search

INFORMATIVNI CENTAR - Besplatni broj telefona: 0800-111-004

 

 

 

 

 

 

Besplatni broj telefona: 0800-111-004

info.centar@putevi-srbije.rs

Ustanička 64/11, Beograd

  1. Radovi
  2. Mapa radova
  3. Vesti
  4. Zadržavanja vozila
Radovi na putu28.04.2017.Produžetak radova na desnoj strani državnog puta I A reda broj 1, most preko reke Krivaje
Produžavaju se radovi do 15.05.2017. godine na mostu preko reke Krivaje, na desnoj strani državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), posle petlje „Feketić“, ka petlji „Vrbas“, u smeru Subotica – Novi Sad.
U toku izvođenja radova, zatvorena je preticajna i deo vozne saobraćajne trake, a saobraćaj je preusmeren preko zaustavne trake.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu28.04.2017. Radovi na državnom putu I B reda broj 22, deonice Preljina – Gornji Milanovac i Gornji Milanovac-Svračkovci
Radovi na popravci i zameni odbojne ograde, na državnom putu I B reda broj 22, na deonicama Preljina-Gornji Milanovac i Gornji Milanovac-Svračkovci, izvodiće se od 03.05.2017. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova.
U zoni izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati usporeno i biće obezbeđen adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Radovi na putu28.04.2017.godine Radovi na državnom putu I A reda broj 1, u zoni induktivne petlje Batočina
Obaveštavamo Vas da će se izvoditi radovi na postavljanju induktivnih petlji u kolovoz u zoni od 100 metara, dana 03.05.2017. godine u periodu od 07 – 16 časova, na državnom putu I A reda broj 1, deonica petlja Jagodina – petlja Batočina, na lokaciji sa automatskim brojačem saobraćaja 1294 Batočina.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom, a saobraćaj će se iz vozne i preticajne trake preusmeravati kroz zaustavnu traku.
Normalizacija saobraćaja28.04.2017. Završetak radova na državnom putu II A reda broj 258, deonica Leskovac-Vranje
JP „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da su završeni radovi na državnom putu II A reda broj 258, deonica Leskovac-Vranje, na potezu Grdeličke klisure.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu28.04.2017. Radovi na raskrsnici br. 2, u Svilajncu, spoj državnog puta II A reda broj 160 i državnog puta II A reda broj 162
Od 03.05.2017. godine izvodiće se radovi na poboljšanju površinske raskrsnice u Svilajncu, spoj državnog puta II A reda broj 160 i državnog puta II A reda broj 162. Radovi će se izvoditi u III faze i to: Prvom fazom su obuhvaćeni radovi sa desne strane Ulice kralja Petra I (dve saobraćajne trake), iz pravca Markovca i Požarevca ka Despotovcu, dok će se saobraćaj odvijati dvosmerno levom stranom ulice.
Druga faza predviđa radove na izgradnji razdelnih ostrva i dela kružnog podeonika i rušenje postojećeg fizičkog ostrva, na levoj strani Ulice kralja Petra I (iz pravca Markovca i Požarevca ka Despotovcu).
Treća faza predviđa radove na izgradnji preostalog dela kružnog podeonika i završetak razdelnih ostrva.
Planirano trajanje radova je 30 dana, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom uz povremeno naizmenično propuštanje vozila.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu28.04.2017. Radovi na delu državnog puta I A reda broj 3 (auto-put E-70),tunel „Dobanovci“
Radovi na čišćenju i pranju tunela „Dobanovci“, izvodiće se 29.04.2017. godine od 22:00 časa do 30.04.2017. godine do 06:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 3 (auto-put E-70), u smeru Šid-Beograd.
Radovi će se izvoditi u pokretu, a za saobraćaj će naizmenično biti zatvorena leva (preticajna) ili desna (vozna) saobraćajna traka.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu27.04.2017. Radovi na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75), deonica Subotica - Beograd
Obaveštavamo Vas da su u toku radovi na kontroli nultog stanja na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75) Subotica - Beograd, u smeru Subotica – Novi Sad – Beograd, dana 03.05.2017.godine u vremenskom periodu od 09:00 – 15:00 časova.
U toku izvođenja radova, za saobraćaj će naizmenično biti zatvarane brza i vozna kolovozna traka.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Radovi na betoniranju parapetnog zida u okviru projekta izgradnje zida za zaštitu od buke, izvodiće se 27.04.2017. godine, od 07:00 - 12:00 časova na delu državnog puta I A reda broj 1 (gradski deo), deonica kod Hitne pomoći, smer Beograd-Niš.
U toku izvođenja radova, za saobraćaj će biti zatvorena desna (zaustavna) saobraćajna traka.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu26.04.2017. Radovi na delu državnog puta I A reda broj 4 (auto-put E-80), deonica Čiflik – Staničenje
U toku su pripremni radovi za polaganje završnog – habajućeg sloja asfalta na delu državnog puta I A reda broj 4 (auto-put E-80) Niš-Dimitrovgrad, deonica 4: Čiflik-Staničenje.
U toku izvođenja radova, saobraćaj se odvija dvosmerno desnom kolovoznom trakom.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu25.04.2017. Radovi na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), deonica od petlje „Tranšped“ do Vrčina
Na snazi je izmena režima saobraćaja na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), na deonici od petlje „Tranšped“ do Vrčina, zbog izvođenja radova na izgradnji zida za zaštitu od buke.
Od 27.04.2017. godine do 05.05.2017. godine, za saobraćaj će biti zatvoren deo naplatne rampe u Vrčinu (uključenje na auto-put), smer ka Beogradu. Alternativni putni pravac je naplatna rampa Tranšped.
U toku izvođenja radova, takođe je zatvoren i deo zaustavne trake auto-puta, u smeru Niš-Beograd.
Planirano trajanje radova je 30.05.2017. godine.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu25.04.2017. Radovi na državnom putu II A reda broj 217, deonica Aleksinac-Bovan
Od 26.04.2017. godine do 30.04.2017. godine izvodiće se radovi na rehabilitaciji kolovoza na državnom putu II A reda broj 217, deonica Aleksinac-Bovan.
Radovi će se izvoditi paralelno na dva gradilišta, na 3,5km ispred i neposredno posle sela Bovan, uz naizmenično propuštanje saobraćaja.
Zona radova je obeležena odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Izvodiće se radovi na sanaciji pukotina na kolovozu u zoni induktivnih petlji u zoni od 30 metara, dana 26.04.2017. godine u periodu od 07 – 11 časova. na državnom putu I B reda broj 35, deonica Rudare – Merdare, na lokaciji sa automatskim brojačem saobraćaja 1205 Merdare.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom, a saobraćaj će se izvoditi naizmenično, jednom saobraćajnom trakom.
Izvodiće se radovi na sanaciji pukotina na kolovozu u zoni induktivnih petlji u zoni od 30 metara, dana 26.04.2017. godine od 13 – 17 časova na državnom putu I B reda broj 35, deonica Beloljin - Kuršumlija, na lokaciji sa automatskim brojačem saobraćaja 1206 Pločnik.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom, a saobraćaj će se izvoditi naizmenično, jednom saobraćajnom trakom.
Izvodiće se radovi na uklanjanju železničkih šina i pragova 26.04.2017. na državnom putu I B reda broj 13, Beograd – Čenta, u naselju Padinska Skela.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom, a saobraćaj će se izvoditi naizmenično, jednom saobraćajnom trakom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Izvodiće se radovi na čišćenju i pranju zaustavnih saobraćajnih traka od 24.04.2017 od 22:00 uveče. do 01.05.2016. godine do 06:00 ujutru, na državnom putu I A reda broj 1, na Obilaznici oko Beograda, u tunelu Železnik i tunelu Straževica, svakog dana u istom periodu.
Radovi se izvode u pokretu i za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu24.04.2017. Radovi na ukrsnim putevima- državni put I B reda broj 22 i državni put II A reda broj 177, u Gornjem Milanovcu
U toku je izvođenje radova na periodičnom održavanju ukrsnih puteva- državnog puta I B reda broj 22 i državnog puta II A reda broj 177, deonica Takovo-Nevade, u Gornjem Milanovcu. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati neometano.
Izvodiće se radovi na sanaciji pukotina na kolovozu u zoni induktivnih petlji u zoni od 30 metara, dana 25.04.2017. godine u periodu od 09 – 13 časova. na državnom putu II A reda broj 183, deonica Donji Krčin(Oparić) – Jasika, na lokaciji sa automatskim brojačem saobraćaja 1223 Velika Kruševica.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom, a saobraćaj će se izvoditi naizmenično, jednom saobraćajnom trakom.
Izvodiće se radovi na sanaciji pukotina na kolovozu u zoni induktivnih petlji u zoni od 30 metara, dana 27.04.2017. godine u periodu od 09 -13 časova na državnom putu I B reda broj 39, deonica Babušnica - Bonjince, na lokaciji sa automatskim brojačem saobraćaja 1011 Babušnica
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom, a saobraćaj će se izvoditi naizmenično, jednom saobraćajnom trakom.
Nastavljaju se radovi na izgradnji auto-puta E-75, Koridor 10, u zoni državnog puta II A reda broj 258, deonica Leskovac-Vranje, na potezu Grdeličke Klisure, od motela „Predejane“ do Caričine Doline, od 22.04.2017. godine do 15.05.2017. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova.
Saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila levom saobraćajnom trakom, u smeru ka Vranju, prema postavljenoj adekvatnoj privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, opremi i semaforima.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu21.04.2017. Nastavak radova na državnom putu II A reda broj 148, deonica Obrenovac-Stepojevac, most preko Maričića potoka u Mislođinu
Nastavljaju se radovi na mostu preko Maričića potoka u Mislođinu, na državnom putu II A reda broj 148, deonica Obrenovac-Stepojevac, do 20.05.2017. godine, svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova.
Za vreme izvođenja radova, saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila uz regulisanje mobilnim semaforima.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da je u toku obustava saobraćaja za sve kategorije vozila, zbog snežnih nanosa na kolovozu, na državnom putu I B reda broj 28, deonica Dub – Dubci, preko prevoja Kadinjača.
Ekipe putara su na terenu i rade na čišćenju kolovoza. Javnost će blagovremeno biti obaveštena o normalizaciji saobraćaja na navedenim putnim pravcima. Molimo sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu20.04.2017.Radovi na delu državnog puta I A reda broj 1, tunel Lipak, tunel Železnik i tunel Straževica
Izvodiće se radovi na čišćenju i pranju zaustavnih saobraćajnih traka do 30.04.2017. godine, u vremenskom periodu od 22:00 do 06:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1 na Obilaznici oko Beograda, u tunelu Lipak, tunelu Železnik i tunelu Straževica, u oba smera. Radovi će se izvoditi u pokretu i za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka. Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da je zbog snega na kolovozu u toku obustava saobraćaja za šlepere i kamione s prikolicom, na državnom putu II A reda broj 170, deonica Debelo Brdo - Rogačica.
Ekipe putara su na terenu i rade na čišćenju kolovoza. Javnost će blagovremeno biti obaveštena o normalizaciji saobraćaja na navedenim putnim pravcima. Molimo sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da je uspostavljen normalan režim saobraćaja za šlepere i kamione s prikolicom preko planine Zlatibor, na državnom putu I B reda broj 23.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
18.04.2017. godine i 19.04.2017. godine, u vremenskom periodu od 09:00 do 20:00 časova na snazi će biti obustava saobraćaja zbog radova na zameni oštećene dilatacije na državnom putu I B reda broj 27, deonica Loznica-Valjevo, u Osečini.
Alternativi putni pravac je preko Valjevske Kamenice i Plavanja.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu
Zabrana saobraćaja17.04.2017. Obustava saobraćaja na državnom putu II A reda broj 152, deonica Topola 1 – Bućin grob, kod Topole
Obaveštavamo Vas da će se od 18.04.2017.godine do 15.05.2017.godine na državnom putu II A reda broj 152, deonica Topola 1 – Bućin grob, kod Topole, izvoditi radovi na izradi asfaltnih slojeva.
u vremenskom periodu od 09:00 do 17:00 časova, doći će do obustave saobraćaja. Alternativni put 1 se prostire od Donje Šatornje državnim putem II B reda broj 367 do raskrsnice sa državnim putem I B reda broj 25 u Vlakči. Putem I B reda broj 25 vozila se dalje kreću do Kragujevca, odnosno do ukrštaja puta sa državnim putem II A reda broj 177. Državnim putem II A reda broj 177 do Gornjeg Milanovca, tj. raskrsnice sa državnim putem I B reda broj 22 do Bućinog Groba, gde se završava obilazak. Alternativni put 2 namenjen je vozilima koja se kreću na relaciji Mladenovac(Beograd)-Gornji Milanovac. Alternativni put se prostire državnim putem I B reda broj 25, od Topole do Kragujevca i ukrštanja sa državnim putem II A reda broj 177. Vozila se na ovom mestu upućuju na put i vode do državnog puta I B reda broj 22. Državnim putem I B reda broj 22, do Bućinog groba gde se obilazak i završava.
u vremenskom periodu od 17:00 do 09:00 časova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila dok je na snazi zabrana kretanja vozila čija ukupna masa prelazi 3,5t.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Izvodiće se radovi čišćenju i pranju zaustavnih saobraćajnih traka u tunelu Lipak na delu državnog puta I A reda broj 1 (Obilaznica oko Beograda) 18/19, 19/20, i 20/21.04.2017. godine u vremenskom periodu od 22:00 do 06:00časova.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom i izvodiće se u pokretu i za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 18.04.2017.godine do 21.04.2017.godine u vremenskom periodu od 10:00 do 17:00 časova izvodiće se radovi na sanaciji oštećenog kolovoza, na delu državnog puta I A reda broj 1 (Obilaznica oko Beograda), od petlje Dobanovci do petlje Bubanj Potok, u oba smera.
U toku izvođenja radova, saobraćaj će biti regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila na delu puta gde se izvode radovi.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu12.04.2017. Izmena režima saobraćaja na državnom putu II B reda broj 428, Bela Palanka – Kremenica
Izvodiće se radovi na rehabilitaciji kolovoza do 30.04.2017.godine, na državnom II B reda broj 428, Bela Palanka – Kremenica.
U toku izvođenja radova, saobraćaj će biti naizmenično propuštan. Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Izvodiće se radovi na rehabilitaciji kolovoza od 18.04. do 25.04.2017.godine, na državnom putu II A reda broj 259, Bela Palanka – Čiflik.U toku izvođenja radova, saobraćaj će biti naizmenično propuštan. Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom.Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu11.04.2017. Radovi na državnom putu I B reda broj 35, Knjaževac – Svrlјig
Obaveštavamo Vas da će se izvoditi radovi na rehabilitaciji kolovoza do 30.04.2017.godine, na državnom putu I B reda broj 35, deonica Knjaževac – Svrlјig.
U toku izvođenja radova, saobraćaj će biti naizmenično propuštan. Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Izvodiće se radovi na sanaciji oštećenog kolovoza, od danas, 11.04.2017. godine do 13.04.2017. godine, u vremenskom periodu od 10:00 do 17:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1 (Obilaznica oko Beograda), od petlje ,,Novi Banovci“ do petlje „Bubanj potok“, u oba smera.
U toku izvođenja radova saobraćaj će biti regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila na delu puta gde se izvode radovi.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da
prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Radovi na putu11.04.2017.Radovi na državnom putu II B reda broj 379, deonica Aleksandrovac-Orljevo
Izvode se radovi na redovnom održavanju od 11.04.2017.godine na državnom putu II B reda broj 379, deonica Aleksandrovac-Orljevo (Mirjevo), na teritoriji opštine Žabari.
Saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila.
Radovi se izvode 60 kalendarskih dana i obezbeđeni su adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Od danas, 10.04.2017.godine od 09:00 časova do 13.04.2017.godine do 18:00 časova, izvode radovi na sanaciji mosta u okviru projekta zida za zaštitu od buke na delu državnom puta I A reda broj 1 (gradski deo), deonica u zoni KBC „Bežanijska kosa“, smer Beograd-Šid.
Radovi se izvode u kontinuitetu i biće obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, a za saobraćaj će biti zatvorena desna (zaustavna) saobraćajna traka.
Zabrana saobraćaja10.04.2017.Obustava saobraćaja na državnom putu I B reda broj 23, na deonici Užice – Zlatibor, na Ložioničkom mostu u Užicu
Od 10.04.2017.godine biće na snazi obustava saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji Ložioničkog mosta u Užicu, na državnom putu I B reda broj 23, na deonici Užice – Zlatibor.
Alternativni pravci su gradske ulice u Užicu.
Radovi će se izvoditi 75 dana, ukoliko vremenski uslovi to dozvole i biće obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Radovi na putu10.04.2017.Radovi na državnom putu I B reda broj 23, na deonicama Preljina-Konjevići, Konjevići-Čačak, Čačak-Pakovraće,Pakovraće-Asanovac
Obaveštavamo Vas da će se izvoditi radovi na zameni odbojne ograde na državnom putu I B reda broj 23, na deonicama Preljina-Konjevići, Konjevići-Čačak, Čačak-Pakovraće, Pakovraće-Asanovac, od 11.04.2017.godine do 03.05.2017. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova.
U zoni izvođenja radova saobraćaj će se odvijati usporeno a radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da brzinu prilagode uslovima na putu.
Izvodiće se radovi na zameni asfaltnog sloja u Knjaževcu, od 11.04.2017. godine do 13.04.2017. godine, u vremenskom periodu od 08:00 do 17:00 časova, na državnom putu I B reda broj 35, deonica Zaječar – Niš.
Saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, jednom kolovoznom trakom, uz semaforsku regulaciju saobraćaja.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Izvodiće se radovi na čišćenju zaustavne trake i pranju elastične odbojne ograde, od 10.04.2017. godine, od 22:00 časa, do 11.04.2017. godine, do 06:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1 ( gradski deo), deonica u zoni KBC “Bežanijska kosa“, smer Beograd – Šid.
U toku izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena desna (zaustavna) saobraćajna traka.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Izvodiće se radovi na ručnom skidanju naraslog srednjeg pojasa i ručnom skidanju denivelisane bankine, od 11.04.2017.godine do 13.04.2017.godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1 (gradski deo), od petlje ,,T6 - skretanje za Novi Sad“ do petlje „Dobanovci“, u oba smera (Beograd - Šid i Šid - Beograd).
U toku izvođenja radova za saobraćaj će naizmenično biti zatvorena leva preticajna ili desna zaustavna saobraćajna traka.
Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Radovi na putu07.04.2017. Radovi na državnom putu I B reda broj 22
Zbog radova na izgradnji auto - puta E763 Beograd - Južni Jadran, na državnom putu I B reda broj 22, deonica V, Lajkovac - Ljig, postavljena je saobraćajna signalizacija. Molimo učesnike da uspore, shodno saobraćajnoj signalizaciji, odnosno da smanje brzinu kretanja vozila zbog bezbednosti učesnika u saobraćaju.
Izvodiće se radovi na postavlјanju nove elastične odbojne ograde u okviru projekta zida za zaštitu od buke, 08/09.04.2017.godine i 09/10.04.2017.godine, u vremenskom periodu od 22:00 do 06:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1 (gradski deo), deonica u zoni KBC,,Bežanijska kosa“, smer Beograd – Šid.
Za vreme izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena desna zaustavna saobraćajna traka.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Izvodiće se radovi na kavanju kosina, od ponedeljka 10.04.2017. do četvrtka 13.04.2017. godine, u periodu od 08:00 do 17:00 časova, na državnom putu II A reda broj 180, Guča – Ivanjica, u mestu Rti.
Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila sa povremenom obustavom saobraćaja u trajanju od 15 – 30 minuta, za vreme obaranja stenske mase sa kosina.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će se izvoditi radovi na uzimanju uzorka asfalta za ispitivanje kolovoza 06.04.2017.godine, u vremenskom periodu od 10:00 do 15:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), u smeru Subotica-Novi Sad-Beograd.
U toku izvođenja radova za saobraćaj će naizmenično biti zatvarane krajnja leva (brza) i srednja (vozna) saobraćajna traka. Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će se izvoditi radovi na rekonstrukciji pružnog prelaza od 10.04.2017. do 13.04.2017. godine, zbog čega će saobraćaj na delu državnog puta II A reda broj 120 Šid - Sremska Mitrovica, kod pružnog prelaza Martinci, biti obustavlјen. Predviđeno je preusmerenje saobraćaja na sledeće puteve:
- auto - put I A reda broj 3 (E-70) na delu Kuzmin - Sremska Mitrovica
- državni put I B reda broj 19
- državni put I B reda broj 20
- državni put II B reda broj 314
- opštinski put Laćarak - Čalma
Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Obaveštavamo vas da će se izvoditi radovi na popravci elastične odbojne ograde od 05/06.04.2017.godine do 08/09.04.2017.godine, u vremenskom periodu od 22:00 do 06:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1 (gradski deo), od petlje ,,Lasta“ do petlje ,,T6 - skretanje za Novi Sad“, u oba smera.
Radovi će se izvoditi u pokretu a za saobraćaj će povremeno biti zatvorene leva ili desna (zaustavna) saobraćajna traka.
Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Odloženi su radovi na rehabilitaciji Ložioničkog mosta u Užicu, na državnom putu I B reda broj 23, na deonici Užice – Zlatibor, zbog vremenskih uslova.
Javnost će blagovremeno biti obaveštena o početku izvođenja radova.
Obaveštavamo Vas da će se obaviti radovi na postavlјanju induktivnih petlјi u kolovoz, u zoni od 30 metara, dana 07.04.2017. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 15:00 časova, na državnom putu I B reda broj 38, deonica Kruševac – Razbojna, kod mesta Ćelije.
U toku izvođenja radova saobraćaj će biti naizmenično propuštan, uz postavlјenu adekvatnu privremenu saobraćajnu signalizaciju.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavlјenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Obaveštavamo vas da će se izvoditi radovi na uzimanju uzorka asfalta za ispitivanje kolovoza 05.04.2017.godine, u vremenskom periodu od 10:00 do 15:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), u smeru Subotica-Novi Sad-Beograd.U toku izvođenja radova za saobraćaj će naizmenično biti zatvarane krajnja leva i srednja (vozna) saobraćajna traka.Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom.Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 05.04.2017.godine od 08:00 časova do 15.11.2017.godine do 16:00 časova, izvoditi radovi na rehabilitaciji državnog puta I B reda broj 12, deonica Žabalj – Zrenjanin.
Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila uz semaforsku regulaciju.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Obaveštavamo vas da se izvode radovi na zameni dilatacija na mostu broj 12, na delu državnog puta I A reda broj 1, Obilaznica oko Beograda, u vremenskom periodu od 03.04.2017.godine od 06:00 časova do 11.04.2017.godine do 18:00 časova, u kontinuitetu.Radovi se izvode u kontinuitetu u smeru ka Nišu i za saobraćaj je zatvorena desna saobraćajna traka.
Radovi su obezbeđeni saobraćajnom opremom i signalizacijom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da brzinu prilagode uslovima na putu.

Obaveštavamo vas da će se izvoditi radovi na izgradnji nasipa u okviru projekta zida za zaštitu od buke, na državnom putu I A reda broj 1 (gradski deo), deonica od Hitne pomoći do isključenja za Ulicu Kneza Miloša, u smeru Beograd-Šid, od 03.04.2017.godine od 22:00 časa do 04.04.2017.godine do 05:00 časova i od 04.04.2017.godine od 22:00 časa do 05.04.2017.godine do 05:00 časova.
U toku izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena desna (zaustavna) saobraćajna traka.Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom.Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da brzinu prilagode uslovima na putu.
Od 05.04.2017.godine na snazi će biti obustava saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji Ložioničkog mosta u Užicu, na državnom putu I B reda broj 23, na deonici Užice – Zlatibor. Radovi će se izvoditi do 19.06.2017. godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Alternativni pravaci su gradske ulice u Užicu.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Radovi na putu03.04.2017. Izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 12, deonica Kać - Zrenjanin
Od 05.04.2017.godine izvodiće se radovi na rehabilitaciji dela državnog puta I B reda broj 12, deonica Kać – Zrenjanin.
Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, jednom kolovoznom trakom.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Obaveštavamo Vas da će od 03.04.2017. godine, od 12 časova, biti na snazi izmena režima saobraćaja zbog radova na mostu preko reke Krivaje, na desnoj strani državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), posle petlje „Feketić“, ka petlji „Vrbas“, u smeru Subotica – Novi Sad.
U toku izvođenja radova, zatvorene će biti preticajna i deo vozne saobraćajne trake, a saobraćaj će biti preusmeren preko zaustavne trake.
Planirano trajanje radova je 17.04.2017. godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom
Izvode se radovi na popravci dilatacione spojnice mosta preko reke Zapadne Morave u Adranima, na državnom putu I B reda broj 22, deonica Mrčajevci – Kraljevo.
Radovi na sanaciji mosta se izvode naizmeničnim propuštanjem vozila, jednom kolovoznom trakom.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Na snazi je izmena režima saobraćaja na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), na deonici od petlje „Tranšped“ do petlje „Vrčin“, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, zbog izvođenja radova na izgradnji zida za zaštitu od buke.
Za vreme izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna i vozna saobraćajna traka auto-puta, u smeru od Niša ka Beogradu.
Planirano trajanje radova je do 30.04.2017. godine.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Izvodiće se radovi na čišćenju i pranju državnog puta I A reda broj 1, u vremenskom periodu 22:00 do 06:00 časova, i to:
• Naplatne stanice Bubanj Potok, 30/31.03.2017.godine (četvrtak/petak) i 31.03./01.04.2017.godine (petak/subota). Radovi će se izvoditi u pokretu.
• Objekta ,,Gazela“, u smeru Niš - Beograd i Beograd - Niš, 01/02.04.2017.godine (subota/nedelja) i 02./03.04.2017.godine (nedelja /ponedeljak). Radovi će se izvoditi u pokretu, naizmenično u preticajnoj i zaustavnoj saobraćajnoj traci.

Radovi su obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Radovi na putu30.03.2017. Radovi na delu državnog puta I A reda broj 1, nasip kod mosta Beška
Na delu državnog puta I A reda broj 1, leva strana auto-puta, smer Beorad – Novi Sad (silazak sa mosta Beška), od 31.03.2017. godine, od 12:00 časova, počinje izvođenje radova na sanaciji nasipa kod mosta Beška.
U toku izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati preticajnom saobraćajnom trakom, dok će zaustavna i vozna saobraćajna traka biti zauzete.
Planirani rok završetka radova je 30.05.2017. godine.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu30.03.2017. Radovi na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), u zoni nove petlje „Nova Pazova“
Na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), Beograd – Novi Sad, počev od 01.04.2017. godine, izvodiće se radovi u zoni nove petlje „Nova Pazova“.
U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka u smeru od Novog Sada ka Beogradu.
Planirano trajanje radova je 30 dana, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo vas da će do 15.05.2017.godine, na snazi biti izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 152, deonica Topola-Rudnik-Bućin grob, usled radova na periodičnom održavanju puta.U zoni radova, saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila dok je na snazi zabrana kretanja vozila čija ukupna masa prelazi 3,5t.Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom.Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Izvodiće se radovi na struganju oštećenog kolovoznog zastora, 29.03.2017.godine, na državnom putu I B reda broj 26, na deonici Beograd – Obrenovac, u zoni klizišta Umka.
U toku izvođenja radova saobraćaj će se uz odgovarajuću radnu saobraćajnu signalizaciju, odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, jednom kolovoznom trakom.
Radovi na putu28.03.2017. Izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 35, deonica Kuršumlija – Rudare
Izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza, od 28.03.2017.godine do 30.04.2017. godine, na državnom putu I B reda broj 35, deonica Kuršumlija – Rudare.
Saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila za vreme izvođenja radova, koji su obeleženi odgovarajućom vertikalnom signalizacijom i putarima sa zastavicama.

