download - 14.09.2015.
Novi TAG uređaj, izjava Darko Savić,
Sektor za naplatu putarine

Mostly Cloudy

8°C

Belgrade

Mostly Cloudy

  • 2 Dec 2015

    Cloudy 9°C 3°C

  • 3 Dec 2015

    Sunny 12°C 4°C

Nagrade
IPA program prekogranične saradnje
Standard kvaliteta

Kontakt

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22


E-mail: office@putevi-srbije.rs