Радови

Radovi na putu22.03.2019.Радови на делу државног пута I Б реда број 18, деоница Стража-Бела Црква
Радови у оквиру поправке моста на реци Караш, на државном путу I Б реда број 18, деоница Стража-Бела Црква.
У току извођења радова, саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила, једном саобраћајном траком.
Радови ће трајати 120 дана, уколико временски услови дозволе, и биће обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu22.03.2019. Радови на делу државног пута I А реда број 1, деоница петља „Сава центар“ – петља „Ласта“
23/24.03.2019. године и 24/25.03.2019. године, у временском периоду од 22.00 до 06.00 часова, изводиће се радови на чишћењу десне (зауставне) саобраћајне траке, на државном путу I А реда број 1, на деоници од петље „Сава центар“ до петље „Ласта“, у смеру Београд-Ниш.
Радови се изводе у покрету, у крајњој десној (зауставној) саобраћајној траци, која ће у зони радова бити привремено затворена за саобраћај.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu22.03.2019. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 187, деоница Угљарево - Трстеник
Од 25.03.2019. године до 08.04.2019. године, у временском периоду од 08.00 до 12.00 часова и од 13.00 до 16.00 часова, на снази ће бити обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 187, на деоници Угљарево – Трстеник, због радова на ургентном одржавању коловоза.
После 16.00 часова деоница ће бити нормализована са саобраћај.
Алтернативни правци током трајања обуставе су државни пут I Б реда број 23, Трстеник-Врњци и државни пут II Б реда број 411, Врњци – Угљарево.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu21.03.2019. Радови на делу државног пута I А реда број 2 , деоница Дићи - Прељина
Од 21.03.2019. године до 25.03.2019. године изводиће се радови на замени заштитне ограде у зони порталног носача на делу државног пута I А реда број 2 (Е-763), на деоници Дићи-Прељина, на десној коловозној траци ауто-пута.
У зони радова, доћи ће до сужења претицајне саобраћајне траке.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu21.03.2019. Наставак радова на државном путу I Б реда број 25, деоница Церовац - Крагујевац
До 30.06.2019. године, у временском периоду од 07.00 до 17.00 часова, настављају се радови на санацији државног пута I Б реда број 25, на деоници Церовац (укрштај са државним путем II А реда број 157, Церовац – Рача) – Крагујевац.

У зони радова саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu21.03.2019. Радови на делу државног пута I А реда број 1, Обилазница око Београда, од тунела „Стражевица“ до Кружног пута
Од 22.03.2019. до 25.03.2019. године, у временском периоду од 07.00 до 15.00 часова, изводиће се радови на санацији (корекцији) банкине коловоза, у оба смера, на државном путу I А реда број 1, Обилазница око Београда, тунел „Стражевица“ - Кружни пут.
У току извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu21.03.2019. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 187, деоница Велика Дренова - Грабовац
Од 25.03.2019. године, на снази ће бити обустава саобраћаја, на државном путу II А реда број 187, на деоници Велика Дренова – Грабовац, због радова на ургентном одржавању моста преко Мијајловачке реке.
Алтернативни путни правац за време извођења радова је државни пут I Б реда број 23, деоница Крушевац – Трстеник.
Планирани рок завршетка радова је 10.07.2019. године. Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu21.03.2019. Радови на делу државног пута I А реда број 3, гранични прелаз Батровци-Кузмин 1
23.03.2019. године, у оквиру извођења радова на појачаном одржавању државног пута I А реда број 3, деоница гранични прелаз Батровци – Кузмин 1, доћи ће до измене режима саобраћаја у зони радова, у смеру од Батроваца ка Београду.
Током извођења радова у фази 1, од граничног прелаза Батровци у дужини од 2км ка Београду, за саобраћај ће бити затворена претицајна и део возне саобраћајне траке, а саобраћај ће се одвијати у зауставној саобраћајној траци.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом фазе 1, док ће сигнализација фазе 3, бити уклоњена.
Radovi na putu19.03.2019.Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 145, деоница Стублине - Липњак
20.03.2019. године, доћи до измене режима саобраћаја на државном путу II А реда број 145, на деоници Стублине – Липњак, у зони укрштања са ауто-путем Е-763, због уклањања привремене девијације.