U okviru projekta izgradnje zidova za zaštitu od buke, izvode se radovi na delu državnog puta I A reda broj 1, deo auto-puta kroz Beograd, u smeru ka Šidu i to:
•Do 03.04.2017. godine - radovi na sanaciji mosta u srednjem razdelnom pojasu auto-puta.
U toku trajanja radova, za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka na mostu kod Bežanijske kose.
•Od 03.04.2017. godine do 07.04.2017. godine – radovi na postavljanju elastične odbojne ograde u zoni zida za zaštitu od buke.
Saobraćajna signalizacija na mostu kod Bežanijske kose biće premeštena u zaustavnu traku prema Šidu, a za saobraćaj će biti slobodne preticajna i vozna saobraćajna traka.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Izvodiće se radovi na sanaciji ,,Lukića mosta“, od 28.03.2017.godine do 05.04.2017. godine, na državnom putu I B reda broj 22, deonica Ugrinovci – Rudnik.
Radovi na sanaciji mosta se izvode u krajnjoj levoj kolovoznoj traci, za smer Ugrinovci – Rudnik, na deonici sa tri saobraćajne trake. Za vreme izvođenja radova , saobraćaj će se odvijati, na po jednoj saobraćajnoj traci za oba smera vožnje.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Dana 30.03.2017. godine, u vremenskom periodu od 10:00 do 15:00 časova,izvodiće se radovi na snimanju defleksije kolovoza, na delu državnog puta I A reda broj 1 (E-75), u smeru Subotica – Novi Sad – Beograd.
U toku izvođenja radova, za saobraćaj će biti naizmenično zatvarane krajnja leva (preticajna) i srednja (vozna) saobraćajna traka.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Završeni su radovi i normalizovan je saobraćaj na državnom putu II A reda broj 120, deonica Laćarak-Sremska Mitrovica, posle radova na uređenju kolosečne rešetke sa izradom kolovozne konstrukcije, na pružnom prelazu u Laćarku.
Obaveštavamo vas da je na snazi obustava saobraćaja do 31.03.2017. godine do 16:00 časova, na državnom putu II B reda broj 300, usled radova na popravci kolovoza i vodovoda u Ulici zagrebačkoj, u Subotici, u oba smera.Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će biti preusmeren na okolne ulice.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Dana 27.03.2017. godine, u vremenskom periodu od 09:00 do 13:00 časova izvoditi radovi na interventnom održavanju putne ITS opreme u zoni ispred tunela „Stara Straževica“, iz pravca Resnika, na Kružnom putu (R-251).
Radovi neće uticati na odvijanje saobraćaja i obavljaće se van saobraćajnih traka, uz postavljenu adekvatnu privremenu saobraćajnu signalizaciju.

Na državnom putu I A reda broj 1, zona petlje Vrčin, opština Grocka, u okviru realizacije radova na izgradnji kompleksa čeone naplatne stanice „Vrčin“, izvodiće se radovi na uklapanju postojećeg profila auto-puta u budući saobraćajni profil kompleksa čeone naplatne stanice. Radovima je obuhvaćena sanacija kolovoza na desnoj saobraćajnoj traci iz smera od Beograda ka Nišu, rekonstrukcija podvožnjaka i elektroenergetske instalacije.
Predmetni radovi će se izvoditi od 27.03.2017. godine do 18.04.2017. godine.
Za vreme izvođenja radova režim saobraćaja će biti izmenjen i odvijaće se prema fazi IX.
Fazom IX izmene režima saobraćaja, saobraćaj iz pravca Beograd - Niš biće preusmeren iz desne saobraćajne trake u levu saobraćajnu traku preko novoizgrađenog službenog prolaza i dalje kroz novo izgrađene terminale kompleksa čeone naplatne stanice. Saobraćaj će se odvijati jednom saobraćajnom trakom.
Iz smera Niš - Beograd saobraćaj će biti preusmeren preko novoizgrađenih terminala kompleksa čeone naplatne stanice i odvijaće se u dve saobraćajne trake.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Odroni na putu24.03.2017.Radovi na državnom putu II B reda broj 329, deonica Osečina-Valjevska Kamenica
Počeli su, 24.03.2017. godine, radovi na sanaciji klizišta na državnom putu II B reda broj 329, deonica Osečina- (Osladić) Valjevska Kamenica. Saobraćaj za putnička vozila se odvija naizmenično jednom kolovoznom trakom.
Kamioni sa prikolicom i šleperi preusmeravaju se na državni put I B reda broj 27, deonica Osečina Valjevo.
Radovi su obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom i trajaće 60 radnih dana, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Saobraćaj je normalizovan 23.03.2016.godine od 15:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1, u smeru od Horgoša ka Novom Sadu, posle završetka radova na petlji Subotica-Jug.
Radovi na putu23.03.2017.Radovi na državnom putu I A reda broj 1, od Horgoša ka Novom Sadu
Izvodiće se radovi na čeonoj naplatnoj stanici na državnom putu I A reda broj 1, od Horgoša ka Novom Sadu od 23.03.2017.godine od 15:00 časova do 30.05.2017.godine do 16:00 časova.U toku izvođenja radova, doći će do preusmeravanja saobraćaja sa desne na levu kolovoznu traku. Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Nastaviće se radovi na sanaciji mosta preko Trgoviškog Timoka 25.03.2017. godine na državnom putu I B reda broj 35, na ulazu u Knjaževac.
Saobraćaj će se propuštati naizmenično jednom kolovoznom trakom uz semaforsku regulaciju saobraćaja.
Radovi će biti završeni 31.03.2017. godine i biće obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Obaveštavamo vas da će se izvoditi radovi na zameni dilatacija na mostu broj 12, na delu državnog puta I A reda broj 1, Obilaznica oko Beograda, u vremenskom periodu od 24.03.2017.godine od 06:00 časova do 03.04.2017.godine do 18:00 časova, u kontinuitetu.Radovi će se izvoditi u kontinuitetu u smeru ka Nišu i za saobraćaj će se sukcesivno propuštati leva i desna saobraćajna traka.Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom.Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da brzinu prilagode uslovima na putu.
22.03.2017. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 18:00 časova, izvode se radovi na zameni dilatacija na objektu, na delu državnog puta I A reda broj 1 (obilaznica oko Beograda) na objektu (most broj 11), u smeru ka Nišu.
U toku izvođenja radova, saobraćaj će biti regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila na delu puta gde se izvode radovi.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na snazi će biti obustava saobraćaja od 23.03.2017. godine do 27.03.2017. godine, na državnom putu II A reda broj 120, deonica Laćarak-Sremska Mitrovica, usled radova na uređenju kolosečne rešetke sa izradom kolovozne konstrukcije, na pružnom prelazu u Laćarku.
U toku izvođenja radova, saobraćaj će biti preusmeren na gradske ulice: Marka Aurelija (državni put I B reda broj 20), Dimitrija Davidovića (državni put II A reda broj 123), Fruškogorsku, Planinsku, Hajduk Stanka i Trive Vitasovića.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Radovi na putu22.03.2017. Radovi na državnom putu II A reda broj 161, deonica Žagubica – Krepoljin
U toku su radovi na sanaciji mostovske konstrukcije na državnom putu II A reda broj 161, deonica Žagubica – Krepoljin. Planirano trajanje radova je 60 dana, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Za vreme trajanja radova, saobraćaj preko mosta odvijaće se jednom stranom, uz postavljenu adekvatnu saobraćajnu signalizaciju i opremu.

Obaveštavamo Vas da će se izvoditi radovi na ojačanju postojećeg kolovoza na državnom putu II B reda broj 344, na deonici Vranić - Draževac, od 22.03. do 12.04.2017.godine u vremenskom periodu od 08:00 do 18:00 časova, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Saobraćaj će biti regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila, a ukoliko dođe do pojave velikih gužvi u saobraćaju, ekipa će se pomerati i propustiti saobraćaj dok se ne uspostavi njegovo normalno odvijanje.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom sa signalnim prikolicama i uz asistenciju patrola saobraćajne policije.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu21.03.2017.Izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 161, deonica od Krepoljina do Žagubice
Obaveštavamo Vas da će se izvoditi radovi na redovnom održavanju na državnom putu II A reda broj 161, deonica od Krepoljina do Žagubice, počevši od 23.03.2017.godine do 30.06.2017.godine, ukoliko vremenski uslovi dozvole.
Za vreme trajanja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom uz primenu semafora.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na čišćenju saobraćajnih traka izvodiće se na delu državnog puta I A reda broj 1 (gradski deo), deonica od petlje „Lasta“ do petlje „T6-skretanje za Novi Sad“, u oba smera i to:
• 20.03. 2017.godine od 22:00 časa do 21.03.2017. godine do 06:00 časova – čišćenje desne (zaustavne) saobraćajne trake.
Radovi se izvode u pokretu, a za saobraćaj će biti zatvorena desna (zaustavna) saobraćajna traka.
• 21.03.2017. godine od 22:00 časa do 22.03.2017. godine do 06:00 časova – čišćenje leve (preticajne) saobraćajne trake.
Radovi se izvode u pokretu, a za saobraćaj će biti zatvorena leva (preticajna) saobraćajna traka.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu
Obaveštavamo vas da će se izvoditi radovi na sanaciji kolovoza 17.03.2017.godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75), od petlje Dobanovci do Ostružničkog mosta.
U toku izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena srednja (vozna) saobraćajna traka.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da brzinu prilagode uslovima na putu.

Odroni na putu16.03.2017.Radovi na sanaciji klizišta na državnom putu II A reda broj 137
Izvode se radovi na sanaciji klizišta na državnom putu II A reda broj 137, Krupanj-Mačkov kamen. Radovi će se izvoditi do 30.04.2017.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Radovi ne utiču na odvijanje saobraćaja i obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da brzinu prilagode uslovima na putu.
Izvode se radovi na sanaciji klizišta na državnom putu II A reda broj 170, Valjevo-Debelo Brdo, deonica Poćuta-Debelo Brdo. Radovi će se izvoditi do 31.08.2017.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Radovi ne utiču na odvijanje saobraćaja i obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da brzinu prilagode uslovima na putu.
Odroni na putu16.03.2017.Radovi na sanaciji klizišta na državnom putu II A reda broj 175
Izvode se radovi na sanaciji klizišta na državnom putu II A reda broj 175, Bogdanovića Brdo-Divčibare. Radovi će se izvoditi do 31.08.2017.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Radovi ne utiču na odvijanje saobraćaja i obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da brzinu prilagode uslovima na putu.

Radovi na sanaciji oštećenog kolovoza vrućom masom, izvodiće se dana 16.03.2017. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1, (auto-put E-75), na deonici od petlje Bubanj Potok do petlje Mali Požarevac, u smeru Beograd – Niš.
U toku izvođenja radova, za saobraćaj će biti naizmenično zatvarane krajnja leva (preticajna) i srednja (vozna) saobraćajna traka.
Napomena: Navedeni radovi neće se izvoditi u zoni radova na naplatnoj stanici Vrčin.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Radovi na putu15.03.2017. Radovi na državnom putu I B reda broj 21, most preko Dobrinjske reke, deonica Požega - Kosjerić
U toku su radovi na rehabilitaciji mosta preko Dobrinjske reke, na državnom putu I B reda broj 21, deonica Požega - Kosjerić. Radovi će trajati do 04.06.2017.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila, sa postavljenom signalizacijom koja definiše prioritetni pravac.
Zbog izvođenja radova na izgradnji auto-puta E-75, od 16.03. do 26.03.2017. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, doći će do izmene režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 258, deonica Leskovac – Vranje, na potezu Grdeličke Klisure, između motela „Predejane“ i Caričine doline.
Saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji i semaforima.
Radovi na putu15.03.2017. Izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 137, deonica Mojković-Krupanj
Na snazi je naizmenično propuštanje vozila uz povremene obustave saobraćaja, usled radova na rehabilitaciji mosta preko reke Likodre, na državnom putu II A reda broj 137, Šabac-Krupanj, deonica Mojković-Krupanj.
Navedeni režim saobraćaja zadržaće se do konačnog završetka radova, 15.06.2017.godine.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 15.03.2017. do 22.03.2017.godine izvodiće se radovi na sečenju trulih stabala i grana na državnom putu I B reda broj 26, Beograd - Obrenovac, deonica Umka – Barič, u zoni mesta Duboko.
U toku izvođenja radova biće postavljena odgovarajuća radna saobraćajna signalizacija, a saobraćaj će se kratkotrajno zaustavljati, dok se uklone posečeni delovi stabla i grane koje ugrožavaju bezbedno odvijanje saobraćaja.
Radovi na sanaciji kolovoza na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75), na mostu Gazela, izvodiće se u oba smera, od 14.03.2017. godine od 22:00 časa do 15.03.2017. godine do 05:00 časova.
U toku izvođenja radova za saobraćaj će naizmenično biti zatvarane srednja i desna saobraćajna traka.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
JP „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da se izvode radovi u razdelnom pojasu na sanaciji mosta na lokaciji „Bežanijska kosa“ do 28.03.2017.godine, na državnom putu I A reda broj 1, u okviru projekta izgradnje zidova za zaštitu od buke na auto-putu kroz Beograd, u smeru ka Šidu.
Za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka, a saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Zabrana saobraćaja14.03.2017.Obustava saobraćaja u zoni ukrštanja državnog puta II B reda broj 362 i auto-puta E-763
Zbog radova na izgradnji auto-puta E-763, Beograd-Požega, od danas 14.03.2017.godine na snazi je obustava saobraćaja od Latkovića do Dudovice, u zoni ukrštanja državnog puta II B reda broj 362 i auto-puta E763.
Preusmerenje saobraćaja sprovodi se od sela Latković preko Ljiga do sela Dudovica i obratno.
Radovi će se izvoditi do 30.10.2017.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, i obezbeđeni su adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Izvodiće se radovi na sanaciji oštećenog kolovoza na auto-putu E-75, na mostu Gazela, u smeru Beograd-Niš, 13.03.2017.godine, u vremenskom periodu od 22:00 do 05:00 časova.
U toku izvođenja radova za saobraćaj će naizmenično biti zatvarane srednja (vozna) i desna saobraćajna traka.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da brzinu prilagode uslovima na putu.
Radovi na putu13.03.2017. Produžetak radova na državnom putu I B reda broj 12, deonica Novi Sad-Kać
Produžavaju se do 15.11.2017. godine radovi na rehabilitaciji nadvožnjaka na državnom putu I B reda broj 12, na deonici Novi Sad-Kać.
U toku izvođenja radova, saobraćaj iz pravca Novog Sada ka Zrenjaninu preko produženog nadvožnjaka, odvija se u jednom pravcu (od Zrenjaninske petlje na državnom putu prvog A reda broj 1, E-75, do Kaćke petlje na državnom putu prvog B reda broj 12), uz ograničenje brzine na 60 km na čas i zabranu preticanja,
- saobraćaj iz pravca Zrenjanina ka Novom Sadu biće preusmeren na naselje Kać, a zatim na raskrsnici ulica Svetosavske i Novosadske, na „Stari kaćki put“ do privremene saobraćajnice za povezivanje lokalnog puta („Stari kaćki put“) i platoa čeone naplatne rampe „Jug“ (leva strana), a zatim, servisnom saobraćajnicom do Novog Sada.
Radovi su obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Izvodiće se radovi na interventnom održavanju putne ITS opreme, dana 14.03.2017. godine, u vremenskom periodu od 09:00 do 17:00 časova, na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75), u tunelu "Straževica“, obilaznica oko Beograda.
Radovi neće uticati na odvijanje saobraćaja i obavljaće se van saobraćajnih traka, uz postavljenu adekvatnu privremenu saobraćajnu signalizaciju.
Odroni na putu13.03.2017. Radovi na sanaciji klizišta Zamna, na državnom putu I B reda broj 33, deonica Klokočevac-Negotin
Izvodiće se radovi na sanaciji klizišta Zamna, od 15.03.2017.godine do 01.05.2017.godine, na državnom putu I B reda broj 33, na deonici Klokočevac-Negotin.
U toku izvođenja radova saobraćaj će se uz primenu semafora, odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, jednom (desnom) kolovoznom trakom.
Izvodiće se radovi na sanaciji oštećenog kolovoza na državnom putu I A reda broj 1, kod Begaljičkog brda, u oba smera, 11.03. i 13.03.2017.godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova.
U toku izvođenja radova za saobraćaj će naizmenično biti zatvarane krajnja leva i srednja (vozna) saobraćajna traka.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da brzinu prilagode uslovima na putu.
Izvodiće se radovi na sanaciji oštećenog kolovoza na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75), na mostu Gazela, u smeru Beograd-Niš, 12.03.2017.godine, u vremenskom periodu od 22:00 do 05:00 časova.
U toku izvođenja radova za saobraćaj će naizmenično biti zatvarane krajnja leva i srednja (vozna) saobraćajna traka.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da brzinu prilagode uslovima na putu.

Izvodiće se radovi na istovaru cevi (šipova) u okviru projekta zida za zaštitu od buke, na državnom putu I A reda broj 1 (gradski deo), deonica od Hitne pomoći do isključenja za Ulicu Kneza Miloša, u smeru Beograd-Šid, 11.03.2017.godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 12:00 časova.
U toku izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena desna (zaustavna) saobraćajna traka.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da brzinu prilagode uslovima na putu.

Na državnom putu I A reda broj 1, zona petlje Vrčin, opština Grocka, u okviru realizacije radova na izgradnji kompleksa čeone naplatne stanice „Vrčin“, izvodiće se radovi na uklapanju postojećeg profila auto-puta u budući saobraćajni profil kompleksa čeone naplatne stanice. Radovima je obuhvaćena sanacija kolovoza na desnoj saobraćajnoj traci iz smera od Beograda ka Nišu, rekonstrukcija podvožnjaka i izrada kanalizacione i elektroenergetske instalacije. Predmetni radovi će se izvoditi od 10.03.2017.od 09:00 časova do 31.03.2017. godine. Za vreme izvođenja radova režim saobraćaja će biti izmenjen i odvijaće se prema fazi VIII.
Fazom VIII izmene režima saobraćaja, saobraćaj iz pravca Beograd - Niš biće preusmeren iz desne saobraćajne trake u levu saobraćajnu traku preko novoizgrađenog službenog prolaza i dalje kroz novo izgrađene terminale kompleksa čeone naplatne stanice. Saobraćaj će se odvijati jednom saobraćajnom trakom.
Iz smera Niš - Beograd saobraćaj će biti preusmeren preko novoizgrađenih terminala kompleksa čeone naplatne stanice i odvijaće se u dve saobraćajne trake
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Izvodiće se radovi na čišćenju i pranju kolovoza i popravke rasvete u tunelu Strmen na državnom putu I B reda broj 36, od 09.03.2017. do 21.03.2017. godine, u vremenskom periodu od 08:00 do 16:00 časova.
Saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem jednom kolovoznom trakom uz regulisanje saobraćaja svetlosnom signalizacijom (semafor).
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Obaveštavamo Vas da će se izvoditi radovi na sanaciji oštećenog kolovoza (krpljenja udarnih rupa) vrućom masom, od 07.03.2017. do 10.03.2017. godine, svakog dana, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, na državnom putu I A reda broj 1, deonica od petlje „Mali Požarevac“ do petlje „Vrčin“, smer Niš – Beograd.
U toku izvođenja radova za saobraćaj će naizmenično biti zatvarane krajnja leva (brza) i srednja (vozna) saobraćajna traka, uz postavljenu adekvatnu privremenu saobraćajnu signalizaciju.
Obaveštavamo Vas da će se izvoditi radovi na izradi revizionih šahti, u okviru projekta zida za zaštitu od buke, dana 07.03.2017. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, na državnom putu I A reda broj 1, deonica u zoni KBC „Bežanijska kosa“, smer Beograd - Šid.
U toku izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena desna (zaustavna) saobraćajna traka, uz postavljenu adekvatnu privremenu saobraćajnu signalizaciju.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Dana 04.03.2017.godine, u vremenskom periodu od 18:00 do 23:00 časova izvodiće se radovi na izgradnji nasipa u okviru projekta zida za zaštitu od buke, na delu državnog puta I A reda broj 1 (gradski deo), deonica od „Hitne pomoći“ do isključenja za Ulicu kneza Miloša, u smeru Beograd – Šid.
Za vreme izvođenja radova, za saobraćaj će biti zatvorena desna (zaustavna) saobraćajna traka.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Odroni na putu03.03.2017. Izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 21, kod mesta Blizonje, deonica Koceljeva – Valjevo.
Dana 06.03.2017.godine, počeli su radovi u okviru sanacije klizišta kod mesta Blizonje, na državnom putu I B reda broj 21, deonica Koceljeva – Valjevo.
Radovi će trajati 56 kalendarskih dana, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati dvosmerno, saobraćaj iz pravca Valjeva ka Šapcu odvijaće se srednjom saobraćajnom trakom, a iz pravca Šapca ka Valjevu, odvijaće se krajnje desnom zaustavnom saobraćajnom trakom.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Izvodiće se radovi na sistematskoj zameni sijalica na mostu ,,Gazela“, 03/04.03.2017.godine (petak/subota) i 06/07.03.2017.godine, (ponedeljak/utorak), u vremenskom periodu od 00:00 do 06:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1 (gradski deo), smer Beograd – Šid.
Radovi će se izvoditi u pokretu i za vreme izvođenja radova za saobraćaj će biti privremeno zatvorena krajnje leva preticajna saobraćajna traka.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Obaveštavamo Vas da su danas, 02.03.2017. godine, otpočeli radovi na postavljanju elastične zaštitne ograde na državnom putu I B reda broj 26, deonica Umka - Obrenovac.
Pre početka izvođenja radova, postavljena je privremena saobraćajna signalizacija i oprema, a saobraćajne tokove za vreme izvođenja radova ručno regulišu radnici sa zastavicama.
S obzirom na malu zonu radova, radovi neće značajno uticati na odvijanje saobraćaja.
Radovi na postavljanju elastične odbojne ograde su planirani da traju u narednih 10 dana, a o njihovom završetku ćete biti blagovremeno obavešteni.
Obaveštavamo Vas da će 02.03.2017. godine u 22:00 časova, otpočeti radovi na sanaciji oštećenih betonskih ploča na pešačkim stazama na državnom putu I B reda broj 47, deonica u zoni Pančevačkog mosta, u smeru ka Pančevu.
U toku izvođenja radova biće postavljena privremena saobraćajna signalizacija i oprema, a saobraćaj će se odvijati jednom slobodnom trakom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Izvodiće se radovi na humuziranju zemljišta u okviru projekta zida za zaštitu od buke, od 03/04.03.2017.godine do 06/07.03.2017.godine, svake noći, u vremenskom periodu od 22:00 do 06:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1 (gradski deo), deonica u zoni KBC,,Bežanijska kosa“, smer Beograd – Šid.
Za vreme izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena desna zaustavna saobraćajna traka.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom
.

Izvodiće se radovi na sanaciji oštećenog kolovoza vrućom masom, dana 03.03.2017.; 04.03.2017. i 05.03.2017. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1, deonica od petlje „Umčari“ do petlje „Mali Požarevac“, u smeru Niš – Beograd.
U toku izvođenja radova za saobraćaj će biti naizmenično zatvarane krajnja leva (brza) i srednja (vozna) saobraćajna traka, uz postavljenu adekvatnu saobraćajnu signalizaciju.


Obaveštavamo Vas da će se izvoditi radovi na sanaciji oštećenog kolovoza dana 03.03.2017. godine, u vremenskom periodu od 09:00 do 13:00 časova, na državnom putu II B reda broj 319, deonica Ugrinovci – Batajnica, kod pružnog prelaza u Batajnici.
U toku izvođenja radova, jedna saobraćajna traka će biti zauzeta, pa će saobraćaj naizmenično biti propuštan, uz postavljenu adekvatnu privremenu saobraćajnu signalizaciju.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 01.03.2017. godine od 10:00 časova do 25.03.2017. godine do 16:00 časova, izvodiće se radovi na petlji „Subotica jug“ i izgradnji čeone naplatne rampe,na delu državnog puta I A reda broj 1, u smeru od Horgoša ka Novom Sadu.
U toku izvođenja radova, doći će do preusmeravanja saobraćaja sa desne na levu kolovoznu traku.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će se izvoditi radovi na sanaciji oštećenog kolovoza (krplјenja udarnih rupa) vrućom masom, dana 27.02.2017. i 28.02.2017. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, na državnom putu I A reda broj 1, deonica od petlјe „Umčari“ do petlјe „Mali Požarevac“, u smeru Niš – Beograd. U toku izvođenja radova za saobraćaj će naizmenično biti zatvarane krajnja leva (brza) i srednja (vozna) saobraćajna traka, uz postavlјenu adekvatnu privremenu saobraćajnu signalizaciju.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavlјenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.


Obaveštavamo Vas da će se izvoditi radovi na sanaciji oštećenog kolovoza (krpljenja udarnih rupa) vrućom masom, dana 27.02.2017. i 28.02.2017. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, na državnom putu I A reda broj 1, deonica od petlje „Umčari“ do petlje „Mali Požarevac“, u smeru Niš – Beograd. U toku izvođenja radova za saobraćaj će naizmenično biti zatvarane krajnja leva (brza) i srednja (vozna) saobraćajna traka, uz postavljenu adekvatnu privremenu saobraćajnu signalizaciju.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
25.02.2017. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 12:00 časova, izvodiće se radovi na istovaru cevi (šipova), u okviru projekta zida za zaštitu od buke, na delu državnog puta I A reda broj 1 (gradski deo), deonica od „Hitne pomoći“ do isključenja za Ulicu kneza Miloša, u smeru Beograd – Šid.
U toku izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena desna (zaustavna) saobraćajna traka,
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
24.02.2017. godine i 25.02.2017. godine, u vremenskom periodu od 08:00 do 18:00 časova, izvodiće se radovi na sanaciji mestimičnih oštećenja kolovoza na državnom putu II A reda broj 100, deonica Nova Pazova-Batajnica i državnom putu II B reda broj 319, deonica Novi Banovci-Surčin, u okviru redovnog održavanja puteva.
U toku izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.
Radovi će biti obezbeđeni postavljenom adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će se dana 24.02.2017. godine, u vremenskom periodu od 09:00 do 17:00 časova, izvoditi radovi na interventnom održavanju putne ITS opreme u tunelu "Straževica", na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75), obilaznica oko Beograda.

