Odeljenje za energetski menadžment

U okviru Sektora za strategiju, projektovanje i razvoj nalazi se Odeljenje za Eenergetski menadžment. Polazna osnova za rad Odeljenja su novi Zakoni u vezi sa ovom oblašću:

1) ZAKON O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE
2) ZAKON O ENERGETICI
3) ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
4) ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE
5) UREDBU O UTVRĐIVANjU GRANIČNIH VREDNOSTI GODIŠNjE POTROŠNJE ENERGIJE NA OSNOVU KOJIH SE ODREĐUJE KOJA PRIVREDNA DRUŠTVA SU OBVEZNICI SISTEMA ENERGETSKOG MENADŽMENTA, GODIŠNJIH CILJEVA UŠTEDE ENERGIJE I OBRASCA PRIJAVE O OSTVARENOJ POTROŠNJI ENERGIJE
6) PRAVILNIK O USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU IZDAVANjA SERTIFIKATA O ENERGETSKIM SVOJSTVIMA ZGRADA


OPIS DELATNOSTI ENERGETSKOG MENADŽMENTA

Energetski menadžment čini tim obrazovanih i veoma stručnih ljudi koji odlično poznaju problematiku vezanu za energetiku počev od dobijanja, transformacije i trošenja energije do tumačenja proračuna iz elaborata energetske efikasnosti i primene adekvatnih mera.

Sistem upravljanja energijom je sistem kompatibilan sa okruženjem a to znači da se efikasnim postupcima proizvodnje, transformacije i potrošnje energije smanjuje zagađenje okoline i štedi novac poreskih obveznika.

Ciljevi sistema upravljanja energijom i uticajima na okruženje su smanjenje zagađenja i operativnih troškova. Imperativ je bavljenje ljudima jer je njihovo ponašanje ključno za energetski učinak i okruženje.

Osnovna poruka zaposlenima je da će posle uvođenja energetskog menadžmenta i obuke biti produktivniji zbog čega će se smanjiti troškovi firme i tako dugoročno osigurati njihova radna mesta.

Prateći zakonsku legislativu menadžment JP „Putevi Srbije“ je uveo odeljenje za energetski menadžment.

Energetski menadžment je zadužen za planiranje mera, praćenje i izveštavanje o efikasnom korišćenju energije u organizaciji ili ustanovi, kao i za optimalno korišćenje obnovljivih izvora energije.

Energetski menadžment ima za cilj da postigne ekonomsku korist za organizaciju, kroz implementaciju efektivnih mera poboljšanja energetske efikasnosti, odnosno
korišćenje obnovljivih izvora energije, pri tom ne narušavajući nivo komfora, kvaliteta i kvantiteta usluga ili proizvoda.

Energetski menadžment treba da obezbedi ispunjavanje svih relevantnih obaveza u skladu sa zakonskim propisima i nacionalnim planovima za, energetiku, energetsku efikasnost i korišćenje obnovljivih izvora energije, uz puno poštovanje zakonskih obaveza u pogledu zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu.


AKTIVNOSTI ODELJENJA ENERGETSKOG MENADŽMENTA

Studije koje je uradilo Odeljenje za energetski menadžment su javno dostupne:

- Studija opravdanosti uvođenja obnovljivih izvora energije u objektima JPPS sa COST BENEFIT analizom

- Plan upravljanja otpadom JPPS

- Program planskog održavanja JPPS

- Studija zamene postojećih svetlosnih izvora LED izvorima sa teledirigovanim mendžmentom

- Projekat za upravljanje potrošnjom energenata na objektu gazela

- Studija izvodljivosti izrade projektne dokumentacije za postavljanje punionica za električna vozila

- Studija izvodljivosti zamene postojecih grejnih tela i rashladnih uredjaja inverterima

- Studija izvodljivosti upotrebe električnih službenih vozila na području grada Beograda za potrebe JP "Putevi Srbije" sa "Cost Benefit" analizom

- Registar energetskih potrosaca JP “Putevi Srbije”

- Studija umanjenje emisije CO2 poboljsanjem javnog osvetljenja

- Izrada katastra potrošača vode u JP "Putevi Srbije"