Током извођења радова на уклањању привремене девијације, у зони радова, саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила уз семафорску сигнализацију.
Планирано трајање измене режима саобраћаја је од седам до десет дана.
Након завршетка грађевинских радова, саобраћај се враћа на стални режим.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu13.03.2019. Радови на државном путу II А реда број 179, деоница Трбушани - Чачак (Љубић)
До 01.08.2019. године, у периоду од 07.00 до 17.00 часова, изводиће се радови на ургентном одржавању државног пута II А реда број 179, деоница Трбушани - Чачак (Љубић), у улици Александра Савића.

У зони радова саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом, укључујући и махаче.
Radovi na putu04.03.2019. Радови на државном путу I А реда број 1, деоница гранични прелаз Хоргош–петља Суботица север
Од 05.03.2019. године до 07.04.2019. године, изводиће се истражни радови на делу државног пута I А реда број 1, на деоници гранични прелаз Хоргош– петља Суботица север, у смеру Суботица–Нови Сад.
Радови ће се изводити само у условима добре видљивости и док трају саобраћај ће се одвијати једном саобраћајном траком.
Радови ће бити обезбеђени саобраћајном опремом и сигнализацијом.
У току ноћи, када се радови не изводе саобраћај се нормално одвија.
Radovi na putu04.03.2019. Радови на државном путу I А реда број 1, деоница петља Суботица југ–петља Мали Иђош
Од 05.03.2019. године до 07.04.2019. године, изводиће се истражни радови на делу државног пута I А реда број 1, на деоници петља Суботица југ – петља Мали Иђош, у смеру Суботица–Нови Сад.
Радови ће се изводити само у условима добре видљивости и док трају саобраћај ће се одвијати једном саобраћајном траком.
Радови ће бити обезбеђени саобраћајном опремом и сигнализацијом.
У току ноћи, када се радови не изводе саобраћај се нормално одвија.
Radovi na putu01.03.2019.Радови на државном путу I Б реда број 13, на петљи „Ковилово“
Од 04.03.2019.године изводиће се радови на замени дилатационе спојнице, на државном путу I Б реда број 13, на петљи „Ковилово“, смер Панчевачки пут („Београд-Штампарија“)- Земун (Батајница).
У првој фази радова затвара се уливна трака на петљу „Ковилово“ за возила која се крећу Зрењанинским путем из смера Београда (Борче) ка Земуну (Батајници).
Возила из смера Борче ка Земуну, на деоници пре петље „Ковилово“, преусмеравају се ка Панчевачком путу, а затим се на петљи код спортског центра „Ковилово“ искључују, и потом поново укључују на државни пут I Б реда број 13, за смер ка Земуну, односно Батајници. Прва фаза радова трајаће до 26.03.2019. године.
Радови ће бити обележени адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом.
Radovi na putu19.02.2019. Радови на државном путу I А реда број 2, деоница Дићи - Прељина
Изводе се радови на санацији потпорно-обложног зида, на делу државног пута I А реда број 2 (Е-763), на деоници Дићи-Прељина, на десној коловозној траци ауто-пута.
Радови се изводе из зауставне саобраћајне траке ауто-пута и обезбеђени су адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом, а саобраћај се одвија возном и претицајном саобраћајном траком.
Планирано трајање радова је 30 календарских дана, уколико временски услови то дозволе.
Radovi na putu18.02.2019. Обустава саобраћаја на делу државног пута II А реда број 158, деоница Малошиште – Брестовац, фаза 2 од изласка из насеља Клисура до раскрснице са локалним путем
Од 19.02.2019. године, од 07.00 часова, на снази ће бити обустава саобраћаја на делу државног пута II А реда број 158, од изласка из насеља Клисура до раскрснице са локалним путем који повезује државни пут II А реда број 158 и државни пут II А реда број 216, због радова на појачаном одржавању пута, на деоници Малошиште – Брестовац, фаза 2.