Radovi neće uticati na odvijanje saobraćaja i obavlјaće se van saobraćajnih traka, uz postavlјenu adekvatnu privremenu saobraćajnu signalizaciju.
Obaveštavamo Vas da će se izvoditi radovi na izgradnji nasipa u okviru projekta zida za zaštitu od buke, u okviru redovnog održavanja autoputa, svake noći od 23.02.2017. do 28.02.2017. godine, u vremenskom periodu od 22:00 do 05:00 časova, na državnom putu I A reda broj 1, deonica od petlje „Hitna pomoć“ do isključenja za ulicu Kneza Miloša, u smeru Beograd – Šid.
U toku izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena desna (zaustavna) saobraćajna traka, uz postavljenu adekvatnu privremenu saobraćajnu signalizaciju.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu22.02.2017. Produžetak radova na državnom putu I A reda broj 1, nadvožnjak preko železničkih pruga Beograd-Niš i Trupale-Popovac
Produžavaju se radovi na nadvožnjaku, na državnom putu I A reda broj 1, preko železničkih pruga Beograd-Niš i Trupale-Popovac, deonica Niš (Severni bulevar) – Niš (Trupale), pri čemu je za saobraćaj zatvorena desna traka, a saobraćaj je preusmeren u levu traku, smer Beograd – Niš.
Radovi će trajati do 01.05.2017.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Radovi na čišćenju saobraćajnih traka izvoditi će se na delu državnog puta I A reda broj 1 (E-75), deonica od petlje „Lasta“ do petlje „T6-skretanje za Novi Sad“, u oba smera, u vremenskom periodu od 22:00 do 06:00 časova, i to:
• 22/23.02.2017. godine – čišćenje desne (zaustavne) saobraćajne trake.
Radovi se izvode u pokretu, a za saobraćaj će biti zatvorena desna (zaustavna) saobraćajna traka.
• 23/24.02.2017. godine – čišćenje leve (preticajne) saobraćajne trake.
Radovi se izvode u pokretu, a za saobraćaj će biti zatvorena leva (preticajna) saobraćajna traka.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Obaveštavamo Vas da će od 22.02.2017. do 11.03.2017. godine, na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75), u KO Vrčin, doći do preusmerenja celokupnog saobraćaja, u okviru realizacije radova na izgradnji kompleksa čeone naplatne stanice „Vrčin“, odnosno realizacije faze VI i faze VII.
Od 22.02. do 25.02. izvodiće se radovi na otvaranju službenih prolaza za potrebe propuštanja saobraćaja (faza VI), a od 25.02. do 11.03. izvodiće se radovi na uklapanju kompleksa čeone naplatne stanice u profil postojećeg autoputa (faza VII).
U toku izvođenja radova, saobraćaj u oba pravca (Beograd-Niš i Niš-Beograd), biće preusmeren na novoizgrađene trake, koje se nalaze sa desne strane auto-puta gledano iz pravca Beograda. U pravcu od Beograda ka Nišu saobraćaj će se biti preusmeren na dve trake, dok će u suprotnom pravcu, na mestu izvođenja radova, biti sveden na jednu saobraćajnu traku.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Dana 22/23.02.2017.godine, 23/24.02.2017. godine i 24/25.02.2017. godine, u vremenskom periodu od 22:00 do 05:00 časova, izvodiće se radovi na sanaciji oštećenih betonskih ploča na pešačkim stazama na državnom putu I B reda broj 47 (veza sa državnim putevima I B reda broj 10 i I B reda broj 13) – Beograd (Bogoslovija), deonica u zoni Pančevačkog mosta, u oba smera.
U toku izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati jednom slobodnom saobraćajnom trakom i biće regulisan postavljenom adekvatnom radnom signalizacijom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
U vremenskom periodu od 20.02.2017.godine, od 07:00 časova, do 28.03.2017.godine do 18:00 časova, na snazi je izmena režima saobraćaja na delu državnog puta I A reda broj 1 (gradski deo ), smer Šid -Niš, deonica u zoni KBC,,Bežanijska kosa“, zbog izvođenja radova na izradi zidova za zaštitu od buke.
Za vreme izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena leva preticajna saobraćajna traka.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

U vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1, u oba smera, izvodiće se radovi na sanaciji oštećenog kolovoza i to:
- 21.02.2017.godine i 22.02.2017.godine na obilaznici oko Beograda.
U toku izvođenja radova saobraćaj će biti regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila na delu puta gde se izvode radovi.
- 23.02.2017.godine i 24.02.2017.godine, na deonici od petlje Vodanj do petlje Dobanovci.
U toku izvođenja radova za saobraćaj će biti naizmenično zatvarane krajnja leva preticajna saobraćajna traka i vozna saobraćajna traka.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

21.02.2017.godine i 22.02.2017.godine u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1, na obilaznici oko Beograda, u oba smera, izvodiće se radovi na sanaciji oštećenog kolovoza.
U toku izvođenja radova saobraćaj će biti regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila na delu puta gde se izvode radovi.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
23.02.2017.godine i 24.02.2017.godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1, na deonici od petlje Vodanj do petlje Dobanovci, u oba smera, izvodiće se radovi na sanaciji oštećenog kolovoza.
U toku izvođenja radova za saobraćaj će biti naizmenično zatvarane krajnja leva preticajna saobraćajna traka i vozna saobraćajna traka.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Završeni su radovi i uspostavljen je normalan režim saobraćaja na mostu preko Skadarskog potoka, na državnom putu II A reda broj 143, deonica Pričević-Pecka.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Оd 20.02.2017. godine do 31.03.2017. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, na državnom putu II A broj 149, Avalski put, izvodiće se radovi na sanaciji ulegnuća.
U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati u oba smera, uz naizmenično propuštanje vozila.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenje brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 10:00 časova doći će do obustave saobraćaja za sva vozila na državnom putu II A reda broj 165, Ulica Stanoja Gačića, prolaz kroz grad Zaječar, zbog radova na vodovodnoj mreži.

Alternativni putni pravci:
Iz pravca Negotina za Paraćin: državni put I B reda broj 35, na državni put I B reda broj 36 ili kroz ulice: Dobrivoja Radosavljevića - Kraljevića Marka - Čupićeva - 29. novembra - na državni put I B reda broj 36.
Iz pravca Zvezdana za Negotin: državni put I B reda broj 36 na državni put I B reda broj 35.

Javnost će blagovremeno biti obaveštena o normalizaciji saobraćaja na navedenom putnom pravcu.
Završeni su radovi na vodovodnoj mreži na državnom putu II A reda broj 165, Ulica Stanoja Gačića, prolaz kroz grad Zaječar, i saobraćaj je normalizovan.
U noći 14/15.02.2017. godine u vremenskom periodu od 00:00 do 04:00 časa doći će do izmene režima saobraćaja na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75) i državnog puta I A reda broj 3 (auto-put E-70), deonica od petlje „Mostar“ do aerodroma „Nikola Tesla“, zbog izvođenja radova na postavljanju državnih zastavica Republike Srbije i Republike Austrije.

Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom i izvodiće se u pokretu, u smeru od aerodroma ka petlji, a u toku izvođenja radova za saobraćaj će biti privremeno zatvorena krajnja leva (brza) saobraćajna traka.
Obaveštavamo vas da se za vreme izvođenja radova na mostu preko Skadarskog potoka, na državnom putu
II A reda broj 143, deonica Pričević - Pecka,
saobraćaj preusmerava na alternativne putne pravce:

Saobraćaj iz pravca Pričevića ka Peckoj preusmerava:
* od Pričevića državnim putem I B reda br. 27 ka Donjoj Kamenici
* od Donje Kamenice ka Osečini (Osladiću)
* od Osladića ka Osečini
* od Osečine ka Jadru
* od Jadra na državni put II A reda br.141 i dalje ustaljenom trasom ka Peckoj

Saobraćaj iz pravca Pecke ka Pričeviću preusmerava:
* od Pecke državnim putem II A reda br. 141 ka Ostružnju
* od Ostružnja ka Gunjacima
* od Gunjaka ka Peckoj
* od Pecke do Jadra
* od Jadra na državni put I B reda br.27 ka Osečini i dalje
ustaljenom trasom ka Pričevićima i Valjevu.

Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja na pomenutom pravcu.
JP ,,Putevi Srbije“ Vas obaveštava da će se u noći 10/11.02.2017.godine, u vremenskom periodu od 00:00 do 02:00 časa, izvoditi radovi na popravljanju neispravnih elemenata novogodišnje dekoracije na mostu ,,Gazela“, na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), u smeru Niš-Beograd.
Radovi će se izvoditi u pokretu i za saobraćaj će biti privremeno zatvorena krajnja leva saobraćajna traka.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
U noći 10/11.02.2017.godine, u vremenskom periodu od 00:00 do 02:00 časa će se izvoditi radovi na popravljanju neispravnih elemenata novogodišnje dekoracije na mostu ,,Gazela“, na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), u smeru Niš-Beograd.
Radovi će se izvoditi u pokretu i za saobraćaj će biti privremeno zatvorena krajnja leva saobraćajna traka.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
JP ,,Putevi Srbije“ Vas obaveštava da će se u noći 08/09.02.2017.godine, u vremenskom periodu od 00:00 do 04:00 časova, izvoditi radovi na otklanjanju kvara u srednjem pojasu na delu državnog puta I A reda broj 3 (auto-put E-70), kroz grad Beograd, kod pumpe ,,Zmaj“, u smeru Beograd-Šid.Za vreme izvođenja radova za saobraćaj će biti privremeno zatvorena krajnja leva saobraćajna traka.Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će u noći 02/03.02.2017. godine u vremenskom periodu od 23:00 do 02:00 časa doći do izmene režima saobraćaja na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75) i državnog puta I A reda broj 3 (auto-put E-70), deonica od petlje „Mostar“ do aerodroma „Nikola Tesla“, zbog izvođenja radova na postavljanju državnih zastavica Republike Srbije i Republike Crne Gore kao i zameni neispravnih elemenata novogodišnje dekoracije na mostu Gazela.
Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom i izvodiće se u pokretu, a u toku izvođenja radova za saobraćaj će biti privremeno zatvorena krajnja leva (brza) saobraćajna traka.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu
Radovi na putu01.02.2017. Urgentno održavanje i otklanjanje oštećenja na državnom putu I B reda broj 27, deonica Krst – Zavlaka
Na delu državnog puta I B reda broj 27, deonica Krst - Zavlaka je od 06.02.2017. godine do 31.05.2017.godine,na snazi izmena režima saobraćaja, zbog izvođenja radova na urgentnom održavanju i otklanjanju oštećenja.
Za vreme izvođenja radova, saobraćaj neće biti obustavljan, već će se na mestima gde se radovi izvode odvijati uz naizmenično propuštanje, regulisano ručno – zastavicama.
Na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), na obilaznici oko Beograda, na mostu „Ostružnica“će se 03.02.2017, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, u oba smera, izvoditi radovi na sanaciji oštećenog kolovoza.
Saobraćaj će biti regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila i biće obezbeđen adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom.
Na delu državnog puta I B reda broj 26, deonica Banja Kovilјača-Radalj, kod mesta Brasine će 03.02.2017. godine u vremenskom periodu od 07:00 do 15:00 časova doći do izmene režima saobraćaja, zbog izvođenja radova na postavlјanju induktivnih petlјi u kolovoz, u dužini od 30m.
Saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom.
Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom.
JP ,,Putevi Srbije“ Vas obaveštava da će se na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), Obilaznica oko Beograda, u zoni tunela Železnik,02.02.2017.godine u vremenskom periodu od 09:00 do 17:00 časova, izvoditi radovi na održavanju putne ITS opreme.
Radovi će se obavljati van saobraćajnih traka i neće uticati na odvijanje saobraćaja.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
U noći 30/31.01.2017. godine u vremenskom periodu od 20:00 do 06:00 časova doći će do izmene režima saobraćaja na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75) i državnog puta I A reda broj 3 (auto-put E-70), deonica od petlje „Mostar“ do aerodroma „Nikola Tesla“, zbog izvođenja radova na skidanju državnih zastavica Republike Srbije i Republike Grčke kao i zameni neispravnih elemenata novogodišnje dekoracije na mostu.
Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom i izvodiće se u pokretu, a u toku izvođenja radova za saobraćaj će biti privremeno zatvorena krajnja leva (brza) saobraćajna traka.
JP ,,Putevi Srbije“ Vas obaveštava da će se na delu državnog puta I A reda broj 1, od petlje Mostar do aerodroma Nikola Тesla izvoditi radovi sledećom dinamikom: U noći 27/28.01.2017. godine u vremenskom periodu od 00:00 do 06:00 časova - radovi na postavljanju državnih zastavica Republike Srbije i Republike Grčke.
Radovi će se izvoditi u pokretu i u toku izvođenja radova za saobraćaj će biti privremeno zatvorena leva preticajna saobraćajna traka.
Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom opremom i signalizacijom.
24.01.2017. godine, u vremenskom periodu od 07-15 časova, na državnom putu II A reda broj 170, deonica Rogačica-Bajina Bašta, u Bajinoj Bašti, izvodiće se radovi na postavljanju induktivnih petlji u kolovoz, u zoni od 30m.
U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila jednom kolovoznom trakom.
Radovi će biti obezbeđeni postavljenom adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
25.01.2017. godine, u vremenskom periodu od 07-15 časova, na državnom putu I B reda broj 26, deonica Banja Koviljača-Radalj, u mestu Brasina, izvodiće se radovi na postavljanju induktivnih petlji u kolovoz, u zoni od 30m.
U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila jednom kolovoznom trakom.
Radovi će biti obezbeđeni postavljenom adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
U vremenskom periodu 23.01.2017. do 17.02.2017.godine doći će do izmene režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 26 (novi Obrenovački put), petlja Ostružnica zbog izvođenja radova na iskopu zemljanog materijala i izradi šipova na stubnim mestima.
Za vreme izvođenja radova doći će do suženja kolovoza na jednu traku po smeru.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
U noći između 19.01.2017. i 20.01.2017. godine, u vremenskom periodu od 00:00 časova do 02:00 časova, na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75), na mostu „Gazela“, u smeru Niš - Beograd, izvodiće se radovi na popravljanju neispravnih elemenata dekoracije.
Radovi će se izvoditi u pokretu i u toku izvođenja radova za saobraćaj će biti privremeno zatvorena krajnja leva (preticajna) saobraćajna traka.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

U noći između 16.01.2017. i 17.01.2017. od 00:00 časova, do 02:00 časova, na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75), na mostu „Gazela“, u smeru Niš - Beograd, doći će do izmene režima saobraćaja. Za vreme trajanja radova na popravlјanju neispravne dekoracije, za saobraćaj će biti privremeno zatvorena krajnja leva (brza) saobraćajna traka.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Radovi na gornjem stroju mosta preko Trgoviškog Timoka, na državnom putu I B reda broj 35 (ulaz u Knjaževac) su završeni i saobraćaj se odvija na obe kolovozne trake.
Radovi na donjem stroju mosta nastaviće se nakon što vremenski uslovi to dozvole, pri čemu je privremena saobraćajna signalizacija (bez semafora) još uvek na snazi.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Zbog loših vremenskih uslova odlažu se radovi na državnom putu I B reda broj 26 (Novi Obrenovački put), petlja Ostružnica.
Javnost će biti blagovremeno obaveštena o datumu izvođenja radova.
Od 10.01.2017. do 25.01.2017.godine doći će do izmene režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 26 (novi Obrenovački put), petlja Ostružnica zbog izvođenja radova na iskopu zemljanog materijala i izradi šipova na stubnim mestima.
Za vreme izvođenja radova doći će do suženja kolovoza na jednu traku po smeru.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Završeni su radovi na državnom putu II A reda broj 259, deonica Čiflik-Staničenje, u okviru radova na izgradnji Koridora 10, auto-puta E-80, Niš-granica sa Republikom Bugarskom, i saobraćaj se na ovoj deonici odvija u punom profilu auto-puta.
Na deonici od Staničenja do granice sa Republikom Bugarskom saobraćaj se odvija dvosmerno, levom trakom budućeg auto-puta.
Završeni su radovi na sanaciji klizišta na državnom putu I B reda broj 21 i uspostavljen je normalan režim saobraćaja i to:
• Na deonici Kosjerić-Požega, klizište ,,Zlatna Dolina“
• Na deonici Valjevo-Kosjerić, u mestu Bačevci.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Završeni su radovi na državnom putu I B reda broj 39, deonica Lebane (Krivača) – Negosavlje – Maćedonce, kod Crnog Vrha i uspostavljen je normalan režim saobraćaja.
Završeni su radovi na rekonstrukciji mosta kod Farkaždina, na državnom putu II A reda broj 129, deonica Perlez-Kovačica uspostavljen je normalan režim saobraćaja.
Od 31.12.2016. godine do 08.01.2017.godine biće obustavljeni radovi na državnom putu I B reda broj 27, deonica Krst – Zavlaka 2.
Saobraćaj će se odvijati normalno uz odgovarajuću vertikalnu saobraćajnu signalizaciju.Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Prestanak izvođenja radova na sanaciji klizišta Plavna i Zamna na državnom putu I B reda broj 33, na deonici Klokočevac-Negotin od 30.12.2016.godine, do početka građevinske sezone u 2017.godine, pri čemu će se saobraćaj u navedenom vremenskom periodu odvijati bez zadržavanja vozila. Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
U noći 29/30.12.2016.godine, u vremenskom periodu od 00:00 do 02:00 časa, na delu državnog puta I A reda broj 1, na mostu ,,Gazela“, izvodi će se radovi na popravci elemenata novogodišnje dekoracije, u smeru Niš – Beograd. Radovi će se izvoditi u pokretu i u toku izvođenja radova za saobraćaj će biti privremeno zatvorena krajnja leva preticajna saobraćajna traka i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Završeni su radovi na sanaciji mosta preko reke Krivaje kod Bajše na državnom putu II A reda broj 108, deonica Bajša - Bačka Topola i da je saobraćaj od 28.12.2016. godine normalizovan.
Obaveštavamo Vas da će se 29.12.2016.godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 14:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1, na delu auto-puta E-75 posle Plavog mosta kod isključenja za Konjarnik, izvoditi radovi na popravci podzemnog kabla javnog osvetljenja u srednjem pojasu, u smeru Beograd-Niš.
Radovi će se izvoditi u krajnjoj levoj (brzoj) saobraćajnoj traci i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će 27.12.2016.godine od 12:00 do 13:00 časova, na državnom putu I B reda broj 23, deonica Užice-Konjevići, u Užicu kod hale sportova, doći do obustave saobraćaja zbog radova na izradi portala za postavljanje saobraćajne signalizacije.
Alternativni putni pravac za vreme izvođenja radova će biti put preko Dovarja.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Dana 22.12.2016.godine, na državnom putu I A reda broj 1, Novi Sad – Beograd, na deonici između Temerinske i Zrenjaninske petlјe, sevisna saobraćajnica u smeru ka Beogradu, u periodu od 11:00 do 13:00 časova, će zbog montaže rigle portala, a zbog potrebe vandrednog prevoza, saobraćaj biti preusmeren sa vozne na preticajnu traku.
U trenutku samog montiranja rigle biće u toku kratkotrajna obustava saobraćaja.
Na državnom putu II B reda broj 355, deonica Gojna Gora – Ljubić, u četvrtak 22.12.2016.godine od 08:00 do 18:00 časova, na delu deonice od Suvog Brega do podvožnjaka u Trbušanima (ulica Vidosava Kolakovića), doći do potpune obustave saobraćaja.
Aleternativni pravci za vreme trajanja obustave su:
Za teretna vozila državni put II A reda broj 179 Čačak – Trbušani – Pranjani do Državnog puta II A reda broj 177 Pranjani – Gojna Gora i lokalni putevi.
Za putnička vozila državni put II A reda broj 179 Čačak (Ljubić) – Trbušani i lokalni putevi i ulice.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Završeni su radovi na izradi nasipa i kolovozne konstrukcije na državnom putu II A reda broj 150, deonica Aranđelovac-Ranilovići.
Radovi na asfaltiranju će se izvoditi kada vremenski uslovi to dozvole.
Saobraćaj se odvija dvosmerno preko tucaničkog kolovoza.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu II B reda broj 339, deonica Jelova Gora-Užice, gradska ulica u Užicu, 21.12.2016. godine, u vremenskom periodu od 11:00 do 15:00 časova, doći će do obustave saobraćaja usled izvođenja radova na sanaciji kolovoza.
Radovi će biti obezbeđeni postavlјenom adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Mole se učesnici u saobraćaju da koriste druge gradske ulice, kao alternativne pravce.
Normalizovan je saobraćaj na državnom putu I B reda broj 22, deonica Ušće-Bare, most preko reke Studenice u Ušću.
Javnost će biti blagovremeno obaveštena o nastavku radova, koji su planirani početkom građevinske sezone.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Danas, 17.12.2016.godine, u vremenskom periodu od 11:00 do 13:00 časova, će doći do izmene režima saobraćaja na državnom putu I A reda broj 1, između Temerinske i Zrenjaninske petlje, zbog demontaže rigle portala, a za potrebe vanrednog prevoza.
Za vreme izvođenja radova doći će do preusmerenja saobraćaja sa vozne na preticajnu saobraćajnu traku, dok će u trenutku samog skidanja rigle biti kratkotrajna obustava.
Radovi će biti obezbeđeni postavljenom adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Uspostavljen je normalan režim saobraćaja na delu državnog puta II A reda broj 145, deonica Ub-Radljevo, u delu naseljenog mesta Stublenica, na kome se i dalje izvode građevinski radovi u svrhu izgradnje auto-puta.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), deonica od petlјe ,,Lasta“ do petlјe ,, T6 – skretanje za Novi Sad“, u oba smera će se 17/18.12.2016.godine i 18/19.12.2016.godine u vremenskom periodu od 22:00 do 06:00 časova, izvoditi radovi na čišćenju leve (preticajne) saobraćajne trake i desne (zaustavne) saobraćajne trake.
Radovi će se izvoditi u pokretu i za saobraćaj će biti zatvorena leva (preticajna) saobraćajna traka ili desna (zaustavna) saobraćajna traka i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Radovi na putu16.12.2016. Radovi na državnom putu I B reda broj 33, mesto Duboka
Na državnom putu I B reda broj 33, u mestu Duboka, u toku su radovi na sanaciji mosta preko Volujskog potoka i uređenju korita Volujskog potoka i Dubočke reke. Radovi će trajati do 15.05.2017.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila. Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Na državnom putu II B reda broj 339, deonica Jelova Gora-Užice, gradska ulica u Užicu, će 17.12.2016. godine, u vremenskom periodu od 11:00 do 13:00 časova, doći do obustave saobraćaja usled izvođenja radova na sanaciji kolovoza.
Radovi će biti obezbeđeni postavlјenom adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Mole se učesnici u saobraćaju da koriste druge gradske ulice, kao alternativne pravce.
Na Starom obrenovačkom putu, u zoni mosta preko reke Save, u toku je obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na izradi rasponske konstrukcije između stubova. Radovi će se izvoditi svakog dana do 06.04.2017. godine, ukoliko vremenski uslovi dozvole. Alternativni pravac je „Novi obrenovački put“, odnosno državni put I B reda broj 26.
Na državnom putu I A reda broj 1, će u petak, 16.12.2016.godine biti izvođeni radovi na popravci podzemnog kabla, na deonici od Plavog mosta do isklјučenja za Konjarnik, u pravcu ka Nišu, u levoj (brzoj) traci 09:00 do 13:00 časova.Radovi će biti obezbeđeni odgovarajućom privremenom saobraćajnom signalizacijom, za vreme trajanja izvođenja radova.
Nastavljaju se radovi u okviru hitnih intervencija na državnom putu II B reda broj 349, deonica Ralja-Stojnik-Dučina u Beogradu (Sopot), na oko 2km od Dučine (kraj horizontale kroz Petlovac).
Radovi će se izvoditi pod saobraćajem, uz odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na struganju neravnog kolovoza na državnom putu I B reda broj 22, deonica Beograd – Lazarevac, u naselјenom mestu Vranić i u zoni Tamnavske raskrsnice, koji su bili najavlјeni za 14.12.2016. godine su odloženi.Javnost će biti blagovremeno obaveštena o početku izvođenja radova.
Danas, 14.12.2016.godine od 07:00 časova do 17.12.2016.godine do 07:00 časova, na snazi obustava saobraćaja na državnom putu I B reda broj 39, u mestu Leskovac, zbog popravke pružnog prelaza.
Alternativni pravac: iz pravca naselja Podrum, Ulice Sime Pogačarevića i Božidara Veličkovića, iz grada Ulicom kralja Petra i Božidara Veličkovića.
Radovi su obeleženi adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacjom i opremom.
Na delu državnog puta I A reda broj 1, (E-75), obilaznica oko Beograda, u zoni ispred i iza tunela Straževica će se 15.12.2016. godine, u vremenskom periodu od 09:30 do 17:30 časova, izvoditi radovi interventnog održavanja putne ITS opreme. Radovi će se obavlјati van saobraćajnih traka, pored bankine puta i neće uticati na odvijanje saobraćaja. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Na Starom kaćkom priključku (devijaciji) će se 14.12.2016. godine, u vremenskom periodu od 08:00 do 15:00 časova, izvoditi radovi na nasipanju bankina.
U toku izvođenja radova, saobraćaj će biti preusmeren sa Starog kaćkog puta (kod naplatne stanice „Jug“) direktno na državni put I A reda broj 1.

Na državnom putu I B reda broj 22, deonica Beograd – Lazarevac, u naseljenom mestu Vranić i u zoni Tamnavske raskrsnice će se 15.12.2016. godine,ukoliko vremenski uslovi to dozvole, izvoditi radovi na struganju neravnog kolovoza.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.Molimo sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na snazi je izmena režima saobraćaja, usled radova na rekonstrukciji mosta kod Farkaždina, na državnom putu II A reda broj 129, deonica Perlez-Kovačica.
Za vreme izvođenja radova, saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom, uz naizmenično propuštanje vozila.
Radovi će se izvoditi do 31.12.2016.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole i obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Produžavaju se radovi na periodičnom održavanju nadvožnjaka do 31.03.2017. godine na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75), nadvožnjak preko železničkih pruga Beograd-Niš i Trupale-Popovac, deonica Niš (Severni bulevar) – Niš (Trupale).
Za vreme izvođenja radova, za saobraćaj je zatvorena desna traka, a saobraćaj je preusmeren u levu traku, smera Beograd-Niš.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Na državnom putu I B reda broj 27, deonica Krst – Zavlaka 2, produžavaju se radovi na periodičnom održavanju do 31.12.2016. godine.
Saobraćaj je na pojedinim lokacijama u zoni radova, regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila, dok se na pojedinim deonicama saobraćaj odvija usporeno, ali bez izmene režima.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Završeni su radovi na presvlačenju asfaltnim zastorom Starog kaćkog priključka (devijacije) i saobraćaj je normalizovan.
JP “ Putevi Srbije” Vas obaveštava da je, nakon obustave saobraćaja na državnom putu II A reda broj 152, deonica Topola – Bućin grob, koja je bila prisutna tokom intenzivnog izvođenja radova, u toku izmena režima saobraćaja, pri čemu se saobraćaj odvija naizmeničnim propuštanjem, uz postavljenu semaforsku signalizaciju.
Obaveštavamo Vas da će 13.12.2016. na državnom putu I B reda broj 28, deonica Gračanica - Ljubovija, kod mesta Lonjin, zbog izvođenja radova na postavljanju induktivnih petlji u kolovoz, u krugu od 30 metara, saobraćaj od 07:00 do 15:00 časova, biti naizmenično propuštan jednom saobraćajnom trakom.Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, uz postavljenu semaforsku signalizaciju.Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Obaveštavamo Vas da će 12.12.2016. na državnom putu I B reda broj 28, deonica Mali Zvornik – Gračanica, kod mesta Uzovnica, zbog izvođenja radova na postavljanju induktivnih petlji u kolovoz, u krugu od 30 metara, saobraćaj od 07:00 do 15:00 časova, biti naizmenično propuštan jednom saobraćajnom trakom.Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, uz postavljenu semaforsku signalizaciju.Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Obaveštavamo Vas da će se od 12.12.2016. do 15.12.2016.godine u vremenskom periodu od 06:00 do18:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), na Obilaznici oko Beograda, u oba smera, izvoditi radovi na zameni dilatacija na objektu (most broj 11).Radovi će se biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom, izvodiće se u kontinuitetu i za saobraćaj će prvo biti zatvoren smer ka Novom Sadu, a u drugoj fazi smer ka Nišu. Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Obaveštavamo Vas da je na državnom putu II A reda broj 259, deonica Niš-GP Gradina, između Bele Palanke i Pirota, usled radova na mostu kod mesta Čiflik, na snazi izmena režima saobraćaja.Saobraćaj će se za vreme izvođenja radova odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.Radovi će trajati naredna tri dana i obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.JP ,,Putevi Srbije” apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni, prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i poštuju ograničenja brzine i postojeću signalizaciju.

Na državnom putu I B reda broj 21, deonica Kosjerić-Požega, nastavljaju radovi do 31.12.2016.godine na sanaciji klizišta „Zlatna dolina“.
Za vreme izvođenja radova, u vremenskom periodu od 07:00 do 15:00 časova, saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila semaforskom signalizacijom, dok se od 15:00 do 07:00 časova saobraćaj odvija neometano.
Na državnom putu I B reda broj 21, deonica Valjevo-Kosjerić, u mestu Bačevci završeni su radovi na jednom klizištu, dok se na drugom klizištu i dalje izvode radovi do 31.12.2016.godine, uz naizmenično propuštanje vozila.
Radovi su obezbeđeni saobraćajnom opremom i signalizacijom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
U periodu od 10.12.2016. do 11.12.2016, od 09:00 do 14:00 časova, na državnom putu I B reda broj 47, deonica Pančevačkog mosta do Bogoslovije, zbog izvođenja radova na čišćenju kolovoza, doći će do izmene režima saobraćaja.

Za vreme izvođenja radova, za saobraćaj će biti zatvorena po jedna saobraćajna traka u oba smera, uz postavlјenu saobraćajnu signalizaciju.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavlјenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

11.12.2016. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, izvodiće se radovi na presvlačenju asfaltnim zastorom Starog kaćkog priključka (devijacije), u smeru Beograd-Novi Sad.
U toku izvođenja radova, saobraćaj će biti preusmeren sa Starog kaćkog puta (pre naplatne stanice „Jug“) direktno na državni put I A reda broj 1.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na delu državnog puta II A reda broj 145, deonica Ub-Radljevo, u delu naseljenog mesta Stublenica, na snazi je obustava saobraćaja za sve kategorije vozila, zbog izvođenja građevinskih radova.
Putnički saobraćaj od Uba do Radljeva preusmerava se preko Lipnjaka, jezera Paljuvi, sela Paljuvi i dela naseljenog mesta Stublenica.
Teretna vozila preko 8t se usmeravaju posebnom privremenom saobraćajnom signalizacijom preko Stublina (Opština Obrenovac), odnosno preko Lajkovca, u suprotnom smeru.
Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja na navedenom putnom pravcu.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I A reda broj 1, od petlje Mostar do aerodroma Nikola Tesla, će se u noći 08/09.12.2016. u vremenskom periodu od 00:00 do 06:00časova, izvoditi radovi na postavljanju državnih zastavica Republike Srbije i državnih zastavica zemalja učesnica Ministarskog sastanka Ogranizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju (BSEC).
Radovi će se izvoditi u pokretu i u toku izvođenja radova za saobraćaj će biti privremeno zatvorena leva (brza) saobraćajna traka.
Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom opremom i signalizacijom.
Na državnom putu I A reda broj 1, Obilaznica oko Beograda saobraćaj na delu od mosta preko reke Save kod Ostružnice do Bubanj potoka se odvija dvosmerno jednom kolovoznom trakom.
Radovi na putu06.12.2016. Državni put II A reda broj 259, deonica Niš-granica sa Republikom Bugarskom (auto-put E-80), deonica Pirot-Sukovo i Sukovo-Dimitrovgrad
Na državnom putu II A reda broj 259, Niš-granica sa Republikom Bugarskom, (auto-put E-80), deonice Pirot-Sukovo i Sukovo-Dimitrovgrad, na snazi je izmena režima saobraćaja u okviru radova na izgradnji dela Koridora 10, zbog obezbeđenja zone radova.
Odroni na putu05.12.2016. Radovi na sanaciji klizišta na državnom putu II A reda broj 170
Na državnom putu II A reda broj 170, izvode se radovi na sanaciji klizišta i to sledećom dinamikom:
• Na deonici Valjevo – Debelo Brdo – Rogačica – Bajina Bašta, se od 18.11.2016.godine, izvode radovi na sanaciji klizišta „Debelo Brdo“. U toku izvođenja radova, saobraćaj je regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila uz postavljenu semaforsku signalizaciju.
• Na deonici Poćuta-Debelo Brdo, radovi ne utiču na odvijanje saobraćaja.
Radovi će se na obe lokacije izvoditi do 31.08.2017.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole i obezbeđeni su adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 05.12.2016. godine do 12.12.2016. godine, na državnom putu II A reda broj 152, deonica Topola-Bućin grob, zbog izvođenja radova na asfaltiranju u vremenskom periodu od 09:00 do 17:00 časova, doći će do obustave saobraćaja.
Za vreme obustave, saobraćaj će se odvijati alternativnim putevima:
Alternativni put 1 namenjen je vozilima koja se kreću iz pravca Gornjeg Milanovca ka Mladenovcu i prostire se od Donje Šatornje državnim putem II B reda broj 367 do raskrsnice sa državnim putem I B reda broj 25 u Vlakči. Putem I B reda broj 25 vozila se dalje kreću do Kragujevca odnosno do ukrštaja puta sa državnim putem II A reda broj 177. Državnim putem II A reda broj 177 do Gornjeg Milanovca, raskrsnice sa državnim putem I B reda broj 22 do Bućinog Groba, gde se završava obilazak.
Alternativni put 2 namenjen je vozilima koji tranzitiraju na relaciji Mladenovac (Beograd) – Gornji Milanovac. Alternativni put se prostire
državnim putem I B reda broj 25 od Topole do Kragujevca i ukrštanja sa državnim putem II A reda broj 177. Vozila se na ovom mestu upućuju na put i vode do državnog puta I B reda broj 22. Državnim putem I B reda broj 22, do Bućinog Groba, gde se obilazak i završava.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu II A reda broj 152, deonica Topola – Rudnik, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog obezbeđenja zone radova na periodičnom održavanju puta.
U zoni radova, saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila jednom kolovoznom trakom,ukoliko tog dana nije na snazi obustava saobraćaja.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
05.12.2016. godine, na državnom putu II A reda broj 137, deonica Krupanj-Mačkov Kamen-Gračanica, će početi radovi na sanaciji klizišta u selu Kržava.
Planirano trajanje radova je 30 kalendarskih dana, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila i biće regulisan postavljenom adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Na državnom putu II A reda broj 152, deonica Topola-Bućin grob, zbog izvođenja radova na asfaltiranju će od 02.12. do 04.12.2016. godine, u vremenskom periodu od 09:00 do 17:00 časova doći do obustave saobraćaja.

Za vreme obustave, saobraćaj će se odvijati alternativnim putevima:
Alternativni put 1 namenjen je vozilima koja se kreću iz pravca Gornjeg Milanovca ka Mladenovcu i prostire se od Donje Šatornje državnim putem II B reda broj 367 do raskrsnice sa državnim putem I B reda broj 25 u Vlakči. Putem I B reda broj 25 vozila se dalje kreću do Kragujevca odnosno do ukrštaja puta sa državnim putem II A reda broj 177. Državnim putem II A reda broj 177 do Gornjeg Milanovca, raskrsnice sa državnim putem I B reda broj 22 do Bućinog Groba, gde se završava obilazak.
Alternativni put 2 namenjen je vozilima koji tranzitiraju na relaciji Mladenovac (Beograd) – Gornji Milanovac. Alternativni put se prostire
državnim putem I B reda broj 25 od Topole do Kragujevca i ukrštanja sa državnim putem II A reda broj 177. Vozila se na ovom mestu upućuju na put i vode do državnog puta I B reda broj 22. Državnim putem I B reda broj 22, do Bućinog Groba, gde se obilazak i završava.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će se od 05.12.2016.godine na državnom putu II A reda broj 170, deonica Sedlare-Debelo Brdo, u mestu Poćuta izvoditi radovi na sanaciji klizišta.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.
Radovi će se izvoditi naredna dva meseca, ukoliko vremenski uslovi to dozvole i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Zabrana za kamione01.12.2016.Državni put II A reda broj 129, deonica Kać-Perlez
Na državnom putu II A reda broj 129, deonica Kać-Perlez na snazi je zabrana saobraćaja za vozila ukupne težine preko 12t.
Radovi na putu01.12.2016. Radovi na državnom putu II A reda broj 130, deonica selo Orlovat-selo Uzdin
Od 22.11.2016. godine, na državnom putu II A reda broj 130, od ulaska u selo Orlovat do ulaska u selo Uzdin, i dalje se izvode radovi na redovnom održavanju kolovoza,
Za vreme izvođenja radova, saobraćaj se odvija nesmetano uz pažljivo i kontrolisano propuštanje vozila iz oba smera.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu II A reda broj 150, deonica Aranđelovac-Ranilovići, je od danas, 01.12.2016. godine, na snazi izmena režima saobraćaja zbog radova na sanaciji klizišta. Saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom uz naizmenično propuštanje vozila. Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom i izvode se 20 dana, ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu01.12.2016. Radovi na državnom putu II A reda broj 170, deonica Rogačica-Bajina Bašta
Obaveštavamo Vas da je usled radova na asfaltiranju na delu državnog puta II A reda broj 170, deonica Rogačica-Bajina Bašta, na snazi izmena režima saobraćaja. Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila uz postavljenu semaforsku signalizaciju. Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
U vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, na državnom putu II A reda broj 149, Avalski put, izvode se radovi na sanaciji ulegnuća. U toku izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati u oba smera, uz naizmenično propuštanje vozila.Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Na državnom putu II A reda broj 152, deonica Topola – Rudnik, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog obezbeđenja zone radova na periodičnom održavanju puta.
U zoni radova, saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila jednom kolovoznom trakom,ukoliko tog dana nije na snazi obustava saobraćaja.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Obaveštavamo Vas da je usled oštećenja mosta preko reke Likodre došlo do obustave saobraćaja na državnom putu II A reda broj 137, deonica Mojković-Krupanj.
Alternativni putni pravac između Zavlake i Krupnja je preko Krsta i Korenite, odnosno državni put I B reda broj 27 i II A reda broj 139.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni prilikom vožnje i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Danas, 28.11.2016.godine, u vremenskom periodu od 10:00 do 12:00 časova, doći do obustave saobraćaja na državnom putu II B reda broj 339, deonica Jakalj-Užice, Beogradska ulica u Užicu, zbog radova na asfaltiranju.

Alternativni putni pravci su lokalne ulice.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Od 28.11.2016. godine do 15.12.2016. godine, na državnom putu II B reda broj 349, deonica Ralja-Stojnik-Dučina, na oko 2 km od Dučine (kraj horizontale kroz Petlovac), u Beogradu, na snazi će biti obustava saobraćaja usled radova u okviru hitne intervencije.
Alternativni pravac je: Barajevo-Dučina-Kosmaj-Đurinci.
Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja na ovom putnom pravcu.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
26.11.2016. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, doći će do obustave saobraćaja na deonici od ukrštanja sa državnim putem II A reda broj 156 (Vrbovačka petlja) do ukrštanja sa državnim putem I B reda broj 33.
Saobraćaj će biti preusmeren alternativnim putnim pravcem Ralja-Vranovo-Mala Krsna, u skladu sa postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Od 26.11.2016. godine, od 08:00 časova, do 27.11.2016. godine, do 20:00 časova, na državnom putu II A reda broj 100 i II B reda broj 319, doći će do izmene režima saobraćaja, usled izvođenja radova na uređenju putnog prelaza u naseljenom mestu Batajnica, na pruzi Beograd-Stara Pazova-Šid-državna granica.
Tokom izvođenja radova saobraćaj će biti regulisan adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu24.11.2016. Izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 258, deonica Srpska Kuća - Levosoje
Od 24.11.2016.godine, od 11:00 časova je na snazi je izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 258, deonica Srpska Kuća – Levosoje, zbog izgradnje mosta na državnom putu II A reda broj 258, u okviru izgradnje auto-puta E-75.
Alternativni pravac:
Lokalni put Bujanovac – Preševo (bivši I B reda broj 44)
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu II A reda broj 152, deonica Topola-Bućin Grob, od 25.11.2016. godine do 28.11.2016. godine, u vremenskom periodu od 09:00 do 17:00 časova, doći će do obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na izradi habajućeg sloja.
Za vreme obustave, saobraćaj će se odvijati alternativnim putevima:
Alternativni put 1 namenjen je vozilima koja se kreću iz pravca Gornjeg Milanovca ka Mladenovcu i prostire se od Donje Šatornje državnim putem II B reda broj 367 do raskrsnice sa državnim putem I B reda broj 25 u Vlakči.
Putem I B reda broj 25 vozila se dalje kreću do Kragujevca, odnosno do ukrštaja puta sa državnim putem II A reda broj 177. Državnim putem II A reda broj 177 do Gornjeg Milanovca, raskrsnice sa državnim putem I B reda broj 22 do Bućinog Groba, gde se završava obilazak.

Alternativni put 2 namenjen je vozilima koji tranzitiraju na relaciji Mladenovac (Beograd)–Gornji Milanovac. Alternativni put se prostire
državnim putem I B reda broj 25 od Topole do Kragujevca i ukrštanja sa državnim putem II A reda broj 177. Vozila se na ovom mestu upućuju na put i vode do državnog puta I B reda broj 22. Državnim putem I B reda broj 22, do Bućinog Groba, gde se obilazak i završava.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 24/25.11.2016.godine i 25/26.11.2016.godine u vremenskom periodu od 22:00 do 06:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), deonica od petlje ,,Lasta“ do petlje ,, T6 – skretanje za Novi Sad“, u oba smera, izvodiće se radovi na:
- 24/25.11.2016.godine čišćenju desne (zaustavne) saobraćajne trake.
- 25/26.11.2016.godine leve (preticajne) saobraćajne trake.
Radovi će se izvoditi u pokretu i za saobraćaj će biti zatvorena leva(preticajna) saobraćajna traka i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 24.11.2016. godine od 22:00 časa do 25.11.2016. godine do 05:00 časova, na državnom putu I B reda broj 47, deonica „Bogoslovija“ – Poljoprivredna škola, izvoditi radovi na obnavljanju horizontalne signalizacije.
Radovi će se izvoditi u pokretu, u oba smera, uz minimalan uticaj na saobraćaj i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom (putarsko vozilo sa signalnom prikolicom).
JP „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da je od 23.11.2016. godine od 17:00 časova do 15.12.2016. godine do 17:00 časova, na snazi preusmeravanje saobraćaja po fazi II izvođenja radova na državnom putu II A reda broj145.
Celokupan saobraćaj (izuzimajući teretna vozila preko 8t) od Uba do Radljeva preusmerava se preko Lipnjaka, jezera Paljuvi i Jabučja.
Teretna vozila preko 8t usmeravaju se adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom preko Stublina (Opština Obrenovac), odnosno preko Lajkovca.
Na državnom putu II A reda broj 227, deonica Vlase – petlja Vranje Jug, Markovo kale, izvoditi radovi na sanaciji nasipa od 23.11.2016. do 15.12.2016. u periodu od 07:00 – 17:00 časova.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom. U toku izvođenja radova, saobraćaj će biti regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila uz postavljenu semaforsku signalizaciju.
Na državnom putu I B reda broj 21, deonica Valjevo – Kaona, lokalitet Bukovi, periodu od 23.11.2016. do 26.11.2016. godine, će se izvoditi radovi na zameni cevastog propusta.U toku izvođenja radova biće postavljena odgovarajuća radna saobraćajna signalizacija, a saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.
Na državnom putu II A reda broj 141, deonica Pecka – Ljubovija, kod prevoja Proslop, u potpunosti je normalizovan saobraćaj, pošto je raščišćen put od velike količine kamenja. Saobraćaj se odvija nesmetano.
Na državnom putu I B reda broj 10 Beograd – Pančevo, u periodu od 23.11.2016. do 25.11.2016. godine, će se izvoditi radovi na sanaciji oštećenog kolovoznog zastora. U toku izvođenja radova biće postavljena odgovarajuća saobraćajna signalizacija, a saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.
Na državnom putu I B reda broj 39, deonica Vlasotince – Strojkovce, pružni prelaz u Leskovcu će od 21.11.2016. godine, u 07:00 časova do 23.11.2016.godine u 07:00 časova, doći do obustave saobraćaja, usled radova na popravci pružnog prelaza. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom. U toku izvođenja radova, saobraćaj će biti potpuno obustavljen, a preusmeravaće se iz pravca naselja Podrum na ulice S. Pogačevića i B. Veličkovića, a iz pravca grada na ulice Kralja Petra i B. Veličkovića. Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I B reda broj 39, deonica deonica Lebane (Krivača) – Negosavlje – Maćedonce, kod Crnog Vrha će se do 31.12.2016.godine, u periodu od 07:00 do 17:00, izvoditi radovi na presvlačenju kolovoza. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom. U toku izvođenja radova, saobraćaj će biti regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila uz postavljenu semaforsku signalizaciju.
Završeni su radovi na delu državnog puta II A reda broj 156, deonica Smederevska Palanka-Kloka, kod pružnog prelaza u Smederevskoj Palanci i uspostavljena je normalizacija saobraćaja.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni prilikom vožnje, poštuju saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I B reda broj 47, deonica u zoni Pančevačkog mosta , smer Pančevo-Beograd, će se od 19.11.2016. godine od 07:00 časova do 21.11.2016.godine do 05:00 časova, izvoditi radovi na sanaciji oštećenih dilatacija.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati jednom slobodnom saobraćajnom trakom.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 21.11.2016.godine do 30.11.2016.godine u vremenskom periodu od 08:00 do 11:00 časova i od 12:30 do 15:00 časova, doći će do obustave saobraćaja na državnom putu I B reda broj 38, deonica Razbojna-Blace , na delu puta Jankova Klisura-Blace, zbog radova na pojačanom održavanju i rehabilitaciji puta. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom. Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na delu državnog puta II A reda broj 156, Smederevska Palanka – Kloka, kod pružnog prelaza u Smederevskoj Planci, i dalje je na snazi obustava saobraćaja zbog napuklih vodovodnih cevi i rekonstrukcije pružnog prelaza.
Za vreme trajanja obustave saobraćaj će biti preusmeren na „kružni put Vodice“ .
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 21.11.2016.godine, od 07:00 časova, do 26.11.2016.godine, do 07:00 časova doći do obustave saobraćaja na državnom putu II B reda broj 442, na ulazu u Vranjsku Banju, veza sa državnim putem II A reda broj 258 Kriva Feja – Gornja Ljubata i veza sa državnim putem II A broj 234 zbog izvođenja radova na rekonstrukciji železničke pruge Beograd – Niš – Državna granica.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj se preusmerava prema naselju Prevalac.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75), na lokacijama KBC „Bežanijska Kosa“ i „Hitna Pomoć“, produžen je rok izvođenja radova na izgradnji zidova za zaštitu od buke, u okviru projekta: „Radovi na izgradnji zidova za zaštitu od buke“ do 31.03.2017. godine. Radovi se obavljaju pod saobraćajem, s tim da, dok se budu obavljali radovi na izgradnji zidova za zaštitu od buke, biće zauzete zaustavne trake, dok će se radovi na sanaciji mostova odvijati zauzimanjem voznih saobraćajnih traka. Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom i izvodiće se zavisno od vremenskih uslova. Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu17.11.2016. Produžetak trajanja radova na državnom putu II A reda broj 258 Grabovnica - Levosoje deonica Caričina dolina – Vladičin Han
Na državnom putu II A reda broj 258, Grabovnica – Levosoje, deonica Caričina Dolina - Vladičin Han, će zbog izgradnje državnog puta I A reda broj 1, biti produženo trajanje radova do 15.11.2017. godine.
Radovi se obavljaju pod saobraćajem i obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 06.09.2016. godine, izvode se radovi na sanaciji ulegnuća na državnom putu II A reda broj 149, Avalski put, od naselja Đurinci (Sopot) do petlje 1000 ruža na kružnom putu (Voždovac) u Beogradu.Radovi se izvode pod saobraćajem i obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu II A reda broj 152, deonica Topola-Bućin grob od 17.11.2016. godine do 22.11.2016. godine, u vremenskom periodu od 09:00 do 17:00 časova, doći će do obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na asfaltiranju.

Za vreme obustave, saobraćaj će se odvijati alternativnim putevima:
Alternativni put 1 namenjen je vozilima koja se kreću iz pravca Gornjeg Milanovca ka Mladenovcu i prostire se od Donje Šatornje državnim putem II B reda broj 367 do raskrsnice sa državnim putem I B reda broj 25 u Vlakči. Putem I B reda broj 25 vozila se dalje kreću do Kragujevca odnosno do ukrštaja puta sa državnim putem II A reda broj 177. Državnim putem II A reda broj 177 do Gornjeg Milanovca, raskrsnice sa državnim putem I B reda broj 22 do Bućinog Groba, gde se završava obilazak.
Alternativni put 2 namenjen je vozilima koji tranzitiraju na relaciji Mladenovac (Beograd) – Gornji Milanovac. Alternativni put se prostire
državnim putem I B reda broj 25 od Topole do Kragujevca i ukrštanja sa državnim putem II A reda broj 177. Vozila se na ovom mestu upućuju na put i vode do državnog puta I B reda broj 22. Državnim putem I B reda broj 22, do Bućinog Groba, gde se obilazak i završava.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu II B reda broj 259, u tunelu Sarlah je danas 17.11.2016.godine, u vremenskom periodu od 09:00 do 16:00 časova, na snazi izmena režima saobraćaja na državnom putu II B reda broj 259, u tunelu Sarlah, usled radova na pranju svetiljki javnog osvetljenja.

Za vreme izvođenja radova, saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom, uz naizmenično propuštanje vozila.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.


Na snazi je izmena režima saobraćaja na državnom putu II B reda broj 442, deonica Kriva Feja-Ljubata usled radova na rehabilitaciji i pojačanom održavanju
Za vreme izvođenja radova za saobraćaj će uvek biti slobodna jedna traka.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 17.11.2016. godine do 22.11.2016. godine, na državnom putu I B reda broj 26, Beograd-Obrenovac, deonica Skela-Ušće, izvodiće se radovi na sanaciji oštećenog kolovoznog zastora.
U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila jednom kolovoznom trakom.
Radovi će biti obezbeđeni postavljenom adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu II A reda broj 141, deonica Pecka - Ljubovija, na prevoju Preslop, saobraćaj je u prekidu, zbog odrona.

Alternativni pravac na relaciji Pecka – Ljubovija je državni put II A reda broj 137, pravcem Gračanica – Krupanj – Zavlaka – Osečina i obratno. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni prilikom vožnje i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu II A reda broj 149, deonica Beli Potok-Vlaško Polje (kod Obilaznice oko Beograda) se od 16.11.2016. godine do 15.12.2016.godine, u vremenskom periodu od 08:00 do 16:00 časova, izvode radovi na rekonstrukciji površinske raskrsnice „1000 ruža“ radi poboljšanja odvijanja saobraćaja.U toku izvođenja radova saobraćaj će biti regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila.Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu II A reda broj 148, Barič – Stepojevac, deonica Draževac – Konatica će se od 17.10.2016. do 25.11.2016. godine, u periodu od 08:00 do 18:00 časova, svakog radnog dana, izvoditi radovi na sanaciji klizišta. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom. U toku izvođenja radova, saobraćaj će biti regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila uz postavljenu semaforsku signalizaciju. Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Od 16.05.2016. godine, doći do privremene izmene režima saobraćaja na državnom putu IB reda broj 15, na nadvožnjaku kod Novog Miloševa, zbog izvođenja radova na rehabilitaciji nadvožnjaka.
Saobraćaj će se odvijati jednom kolovoznom trakom, prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji, naizmeničnim propuštanjem vozila, uz upotrebu semafora.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da je od 09.09.2016. godine do 16.12.2016.godine, zbog obezbeđenja zone radova u toku izvođenja radova, na snazi izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 22, deonica Ušće-Bare, most preko reke Studenice u Ušću. Za vreme izvođenja radova saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila. Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu15.11.2016. Izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 27, deonica Zavlaka 2 - Pričević
Na državnom putu I B reda broj 27, deonica Zavlaka 2 - Pričević, u dužini od oko 29km,u toku su radovi na urgentnom održavanju i otklanjanju oštećenja.
U toku trajanja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem, uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I B reda broj 28, na deonici od Malog Zvornika ka Ljuboviji izvode se radovi od 20.07.2016.godine. Radovi će trajati do daljnjeg, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Od hidroelektrane u Malom Zvorniku, do sela Crnča, saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila i regulisan je adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
U selu Crnča, nakon obilnijih padavina, dolazi do kraćih prekida odvijanja saobraćaja usled problema sa odvodnjavanjem.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i opremu i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Od 18.10.2016. godine, na državnom putu I B reda broj 40, deonica Vladičin Han-Vladičin Han (Gramađe), na snazi je izmena režima saobraćaja zbog radova na popravci mosta preko Južne Morave.
Radovi se izvode u obe kolovozne trake u različitom vremenskom periodu, dok se saobraćaj odvija naizmeničnim propuštanjem vozila jednom (slobodnom) kolovoznom trakom.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
U zoni ispred tunela Stara Straževica na Kružnom putu (R-251), sa obe strane tunela (avalske i kijevske), će se 16.11.2016. godine u vremenskom periodu od 09:00 do 15:00 časova, izvoditi radovi na održavanju putne ITS opreme.

