22.03.2019.Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 196, деоница Лис - Ариље

На снази је измена режима саобраћаја на државном путу II A реда број 196, на деоници Лис – Ариље, због оштећења бетонског пропуста.

У зони пропуста извршено је сужење коловоза, а саобраћај се одвија наизменично уз регулисање постављеном привременом саобраћајном сигнализацијом.

На том делу пута (у зони пропуста) забрањен је саобраћај за теретна возила чија маса прелази 7 тона.

19.03.2019.Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 145, деоница Стублине - Липњак

20.03.2019. године доћи ће до измене режима саобраћаја на државном путу II А реда број 145, на деоници Стублине – Липњак, у зони укрштања са ауто-путем Е-763, због уклањања привремене девијације.
Током извођења радова на уклањању привремене девијације, у зони радова, саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила уз семафорску сигнализацију.
Након завршетка грађевинских радова, саобраћај се враћа на стални режим.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

27.02.2019.Измена режима саобраћаја на државном путу II Б реда број 361, деоница Лајковац-Љиг, место Пепељевац

28.02.2019. године, доћи ће до привремене измене режима саобраћаја, на делу државног пута II Б реда број 361, деоница Лајковац-Љиг, место Пепељевац.

У зони укрштања државног пута II Б реда број 361 са трасом ауто-пута Е-763, саобраћај ће се преусмерити на новоизграђени надвожњак, чиме ће се омогућити двосмерно одвијање саобраћаја, са адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом.