22.03.2019.Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 196, деоница Лис - Ариље

На снази је измена режима саобраћаја на државном путу II A реда број 196, на деоници Лис – Ариље, због оштећења бетонског пропуста.

У зони пропуста извршено је сужење коловоза, а саобраћај се одвија наизменично уз регулисање постављеном привременом саобраћајном сигнализацијом.

19.03.2019.Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 145, деоница Стублине - Липњак

20.03.2019. године, доћи до измене режима саобраћаја на државном путу II А реда број 145, на деоници Стублине – Липњак, у зони укрштања са ауто-путем Е-763, због уклањања привремене девијације.
Током извођења радова на уклањању привремене девијације, у зони радова, саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила уз семафорску сигнализацију.
Планирано трајање измене режима саобраћаја је од седам до десет дана.
Након завршетка грађевинских радова, саобраћај се враћа на стални режим.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

15.03.2018.Укидање привременог режима саобраћаја на државном путу II А реда број 145, деоница Обреновац - Уб, Вепровица код Стублина

18.03.2019. године на државном путу II А реда број 145, деоница Обреновац - Уб, Вепровица код Стублина, у зони пружног прелаза, доћи ће до укидања привременог режима саобраћаја и успоставиће се првобитни режим са постављањем сталне саобраћајне сигнализације и опреме.