Сектор за наплату путарине

Сектор за наплату путарине обавља послове наплате путарине, као и послове надзора наплате путарине (видео надзор, аналитика и контрола), превоза и заштите новца и објеката, административно-техничке и друге послове везане за делатност сектора.

У саставу Сектора за наплату путарине налазе се следећа одељења:

  1. Одељење за надзор наплате путарине
  2. Одељење за оперативну наплату путарине
  3. Одељење за електронску наплату путарине
  4. Одељење за заједничке послова сектора

Јавно предузеће „Путеви Србије”, Сектор наплате путарине, врши наплату накнаде за употребу аутопута (путарине). Наплата путарине се од 01. децембра 2019. године, на свим деоницама одвија у условима затвореног система.

Укупна дужина аутопутева под наплатом износи 819,68км. Наплата путарине се обавља преко аутоматског техничког система за наплату који се састоји од 65 наплатних станица.

Основица за путарину је дужина релације јавног пута коју возило прелази изражена у километрима (км). Цена путарине се одређује у односу на три критеријума: цена путарине по километру, категорија возила и дужина пређене релације. Систем наплате путарине примењује се на следећим деоницама аутопута:

Корисницима је омогућено да се определе за систем плаћања путарине мануелним путем (уз обавезно преузимање магнетне картице) или електронским путем (коришћењем уређаја за ЕНП).

Корисници који су се определили за мануелни систем наплате у обавези су да приликом укључивања у систем наплате путарине преузму магнетну картицу и исту предају инкасанту на излазној наплатној станици на основу које ће се наплатити путарина.

Корисници који су се определили за систем електронске наплате путарине, односно бесконтактни модел плаћања, користе пролазе који су означени за тај начин плаћања путарине (ЕНП/ETC) и исту плаћају уређајем за ЕНП, без заустављања и преузимања магнетне картице.

Корисник који у возилу поседује уређај за ЕНП, а из неког разлога на улазној наплатној станици преузме магнетну картицу и плаћање путарине изврши путем уређаја за ЕНП, у обавези је да преузету магнетну картицу, на излазној наплатној станици преда одговорном раднику.

Корисницима мануелне наплате као средство плаћања на располагању су:

Корисници електронске наплате путарине, као средство плаћања користе уређај за ЕНП у:

Начин плаћања посебне накнаде (путарине) за употребу државних путева (аутопутева и полуаутопутева) у Републици Србији као и основ за ослобађања регулисани су Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр.95/2018 и 49/2019).


Кориснику аутопута за ког се утврди:

обрачунаће се и наплатити на лицу места, или кроз поступак накнадне наплате, најдужа релација одговарајуће деонице, као и трошкови ванредног поступка, у складу са Правилником о плаћању посебне накнаде (путарине) за употребу државних путева (аутопутева и полуаутопутева) у Републици Србији (број: 953-4846/14-14 од 25.03.2014. године).

Начин електронске наплате путарине прописује Правилник о начину електронске наплате путарине, посебним условима и техничким захтевима за Европску ЕНП и елементима интероперабилности („Службени гласник РС“, број 71/19).


МАПА НАПЛАТНИХ СТАНИЦА
Мапа наплатних станица