U toku izvođenja radova, saobraćaj će biti regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila na delu puta gde se izvode radovi.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom uz asistenciju patrole saobraćajne policije.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu15.11.2016.Izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 258,deonica Bujanovac-Čukarka
Obaveštavamo Vas da je na snazi izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 258, deonica Bujanovac-Čukarka, zbog radova na izgradnji auto-puta E-75, deonica Srpska Kuća-Levosoje.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati urađenom devijacijom.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Produžavaju se radovi na državnom putu II A reda broj 137, deonica Zavlaka-Mojković-Krupanj, rehabilitacija mosta preko reke Likodre, do 31.12.2016. godine, ukoliko to vremenski uslovi dozvole.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj se izvodi naizmeničnim propuštanjem vozila, uz povremene kraće obustave u cilju bezbednosti učesnika u saobraćaju.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Produžava se trajanje radova na državnom putu II A reda broj 137, deonica Krupanj-Mačkov kamen, sanacija pet klizišta u mestu Kržava, do 31.03.2017. godine.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se izvoditi naizmeničnim propuštanjem vozila uz povremene kraće obustave u cilju bezbednosti učesnika u saobraćaju.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu
Radovi na putu15.11.2016.Državni put I B reda broj 26,Loznica - Mali Zvornik, deonica od skretanja na obilaznici za Banju Koviljaču do graničnog prelaza u Malom Zvorniku
Na delu državnog puta I B reda broj 26, deonica od skretanja na obilaznici za Banju Koviljaču do graničnog prelaza u Malom Zvorniku, odvijaju se radovi na sanaciji i rehabilitaciji puta.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj se odvija usporeno, posebno na mestima pružnog prelaza, uz naimenično propuštanje vozila, prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. O završetku radova javnost će biti blagovremeno obaveštena.
Zbog izvođenja radova na sanaciji mosta kod Bajše, od 30.08.2016. godine, na državnom putu II A reda broj 108, deonica Bajša – Bačka Topola, na snazi je izmena režima saobraćaja do 30.12.2016.godine
Za vreme trajanja radova saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji, naizmeničnim propuštanjem vozila sa upotrebom semafora.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu15.11.2016. Radovi na državnom putu I A reda broj 4 (auto-put E-80), deonica Prosek-Bancarevo, u zoni Malčanske petlje
Na državnom putu I A reda broj 4, deonica Prosek-Bancarevo, na delu obilaznice oko Niša ka Pirotu, u zoni Malčanske petlje, u smeru Niš-Pirot je od 19.07.2016. godine na snazi izmena režima saobraćaja, zbog obezbeđenja radova na izgradnji auto-puta E-80.
Za vreme izvođenja radova, kompletan saobraćaj se preusmerava na desnu kolovoznu traku, deonica Prosek-Bancarevo
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu15.11.2016. Državni put I A reda broj 1, Grabovnica-Levosoje, deonica III – Caričina Dolina – Vladičin Han, kod mesta Kržnice
Na državnom putu I A reda broj 1, Grabovnica-Levosoje, deonica III – Caričina Dolina – Vladičin Han, kod mesta Kržnice, zbog izgradnje auto-puta E-75 Beograd – Niš – granica sa BJR Makedonijom, Koridor 10 na snazi je izmena režima saobraćaja zbog obezbeđenja zone radova na izgradnji privremenog priključenja postrojenja za proizvodnju betona do 15.11.2017.g.
Radovi na putu15.11.2016. Državni put I A reda broj 1, Grabovnica-Levosoje veza sa državnim putem II A reda broj 158, kod mesta Momin Kamen
Na državnom putu I A reda broj 1, Grabovnica-Levosoje, deonica III – Caričina Dolina – Vladičin Han, kod mesta Momin Kamen, zbog izgradnje auto-puta E-75 Beograd - Niš - granica sa BJR Makedonijom, Koridor 10, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog radova na devijaciji - ukrštanju sa državnim putem II A reda broj 158 do 15.11.2017.godine.
Na državnom putu I B reda broj 12, na deonici Novi Sad-Kać, na snazi je od 15.8.2016. godine, izmena režima saobraćaja zbog izvođenja radova na produženom nadvožnjaku.
U toku izvođenja radova, saobraćaj iz pravca Novog Sada ka Zrenjaninu preko produženog nadvožnjaka, odvija se u jednom pravcu (od Zrenjaninske petlje na državnom putu prvog A reda broj 1, E-75, do Kaćke petlje na državnom putu prvog B reda broj 12), uz ograničenje brzine na 60 km na čas i zabranu preticanja,
- saobraćaj iz pravca Zrenjanina ka Novom Sadu biće preusmeren na naselje Kać, a zatim na raskrsnici ulica Svetosavske i Novosadske, na „Stari kaćki put“ do privremene saobraćajnice za povezivanje lokalnog puta („Stari kaćki put“) i platoa čeone naplatne rampe „Jug“ (leva strana), a zatim, servisnom saobraćajnicom do Novog Sada.
Radovi će trajati do 31.03.2017.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Radovi su obezbeđeni privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
16.11.2016. godine na državnom putu I B reda broj 33, deonica Klokočevac-Negotin, će početi radovi na sanaciji klizišta Zamna.
Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila uz semaforsku regulaciju.
Planirano trajanje izmene režima saobraćaja je 60 dana.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će se od 11.11.2016. do 16.11.2016.godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, izvoditi radovi na sanaciji bankine i loma kolovoza na delu državnog putu I A reda broj 1, kod Begaljičkog brda, u smeru Niš-Beograd.
Radovi će se izvoditi u zaustavnoj saobraćajnoj traci, dok će se saobraćaj odvijati u preticajnoj i voznoj saobraćajnoj traci.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu II A reda broj 153, deonica kod uključenja na naplatnu stanicu Smederevo će se od 14.11.2016. godine izvoditi radovi na pojačanom održavanju-sanaciji kolotraga.
Saobraćaj će se za vreme izvođenja radova odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i trajaće 4 dana, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će od 14.11.2016. do 30.11.2016.godine u vremenskom periodu od 09:00 do 16:00 časova, na državnom putu II A reda broj 170, na deonici Bajina Bašta - Rogačica, doći do obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na asfaltiranju. Za vreme izvođenja radova kao alternativni pravaci koristiće se:
- državni put I B reda broj 28, Rogačica - Dub,
- državni put II A reda broj 171, Dub – Bajina Bašta.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će dana 11.11.2016.godine, u vremenskom periodu od 09:00 do 16:00 časova, na državnom putu II B reda broj 339, u Ulici Marije Mage Magazinović u Užicu doći do obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na asfaltiranju.
Za vreme izvođenja radova kao alternativni pravac koristiće se ostale ulice u gradu.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Zbog loših vremenskih uslova se prekidaju radovi na državnom putu I B reda broj 38, deonica Razbojna-Jankova Klisura.
Javnost će biti blagovremeno obaveštena o nastavku izvođenja radova.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Odroni na putu08.11.2016.Radovi na državnom putu II A reda broj 177, deonica Sastavci-Šiljkovica
Obaveštavamo Vas da je na državnom putu II A reda broj 177,
deonica Sastavci-Šiljkovica, usled radova na sanaciji klizišta na snazi izmena režima saobraćaja.
Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će se od 09.11.2016.godine, svakog radnog dana od 08:00 časova do 18:00 časova, izvoditi radovi na mostu preko Maričića potoka u Mislođinu, na državnom putu II A reda broj 148, deonica Obrenovac-Stepojevac.
Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć mobilnih semafora.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Završeni su radovi na krpljenju udarnih rupa na državnom putu II A reda broj 147, deonica Mladenovac-Kosmaj, i uspostavljen je normalan režim saobraćaja.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni, prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i poštuju ograničenje brzine.

05.11.2016. godine, od 21:00, do 06.11.2016. godine, do 05:00 časova, doći će do obustave saobraćaja na državnom putu I A reda broj 1, auto-put E-75, deonica Sektor -V OBILAZNICE Beograda, zbog radova u tunelu Straževica.
Alternativni pravac za oba smera je petlja Kružni put - Rakovica-Resnik-Bubanj Potok.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
06.11.2016. godine i 07.11.2016. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, na državnom putu I A reda broj 1, deonica Novi Banovci-Stara Pazova, izvodiće se radovi na presvlačenju kolovoza.Radovi će se izvoditi u voznoj traci koja će biti obustavljena za saobraćaj, dok će za saobraćaj biti slobodne druge dve saobraćajne trake, što će biti regulisano odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom.
Radovi će biti obezbeđeni postavljenom adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
JP „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da će se 05.11.2016. godine i 06.11.2016. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 19:00 časova, na državnom putu I B reda broj 47, Beograd (veza sa državnim putevima I B reda broj 10 i I B reda broj 13) – Beograd (Bogoslovija), deonica u zoni Pančevačkog mosta, u smeru Beograd-Pančevo, izvoditi radovi na sanaciji oštećenih dilatacija.
U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati jednom slobodnom saobraćajnom trakom i biće regulisan adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 07.11.2016. godine do 12.11.2016. godine, na državnom putu I B reda broj 26, Beograd-Obrenovac,deonica Skela-Ušće, izvodiće se radovi na sanaciji oštećenog kolovoznog zastora.
U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila jednom kolovoznom trakom.
Radovi će biti obezbeđeni postavljenom adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I B reda broj 26, Beograd-Obrenovac, deonica Umka – Duboko, u zoni klizišta Umka će se od 04.11.2016.godine, nastaviti izvođenje radova na sanaciji oštećenog kolovoznog zastora.
Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati jednom kolovoznom trakom, uz naizmenično propuštanje vozila.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
U periodu od 04.11.2016. do 15.11.2016. godine na državnom putu I B reda broj 28, na deonici Kremna-Mokra Gora, zaseok Cvijovići će se izvoditi radovi na sanaciji klizišta.
Saobraćaj će se odvijati jednom trakom naizmeničnim propuštanjem vozila.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 04.11.2016. godine do 08.11.2016. godine, u vremenskom periodu od 08:00 do 11:00 časova i od 12:30 do 15:30 časova, na državnom putu I B reda broj 38, na deonici Razbojna-Jankova Klisura, na snazi će biti obustava saobraćaja zbog izvođenja radova.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja na navedenom putnom pravcu.
Molimo sve učesnike u saobraćaju za strpljenje za vreme obustave saobraćaja, kao i da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I B reda broj 22, Ibarska magistrala, je do 07.11.2016. godine na snazi izmena režima saobraćaja u zoni petlje Vrbin potok (lokacija Orlovača), zbog radova u razdelnom pojasu. Za saobraćaj su zatvorene preticajne trake u oba smera (Beograd-Čačak i Čačak-Beograd), dok se saobraćaj odvija voznim i zaustavnim saobraćajnim trakama. Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom. Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I B reda broj 26, deonica Beograd – Obrenovac je iz tehničkih razloga prekinuto izvođenje radova.

Javnost će blagovremeno biti obaveštena o nastavku radova.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na državnom putu II A reda broj 175, deonica Bogdanovića brdo-Divčibare se od 27.10.2016. godine, izvode radovi na sanaciji klizišta u opštini Koceljeva.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
02.11.2016. godine, na raskrsnici državnih puteva II A reda broj 153 i II A reda broj 155, u mestu Petrijevo (Petrijevska raskrsnica), izvodiće se radovi na postavljanju saobraćajne opreme ( lepljenje markera na kolovozu).

Planirano trajanje radova je jedan radni dan, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

U toku izvođenja radova režim saobraćaja će biti minimalno izmenjen i biće regulisan ručno, uz postavljenu adekvatnu privremenu saobraćajnu signalizaciju i opremu.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da se od danas 01.11.2016. godine, na državnom putu II A reda broj 147, deonica Mladenovac-Kosmaj, izvode radovi na obnavljanju kolovoznog zastora.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom i trajaće do 07.11.2016.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će do 7.11.2016. godine, na državnom putu II B reda broj 355, Gojna Gora-Ljubić (Čačak), doći do izmene režima saobraćaja zbog radova na mašinskom presvlačenju kolovoza.
Na delu deonice od Suvog Brega do podvožnjaka u Trbušanima (Ulica Vidosava Kolakovića), za vreme izvođenja radova će doći do potpune obustave saobraćaja u vremenskom periodu od 08:00 do 17:00 časova, svakog dana u vreme trajanja radova, dok u ostalom vremenskom periodu neće biti nikakvih izmena režima.
Alternativni pravac za teretna vozila je:
Državni put II A reda broj 179 Čačak (Ljubić)-Trbušani-Pranjani, državni put II A reda broj 177 Pranjani-Gojna Gora i lokalni putevi.
Alternativni pravac za putnička vozila je:
Državni put II A reda broj 179 Čačak (Ljubić)-Trbušani i lokalni putevi i ulice.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I B reda broj 23, kod Hale sportova u Užicu se 31.10.2016. godine, izvode asfalterski radovi, u dužini od oko 100metara.

Radovi ne ometaju normalno odvijanje saobraćaja i obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da je usled radova na betonskim elementima u trupu puta, na snazi izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 103, granični prelaz Đala -Novi Kneževac, deonica od Novog Kneževca ka Srpskom Krsturu.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati urađenom devijacijom.
Radovi će se izvoditi do 20.12.2016.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 01.11.2016. do 15.11.2016.godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, na državnom putu II B reda broj 339, u Ulici Marije Mage Magazinović u Užicu, izvodiće se radovi u okviru redovnog održavanja.
Saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju, da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i da koriste lokalne ulice kao alternativni pravac.
Obaveštavamo Vas da će se od 31.10.2016.godine do 02.11.2016.godine, na državnom putu I B reda broj 26, Beograd-Obrenovac, deonica Umka - Duboko izvoditi radovi na sanaciji oštećenog kolovoznog zastora.

Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati jednom kolovoznom trakom, uz naizmenično propuštanje vozila.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu
Obaveštavamo Vas da će danas 28.10.2016.godine, u vremenskom periodu od 11:00 do 13:00 časova, doći do obustave saobraćaja usled izvođenja radova na asfaltiranju na državnom putu II B reda broj 339, u Ulicama pora i beogradska, u Užicu.

Alternativni putni pravci su lokalne ulice u Užicu .

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.


Obaveštavamo Vas da će se 28.10.2016.godine od 22:00 časa do 29.10.2016.godine do 06:00 časova i 29.10.2016.godine od 22:00 časa do 30.10.2016.godine do 06:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), izvoditi radovi na čišćenju i pranju mosta Gazela, u oba smera Niš-Beograd i Beograd-Niš.

Radovi će se izvoditi u pokretu naizmenično u preticajnoj i zaustavnoj saobraćajnoj traci i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će se od 27.10.2016.godine do 02.11.2016. godine od 22:00 časa do 06:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75) i broj 3 (auto-put E-70), od petlje ,,Dobanovci“ do petlje ,,Lasta“, izvoditi radovi na popravci elastične odbojne ograde na auto-putu, u oba smera.

Radovi će se izvoditi u pokretu sa povremenim zatvaranjem preticajne ili zaustavne saobraćajne trake i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da su završeni radovi na redovnom održavanju na državnom putu I B reda broj 23, kroz naseljeno mesto Stopanja i da je uspostavljen normalan režim saobraćaja.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni, prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i poštuju ograničenje brzine i postojeću signalizaciju.


26.10.2016. godine, na državnom putu I B reda broj 21, deonica Valjevo – Kosjerić, počeli su radovi na sanaciji klizišta.
Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila jednom kolovoznom trakom.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će od 31.10.2016 godine do 20.11.2016.godine, usled radova na sanaciji klizišta doći do izmene režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 150, deonica Belanovica-Aranđelovac.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na državnom putu II A reda broj 152, deonica Topola – Rudnik, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog obezbeđenja zone radova na periodičnom održavanju puta.
U zoni radova saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila jednom kolovoznom trakom,ukoliko nije na snazi tog dana obustava saobraćaja na deonici Topola-Bućin grob).
.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
27.10.2016.godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 15:00 časova, usled radova na asfaltiranju, doći će do izmene režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 23, na deonici Surduk-Užice, u smeru Zlatibor-Užice.

Radovi će se izvoditi u jednoj saobraćajnoj traci navedenog smera, dok će se saobraćaj za vreme izvođenja radova, odvijati nesmetano u oba smera.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Obaveštavamo Vas da će se od 29.10.2016.godine do 15.11.2016.godine, izvoditi radovi na sanaciji ulegnuća kolovoza na državnom putu II A reda broj 153, Smederevski put, kod naselja Brestovik u Beogradu (Grocka).
Radovi će se izvoditi pod saobraćajem uz naizmenično propuštanje vozila regulisano pokretnim semaforima.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da je na državnom putu I B reda broj 29, deonica Kolovrat-Jabuka na snazi izmena režima saobraćaja usled radova na sanaciji klizišta u mestu Ravne.
Radovi su obezbedjeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će se od 25.10.2016.godine do 15.12.2016.godine, na državnom putu I B reda broj 34, u Majilovcu, opština Veliko Gradište, izvoditi radovi na asfaltiranju sledećih pristupnih Ulica: Veljka Dugoševića, Rate Dugonjića, Prvomajska, Braće Buđoni, 29.Novembra, Save Kovačevića, Nemanjina i Nikole Tesle.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj će biti preusmeren na lokalne ulice.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
26.10.2016. godine, u vremenskom periodu od 00:00 do 02:00 časa,na gradskoj deonici auto-puta E-70 i E-75, od petlje „Mostar“ do aerodroma „Nikola Tesla“, u smeru ka aerodromu, izvodiće se radovi na skidanju državnih zastavica.

Radovi će se izvoditi u pokretu i u toku izvođenja radova za saobraćaj će biti privremeno zatvorena krajnja leva (preticajna) saobraćajna traka.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Danas, 23.10.2016. godine do 18:00 časova odvijaju se radovi na sanaciji kolovoza na državnom putu I A reda broj 1, kod petlje Batajnica, u smeru Beograd-Novi Sad.

Za vreme izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena vozna i zaustavna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Zbog loših vremenskih uslova se produžavaju radovi na sanaciji nadvožnjaka do 01.12.2016.godine na delu državnog puta I B reda broj 34, petlja Kostolac, iznad državnog puta II A reda broj 159 (deonica Požarevac-Kostolac), u okviru redovnog održavanja.
Saobraćaj na nadvožnjaku se za vreme postavljene privremene saobraćajne signalizacije odvija naizmeničnim propuštanjem vozila ( regulisano semaforskom signalizacijom).
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
22.10.2016. godine od 21:00 čas do 23.10.2016. godine do 05:00 časova, doći će do obustave saobraćaja na državnom putu I A reda broj 1, auto-put E-75, deonica Sektor-5 OBILAZNICE Beograda, zbog radova u tunelu Straževica.

Alternativni pravac, za oba smera, je petlja Kružni put - Rakovica-Resnik-Bubanj Potok.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će se 22.10.2016. godine i 23.10.2016. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, na delu državnog puta II A reda broj 154, od tunela Straževica do petlje Bubanj potok, u oba smera izvoditi radovi na sanaciji oštećenog kolovoza.

U toku izvođenja radova, saobraćaj će biti regulisan naizmeičnim propuštanjem vozila na delu puta gde se izvode radovi.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.Obaveštavamo Vas da će se 23.10.2016. godine od 22:00 časa do 24.10.2016. godine do 06:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1 (E-75), na deonici od petlje „Dušanovac“ do mosta „Gazela“, u oba smera izvoditi radovi na košenju trave u srednjem pojasu.

Radovi će se izvoditi u pokretu u preticajnoj (levoj) saobraćajnoj traci koja će na tom delu u zoni radova, biti zatvorena za saobraćaj.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.


Obaveštavamo Vas da će od 24.10.2016. do 31.10.2016.godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, usled radova na redovnom održavanju u razdelnom pojasu, doći do izmene režima saobraćaja na državnom putu prvog A reda broj 1, na deonici Novi Sad-Feketić, u oba smera.

Radovi će se izvoditi u preticajnoj saobraćajnoj traci, dok će se za saobraćaj biti slobodna vozna saobraćajna traka.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Od 21.10.2016. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, na delu državnog puta I B reda broj 34, deonica Donji Milanovac-Tekija, kod mesta Golubinje, izvodiće se radovi na sanaciji klizišta.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati u jednom smeru, Donji Milanovac-Kladovo, naizmeničnim propuštanjem vozila (regulisano semaforskom signalizacijom).
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom i trajaće 110 dana, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
JP „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da su 20.10.2016. godine, na državnom putu I B reda broj 33, deonica Klokočevac-Plavna, počeli radovi na sanaciji klizišta.
Planirano trajanje radova je do 30.12.2016. godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila jednom kolovoznom trakom, uz semaforsku regulaciju.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da je na snazi izmena režima saobraćaja zbog radova na izradi potpornog zida na delu državnog puta II A reda broj 194, deonica Prilike – Jasenovo, u mestu Cerova.
Radovi će se izvoditi do 25.11.2016.godine i obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će se od 20.10.2016.godine do 31.10.2016.godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 18:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), između Begaljičkog brda i petlje Vodanj, izvoditi radovi na sanaciji oštećenog kolovoza, u smeru Beograd-Niš.
Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati krajnjom desnom (zaustavnom) saobraćajnom trakom.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Zabrana za kamione19.10. 2016. Zabrana saobraćaja za teretna vozila
Na državnom putu II A reda broj 141, deonica Crniljevo-Osečina, od juna 2014. godine i dalje je na snazi zabrana saobraćaja za sva teretna vozila.
Od 18.10. do 02.11.2016. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1, na deonici od petlje Beograd do petlje Bubanj potok, izvode se radovi na sanaciji oštećenog kolovoza.

Radovi se izvode u oba smera, a u toku izvođenja radova saobraćaj je regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila na delu puta gde se izvode radovi.

Radovi su regulisni postavljenom adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I B reda broj 22, deonica Beograd-Lazarevac, u zoni naselja Meljak i Stepojevac će 19.10.2016.godine početi radovi na sanaciji kolovoznog zastora.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi će trajati pet dana, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, i biće obezbeđeni adekvatno privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.


Obaveštavamo Vas da će se od 18.10.2016.godine do 25.10.2016.godine, u vremenskom periodu od 22:00 do 06:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75) i broj 3 (auto-put E-70), od petlje ,,Dobanovci“ do petlje ,,Lasta“, izvoditi radovi na popravci elastične odbojne ograde na auto-putu, u oba smera.

Radovi će se izvoditi u pokretu sa povremenim zatvaranjem brze ili zaustavne saobraćajne trake i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da se na državnom putu II A reda broj 141, deonica Crniljevo-Osečina, odvijaju radovi na sanaciji klizišta u zaseoku Marići. Tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila i obezbeđen je adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 18.10.2016. godine, na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75), u KO Vrčin, doći će do preusmerenja celokupnog saobraćaja, u okviru realizacije radova na izgradnji kompleksa čeone naplatne stanice „Vrčin“.
U toku izvođenja radova, saobraćaj u oba pravca (Beograd-Niš i Niš-Beograd), biće preusmeren na četiri novoizgrađene trake, koje se nalaze sa desne strane auto-puta gledano iz pravca Beograda.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 17.10.2016. godine, na državnom putu I B reda broj 33, u mestu Duboka, su u toku radovi na sanaciji mosta preko Volujskog potoka i uređenju korita Volujskog potoka i Dubočke reke..
Tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I B reda broj 23, deonica Zlatibor – Vodice, kod skretanja za Ribnicu će se 15.10.2016.godine, u periodu od 09:00 do 13:00, izvoditi radovi na asfaltiranju kolovoza.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom. U toku izvođenja radova, saobraćaj će biti regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila uz postavljenu semaforsku signalizaciju.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na državnom putu II B reda broj 344, Beograd (G.O. Barajevo), deonica Barajevo – Baćevac,će se od 15.10.2016. do 30.10.2016. godine, izvoditi radovi na sanaciji kolovoza.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom. U toku izvođenja radova, saobraćaj će biti regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila uz postavljenu semaforsku signalizaciju.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da su završeni radovi na sanaciji klizišta Varnice 2 i Varnice 3, na državnom putu II B reda broj 364, na deonici Brajkovac-Belanovica-Rudnik, kod mesta Varnice i da je uspostavljen normalan režim saobraćaja.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu II B reda broj 339, u Ulici Pora u Užicu će dana 14.10.2016. godine, u vremenskom periodu od 11:00 do 13:00 časova, doći do potpune obustave saobraćaja, zbog izvođenja radova na asfaltiranju kolovoza.

U toku izvođenja radova biće postavljena odgovarajuća privremena saobraćajna signalizacija, a saobraćaj će biti preusmeren na lokalne ulice.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I B reda broj 47, Beograd (Bogoslovija), u zoni Pančevačkog mosta, u oba smera, će se u periodu od 13.10 od 21:00 do 14.10. do 05:00 časova i od 14.10. od 21:00 do 15.10. u 05:00 časova, izvoditi radovi na sanaciji oštećenog kolovoznog zastora. U toku izvođenja radova biće postavljena odgovarajuća privremena saobraćajna signalizacija, a saobraćaj će se odvijati jednom slobodnom kolovoznom trakom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da su završeni radovi na odvodnjavanju atmosferskih voda sa desne strane kolovoza, na državnom putu II A reda broj 100, u zoni Sremskih Karlovaca, u smeru Petrovaradin-Sremski Karlovci i da je uspostavljeno normalno odvijanje saobraćaja u punom profilu.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.


Obaveštavamo Vas da je usled radova na rekonstrukciji mosta kod Farkaždina, na snazi obustava saobraćaja na državnom putu II A reda broj 129, deonica Perlez-Kovačica.
Saobraćaj se za vreme izvođenja radova odvija alternativnim putnim pravcem – državnim putem II A reda broj 130, deonica Ečka-Orlovat-Tomaševac-Uzdin-Kovačica.
Radovi će se izvoditi do 13.12.2016.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole i obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da je usled radova na sanaciji klizišta na snazi obustava saobraćaja na državnom putu II A reda broj 141, deonica Ub-Koceljeva, u opštinama Mionica i Koceljeva.
Saobraćaj se za vreme izvođenja radova odvija alternativnim putnim pravcem preko Družetića, Pambukovice i Novaka.
Radovi će se izvoditi do 26.12.2016.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole i obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 03.10.2016. godine, na državnom putu II B reda broj 373, Ram-Topolovnik, deonica od Zatonja ka Biskuplju, izvode se radovi na prvoj etapi pojačanog održavanja.
Planirano trajanje radova je do 21.11.2016. godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 06.10.2016. godine na državnom putu I B reda broj 28, deonica Kremna – Mokra Gora, u mestu Špijunovići, izvode se radovi na sanaciji klizišta.

Tokom izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila jednom kolovoznom trakom.

Očekivani završetak radova je 03.11.2016. godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

Radovi će biti regulisani adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na delu državnog puta II A reda broj 152, deonica Topola-Donja Šatornja-Rudnik, zbog radova na periodičnom održavanju puta je na snazi obustava saobraćaja, svakog dana, u periodu od 09:00 do 17:00 časova.

Saobraćaj se odvija alternativnim pravcima:

„Alternativni put 1“ - od Topole državnim putem IIB-368 do raskrsnice sa državnim putem II B reda broj 367 u Aranđelovcu. Putem II B reda broj 367 vozila se kreću do Gornje Šatornje, odnosno do ukrštaja puta sa državnim putem II A reda broj 152, gde se završava obilazak. Ukupna dužina obilaznog puta je 30 km.

„Alternativni put 2“ - od Krćevca državnim putem I B reda broj 27 do Industrijske zone BB ( Knjaz Miloš) i ukrštanja sa lokalnim putem. Vozila se na ovom mestu upućuju na lokalni put i posle 590 m vode do državnog puta II B reda broj 368. Na ovom mestu se trasa „alternativnog puta 2“ poklapa sa „alternativnim putem 1“. „Alternativni put 2“ ukupno je dugačak 30 km.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom i izvodiće se do 15.10.2016. godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na državnom putu II A reda broj 147, deonica Lipovica – Barajevo, na delu od Ibarske magistrale do Barajeva, je do 04.11.2016.godine, usled radova na rehabilitaciji kolovoza, na snazi izmena režima saobraćaja

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu II A reda broj 145, deonica Obrenovac-Ub, u naseljenom mestu Stublenica, na snazi je do 25.11.2016. godine obustava saobraćaja za sve kategorije vozila. Putnički saobraćaj iz smerova Uba i Rudarskog basena „Kolubara“ se preusmerava na državni put II A reda broj 145, deonicu Lipnjak-Jabučje, a potom na lokalni put Lajkovac-Jabučje-Radljevo. Teretni saobraćaj za vozila preko 8t se, iz smera Uba preusmerava na Lajkovac, pa dalje ka Ibarskoj magistrali, a vozila iz smera Rudarskog basena „Kolubara“ se preusmeravaju na državni put II A reda broj 145, deonicu Brgule-Stubline, pa dalje ka Ubu. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja na navedenom putnom pravcu. Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I B reda broj 35, na ulazu u Knjaževac iz pravca Zaječara su 03.10.2016.godine počeli radovi na rekonstrukciji mosta.
Za vreme radova za saobraćaj je zatvorena leva strana mosta u smeru Zaječar-Knjaževac, dok se desnom stranom odvija saobraćaj u oba smera.
Radovi će trajati 100 dana, ukoliko vremenski uslovi to dozvole i obezbeđeni su adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 04.10.2016. godine do 11.10.2016. godine, u vremenskom periodu od 22:00 do 06:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1, (E-75), na deonici od petlje „Sava Centar“ do petlje „T6-skretanje za Novi Sad“, izvodiće se radovi na čišćenju i pranju kišne kanalizacije.

Radovi će se izvoditi u pokretu, u zaustavnoj saobraćajnoj traci, u oba smera (Beograd-Šid i Šid-Beograd) i biće regulisani adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 29.09.2016. godine, odvijaju se radovi na sanaciji klizišta u zaseoku Proslop, u okviru radova na sanaciji klizišta na državnom putu II A reda broj 141, deonica Pecka-Ljubovija,Tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila i obezbeđen je adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Završeni su radovi na redovnom održavanju i od danas, 03.10.2016. godine se na državnom putu II A reda broj 109, deonica Bečej-Mileševo saobraćaj odvija normalno.


Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Obaveštavamo Vas da je zbog radova na periodičnom održavanju puta, na snazi izmena režima saobraćaja sa periodičnim obustavama saobraćaja, u vremenskom periodu od 09:00 do 17:00 časova, na državnom putu II A reda broj 152, deonica Topola-Rudnik.

Alernativni putni pravci, za vreme izvođenja radova, su sledeći:

Alternativni put 1 prostire se od Topole državnim putem II B reda broj 368 do raskrsnice sa državnim putem II B reda broj 367, u Aranđelovcu. Državnim putem II B reda broj 367 vozila se kreću do Gornje Šatornje odnosno do ukrštaja puta sa državnim putem II A reda broj 152, gde se završava obilazak. Ukupna dužina obilaznog puta je 30 km.
Alternativni put 2 prostire se od Krćevca državnim putem I B reda broj 27 do Industrijske zone BB ( Knjaz Miloš) i ukrštanja sa lokalnim putem.Vozila se na ovom mestu upućuju na lokalni put i posle 590m vode do državnog puta II B reda broj 368. Na ovom mestu se trasa alternativnog puta 2 poklapa sa alternativnim putem 1.Alternativni put 2 ukpne dužine je 7.65 km +22.35km alternativnog pravca 1 ,tako da je ukupna dužina 30 km.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 30.09.2016. godine do 15.10.2016. godine, na državnom putu I B reda broj 23, deonica Konjevići-Čačak, na vijaduktu na obilaznici oko Čačka, na snazi će biti izmena režima saobraćaja usled izvođenja radova na redovnom održavanju objekata.

Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, i biće regulisan adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom, uključujući i mahače.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 01.10.2016. godine do 15.10.2016. godine, na državnom putu I B reda broj 23, deonica Pakovraće (Markovica)-Kratovska Stena, na snazi će biti izmena režima saobraćaja usled izvođenja radova na krpljenju i mašinskom presvlačenju kolovoza.

Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila i biće regulisan adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 03.10.2016. godine od 07:00 časova do 05.10.2016. godine do 07:00 časova, izvodiće se radovi na rekonstrukciji železničke pruge Beograd-Niš-Državna granica, na putnom prelazu u km 365+272,18 (ukrštanje sa državnim putem II A reda broj 233, Davidovac-Klenike-državna granica sa BJR Makedonijom).

Tokom izvođenja radova drumski saobraćaj će biti preusmeren na lokalni put kroz selo Žbevac.

Radovi će biti obezbeđeni postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će se 28.09.2016.godine od 22:00 časa do 29.09.2016.godine do 06:00 časova i 29.09.2016.godine od 22:00 časa do 30.09.2016.godine do 06:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), izvoditi radovi na čišćenju i pranju naplatne stanice Bubanj Potok broj 1 i broj 2, u oba smera.

Radovi će se izvoditi u pokretu i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će se 30.09.2016.godine od 22:00 časa do 01.10.2016.godine do 06:00 časova i 01.10.2016.godine od 22:00 časa do 02.10.2016.godine do 06:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), izvoditi radovi na čišćenju i pranju mosta Gazela, u oba smera Niš-Beograd i Beograd-Niš.

Radovi će se izvoditi u pokretu naizmenično u preticajnoj i zaustavnoj saobraćajnoj traci i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Obaveštavamo Vas da će usled radova na asfaltiranju državnog puta I A reda broj 1, deonica Subotica-Novi Sad, doći do izmene režima saobraćaja i to na sledeći način:

• Od 29.09.2016.godine od 06:00 časova do 30.09.2016.godine do 09:00 časova će se izvoditi radovi pre isključenja na petlju Sirig (Zmajevo), idući iz smera Vrbasa, odnosno Subotice ka Novom Sadu. Radovi će se izvoditi u preticajnoj saobraćajnoj traci dok će se saobraćaj odvijati u voznoj i zaustavnoj saobraćajnoj traci.

• 30.09.2016.godine, u vremenskom periodu od 08:00 do 20:00 časova će se izvoditi radovi posle petlje Sirig (Zmajevo), idući iz smera Vrbasa, odnosno Subotice ka Novom Sadu. Radovi će se izvoditi u voznoj saobraćajnoj traci dok će se saobraćaj odvijati u preticajnoj saobraćajnoj traci.


Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će se od 28.09.2016. godine od 12:00 časova do 01.10.2016.godine do 17:00 časova, izvoditi radovi na asfaltiranju na državnom putu I B reda broj 23, deonica Sušica-Zlatibor, u smeru ka Zlatiboru.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati nesmetano u oba smera.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na delu državnog puta I A reda broj 1, kod petlje Subotica jug, u smeru od Horgoša ka Novom Sadu, će od 29.09.2016.godine od 10:00 časova do 19.10.2016.godine do 16:00 časova, doći do izmene režima saobraćaja zbog radova na redovnom održavanju.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se preusmeravati sa desne na levu kolovoznu traku.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na državnom putu I B reda broj 23, deonica Užice – Požega, kod mesta Ada zbog saobraćajne nesreće, na snazi je obustava saobraćaja u oba smera.
Alternativni pravci za vreme trajanja obustave su:
Iz pravca Užica Banjačkom ulicom, a iz pravca Požege Ulicom Miloša Obrenovića.
Javnost će blagovremeno biti obaveštena o normalizaciji saobraćaja na navedenom putnom pravcu. Molimo sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I B reda broj 23, deonica Užice – Požega, kod mesta Ada, saobraćaj je normalizovan i odvija se u oba pravca bez zadržavanja.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na državnom putu I B reda broj 23, deonica Kralјevo - Čačak, u mestu Tavnik, saobraćaj je normalizovan i odvija se u oba pravca bez zadržavanja.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će 28.09.2016.godine, 29.09.2016.godine,30.09.2016.godine i 01.10.2016.godine, usled radova na sanaciji kolovoza na državnom putu I B reda broj 12, deonica Novi Sad-Zrenjanin, most na Tisi, doći do izmene režima saobraćaja.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom sa upotrebom semafora.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.


Obaveštavamo Vas da je usled radova na sanaciji kolovoza na državnom putu II B reda broj 339, deonica Jakalj-Jelova Gora-Užice, na teritoriji grada Užica, na snazi izmena režima saobraćaja.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
26.09.2016. godine od 22:00 časa do 27.09.2016. godine do 05:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1, na Obilaznici oko Beograda, u tunelu Straževica, kao i na mostovima broj 13, 14 i 15, u oba smera, izvodiće se radovi na čišćenju saobraćajnih traka.

Radovi će se izvoditi u pokretu i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.


Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I A reda broj 1, u zoni petlje „Hitna pomoć", u smeru ka Novom Beogradu će u subotu, 01.10.2016. godine, u vremenskom periodu od 09:00 do 13:00 časova, doći do izmene režima saobraćaja, zbog izvođenja radova na održavanju komunikacione infrastrukture ITS.

Za vreme trajanja radova, za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna traka ispod portalnog nosača. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavlјenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da je usled radova na sanaciji klizišta na državnom putu II A reda broj 137, deonica Krupanj-Mačkov Kamen-Gračanica, na snazi izmena režima saobraćaja.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila i sa povremenom kratkom obustavom saobraćaja u skladu sa postavljenom adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Radovi će se izvoditi do 15.11.2016.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu II A reda broj 153, Leštane – Grocka, kod Zaklopače, saobraćaj je normalizovan.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Zbog radova na državnom putu I A reda broj 1, na deonici tunela Straževica će 27.09.2016. u vremenskom periodu od 21:00 do 23:00 časa, doći do obustave saobraćaja.

Alternativni pravac je od petlje Orlovača prema Bubanj Potoku starim Kružnim putem.

Radovi će biti obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na delu državnog puta I A reda broj 1, deonica od petlje Lasta do petlje T6- skretanje za Novi Sad, u oba smera, će se u vremenskom periodu od 22:00 do 05:00 časova, izvoditi radovi u pokretu na čišćenju saobraćajnih traka i to prema sledećem rasporedu:

• 24/25.09.2016.godine za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka
• 25/26.09.2016.godine za saobraćaj će biti zatvorena leva (brza) saobraćajna traka.


Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na državnom putu I B reda broj 22, Beograd-Lazarevac, deonica Vrbovno-Stepojevac, će se od 26.09.2016. do 01.10.2016.godine, izvoditi radovi na sanaciji kolovoznog zastora.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, a radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Obaveštavamo Vas obaveštava da je na državnom putu I B reda broj 22, u mestu Meljak, uspostavljen normalan režim saobraćaja.
JP ,,Putevi Srbije” apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni, prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i poštuju ograničenja brzine i postojeću signalizaciju.
Na državnom putu II A reda broj 120, deonica Bečmen-Petrovčić, od Glavne ulice, u dužini od 2,2km prema kružnom toku Preka kaldrma u Surčinu se od 22.09.2016. do 06.10.2016.godine, izvode radovi.

Radovi se izvode pod saobraćajem i obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na državnom putu I B reda broj 22, u mestu Melјak, zbog saobraćajne nesreće je došlo do obustave saobraćaja.
Saobraćaj se odvija lokalnim ulicama kroz naselјe Melјak.
Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja.
JP ,,Putevi Srbije” apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni, prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i poštuju ograničenja brzine i postojeću signalizaciju.
Na državnom putu I B reda broj 35 Zaječar – Negotin, deonica Metriš – Trnjane će od 23.09.2016. do 01.10.2016. godine, u periodu od 06:00 do 19:00 časova, doći do izmene režima saobraćaja, zbog izvođenja radova na pripremi za mašinsko presvlačenje kolovoza i radova na mašinskom presvlačenju kolovoza.

Za vreme trajanja radova saobraćaj će na raskrsnici „Trnjane“ i na raskrsnici „Metriš“ biti preusmeren na lokalni put kroz selo Salaš, prema postavlјenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavlјenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu IB reda broj 13,Zrenjaninski put, između Krnjače i Borče, kod pumpe Knez Petrol, u oba smera izvodiće se radovi 21.09.2016.godine od 22:00 časa do 22.09.2016.godine do 05:00 časova, na:

- Uklanjanju betonskih elemenata (NEW JERSEY) iz razdelnog pojasa
- Obeležavanju horizontalne signalizacije.


Za vreme izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena preticajna (leva) saobraćajna traka u oba smera.

Radovi su obezbeđeniadekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu II A reda broj 233, deonica Davidovac - Klenike, će od 19.09.2016. od 07:00 do 22.09.2016. u 07:00 časova, doći do izmene režima saobraćaja u oba pravca, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji pružnog prelaza „Ristovac“,

Za vreme trajanja radova, vozila će biti preusmerena na korišćenje lokalne putne mreže kroz selo Žbevac.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavlјenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na državnom putu I B reda broj 21, deonica Novi Sad – Petrovaradin, zbog izvođenja radova na sanaciji šinskih sastava železničkog dela na montažno-demontažnom, železničko-drumskom mostu „MD 88“ preko reke Dunav, će od 21.09.2016 do 23.09.2016. godine, u vremenskom periodu od 00:40 časova do 04:40 časova, doći do obustave saobraćaja. Za vreme trajanja obustave, drumska vozila će biti propuštena jedanput u 02:40, da se ne bi stvarala velika kolona.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavlјenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Obaveštavamo Vas da će od 20.09.2016. godine do 25.11.2016.godine, usled radova na poboljšanju ukrsnog mesta, doći do izmene režima saobraćaja na državnom putu II B reda broj 410, deonica Kraljevo-Mataruška Banja, u Ulici Dušana Popovića (kod sportske hale u Kraljevu).

Za vreme izvođenja radova za saobraćaj će uvek biti slobodna po jedna saobraćajna traka, u oba smera.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će u periodu od 19.09.2016. do 23.09.2016. na državnom putu I B reda broj 26, deonica Beograd- Obrenovac, zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoznog zastora, doći do izmene režima saobraćaja.

Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će biti regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila, uz postavljenu semaforsku signalizaciju.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75), na delu puta od petlјe „Ostružnica“ do petlјe „Orlovača“ u smeru ka Orlovači, će od 16.09.2016. od 07:00 časova do 18.09.2016. godine do 15:00 časova, doći do izmene režima saobraćaja, zbog izvođenja radova na rehabilitaciji kolovozne konstrukcije.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, a saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, pomoću semaforske signalizacije

Apelujemo da učesnici putničkog saobraćaja izbegavaju korišćenje pomenutog putnog pravca tokom perioda izvođenja radova. Alternativni pravci za putnički saobraćaj su:

Iz pravca Obrenovca: Ostružnica – Železnik (kružnim putem) – Orlovača
Iz pravca Bubanj Potok: Orlovača – Železnik (kružnim putem) - Ostružnica.
Iz pravca Novi Sad – Niš ili Niš – Novi Sad, takođe apelujemo da putnička vozila ne koriste obilaznicu, nego prolaz auto-putem kroz Beograd.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavlјenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I B reda broj 23, deonica Užice – Nova Varoš, od kružnog toka „Zlatibor“ do Kneževića (smer ka Užicu) će od četvrtka 15.09.2016. do nedelјe 18.09.2016. godine, doći do privremene obustave radova.

Za vreme trajanja obustave radova, saobraćaj će biti normalizovan i odvijaće se u sve tri kolovozne trake.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

JP ,,Putevi Srbije“ Vas obaveštava da će se od 16.09.2016. u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75), na deonici od petlje „Mali Požarevac“, do petlje „Vrčin“ u smeru ka Beogradu, izvoditi radovi na pomeranju i zameni elastične zaštitne odbojne ograde.

Radovi će se izvoditi u pokretu u brzoj (levoj) saobraćajnoj traci koja će za vreme izvođenja radova u zoni radova biti zatvorena za saobraćaj i obezbeđena adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavlјenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na delu državnog puta II A reda broj 129, deonica Šajkaš-Perlez, u Ulici Nikole Tesla u Šajkašu će 19.09.2016. godine, u vremenskom periodu od 07:30 do 14:30 časova, doći do obustave saobraćaja, zbog održavanja manifestacije "Proslava Patrona Eparhije Bačke“.

Saobraćaj će za vreme obustave biti preusmeren odgovarajućom privremenom saobraćajnom signalizacijom na lokalne ulice u Šajkašu.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na delu državnog puta I A reda broj 1, između Begaljičkog brda i petlje Mali Požarevac, u smeru Beograd-Niš, će 15.09.2016. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 19:00 časova, doći do izmene režima saobraćaja zbog radova na sanaciji oštećenog kolovoza.

U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati srednjom (voznom) saobraćajnom trakom.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Obaveštavamo Vas da je u vremensom periodu od 07:00 do 17:00 časova, svakog radnog dana, na snazi izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 34, kod Boljetina (Boljetinsko brdo), usled radova na sanaciji klizišta.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, uz kraće zastoje, do 15 minuta.

Radovi će se izvoditi do kraja tekućeg meseca i obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na delu državnog puta I A reda broj 1(auto-put E-75), deonica od petlje Lasta do mosta Gazela doći će do izmene režima saobraćaja od 13.09.2016. do 23.09.2016.godine, u vremenskom periodu od 22:00 do 05:00 časova, u oba smera, zbog radova na čišćenju i ispiranju kišne kanalizacije u zaustavnoj saobraćajnoj traci.

Radovi se izvode u pokretu, a za saobraćaj će po potrebi biti zatvorena krajnja desna (zaustavna) saobraćajna traka.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na državnom putu I B reda broj 23, deonica Užice – Sevojno, kod Sevojna je zbog saobraćajne nesreće, na snazi obustava saobraćaja u oba smera.
Saobraćaj se za putnička vozila preusmerava na lokalni pravac Krčagovo – Rujevac- Sevojno, dok za teretna vozila nema preusmerenja.
Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja na navedenom putnom pravcu.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na snazi je od 13.09.2016., u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, izmena režima saobraćaja na delu državnog puta I A reda broj 1, deonica od petlje Novi Banovci do petlje Bubanj Potok, u oba smera.

Radovi se izvode na košenju trave u srednjem pojasu i na bankini, u putnom zemljištu i iznošenju pokošene trave iz srednjeg pojasa i sa bankine i izvode se u pokretu, uz naizmenično zatvaranje saobraćaja.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na delu državnog puta I A reda broj 1, između Begaljičkog brda i petlje Mali Požarevac, u smeru Beograd-Niš će 14.09.2016. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 19:00 časova, doći do izmene režima saobraćaja, zbog radova na sanaciji oštećenog kolovoza.

U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati krajnjom desnom (sporom) saobraćajnom trakom.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.


Na delu državnog puta I A reda broj 1, kod Begaljičkog brda, u smeru Niš-Beograd,će 13.09.2016. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 19:00 časova, doći do izmene režima saobraćaja zbog radova na sanaciji oštećenog kolovoza.

Radovi će se izvoditi u voznoj i desnoj (sporoj) saobraćajnoj traci koje će biti zatvorene za saobraćaj, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom saobraćajnom trakom.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Obaveštavamo Vas da će od 13.09.2016. do 23.09.2016.godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 15:00 časova, doći do izmene režima saobraćaja na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), deonica od petlje Lasta do mosta Gazela, u oba smera.

Radovi će se izvoditi na uklanjanju pokošene trave iz srednjeg pojasa i putnog zemljišta, čišćenju rigola i kanaleta u zaustavnoj traci i čišćenju i ispiranju kišne kanalizacije u zaustavnoj traci i izvodiće se u pokretu, dok će za saobraćaj povremeno biti zatvorena jedna (spora ili brza) saobraćajna traka.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na snazi je izmena režima saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta, na državnom putu I B reda broj 35, deonica Svrljig – Vrelo, na izlazu iz Svrljiga.

Radovi će se izvoditi do 30.09.2016. ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj je regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila, uz postavljenu semaforsku signalizaciju.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na državnom putu II A reda broj 158, deonica Aleksinački Bujmir-Katun će od 13.09.2016. do 30.09.2016. godine doći do izmene režima saobraćaja, zbog radova na rehabilitaciji kolovoza.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi će biti obeleženi odgovarajućom vertikalnom signalizacijom i putarima sa zastavicama.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.


Na državnom putu II A reda broj 216, deonica Vukanja – Klisurica, (nakon ukrštanja sa državnim putem II A reda broj 217) će od 13.09.2016. godine do 31.10.2016. godine doći do izmene režima saobraćaja zbog radova na sanaciji klizišta.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi će biti obeleženi odgovarajućom vertikalnom signalizacijom i putarima sa zastavicama.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na državnom putu II A reda broj 223, deonica Periš – Bela Palanka, kod sela Babin Kal je od 12.09.2016. do 28.10.2016. godine na snazi izmena režima saobraćaja, zbog radova na rehabilitaciji kolovoza.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi će biti obeleženi odgovarajućom vertikalnom signalizacijom i putarima sa zastavicama.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na delu državnog puta I A reda broj 1, kod Begaljičkog brda, u smeru Niš-Beograd će se 12.09.2016. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 19:00 časova, izvoditi radovi u okviru redovnog održavanja na sanaciji kolovoza.

Radovi će se izvoditi u preticajnoj saobraćajnoj traci, dok će se saobraćaj odvijati voznom saobraćajnom trakom i trakom za spora vozila.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Obaveštavamo Vas da je od 09.09.2016. godine do 06.11.2016.godine, usled radova na poboljšanju površinske raskrsnice na državnom putu I B reda broj 22, u Preljini, (ukrštaj državnog puta I B reda broj 22 i novoizgrađenog auto-puta E-763), na snazi izmena režima saobraćaja.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila sa povremenom obustavom saobraćaja.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom opremom i signalizacijom, uključujući semafore i mahače.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na delu državnog puta I A reda broj 1, deonica od petlje Orlovača do mosta Ostružnica, u oba smera, će se do 18.09.2016.godine, , izvoditi radovi na sanaciji oštećenog kolovoza.

U toku izvođenja radova saobraćaj će biti regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila na delu puta na kome se izvode radovi.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo vas da će usled radova na sanaciji klizišta, od 09.09.2016. godine do 15.11.2016.godine, doći do izmene režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 21, deonica Valjevo-Kosjerić, u mestu Bačevci.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će od 08.09.2016. godine do 30.09.2016.godine, zbog izvođenja radova na sanaciji trupa na državnom putu I B reda broj 23, deonica Nova Varoš-Prijepolje, doći do usporenog odvijanja saobraćaja.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na delu državnog puta I A reda broj 1, deonica od petlje Novi Sad do petlje Feketić će se od 09.09. do 16.09.2016.godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, , izvoditi radovi u sklopu redovnog održavanja, na obeležavanju središnje linije.

Radovi će se izvoditi na obe kolovozne trake, pri čemu će se saobraćaj na preticajnim trakama zatvarati sukcesivno u dužini do 2km, dok će se saobraćaj odvijati voznim i zaustavnim saobraćajnim trakama.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Obaveštavamo Vas da je od 08.09.2016.godine do 15.10.2016.godine, usled radova na redovnom održavanju, na snazi izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 24, deonica Nikšić-Botunje.

Radovi se izvode u levoj kolovoznoj traci u smeru Batočina-Kragujevac, a saobraćaj se preusmerava i odvija dvosmerno u desnoj kolovoznoj traci.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.


Obaveštavamo Vas da će se 08.09.2016.godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 19:00 časova, izvoditi radovi na sanaciji oštećenog kolovoza na delu državnog puta I A reda broj 1 i to ispred sledećih objekata:

• Most ,,broj 15“, u smeru Bubanj Potok - Dobanovci
• Most ,,broj 10“, u smeru Dobanovci - Bubanj Potok i 09.09.2016.godine u vremenskom periodu od 07:00 do 19:00 časova • Most ,,broj 10“, u smeru Bubanj Potok - Dobanovci
• Most ,,broj 15“, u smeru Dobanovci - Bubanj Potok


Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I B reda broj 35, deonica Prokuplјe – Kuršumlija, kod Novog Sela, je zbog prevrtanja šlepera na snazi obustava saobraćaja u oba smera. Javnost će blagovremeno biti obaveštena o normalizaciji saobraćaja na navedenom putnom pravcu.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na državnom putu I B reda broj 35, deonica Prokuplјe – Kuršumlija, kod Novog Sela, saobraćaj je normalizovan odvija se u oba smera.
Na državnom putu II A reda broj 102, deonica Senta – Ada, radovi na asfaltiranju kolovoza su završeni, a saobraćaj je normalizovan I odvija se u oba smera.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavlјenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će od 08.09.2016. godine do 30.09.2016.godine, usled radova na rehabilitaciji kolovoza, doći do izmene režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 222, deonica Lalinac-Svrljig.


Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu II A reda broj 198, deonica Raška – Golija, radovi na uklanjanju kamenja su završeni, a saobraćaj je normalizovan i odvija se u oba smera.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavlјenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu II A reda broj 198, deonica Raška – Golija, u toku je izmena režima saobraćaja zbog izvođenja radova na uklanjanju kamenja sa kolovoza usled odrona,

Za vreme trajanja radova saobraćaj će se odvijati jednom kolovoznom trakom prema postavlјenoj saobraćajnoj signalizaciji, naizmeničnim propuštanjem vozila sa upotrebom semafora.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavlјenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu II A reda broj 198, deonica Raška – Golija, u toku je izmena režima saobraćaja zbog izvođenja radova na uklanjanju kamenja sa kolovoza usled odrona,

Za vreme trajanja radova saobraćaj će se odvijati jednom kolovoznom trakom prema postavlјenoj saobraćajnoj signalizaciji, naizmeničnim propuštanjem vozila sa upotrebom semafora.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavlјenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da su završeni radovi na državnom putu II B reda broj 313, deonica Rakovac-Zmajevac i da je uspostavljen normalan režim saobraćaja.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na državnom putu I B reda broj 21, deonica Ruma – Šabac, će od 12.09.2016 do 14.09.2016. godine, doći do izmene režima saobraćaja u oba pravca zbog izvođenja radova na rekonstrukciji pružnog prelaza „Platičevo“.

Za vreme trajanja radova, vozila će biti preusmerena na korišćenje lokalne putne mreže opštine Ruma, odnosno put Hrtkovci – Nikinci – Platičevo. Predviđeno je preusmeravanje kroz sledeće ulice:
U Hrtkovcima na ulicu Živojina Mišića;
U Nikincima na ulicu Železničku,Trg Branka Radičevića,Lenjinovu;
U Platičevu na ulicu Slavka Adamovića, Vladimira Nazora i Vuka Karadžića.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavlјenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Obaveštavamo Vas da je u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, do 08.09.2016.godine, usled radova na redovnom održavanju, na snazi izmena režima saobraćaja na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75) , od petlje Beška do petlje Novi Sad sever.

Radovi se izvode u pokretu, naizmenično u preticajnim saobraćajnim trakama oba smera auto-puta (u dužini od 2 kilometra), dok su vozne i zaustavne saobraćajne trake slobodne za saobraćaj.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na raskrsnici državnih puteva IIA reda broj 153 i IIA reda broj 155, u mestu Petrijevo, opština Smederevo, radovi na sanaciji kolovozne konstrukcije, odnosno na pobolјšanju opasne tačke „Petrijevska raskrsnica“ su završeni, a saobraćaj je normalizovan.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I B reda broj 10, Beograd – Pančevo, u smeru ka Beogradu, ispod nadvožnjaka na Zrenjaninskom putu će do 10.11.2016. godine, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji železničkog nadvožnjaka na pruzi Pančevački most – Pančevo, doći do izmene režima saobraćaja.

Iz pravca Pančeva ka Beogradu, na raskrsnici između Pančevačkog puta i Severne tangente do Pančevačkog mosta vozila mogu saobraćati sledećim saobraćajnicama: Pančevački put, Severna tangenta, Put za Ovču, Zrenjaninski put, Pančevački most, dok će se u smeru ka Pančevu iz Beograda saobraćaj odvijati normalno. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavlјenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da je od 05.09.2016.godine, na delu državnog puta I A reda broj 1, deonica Maradik 2 (Beograd) – Maradik, usled radova na redovnom održavanju mosta preko kanala kod petlje Maradik, na snazi izmena režima saobraćaja do 28.11.2016.godine.
Za vreme izvođenja radova, saobraćaj se odvija jednom trakom mosta.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će od 05.09.2016.godine, na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), na nadvožnjaku preko železničkih pruga Beograd-Niš i Trupale-Popovac, deonica Niš (Severni bulevar) – Niš (Trupale), usled radova na postavljanju privremene saobraćajne signalizacije, doći do izmene režima saobraćaja, u smeru Beograd-Niš.
Za vreme izvođenja radova, za saobraćaj će biti zatvorena desna traka, a saobraćaj će biti preusmeren u levu traku, smera Beograd-Niš.
Radovi će biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da je usled radova na sanaciji klizišta ,,Kadinjača“, na delu državnog puta I B reda broj 28, deonica Rogačica-Užice, na snazi izmena režima saobraćaja, u smeru ka Užicu.

Radovi se izvode u desnoj traci i obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom i semaforskom signalizacijom i opremom.

Radovi će se izvoditi do 30.09.2016.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da je usled radova na sanaciji klizišta, na državnom putu II A reda broj 141, deonica Pecka-Ljubovija, na snazi izmena režima saobraćaja.
Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila sa povremenim obustavama saobraćaja.
Radovi će se izvoditi do 24.06.2017.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole i obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 05.09.2016. godine, na raskrsnici br.1, spoj državnog puta II A reda broj 160 i državnog puta I B reda broj 27, izvodiće se radovi na poboljšanju raskrsnice-opasnog mesta u Svilajncu.

U toku izvođenja radova, saobraćaj će se sa državnog puta I B reda broj 27, preusmeravati sa raskrsnice na državni put II A reda broj 160 preko gradskih ulica: Cara Dušana, Kneza Lazara, Mišarske, Dimitrija Tucovića na državni put II A reda broj 162: ulice Prilepske, Nadežde Petrović, Hajduk Veljkove, na Ulicu kralja Petra I.

Kretanje vozila iz suprotnog pravca, predviđeno je istom trasom, nakon preusmeravanja vozila sa raskrsnice Ul. hajduk Veljkove i Ul. kralja Petra I.

Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će biti regulisan postavljenom adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
JP „Putevi Srbije“ vas obaveštava da je uspostavljeno normalno odvijanje saobraćaja na državnom putu I A reda broj 1, kod naplatne stanice Velika Plana, atar sela Кrnjevo.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni, prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i poštuju ograničenja brzine i postojeću signalizaciju.
Od 01.09.2016. godine do 04.09.2016. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, na državnom putu I A reda broj 1, od petlje Novi Banovci do petlje Beška, izvodiće se radovi na obeležavanju središnje linije.
Radovi se izvode u pokretu, na obe kolovozne trake, a saobraćaj će se obustavljati na preticajnim saobraćajnim trakama ove deonice,sukcesivno u dužini od 2km.

Za saobraćaj će biti slobodna vozna i zaustavna traka u oba smera.

Radovi su regulisani adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu II A reda broj 102, deonica Senta - Ada na snazi je izmena režim saobraćaja, zbog izvođenja radova na asfaltiranju kolovoza.

Za vreme trajanja radova koji će se izvoditi do 07.09.2016. godine u 16:00 časova, saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom prema postavlјenoj saobraćajnoj signalizaciji, naizmeničnim propuštanjem vozila sa upotrebom semafora.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavlјenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Od 01.09.2016. godine do 09.09.2016. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, na državnom putu I A reda broj 3, od petlje Adaševci do petlje Kuzmin, izvodiće se radovi na popravci elastične odbojne ograde u razdelnom pojasu, osim nedelje 04.09.2016. kada se radovi neće izvoditi,a saobraćaj biti u potpunosti normalizovan.
Radovi će se izvoditi u desnoj kolovoznoj traci i za saobraćaj će biti zatvorena preticajna saobraćajna traka, a vozna i zaustavna traka će biti slobodne za saobraćaj.
Radovi će biti obeleženi adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će od 01.09.2016. godine, na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75), zona postojeće naplatne stanice Vrčin, biti na snazi izmena režima saobraćaja zbog radova na postavljanju privremene saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova na izgradnji čeone naplatne stanice.

Za saobraćaj će biti zatvorene zaustavne saobraćajne trake u oba smera, Beograd-Niš i Niš-Beograd, dok će se saobraćaj odvijati voznom i preticajnom saobraćajnom trakom u oba smera.

Radovi će se izvoditi do 15.10.2016. godine, ukoliko to vremenski uslovi dozvole.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I B reda broj 33 Smederevo – Požarevac na mostu preko Velike Morave je zbog saobraćajne nesreće, na snazi obustava saobraćaja u oba smera
Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja na navedenom putnom pravcu.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će od 31.08.2016.godine, u vremenskom periodu od 08:00 do 17:00 časova, na državnom putu I B reda broj 22, deonica Gornji Milanovac-Preljina, zbog radova na redovnom održavanju puta, biti na snazi izmena režima saobraćaja.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na državnom putu I B reda broj 30, deonica Ivanjica - Ušće je na snazi izmena režima saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta „Budoželja"

Radovi će se izvoditi do 27.09.2016. ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj je regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila, uz postavlјenu semaforsku signalizaciju.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavlјenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu II A reda broj 194, deonica Prilike - Jasenovo, kod Šarenika je na snazi izmena režima saobraćaja zbog izvođenja radova na presvlačenju kolovoznog zastora.

Radovi će se izvoditi do 02.09.2016.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će biti regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila, uz postavlјenu semaforsku signalizaciju.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavlјenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Uspostavljeno je normalno odvijanje saobraćaja na državnom putu I B reda broj 46, deonica Ravni Gaj-Knić, kod naseljenog mesta Knić, gde je bila na snazi izmena režima saobraćaja zbog saobraćajne nesreće.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni prilikom vožnje i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Zbog izvođenja radova na mašinskom presvlačenju kolovoza će 30.08.2016. i 31.08.2016. godine, na državnom putu I B reda broj 35 Zaječar – Neogtin, deonica Metriš – Trnjane, doći do izmene režima saobraćaja u periodu od 06:00 do 18:00 časova.

Za vreme trajanja radova saobraćaj će na raskrsnici „Trnjane“ biti preusmeren na lokalni put prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Zbog izvođenja radova na asfaltiranju državnog puta I B reda broj 23, deonica kružni tok Zlatibor – Kneževići (smer Zlatibor Užice) će od 29.08.2016. od 14:00 časova doći do izmene režima saobraćaja.

Radovi će se naizmenično izvoditi u sve tri saobraćajne trake, s tim što će za saobraćaj biti slobodne dve trake u oba smera, dok će treća kolovozna traka, na kojoj se radovi budu izvodili, za saobraćaj biti zatvorena. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta na državnom putu II A reda broj 148 Barič - Stepojevac, deonica Mislođin - Jasenak će od 30.08.2016. godine svakog radnog dana, u periodu 08:00 do 18:00 časova do 15.11.2016.godine, doći do izmene režima saobraćaja.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj će biti regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila, a ukoliko dođe do pojave velikih gužvi u saobraćaju, ekipa će se pomeriti i propustiti saobraćaj dok se ne uspostavi njegovo normalno odvijanje.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Uspostavljeno je normalno odvijanje saobraćaja na državnom putu I B reda broj 36, deonica Selište-Zaječar, na delu Selište-Gamzigradska Banja.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 30.08.2016. godine, na državnom putu I B reda broj 23, deonica Koševi-Stopanja, kroz naseljeno mesto Stopanja, na snazi će biti obustava saobraćaja radi izvođenja radova na održavanju, do 31.10.2016.godine
Za vreme trajanja radova, saobraćaj će biti preusmeren preko državnih puteva II A reda broj 207 i II A reda broj 211 na deonici Kružni tok Koševi-Vitkovo-Rataje-Stopanja.
Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja na ovoj putnoj deonici.
Radovi će biti obezbeđeni postavljenom adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na snazi je obustava saobraćaja na državnom putu I B reda broj 36, deonica Selište-Gamzigradska Banja, od tunela Strmen ka Gamzigradskoj Banji, usled zapaljivanja šlepera.

Saobraćaj se preusmerava na državni put I B reda broj 37 od Selišta ka Boru i Zaječaru i na državni put II B reda broj 395 Zaječar-Lubnica-Boljevac.
Teretna vozila i autobusi se usmeravaju od Bara ka Zaječaru.

Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja na navedenom putnom pravcu.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
JP „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da će 29.08.2016. i 30.08.2016. godine, u vremenskom periodu od 10:00 do 14:00 časova, usled radova na pojačanom održavanju, doći do obustave saobraćaja na državnom putu IIA reda broj 174, na deonici od gradskih bazena do cementare Titan.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će biti preusmeren na gradske ulice, prema postavljenoj adekvatnoj privremenoj saobraćajnoj signalizaciji i opremi.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 26.08.2016. godine, na državnom putu II B reda broj 364, na deonici Brajkovac-Belanovica-Rudnik, kod mesta Varnice, izvodiće se radovi na sanaciji klizišta Varnice 3, na km 45+600. Planirani rok izvođenja radova je 25 radnih dana, od početka radova.
Od 01.09.2016. godine, na km 44+700, izvodiće se radovi na sanaciji klizišta Varnice 2, a planirani rok trajanja je 30 radnih dana, ukoliko to vremenski uslovi dozvole.
Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila uz postavljenu adekvatnu privremenu saobraćajnu signalizaciju i opremu.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će se od 25.08.2016.godine od 06:00 časova do 26.08.2016.godine do 10:00 časova, izvoditi radovi na redovnom održavanju dela državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), između petlji Vrbas i Zmajevo (odmah nakon mosta koji prelazi preko Jegričke), u smeru Subotica-Beograd.

Radovi će se izvoditi u preticajnoj saobraćajnoj traci, dok će vozna i zaustavna saobraćajna traka biti slobodne za saobraćaj.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će se 24.08.2016.godine od 22:00 časa do 25.08.2016.godine do 06:00 časova, 25.08.2016.godine od 22:00 časa do 26.08.2016.godine do 06:00 časova, 26.08.2016.godine od 22:00 časa do 27.08.2016.godine do 06:00 časova, izvoditi radovi na postavljanju elastične odbojne ograde na delu državnog puta I B reda broj 10, Pančevački most, u oba smera.

U smeru Beograd-Pančevo, elastična odbojna ograda će se postavljati pred sam most na desnoj bankini (između uključenja na most iz Ulice Despota Stefana i Pančevačkog mosta), a u smeru Pančevo-Beograd na desnoj bankini (između Pančevačkog mosta i isključenja za Ulicu Despota Stefana).

Radovi će se izvoditi u pokretu sa povremenim zatvaranjem desne saobraćajne trake i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će na državnom putu I A reda broj 1, deonica Stara Pazova-Novi Banovci, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, usled radova na redovnom održavanju doći do izmene režima saobraćaja i to:

24.08.2016.godine, u smeru Stara Pazova-Novi Banovci (desna kolovozna traka)
25.08.2016.godine, u smeru Novi Banovci-Stara Pazova (leva kolovozna traka)

Radovi će se izvoditi u preticajnoj saobraćajnoj traci, dok će vozna i zaustavna saobraćajna traka biti slobodne za saobraćaj.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će se od 24.08.2016.godine od 07:00 časova do 29.08.2016.godine do 00:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1, Obilaznica oko Beograda, na mostu ,,broj 7“ (most između petlje ,,Surčin“ i petlje ,,Ostružnica“), u smeru Dobanovci-Bubanj Potok, izvoditi radovi na zameni dilatacija na objektu.

Radovi će se izvoditi u kontinuitetu i to od 24.08.2016.godine do 26.082016.godinje u brzoj saobraćajnoj traci, a od 26.08.2016.godine do 29.08.2016.godine u voznoj i zaustavnoj saobraćajnoj traci.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu23.08.2016.Rekonstrukcija mosta preko Jablaničkog Potoka, u Batnjaku, na državnom putu I B reda broj 22, deonica Raška-Novi Pazar
Obaveštavamo Vas da je usled rekonstrukcije mosta preko Jablaničkog Potoka, u Batnjaku, na državnom putu I B reda broj 22, deonica Raška-Novi Pazar, na snazi izmena režima saobraćaja.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati urađenom devijacijom.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će 28.08.2016.godine od 18:00 časova do 29.08.2016.godine do 06:00 časova, doći do izmene režima saobraćaja na nadvožnjaku preko pruge i puta na državnom putu I B reda broj 23 i državnom putu I B reda broj 21 ,deonica Užice-Požega, Ariljska petlja, usled radova na ugradnji druge polovine dilatacije na nadvožnjaku.

Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se na nadvožnjaku odvijati jednom trakom, uz naizmenično propuštanje vozila, dok će traka u kojoj će se izvoditi radovi biti zatvorena za saobraćaj.

Radovi će biti obezbeđeni postavljnom adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljnu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Obaveštavamo Vas da je usled saobraćajne nesreće došlo do obustave saobraćaja na državnom putu I B reda broj 23, deonica Kraljevo-Vrnjačka banja, u mestu Ratina.

Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja na navedenom putnom pravcu.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Oбавештавамо Вас да је услед саобраћајне несреће дошло до обуставе саобраћаја на државном путу II A реда број 175, деоница Мионица-Дивчибаре, у месту Толић

Јавност ће бити благовремено обавештена о нормализацији саобраћаја на наведеном путном правцу.
Молимо све учеснике у саобраћају да поштују постављену привремену саобраћајну сигнализацију и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Obaveštavamo Vas da je završeno ispitivanje probnim opterećenjem nadvožnjaka preko pruge i puta, na državnom putu I B reda broj 23, deonica Požega-Užice, Ariljska petlja.

Normalan režim saobraćaja preko nadvožnjaka će se zadržati do nedelje 21.08.2016.godine kada će od 18:00 časova do 22.08.2016.godine do 06:00 časova, doći do obustave saobraćaja zbog izrade asfaltnih dilatacija.

Radovi će biti obezbeđeni postavljnom adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljnu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 19.08.2016. godine, od 09:00 časova usled radova na zameni dilatacija, na snazi je izmena režima saobraćaja na državnom putu I A reda broj 1, smer Subotica-Beograd, oko 1 km posle naplatne rampe nakon isključenja za Novi Sad.

Radovi će se do 21.08.2016.godine do 08:00 časova izvoditi u desnoj saobraćajnoj traci, dok će leva saobraćajna traka biti slobodna za saobraćaj, a od 21.08.2016.godine od 08:00 časova do 23.08.2016.godine će se radovi izvoditi u levoj saobraćajnoj traci dok će desna saobraćajna traka biti slobodna za saobraćaj.


Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će usled radova na pojačanom održavanju na putnim prelazima, doći do izmene režima saobraćaja 16.08.2016.godine od 20:00 časova do 17.08.2016.godine do 04:00 časa, na državnom putu I B reda broj 21, deonica Valjevo-Kaona, na putnom prelazu Grabovica

Za vreme izvođenja radova na navedenom putnom prelazu, u vremnskom periodu od 22:00 časa do 01:00 čas, doći će do obustave saobraćaja, a alternativni putni pravac će biti državni put II A reda broj 175, deonica Mionica-Divčibare-Kaona i državni put I B reda broj 21, deonica Kosjerić-Kaona-Valjevo.

Saobraćaj će se, za vreme izvođenja radova od 01:00 do 04:00, odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
19.08.2016. godine, u vremenskom periodu od 12:00 do 13:30 časova, na nadvožnjaku preko pruge i puta, na državnom putu I B reda broj 23 i državnom putu I B reda broj 21, deonica Požega-Užice, Ariljska petlja, vršiće se ispitivanje probnim opterećenjem nadvožnjaka.
Za vreme izvođenja ispitivanja za saobraćaj će biti zatvorene obe trake nadvožnjaka, a po završetku ispitivanja, nadvožnjak će biti pušten u saobraćaj.

Radovi će biti obezbeđeni postavljenom adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 16.08.2016. godine, usled radova na popravci mosta preko jezera Ćelije, na snazi je izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 38, deonica Kruševac-Blace, kod mesta Ravni.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila jednom trakom mosta.
Radovi će se izvoditi do 15.11.2016.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, koja je u ovoj situaciji 10 km/h
Od 16.08.2016.godine do 16.10.2016.godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 15:00 časova, usled radova na redovnom održavanju, na snazi je izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 102, deonica Bečej-Bačko Petrovo Selo.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo Vas da će usled radova na pojačanom održavanju na putnim prelazima, doći do izmene režima saobraćaja 17.08.2016.godine od 20:00 časova do 18.08.2016.godine do 04:00 časa, na državnom putu II A reda broj 150, deonica Mionica-Divci, na putnom prelazu Divci.

Za vreme izvođenja radova na navedenom putnom prelazu, u vremnskom periodu od 22:00 časa do 01:00 čas, doći će do obustave saobraćaja, a alternativni putni pravac će biti državni put II A reda broj 175, deonica Mionica-Divčibare-Kaona i državni put I B reda broj 21, deonica Kosjerić-Kaona-Valjevo.

Saobraćaj će se, za vreme izvođenja radova od 01:00 do 04:00 časa, odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 15.08.2016. godine do 07.10.2016.godine, usled radova na rehabilitaciji kolovoza, na snazi je izmena režima saobraćaja na državnom putu II B reda broj 428, deonica Ponor-Sadikov bunar (ukrštanje sa državnim putem I B reda broj 39).

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, produženi su radovi na delu državnog puta I A reda broj 1, na deonici od petlje „Lasta“ do petlje „T6-skretanje za Novi Sad“, i izvodiće se 12.08. do 13.08. i od 13.08. do 14.08.2016. godine, u vremenskom periodu od 22:00 do 05:00 časova.

Radovi se izvode u pokretu, na čišćenju leve (brze) saobraćajne trake, oba smera, koje će biti zatvorene za saobraćaj.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na državnom putu I B reda broj 23, na deonici Jarčujak-Vrba, ulica Jovana Deroka u Kraljevu će 15.08.2016. godine i 16.08.2016. godine, u vremenskom periodu od 10:00 do 12:00 časova i od 14:00 do 16:00 časova, na snazi će biti obustava saobraćaja zbog radova na redovnom održavanju puta.

U navedenim vremenskim intervalima, saobraćaj će biti preusmeren na gradsku ulicu
Vovjode Stepe.

Radovi će biti obezbeđeni privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Doći će do obustave saobraćaja na delu državnog puta I B reda broj 25, deonica Međulužje (raskrsnica državnih puteva I B reda broj 25 i II A reda broj 151)-Krćevac (raskrsnica državnih puteva I B reda broj 25 i I B reda broj 27), zbog radova, u okviru druge faze, na deonici puta u Belosavcima, u dužini od 1500metara.od 16.08. do 19.08.2016.godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova,

Vozila koja idu državnim putem I B reda broj 25, smer Mladenovac – Topola, u mestu Međulužje će biti preusmereni državnim putem II A reda broj 151, deonica: Međulužje-Orašac-Aranđelovac (Vrbica) i dalje državnim putem I B reda broj 27 na deonici Aranđelovac (Vrbica) – Krćevac, a zatim nesmetano državnim putem I B reda broj 25, u smeru ka Topoli.

Vozila koja idu državnim putem I B reda broj 25, smer Topola-Mladenovac, na kružnoj raskrsnici u Krćevcu će biti preusmereni državnim putem I B reda broj 27, deonica: Krćevac –Aranđelovac (Vrbica) a zatim državnim putem II A reda broj 151, deonica:Aranđelovac (Vrbica) –Orašac-Međulužje i dalje nesmetano državnim putem I B reda broj 25 u smeru ka Mladenovcu (državnom putu I A reda broj 1).

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.


Na državnom putu I A reda broj 1, na Obilaznici oko Beograda, u tunelima „Straževica“, „Železnik“ i „Lipak“, izvodiće se radovi na čišćenju zaustavnih saobraćajnih traka od 14.08. 2016. do 15.08. 2016. godine, od 15.08. do 16.08.2016. godine, od 16.08. do 17.08.2016. godine i od 18.08.2016. godine do 19.08.2016. godine, u vremenskom periodu od 22:00 do 05:00 časova,
Radovi se izvode u pokretu i za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

13/14.08.2016. godine, kao i 14/15.08.2016. godine, u vremenskom periodu od 21:00 do 05:00 časova, na državnom putu I B reda broj 47, na deonici Beograd (veza sa državnim putevima I B reda broj 10 i I B reda broj 13) – Beograd (Bogoslovija), u zoni semaforizovane raskrsnice u blizini Bogoslovije, u smeru Pančevo – Beograd, izvoditi radovi na sanaciji oštećenog kolovoznog zastora.

U toku izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati jednom slobodnom saobraćajnom trakom, i biće regulisan odgovarajućom privremenom saobraćajnom signalizacijom.


Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na delu državnog puta I A reda broj 1, deonica od petlje „Lasta“ do petlje „T6“-skretanje za Novi Sad, u oba smera, će se od 09.08. do 10.08.2016.godine, od 10.08 do 11.08.2016.godine i od 11.08. do 12.08.2016.godine, u vremenskom periodu od 22:00 do 05:00 časova, izvoditi radovi na čišćenju leve i desne saobraćajne trake.

Radovi će se izvoditi u pokretu, a za saobraćaj će naizmenično biti zatvorena leva (brza) ili desna (zaustavna) saobraćajna traka.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na delu državnog puta I A reda broj 1, deonica od petlje „Novi Banovci“ do petlje „Bubanj Potok, u oba smera će se od 10.08. do 14.08.2016.godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, , izvoditi radovi na sanaciji oštećenog kolovoza.

U toku izvođenja radova, saobraćaj će biti regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila na delu puta gde se izvode radovi.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na državnom putu I B reda broj 13, Beograd-Čenta, deonica Padinska Skela-Čenta se od 10.08.2016. do 12.08.2016.godine, , izvode radovi na sanaciji oštećenog kolovoznog zastora.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 10.08.2016. godine na državnom putu I B reda broj 25, na deonici Međulužje-Belosavci, u dužini od 1500 metara, izvodiće se radovi na popravci kolovoznog zastora.

U toku izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila jednom kolovoznom trakom, uz regulisanje privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Planirani rok trajanja radova je tri dana, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I B reda broj 38, deonica Kruševac-Razbojna će se od 09.08.2016. godine od 10:00 časova, izvoditi radovi na urgentnom održavanju, na zameni dilatacionih sprava i sanaciji kolovoznog zastora, na mostu preko Suvog potoka.

Saobraćaj će se odvijati kolovoznom trakom, u kojoj se ne izvode radovi, naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom i trajaće 70 dana, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
09.08.2016. i 10.08. 2016. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 16:00 časova, na državnom putu I A reda broj 1, na deonici Novi Banovci-Stara Pazova, u smeru Beograd-Novi Sad, izvodiće se radovi na zameni elastične odbojne ograde u srednjem pojasu.

U toku izvođenja radova, saobraćaj će se izvoditi u voznoj i zaustavnoj traci, dok će preticajna saobraćajna traka biti isključena za saobraćaj u dužini od 300 metara.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu IA reda broj 1 u smeru Niš - Beograd, na vijaduktu „Ražanj“ će se od 09.08.2016. godine u vremenskom periodu od 07:00 do 07:00 časova do 14.08.2016. izvoditi radovi na zameni diletacije na objektu.

Radovi će se izvoditi u kontinuitetu i za saobraćaj će biti zatvorene:

-od 09.08 – 12.08. vozna saobraćajna traka
-od 12.08 – 14.08. leva (brza) saobraćajna traka

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu IA reda broj 1 u smeru Beograd - Niš, na vijaduktu „Bračin“će se od 15.08.2016. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 07:00 časova, do 21.08.2016. izvoditi radovi na zameni diletacije na objektu.

Radovi će se izvoditi u kontinuitetu i za saobraćaj će biti zatvorene:

-od 15.08 – 17.08. leva (brza) saobraćajna traka
-od 17.08 – 21.08. vozna i spora (desna) saobraćajna traka

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu II A reda broj 170, Rogačica-Bajina Bašta, na deonici Rogačica 2-Bajina Bašta 1 (Perućac), izvode se radovi na urgentnom održavanju i otklanjanju oštećenja.
Saobraćaj se, na određenim potezima, odvija uz naizmenično propuštanje vozila i regulisan je postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Planirani rok završetka radova je 31.12.2016. godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu IB reda broj 24, Kragujevac – Batočina, deonica Batočina - Žirovnica uspostavljen je normalan režim saobraćaja.

Saobraćaj se odvija u dve odvojene kolovozne trake, koje imaju po dve saobraćajne trake (profil poluautoputa), od Batočine do petlje Žirovnica, gde je postavljena privremena saobraćajna signalizacija, prema kojoj se saobraćaj sa četiri saobraćajne trake prevodi u dve.
Na državnom putu IIA reda broj 224, Bulevar Svetog cara Кonstantina u Nišu, deonica Niška Banja broj 6, kod skretanja za Gadžin Han, је normalizovan saobraćaj.

Na državnom putu IIA reda broj 174, Ulice Karađorđeva i Živojina Mišića, opština Kosjerić, naselje Varda, usled radova na pojačanom održavanju, na snazi je obustava saobraćaja od 12.07.2016. godine do 01.09.2016.godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj je preusmeren na drugu gradsku ulicu, prema postavljenoj adekvatnoj privremenoj saobraćajnoj signalizaciji i opremi.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na državnom putu II A reda broj 162, deonica Dubnica – Bobovo, izvodiće se radovi na popravci kolovoza, u okviru radova na periodicnom odrzavanju drzavnog puta sanacija klizista ,od 29.07.2016. godine do 30.09.2016 godine.

