03.09.2019.  Измена режима саобраћаја у зони паркинга од петље „Остружница“ до тунела „Стражевица“  

  У оквиру радова на изградњи леве коловозне траке Обилазнице око Београда, дошло је до измене режима саобраћаја у зони паркинга, од петље „Остружница“ до тунела „Стражевица“, преко које је омoгућен приступ градилишних возила градилишту и Обилазници и то:

 Деоница 1:  Петља  „Остружница” – Петља „Орловача”: радови на изградњи леве коловозне траке Обилазнице. У зони паркинга после тунела „Липак” и паркинга пре петље „Орловача” брзина је смањена на 50 km/h, због приступања возила преко паркинга градилишту, односно Обилазници;

 Деоница 2:  У зони петље „Орловача”, правац: Остружница – Бубањ Поток: радови на изградњи леве коловозне траке Обилазнице у зони петље „Орловача”; из смера тунела „Стражевица” на прилазу петљи брзина је смањена на 50 km/h, због приступања возила преко паркинга градилишту, односно Обилазници;

 Деоница 3: Петља „Орловача” – тунел „Стражевица”: радови на изградњи леве коловозне траке Обилазнице и леве цеви тунела „Стражевица”. У зони паркинга после петље „Орловача” и паркинга пре тунела „Стражевица” брзина је смањена на 50 km/h, због приступања возила преко паркинга градилишту, односно Обилазници.

 За време трајања радова паркинзи се користе искључиво за потребе градилишта и затворени су за коришћење возила која нису градилишна.

28.08.2019. Обавештење о постављању саобраћајне сигнализације и опреме на државном путу II Б реда број 361, у Пепељевцу и локалном путу Лајковац-Пепељевац

28.08.2019. године уклања се привремена саобраћајна сигнализација и опрема и поставља се саобраћајна сигнализација и опрема на државном путу II Б реда број 361, у Пепељевцу и локалном путу Лајковац-Пепељевац.

26.07.2019. Пуштање у саобраћај дела државног пута I А реда број 4, деоница Чифлик-Станичење-Сарлах

27.07.2019, у периоду између 14.00 и 16.00 часова, у пуном профилу биће пуштен у саобраћај део државног пута I А реда број 4, деоница Чифлик-Станичење-Сарлах, од km63+858 до km67+525 (део ауто-пута испред тунелa “Сопот”).

Овим режимом саобраћаја трајно се укида „Т“ раскрсница на Станичењу (код Пирота) на km64+158.

Приликом преусмеравања може доћи до повремене кратке обуставе саобраћаја у трајању од 5 до 10 минута.

Молимо учеснике у саобраћају да буду стрпљиви и поштују постављену саобраћајну сигнализацију.