У току радова фазе 2, саобраћај ће се преусмеравати на следећи начин:

1) Возила која се искључују са државног пута I А реда број 1 на петљи „Дољевац“, возила која се крећу државним путем II А реда број 158 из смера Чечина, возила која се крећу државним путем II А реда број 216 из смера Житорађе, као и возила из смера Кочане, усмеравају се према насељу Малошиште заобилазним путем кроз насеље Дољевац и даље државним путем II Б реда број 418;

2)Возила која се крећу државним путем II А реда број 158 из смера Ниша у насељу Малошиште се усмеравају на државни пут II Б реда број 418 и даље кроз насеље Дољевац у жељеном смеру.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu17.01.2019. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I А реда број 1, деоница Сурчин - Обреновац
Од 18.01.2019. године измена режима саобраћаја на делу државног пута I А реда број 1, деоница Сурчин-Обреновац, у оквиру радова на изградњи ауто-пута Е-763 Београд – Јужни Јадран.
Саобраћај ће се одвијати двосмерно у левој траци ауто-пута у смеру Остружница – Добановци.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом.
Radovi na putu15.01.2019. Продужетак трајања обуставе саобраћаја на државном путу II А реда број 100,на Клисанском мосту
Обустава саобраћаја до 29.03.2019.године, услед радова на Клисанском мосту, на државном путу II А реда број 100, деоница Нови Сад-Суботица, Сентандрејски пут.
Алтернативни путни правац су градске улице.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом.
Radovi na putu31.12.2018. Радови на државном путу II А реда број 181, деоница Кратовска стена - Лучани
Изводе се радови на санацији - стабилизацији усека пута и одстрањивању стенске масе на локалитету "Лишка стена", на државном путу II А реда број 181, деоница Кратовска стена-Лучани.
У зони радова саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила, уз регулисање семафором.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом.
Radovi na putu28.12.2018. Продужетак радова на мосту на државном путу I Б реда број 22, деоница Заграђе – Горњи Милановац
Продужавају се до 01.04.2019.године радови на мосту преко потока Сува јаруга, на државном путу I Б реда број 22, деоница Заграђе – Горњи Милановац.
За саобраћај је затворена крајње лева трака, а целокупан саобраћај одвија се двосмерно, средњом и десном саобраћајном траком.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом.
Radovi na putu13.12.2018.Радови на државном путу II А реда број 153, деоница Лештане-Бећарево брдо
Радови на државном путу II А реда број 153, деоница Лештане-Бећарево брдо, 2км пре скретања за Заклопачу.
Радови не утичу на одвијање саобраћаја. Радови су обезбеђени су адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом.
Radovi na putu12.12.2018.Радови на делу државног пута I Б реда број 39, деоница Власотинце-Свође
Од 13.12.2018. године до 30.11.2019. године, у периоду од 07.00 до 17.00 часова, изводиће се радови на појачаном одржавању државног пута I Б реда број 39, деоница Власотинце-Свође.
Током извођења радова који су обезбеђени адекватном привременом саобраћајном опремом и сигнализацијом, саобраћај ће се у оба смера одвијати несметано
Radovi na putu10.12.2018. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I А реда број 1, од петље „ Сурчин“ ка петљи „ Остружница“
На снази је измена режима саобраћај на делу државног пута I А реда број 1, од петље „ Сурчин“ ка петљи „Остружница“ ( Обилазница око Београда), због радова на редовном одржавању.
За саобраћај је затворена зауставна (крајње десна) саобраћајна трака, а саобраћај се одвија возном (средњом) и претицајном саобраћајном траком.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu10.12.2018. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 148, код места Мислођин
На снази је измена режима саобраћаја на делу државног пута II А реда број 148, код места Мислођин, од државног пута I Б реда број 26 до зоне укрштања трасе ауто-пута Е-763 и државног пута II А реда број 148. Саобраћај се преусмерава на новоизграђену „Девијацију 1“ (нова веза између државног пута II А реда број 148 и државног пута I Б реда број 26).
За време извођења радова, саобраћај се одвија двосмерно.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu06.12.2018. Обустава саобраћаја на делу државног пута II А реда број 158, деоница Малошиште - Брестовац
Обустава саобраћаја због радова на рехабилитацији пута на деоници Малошиште – Брестовац, на делу државног пута II А реда број 158. Алтернативни путни правац за време извођења радова је преко места Дољевац.
Радови ће трајати до 01.04.2019. године, уколико временски услови дозволе и обезбеђени су адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом.
Radovi na putu05.12.2018. Обустава саобраћаја на државном путу II Б реда број 374, деоница Миљевић-Зеленик
Обустава саобраћаја од 07.12.2018. године до 01.04.2019. године,на државном путу II Б реда број 374, деоница Миљевић-Зеленик, због радова на замени дотрајалог пропуста у селу Миљевић (општина Голубац).
Алтернативни путни правци за време извођење радова су локални путеви кроз село Миљевић.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu13.11.2018. Радови на државном путу II А реда број 158, деоница Ниш (петља Југ) - Малошиште
Од 13.11.2018 изводиће се радови на појачаном одржавању и рехабилитацији, на државном путу II А реда број 158, деоница Ниш (петља Југ) – Малошиште.
У зони ових радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu22.10.2018. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 218, у Обилићевој улици, деоница Бољевац-државни пут I Б број 36
Због радова на измештању далековода, од 23.10.2018.године доћи ће до обуставе саобраћаја на државном путу II А реда број 218, у Обилићевој улици, на деоници Бољевац-државни пут I Б број 36.
Алтернативни путни правац је државни пут II Б број 391, деоница Бољевац - Валакоње. Наведени алтернативни путни правац важи и за све учеснике у саобраћају који државним путем I Б број 36 из смера Зајечара желе да наставе државним путем II А реда број 218 у смеру према Бољевцу.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом.
Radovi na putu17.10.2018. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 26, деоница Сурчин - Обреновац
17.10.2018. године дошло је до измене режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 26, деоница Сурчин – Обреновац, због извођења радова у оквиру изградње аутопута Е-763, Београд- Јужни Јадран.
Саобраћај је преусмерен на новоизграћену путну девијацију.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu12.10.2018.Радови на државном путу I Б реда број 21, деоница Ириг-Рума
Од 15.10.2018.године, изводиће се радови на рехабилитацији пута, на државном путу I Б реда број 21, деоница Ириг-Рума, у оба смера.
Саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом.
Radovi na putu03.10.2018. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 259, деоница у близини насеља Црвени Брег и деоница у насељу Црвена Река
На државном путу II А реда број 259, на деоници у близини насеља Црвени Брег и деоници у насељу Црвена Река, на снази је измена режима саобраћаја у оквиру радова на изградњи државног пута I А реда број 4, деоница: Банцарево-Црвена Река.
Radovi na putu25.09.2018. Радови на раскрсници државног пута I Б реда број 36 и Обилићеве улице у Бољевцу
Од 26.09.2018.године, изводиће се радови на редовном одржавању раскрснице на којој се укрштају државни пута I Б реда број 36 и Обилићева улица у Бољевцу.
За време извођења радова саобраћај у зони радова ће бити регулисан уз употребу привремене саобраћајне сигнализације.

Radovi na putu20.09.2018. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 258, деоница Лесковац – Врање, на потезу Грделичке Клисуре, од Мотела Предејане до Царичине Долине
Од 07.00 до 17.00 часова, услед завршних радова на изградњи девијације М1 у склопу пројекта изградње аутопута Е-75, доћи до измене режима саобраћаја на деоници Лесковац – Врање, на потезу Грделичке Клисуре, од Мотела Предејане до Царичине Долине.
Саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем према привременој саобраћајној сигнализацији, опреми и семафорима.
Radovi na putu14.09.2018. Радови на државном путу II А реда број 149, Булевар патријарха Германа, угао са Улицом Васе Чарапића
Од 17.09.2018. године изводиће се радови на државном путу II А реда број 149, Булевар патријарха Германа (Авалски пут) на углу са Улицом Васе Чарапића, Београд (Општина Вождовац).
Радови ће се изводити под саобраћајем, уз постављену адекватну саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu27.08.2018. Радови на државном путу I Б реда број 24, деоница Баточина - Равни Гај – Краљево, моста преко Липничке реке у насељу Гружа
Радови на проширењу моста преко Липничке реке у насељу Гружа на државном путу I Б реда број 24, на деоници Баточина - Равни Гај – Краљево.
За време извођења радова, саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила.
Радови су обезбеђени привременом саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Radovi na putu15.08.2018. Радови на државном путу II А реда број 100, Сентандрејски пут (од улице Приморске до улице Велебитске), у Новом Саду
Од 16.08.2018. године, изводиће се радови на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем на Сентандрејском путу (од улице Приморске до улице Велебитске), у Новом Саду, на државном путу II А реда број 100. Радови ће се изводити 210 дана, уколико временски услови то дозволе.

Током извођења радова који су обезбеђени адекватном привременом саобраћајном опремом и сигнализацијом, саобраћај ће се у оба смера одвијати несметано.
Radovi na putu01.08.2018.Измена режима саобраћаја на делу државног пута I А реда број 1, Обилазница око Београда, због изградње моста број 8 преко реке Саве
01.08.2018.године од 18.00 часова, завршава се фаза II извођења радова на уклапању новоизграђене леве коловозне траке са уливном рампом ка петљи Сурчин, на делу државног пута I А реда број 1, на Обилазници око Београда.
Завршетком ових радова прелази се на фазу III при чему ће за саобраћај бити отворена новоизграђена лева коловозна трака, у дужини од око 850м, којом ће се саобраћај одвијати из смера петље Орловача, средњом возном траком, до службеног пролаза, где се саобраћај усмерава на постојећи мост и одвија по сталном режиму (једна саобраћајна трака по смеру).
Планирани временски период измењеног режима саобраћаја је до завршетка изградње моста број 8, преко реке Саве. Овом фазом такође је предвиђено да тренутно затворена рампа ка петљи Сурчин буде отворена за саобраћај.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu03.07.2018.Радови на државном путу I Б реда број 23, деоница Паковраће-Ужице 3
Изводе се радови на појачаном одржавању на државном путу I Б реда број 23, на деоници Паковраће-Ужице 3 ( Тучково-Јелен До-Пријановићи-Пилатовићи- Расна-Горјани-Узићи-Севојно).За време извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила уз употребу семафора.
Учесници у саобраћају могу користити алтернативни путни правац Чачак-Марковица-Лучани-Кратовска Стена.
Радови ће се одвијати до марта 2019.године, уколико временски услови то дозволе.
Молимо све учеснике у саобраћају да поштују постављену привремену саобраћајну сигнализацију и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu02.07.2018.Измена режима саобраћаја на делу државног пута I А реда број 1, деоница Брестовац-Лесковац Центар, мост преко реке Јабланице
На снази је измена режима саобраћаја због интервенције на мосту преко реке Јабланице, на делу државног пута I А реда број 1, деоница Брестовац-Лесковац центар.Саобраћај је преусмерен са десне на леву конструкцију моста, при чему ће се користити службени пролази, на којима ће се саобраћај одвијати двосмерно.
Radovi na putu02.07.2018. Забрана кретања возила чија укупна маса прелази 3,5т на државном путу II А реда број 152, деоница Топола-Рудник
На државном путу II А реда број 152, деоница Топола-Рудник, завршени су радови на периодичном одржавању али је на снази
забрана кретања возила чија укупна маса прелази 3,5т.Молимо све учеснике у саобраћају да поштују ограничења брзине и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu01.07.2018.Продужетак обуставе саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 23, надвожњак на градској улици Зелен Гора у Краљеву
Продужава се до 01.05.2019.године трајање обуставе саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 23, услед извођења радова на рехабилитацији надвожњака - градска улица Зелен Гора у Краљеву.
У току трајања радова на надвожњаку, саобраћај ће се преусмеравати на следећи начин:
- саобраћај са пута Рашка - Краљево (државни пут I Б реда број 23, на чијој се траси налази надвожњак) биће преусмерен на државни пут I Б реда број 22. Са државног пута I Б реда број 22 могуће је скренути у Улицу војводе Степе која води ка центру Краљева.
- саобраћај из смера Краљева ка Рашкој (саобраћај из центра Краљева), из улице Зелен Гора, уместо преласка преко надвожњака биће преусмерен у Улицу војводе Степе. Из Улице војводе Степе могуће је уклјучити се на државни пут I Б реда број 22.Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом.
Radovi na putu27.06.2018. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 259, деоница Ниш-Димитровград, код места Станичење
На снази је измена режима саобраћаја на државном путу IIА реда број 259, деоница Ниш-Димитровград, код места Станичење, у оквиру радова на изградњи дела Коридора 10.
На км 65+497, код места Станичење, саобраћај је преусмерен у леву коловозну траку полу аутопута Е-80.
Radovi na putu31.10.2017. Наставак радова на санацији клизишта на државном путу II А реда број 178, деоница Дивчибаре – Саставци
На државном путу II А реда број 178, деоница Дивчибаре - Саставци, у насељу Мађер, наставиће се радови на санацији клизишта, уколико временски услови то дозволе.
Radovi na putu11.10.2017. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 258, на потезу Грделичке клисуре, деоница Грделица (Горње Поље) – Царичина Долина
Од 12.10.2017. године изводиће се радови на изградњи леве коловозне траке аутопута Е75, који се поклапа са постојећим државним путем II А реда број 258, на деоници Грделица (Горње Поље) – Царичина Долина.
За време трајања радова, саобраћај се преусмерава на новоизграђени пут у наставку постојећег пута II А реда број 258 према постављеној привременој саобраћајној сигнализацији.
Молимо све учеснике у саобраћају да поштују ограничења брзине и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu27.09.2017. Обустава саобраћаја на делу државног пута II А реда број 145, деоница Стублине-Липњак, у месту Стубленица код Уба
Због радова на изградњи прикључка на наплатну рампу ауто-пута Е-763, од 28.09.2017. године снази ће бити обустава саобраћаја на делу државног пута II А реда број 145, деоница Стублине - Липњак, у насељеном месту Стублине код Уба.
У току трајања радова целокупан саобраћај (изузимајући теретна возила преко 8т) биће преусмерен на путни правац: Уб – Липњак - језеро Паљуви – Паљуви – Стубленица – Радљево.
Теретна возила преко 8т укупне масе преусмераваће се од Уба до Радљева и обрнуто, преко Стублина, односно преко Лајковца.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Молимо све учеснике у саобраћају да поштују ограничења брзине и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu18.07.2017. Радови у зони државног пута II А реда број 258, од мотела Предејане до Царичине Долине
Од 20.07.2017. године, у периоду од 07.00 до17.00часова због извођења радова на изградњи државног пута I А реда број 1 (аутопута Е 75), доћи ће до измене режима саобраћаја у зони државног пута II А реда број 258, деоница: Лесковац – Врање, на потезу Грделичке Клисуре, од Мотела Предејане до Царичине Долине.
Саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем саобраћаја према привременој саобраћајној сигнализацији, опреми и семафорима.
Radovi na putu10.07.2017. Државни пут I А реда број 1, Грабовница-Левосоје, деоница Грделица-Царичина долина
На државном путу I А реда број 1, Грабовница-Левосоје, деоница Грделица-Царичина долина, због изградње аутопута Е-75, на снази је измена режима саобраћаја.
Radovi na putu06.12.2016. Државни пут II А реда број 259, деоница Ниш-граница са Републиком Бугарском (аутопут Е-80)
На државном путу II А реда број 259, Ниш-граница са Републиком Бугарском, (аутопут Е-80), на снази је измена режима саобраћаја у оквиру радова на изградњи дела Коридора 10, због обезбеђења зоне радова.
Radovi na putu01.12.2016.Државни пут II А реда број 129, деоница Каћ-Перлез
На државном путу II А реда број 129, деоница Каћ-Перлез на снази је забрана саобраћаја за возила укупне тежине преко 12т.
Radovi na putu24.11.2016. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 258, деоница Српска Кућа - Левосоје
Од 24.11.2016.године, од 11:00 часова је на снази је измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 258, деоница Српска Кућа - Левосоје, због изградње моста на државном путу II А реда број 258, у оквиру изградње аутопута Е-75.
Алтернативни правац:
Локални пут Бујановац – Прешево (бивши I Б реда број 44)
Радови су обезбеђени адекватном привременом саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Молимо све учеснике у саобраћају да поштују постављену привремену саобраћајну сигнализацију и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu17.11.2016. Продужетак трајања радова на државном путу II А реда број 258 Грабовница - Левосоје деоница Царичина долина – Владичин Хан
На државном путу II А реда број 258, Грабовница – Левосоје, деоница Царичина Долина - Владичин Хан, у току су радови на изградњи државног пута I А реда број 1.
Радови се обављају под саобраћајем и обезбеђени су адекватном привременом саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Молимо све учеснике у саобраћају да поштују постављену привремену саобраћајну сигнализацију и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu15.11.2016.Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 258,деоница Бујановац-Чукарка
Обавештавамо Вас да је на снази измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 258, деоница Бујановац-Чукарка, због радова на изградњи аутопута Е-75, деоница Српска Кућа-Левосоје.
За време извођења радова саобраћај ће се одвијати урађеном девијацијом.
Радови су обезбеђени адекватном привременом саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Молимо све учеснике у саобраћају да поштују постављену привремену саобраћајну сигнализацију и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu15.11.2016. Радови на државном путу I А реда број 4 (аутопут Е-80), деоница Просек-Банцарево, у зони Малчанске петље
На државном путу I А реда број 4, деоница Просек-Банцарево, на делу обилазнице око Ниша ка Пироту, у зони Малчанске петље, у смеру Ниш-Пирот је од 19.07.2016. године на снази измена режима саобраћаја, због обезбеђења радова на изградњи аутопута Е-80.
За време извођења радова, комплетан саобраћај се преусмерава на десну коловозну траку, деоница Просек-Банцарево
Радови су обезбеђени адекватном привременом саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Молимо све учеснике у саобраћају да поштују постављену привремену саобраћајну сигнализацију и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu15.11.2016. Државни пут I А реда број 1, Грабовница-Левосоје, деоница III – Царичина Долина – Владичин Хан, код места Кржнице
На државном путу I А реда број 1, Грабовница-Левосоје, деоница III – Царичина Долина – Владичин Хан, код места Кржнице, због изградње аутопута Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, Коридор 10 на снази је измена режима саобраћаја због обезбеђења зоне радова на изградњи привременог прикључења постројења за производњу бетона.
Radovi na putu15.11.2016. Државни пут I А реда број 1, Грабовница-Левосоје веза са државним путем II А реда број 158, код места Момин Камен
На државном путу I А реда број 1, Грабовница-Левосоје, деоница III – Царичина Долина – Владичин Хан, код места Момин Камен, због изградње аутопута Е-75 Београд - Ниш - граница са БЈР Македонијом, Коридор 10, на снази је измена режима саобраћаја због радова на девијацији - укрштању са државним путем II А реда број 158.
Radovi na putu19.10. 2016. Забрана саобраћаја за теретна возила
На државном путу II А реда број 141, деоница Црниљево-Осечина, од јуна 2014. године и даље је на снази забрана саобраћаја за сва теретна возила.
Radovi na putu28.07.2016. Државни пут II Б реда број 347, деоница Заклопача-Врчин
На државном путу II Б реда број 347, деоница Заклопача-Врчин, у Заклопачи, на снази је забрана саобраћаја за теретна возила преко 12т.
Radovi na putu27.11.2015. Државни пут II А реда број 187, деоница Велика Дренова – Грабовац
На државном путу II А реда број 187, деоница Велика Дренова – Грабовац, на снази је забрана саобраћаја за теретна возила преко 3,5 тоне.
Брзина кретања за сва возила преко моста је ограничена на 20км/х, док се саобраћај дозвољава аутобусима.
Radovi na putu17.05.2006. Државни пут II А реда број 130, деоница Ечка - Ковачица, преко моста код Томашевца
На државном путу II А реда број 130, деоница Ечка - Ковачица, преко моста код Томашевца, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 12т, важи од 17.05.2006.г.
Radovi na putu24.10.2005. Државни пут II А реда број 100, деоница Фекетић - Стара Пазова
На државном путу II А реда број 100, деоница Фекетић - Стара Пазова, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 12т, важи од 24.10.2005.г.
Radovi na putuДржавни пут I А реда број 1, преко моста Газела
На државном путу I А реда број 1, преко моста Газела, и даље је на снази забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 3,5т.
Radovi na putuДржавни пут II А реда број 152, на деоници Доња Шаторња – Рудник код Јерменоваца
На државном путу II А реда број 152, на деоници Доња Шаторња – Рудник код Јерменоваца, на снази је забрана саобраћаја за теретна возила чија укупна маса прелази 3,5т.

Штампа