Za vreme trajanja radova, saobraćaj će se odvijati preusmeravanjem vozila na desnu kolovoznu traku. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na državnom putu II B reda broj 319, između Ugrinovaca i Batajnice, od drugog skretanja za Busije iz pravca Dobanovaca, do ulaska u Batajnicu će 31.07.2016. godine u vremenskom periodu od 09:00 do 15:00 časova, doći do obustave saobraćaja zbog radova na asfaltiranju.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), na deonici od petlje Dobanovci do petlje Ikarbus, u oba smera, će se od 01.08.2016. do 10.08.2016.godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, izvoditi radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije na auto-putu.

Radovi će se izvoditi u pokretu sa povremenim zatvaranjem brze ili zaustavne saobraćajne trake i biće obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75), na deonici od petlje Dušanovac do mosta Gazela, u oba smera, će se od 29.07.2016. do 30.07.2016.godine i od 30.07.2016. do 31.07.2016.godine, u vremenskom periodu od 22:00 do 05:00 časova, izvoditi radovi na košenju trave u srednjem pojasu.

Radovi će se izvoditi u pokretu u preticajnoj (levoj) saobraćajnoj traci koja će na tom delu u zoni radova biti zatvorena za saobraćaj i biće obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Zabrana za kamione28.07.2016. Državni put II B reda broj 347, deonica Zaklopača-Vrčin
Na državnom putu II B reda broj 347, deonica Zaklopača-Vrčin, u Zaklopači, na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila preko 12t.
Na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75), na naplatnoj stanici Bubanj Potok, u oba smera,će se od 28.07.2016. do 29.07.2016.godine i 29.07.2016. do 30.07.2016.godine, u vremenskom periodu od 22:00 do 05:00 časova, izvoditi radovi na čišćenju i pranju naplatne stanice Bubanj Potok broj 1 i broj 2.

Radovi će se izvoditi u pokretu i biće obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I A reda broj 1, od naplatne stanice Bubanj Potok do izlaza Tranšped, u smeru ka Nišu je prilikom izgradnje privremenog gradilišnog priključka u okviru projekta Izgradnje robne kuće „IKEA“, izmenjen režim saobraćaja.
U narednom periodu za saobraćaj će ponedeljkom, utorkom, sredom i četvrtkom biti zatvorene vozna i zaustavna saobraćajna traka, a petkom, subotom i nedeljom samo zaustavna saobraćajna traka.
Radovi su adekvatno obezbeđeni privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75), kod naplatne stanice Bubanj Potok, u smeru ka Nišu, odnosno u zoni radova na izgradnji priključne saobraćajnice za "Ikeu", od 25.07.2016.godine, odvijaju se radovi ponedeljkom, utorkom i sredom .

Radovi su obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na raskrsnici državnog puta I B reda broj 33 i državnog puta II A reda broj 161, na površinskoj raskrsnici „Salakovac“ u mestu Salakovac, zbog izvođenja radova na izgradnji kružnog toka, radi sanacije crne tačke, doći će od 01.08. do 02.09. 2016. godine, do obustave saobraćaja.
Saobraćaj se za vreme izvođenja radova preusmerava na lokalni put u KO Salakovac.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom i biće završeni u predviđenom roku, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na snazi je od 25.07.2016. do 31.12.2016.godine izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 21, Kosjerić-Požega, deonica Kalenići-Kovačevića pesak, zbog radova na sanaciji klizišta „Zlatna dolina“.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila jednom kolovoznom trakom regulisano semaforskom signalizacijom.
Radovi su adekvatno obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
JP „Putevi Srbije“ vas obaveštava da je uspostavljen normalan režim saobraćaja na državnom putu I B reda broj 22, u mestu Reljinci.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni prilikom vožnje, poštuju saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
JP „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da je uspostavljen normalan režim saobraćaja na državnom putu I B reda broj 28, u selu Crnča.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni prilikom vožnje, poštuju saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
JP ,,Putevi Srbije“ Vas obaveštava da je uspostavljen normalan režim saobraćaja na državnom putu I B reda broj 27, deonica Slovac-Lajkovac, u selu Nepričava.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu oprezi prilikom vožnje, poštuju saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I B reda broj 22, Ibarska magistrala, deonica Kraljevo-Raška-Novi Pazar, u mestu Grdica uspostavljen je normalan režim saobraćaja.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni prilikom vožnje, prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i poštuju ograničenja brzine i postojeću signalizaciju.
Na državnom putu I B reda broj 22, Ibarska magistrala, deonica Кraljevo-Raška-Novi Pazar, u mestu Grdica je došlo do obustave saobaćaja zbog asfaltiranja kružnog toka.
Alternativni pravci su ulice:Tike Кolarevića, Jovana Deoke i Vojvode Stepe.
Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja.
JP ,,Putevi Srbije” apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni, prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i poštuju ograničenja brzine i postojeću signalizaciju.
Od 25.07.2016. godine u 9:00 časova do 03.10.2016.godine do 16:00 časova, na državnom putu I B reda broj 23, deonica Konjevići-Beljina, doći će do obustave saobraćaja usled radova na rehabilitaciji mosta preko Zapadne Morave u Čačku.

Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će biti preusmeren na lokalne saobraćajnice Grada Čačka i biće regulisan adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Pušten je u saobraćaj most „Sušica 2“ i most preko reke Grabovice na državnom putu I B reda broj 23, deonica Kneževići-Bela Zemlja i da je uspostavljen normalan režim saobraćaja.
Usled saobraćajne nesreće došlo je do obustave saobraćaja na državnom putu I B reda broj 22, Ibarska magistrala, kod naseljenog mesta Ušće, između Kraljeva i Raške.
Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja na navedenom putnom pravcu.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.Usled saobraćajne nesreće došlo je do obustave saobraćaja na državnom putu I B reda broj 23, deonica Kraljevo-Vrnjačka banja, kod naseljenog mesta Ratina.

Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja na navedenom putnom pravcu.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Dana 21.07.2016. godine, od 09:00 časova, izvodiće se asfalterski radovi na delu državnog puta I B reda broj 23, deonica Užice-Bela Zemlja, klizište Bela Zemlja.

Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati usporeno, naizmeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na snazi je izmena režima saobraćaja na državnom putu I A reda broj 1, od naplatne rampe Bubanj Potok do izlaza Tranšped, u pravcu ka Nišu od 19.07.2016. do 01.10.2016.godine, zbog obezbeđivanja radova na izgradnji privremenog gradilišnog priključka u okviru projekta „Izgradnja robne kuće IKEA“.

Za vreme izvođenja radova zatvorena je vozna i zaustavna traka u pravcu ka Nišu u dužini od 500 m do 1500 m.
Radovi su obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
JP ,,Putevi Srbije“ vas obaveštava da su završeni radovi na popravci kolovoza na klizištu Umka, na državnom putu I B reda broj 26, Beograd-Obrenovac, deonica Umka-Duboko i da je saobraćaj normalizovan.
20.07, 21.07. i .22.07.2016. godine, u vremenskom periodu od 08:00 do 16:00 časova, na državnom putu I B reda broj 36, deonica Paraćin-Davidovac, izvodiće se radovi na čišćenju i pranju tunela Grza I,II i III . Saobraćaj će se naizmenično propuštati jednom saobraćajnom trakom i biće regulisan semaforskom (svetlosnom) signalizacijom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

23.07.2016. godine i 25.07.2016. godine, u vremenskom periodu od 08:00 do 16:00 časova, na državnom putu I B reda broj 36, deonica Selište-Zaječar, izvodiće se radovi na čišćenju i pranju tunela Strmen. Saobraćaj će se naizmenično propuštati jednom saobraćajnom trakom i biće regulisan semaforskom (svetlosnom) signalizacijom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu II B reda broj 313, deonica Rakovac-Zmajevac, zbog radova na urgentnom održavanju puta će od 25.07.2016.godine, doći do obustave saobraćaja.

Saobraćaj se za vreme obustave preusmerava prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji na: državni put I B reda broj 21, državni put II A reda broj 119, lokalni put preko Fruške gore-Partizanski put i ulice kroz naseljena mesta.

Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom i trajaće do 08.09.2016. godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

Javnost će biti blagovremeno obaveštena o završetku radova.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na državnom putu I B reda broj 13, deonica Beograd-Čenta, u zoni naseljenog mesta Padinska Skela, će se od 20.07. do 22.07.2016.godine izvoditi radovi na sanaciji oštećenog kolovoznog zastora.

Saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Završeni su radovi na popravci elastične odbojne ograde u razdelnom pojasu na državnom putu I A reda broj 1, deonica Novi Banovci-Stara Pazova i da je saobraćaj normalizovan.
Na državnom putu II B reda broj 344, deonica Draževac-Meljak, na deonici od Draževca ka Vraniću, u dužini od 5km izvode se od 18.07.2016.godine, svakog radnog dana, u vremenskom periodu od 08:00 do 18:00 časova radovi na ojačanju kolovoza.

Saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila, a ukoliko dođe do pojave velikih gužvi ekipe će se pomerati i propustiti saobraćaj dok se ne uspostavi njegovo normalno odvijanje.

Radovi su adekvatno obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom sa signalnim prikolicama i uz asistenciju patrola saobraćajne policije. Radovi će trajati do 10.09.2016. godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

Javnost će biti blagovremeno obaveštena o završetku radova.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

18.07.2016. godine i 19.07.2016. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 16:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1, na deonici Novi Banovci-Stara Pazova, izvodiće se radovi na popravci elastične odbojne ograde, u sklopu redovnog održavanja puta.
Radovi će se izvoditi u razdelnom pojasu, pa će za saobraćaj biti zatvorena preticajna saobraćajna traka u smeru Novi Banovci-Stara Pazova.

Za saobraćaj će biti slobodne druge dve saobraćajne trake.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Dana 18.07.2016. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 14:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1, na deonici Srbobran-Sirig, izvodiće se radovi na obnavljanju središnje i leve ivične linije.

Radovi će se izvoditi u desnoj kolovoznoj traci, pa će za saobraćaj biti zatvorena preticajna saobraćajna traka.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu
Od 18.07.2016. godine do 22.07.2016. godine, na državnom putu I B reda broj 26, Beograd-Obrenovac, deonica Umka-Duboko, izvodiće se radovi na sanaciji oštećenog kolovoznog zastora.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
U oviru radova na redovnom održavanju, od 16.07.2016.godine do 15.08.2016. godine,izvodiće se radovi na kolovoznoj konstrukciji i sistemu za odvodnjavanje, na državnom putu II A reda broj 147, deonica Zoroljin-Kosmaj(Sopot).
Radovi će se izvoditi pod saobraćajem uz postavljenu odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

18.07.2016. godine od 08:00 časova do 20.07.2016. godine do 08:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), ulazak u Novi Sad, smer Sirig-Novi Sad, izvodiće se radovi na asfaltiranju u voznoj saobraćajnoj traci.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I A reda broj 1, od petlje Horgoš do petlje Subotica sever, smer Horgoš-Novi Sad, uspostavljen je normalan režim saobraćaja.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni pri vožnji i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 14.07.2016.godine od 22:00 časa do 15.07.2016.godine do 05:00 časova; od 15.07.2016.godine od 22:00 časa do 16.07.2016. godine do 05:00 časova; od 16.07.2016. godine od 22:00 časa do 17.07.2016.godine do 05:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), od Konjarnika do mosta ,,Gazela“, smer Niš-Beograd i Beograd-Niš, izvodiće se radovi na čišćenju i ispiranju kišne kanalizacije u zaustavnoj saobraćajnoj traci.

Radovi će se izvoditi pod saobraćajem i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Počeli su radovi na državnom putu II A reda broj 174, od bazena do cementare Titan, u Kosjeriću.

U toku izvođenja radova, koji će trajati do 02.09.2016.godine, saobraćaj će se odvijati jednom saobraćajnom trakom uz naizmenično propuštanje.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Od 04.07.2016. godine na državnom putu II A reda broj 109, deonica Bečej-Mileševo, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog radova na redovnom održavanju puta.
U toku izvođenja radova na levoj kolovoznoj traci, saobraćaj se izvodi naizmeničnim propuštanjem vozila desnom kolovoznom trakom, uz regulisanje privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 14.07.2016. godine od 07:00 časova do 15.07.2016.godine do 09:00 časova, izvodiće se radovi na asfaltiranju dela državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), između Vrbasa i Zmajeva (Jegrička), u smeru Vrbas-Novi Sad.

Radovi će se izvoditi u preticajnoj saobraćajnoj traci, dok će vozna i zaustavna saobraćajna traka biti slobodne za saobraćaj.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I A reda broj 1, Obilaznica oko Beograda, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog obezbeđenja zone radova u toku izvođenja radova na redovnom održavanju u zoni tunela ,,Železnik“, u periodu do 15.11.2016.godine.
Obaveštavamo vas da je na državnom putu I B reda broj 13, na raskrsnici Zrenjaninskog puta i gradskih ulica Ovčanski put i Ulica Ivana Milutinovića u Borči, uspostavljen normalan režim saobraćaja.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni pri vožnji i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
13.07.2016. godine od 22:00 časa do 14.07.2016.godine do 05:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1, izvodiće se radovi na čišćenju i pranju dilatacionih spojnica na mostu Gazela, u oba smera.

Radovi će se izvoditi u pokretu, naizmenično u preticajnoj i voznoj saobraćajnoj traci i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

JP „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da je 12.07.2016. godine uspostavljen normalan režim saobraćaja na državnom putu I B reda broj 21, deonica Arilje-Ivanjica.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni u vožnji i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 12.07.2016. godine do 23.07.2016. godine, u vremenskom periodu od 08:00 do 16:00 časova, usled radova na redovnom održavanju na delu državnog puta I A reda broj 1, od petlje Horgoš do petlje Subotica sever, smer Horgoš-Novi Sad, na snazi je izmena režima saobraćaja.

Za vreme izvođenja radova, saobraćaj se preusmerava sa vozne i zaustavne na preticajnu saobraćajnu traku.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 13.07.2016. godine do 15.08.2016. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 15:00 časova, na državnom putu II A reda broj 258, deonica Čukarka – granica SRB/BJRM (Preševo 2), izvodiće se radovi na rekonstrukciji puta.

U toku izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila jednom kolovoznom trakom.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 13.07.2016. godine do 31.08.2016.godine, usled radova na rehabilitaciji kolovoza, doći će do izmene režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 158, deonica Aleksinac – Katun, kod sela Glogovica.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila jednom kolovoznom trakom.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu II A reda broj 171, deonica Dub-Bajina Bašta na snazi je izmena režima saobraćaja zbog obezbeđenja zone radova u toku izvođenja radova na periodičnom održavanju navedenog državnog puta sa sanacijom klizišta, u periodu do 15.11.2016.godine.
Od 12.07.2016. godine do 01.08.2016.godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, usled radova na pojačanom održavanju, na snazi je obustava saobraćaja na državnom putu II A reda broj 174, Ulice Karađorđeva i Živojina Mišića.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj je preusmeren na druge gradske ulice, prema postavljenoj adekvatnoj privremenoj saobraćajnoj signalizaciji i opremi.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Dana 11.07.2016. godine, usled saobraćajne nesreće došlo je do obustave saobraćaja na državnom putu I B reda broj 12, deonica Novi Sad-Zrenjanin.

Alternativni putni pravci su sledeći:

• Iz Novog Sada ka Zrenjaninu na Kaćkoj petlji vozila se isključuju i idu dalje ka Kovilju-Šajkašu-Đurđevu i uključuju se ponovo na državni put I B reda broj 12.

•Iz Zrenjanina ka Novom Sadu, preko Đurđeva-Šajkaša-Kovilja ka Novom Sadu,
ili na Žabalj-Čurug-Gospođince-Temerin-Novi Sad.


Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja na navedenom putnom pravcu.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 11.07.2016. godine do 31.08.2016.godine, usled radova na rehabilitaciji kolovoza doći će do izmene režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 221, deonica Cerova-Sopot, kod sela Temska.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila jednom kolovoznom trakom.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Usled saobraćajne nesreće došlo je do obustave saobraćaja na državnom putu II A reda broj 104, kod Kikinde u mestu Mokrin.

Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja na navedenom putnom pravcu.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I B reda broj 12, deonica Novi Sad-Zrenjanin, uspostavljen je normalan režim saobraćaja.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni u vožnji i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo vas da će se 10.07.2016. godine od 22:00 časa do 11.07.2016.godine do 05:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1, most ,,Gazela“ izvoditi radovi na čišćenju i pranju dilatacionih spojnica, u oba smera.

Radovi će se izvoditi u pokretu, naizmenično u preticajnoj i voznoj saobraćajnoj traci i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75), deonica petlja "Niš jug" do petlje "Leskovac centar" do naselja Pečenjevci, kao i na državnom putu I A reda broj 4 na deonicama:
-Trupalska petlja krak 4 - izlaz za Sofiju i
-Komrenska petlja ulaz u Niš, obe kolovozne trake
završeni su radovi i uspostavljen je normalan režim saobraćaja.
Od 11.07.2016. godine do 27.09.2016.godine, na državnom putu I B reda broj 30, deonica Ivanjica-Ušće, doći će do izmene režima saobraćaja zbog radova na sanaciji klizišta „Aleksići“.
Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati jednom kolovoznom trakom, uz naizmenično propuštanje vozila.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Od 10.07.2016. godine, u okviru pojačanog održavanja i rehabilitaciji kolovoza, na državnom putu II A reda broj 224, izvodiće se radovi na drugoj strani bulevara Svetog cara Konstantina u Nišu, od kružnog toka na Banjskoj rampi (čvor Niška Banja), do raskrsnice u naselju Nikola Tesla (skretanje za Gadžin Han), smer Niška Banja - Niš.
Saobraćaj će biti preusmeren i odvijaće se dvosmerno levom saobraćajnom trakom kolovozne trake smera Niš-Niška Banja.

Tokom izvođenja radova, saobraćaj će biti regulisan adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na raskrsnici ,,Selakovac“ državnih puteva I B reda broj 33 i II A reda broj 161, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog obezbeđenja zone radova u toku izvođenja radova na periodičnom održavanju puta, u periodu do 15.11.2016.godine.
Na državnom putu I B reda broj 27, deonica Krst - Zavlaka 2, u dužini od oko 20km, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog radova na periodičnom održavanju.

U toku trajanja radova, na pojedinim delovima ove deonice, doći će do obustave saobraćaja u vremenskom periodu od 08:00 do 18:00 časova.

Alternativni pravci iz Loznice ka Zavlaci su:
- državni put II A reda broj 139, Korenita-Krupanj, državni put II A reda broj 137, Krupanj-Zavlaka i

- državni put I B reda broj 26, Loznica-Šabac, državni put II A reda broj 137, Šabac-Tekeriš-Zavlaka.

O normalizaciji saobraćaja, javnost će biti blagovremeno obaveštena.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom i trajaće do 27.10.2016. godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 07.07.2016. godine do 23.07.2016. godine, u vremenskom periodu od 08:00 do 16:00 časova, usled radova na redovnom održavanju na delu državnog puta I A reda broj 1, od petlje Horgoš do petlje Subotica sever, smer Horgoš-Novi Sad, doći će do izmene režima saobraćaja.

Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se preusmeravati sa preticajne na voznu i zaustavnu saobraćajnu traku.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Od 06.07.2016. godine do 20.07.2016.godine, na državnom putu II B reda broj 344, na deonici Draževac-Meljak, izvodiće se radovi na sanaciji mestimičnih oštećenja kolovoza na deonici dužine 2,7km, od Vranića ka Draževcu, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom sa signalnim prikolicama i uz asistenciju patrola saobraćajne policije.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Od 04.07.2016. godine, na državnom putu I B reda broj 23, i državnom putu I B reda broj 21, deonica Požega-Užice, „Ariljska petlja“, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog radova na periodičnom održavanju nadvožnjaka preko pruge i državnog puta.

Za saobraćaj će biti zatvorena leva kolovozna traka nadvožnjaka u smeru Užice-Čačak, dok se saobraćaj obavlja desnom (saniranom) kolovoznom trakom, uz naizmenično propuštanje saobraćaja.Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Usled radova na sanaciji klizišta, na snazi je izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 183, deonica Kragujevac-Rekovac, u mestu Gornja Sabanta.
Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom.
Radovi će se izvoditi do 15.11.2016.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I B reda broj 24, deonica Batočina-Žirovnica, će od danas, 04.07.2016.godine, doći do izmene režima saobraćaja zbog radova na popravci kolovoza.

U zoni izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati preusmeravanjem vozila na desnu kolovoznu traku u smeru Batočina-Kragujevac, gde će se saobraćaj odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi će se izvoditi do 05.08.2016.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Usled radova na sanaciji klizišta, na snazi je izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 24, deonica Kragujevac-Kraljevo, u mestu Balosava.
Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom.

Radovi će se izvoditi do 15.11.2016.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 04.07.2016. godine do 10.07.2016. godine, na državnom putu I B reda broj 25, deonica Markovac-Belosavci, izvodiće se radovi na sanaciji kolovoza.U zoni izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom uz regulisanje postavljenom adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 04.07.2016. godine do 10.07.2016. godine, na državnom putu I B reda broj 25, deonica Mali Požarevac – Vlaško Polje, izvodiće se radovi na sanaciji kolovoza. U zoni izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom uz regulisanje postavljenom adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
U okviru projekta Izgradnja robne kuće ,,Ikea“, od 04.07.2016.godine do 15.07.2016.godine, na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), izvodiće se radovi na izmeštanju dalekovoda, na deonici posle naplatne stanice Bubanj Potok do Tranšpeda, u oba smera Beograd-Niš i Niš-Beograd.

Za vreme izvođenja radova za saobraćaj će biti naizmenično zatvarane preticajna i zaustavna saobraćajna traka, dok će vozna saobraćajna traka biti slobodna za saobraćaj.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu II A reda broj 100, u zoni Sremskih Karlovaca će se od 04.07.2016.godine u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, izvoditi radovi na redovnom održavanju, odvodnjavanje atmosferskih voda sa desne strane kolovoza, u smeru Petrovaradin-Sremski Karlovci.

Saobraćaj će se odvijati prema postavljenoj privremenoj saobraćajnoj signalizaciji i opremi.

Javnost će biti blagovremeno obaveštena o završetku radova.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na državnom putu II A reda broj 217, preko pruge u naseljenom mestu Tešica će 14.07.2016.godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 18:00 časova, doći do obustave saobraćaja, zbog radova na sanaciji prelaza.

Saobraćaj će biti preusmeren na lokalni put kroz selo Bankovac.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
02.07.2016. godine, u vremenskom periodu od 09:00 do 13:00 časova, na državnom putu II A reda broj 259, deonica Sopotska petlja-Pirot, u zoni mosta Nišava 4, izvodiće se radovi na popravci mosta.

Za vreme trajanja radova, saobraćaj će se odvijati jednom trakom mosta, uz naizmenično propuštanje vozila.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Došlo je do potpune normalizacije saobraćaja na državnom putu I A reda broj 1, kod Banovačke petlje,
Dana 01.07.2016.godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 15:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj (auto-put E-75), deonica Novi Banovci- Stara Pazova, u smeru Beograd-Novi Sad, izvodiće se radovi na zameni elastične odbojne ograde u srednjem pojasu.

Radovi će se izvoditi u preticajnoj saobraćajnoj traci, dok će za saobraćaj biti slobodne vozna i zaustavna saobraćajna traka.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 30.06.2016. godine, od 13:00 časova, na državnom putu I A reda broj 1, u K.O. Vrčin,na snazi će biti izmena režima saobraćaja zbog radova na postavljanju privremene saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova na izgradnji čeone naplatne stanice.

Za saobraćaj će biti zatvorene zaustavne saobraćajne trake u smerovima Beograd-Niš i Niš-Beograd, dok će se saobraćaj odvijati voznom i preticajnom saobraćajnom trakom u oba pravca.

Radovi će trajati do 31.07.2016. godine, ukoliko to vremenski uslovi dozvole.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I B reda broj 22, Ibarska magistrala, deonica Rudnik – Majdan, došlo je do uspostavljanja normalnog odvijanja saobraćaja.
Na državnom putu I B reda broj 23, deonica Užice-Čajetina, u mestu Bela Zemlja će se od danas, 27.06.2016. do 29.06.2016.godine izvoditi radovi na sanaciji asfaltnog zastora.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati usporeno, naizmeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na državnom putu II A reda broj 179, deonica Jarčujak-Samaila doći će do potpune obustave saobraćaja, na delu puta od skretanja za Jarčujak da će 28.06.2016. i 29.06.2016.godine u vremenskom periodu od 09:00-11:00 i od 13:00-15:00 časova, zbog izvođenja radova na urgentnom održavanju.

Alternativni pravac za sva vozila je državni put I B reda broj 22, deonica Kraljevo-Čačak.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom i trajaće.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na delu državnog puta I B reda broj 23, deonica kružni tok Koševi-Stopanja, su završeni radovi na redovnom održavanju i uspostavljen je normalan režim saobraćaja.
Od 25.06.2016. godine do 28.06.2016. godine, na državnom putu I B reda broj 23, kroz naseljeno mesto Stopanja, doći će do obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na redovnom održavanju.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj će biti preusmeren na državni put II A reda broj 207 i državni put II A reda broj 211, na deonici kružni tok Кoševi-Vitkovo-Rataje-Stopanja.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni, prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i poštuju ograničenje brzine i postojeću saobraćajnu signalizaciju.
Obaveštavamo vas da je na državnom putu I B reda broj 28,deonica Užice-Rogačica,završena prva faza radova na rehabilitaciji puta i mosta preko reke Dervente u mestu Zlodol i da je preko mosta uspostavljen normalan režim saobraćaj.
Druga faza radova u zoni mosta, na uređenju rečnog korita,će se odvijati u toku jula i avgusta 2016.godine i neće uticati na odvijanje saobraćaja preko mosta.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo vas da će se 25.06.2016.godine na državnom putu I B reda broj 39, deonica Lebane-Šilovo, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova izvoditi radovi na presvlačenju kolovoza.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.
Radovi će se izvoditi pod saobraćajem i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Obaveštavamo vas da će se 26.06.2016.godine,u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, na državnom putu II B reda broj 434, deonica Lebane-Veljeglava- veza sa državnim putem II B reda broj 435, prolaz kroz Popovce, izvoditi radovi na presvlačenju kolovoza.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.
Radovi će se izvoditi pod saobraćajem i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75), deonica Inđija-Novi Banovci, smer Novi Sad-Beograd doći će do izmene režima saobraćaja od 24.06.2016. do 27.06.2016.godine u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, zbog izvođenja radova na redovnom održavanju.

Radovi će se izvoditi u voznoj i preticajnoj traci u različitom vremenskom periodu i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na snazi je izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 21, deonica Kosjerić-Požega, u Tubićima, zbog radova na sanaciji odvodnih atmosferskih voda pored puta.
Radovi ne utiču na normalno odvijanje saobraćaja, osim povremenog naizmeničnog propuštanja jednom saobraćajnom trakom
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom i odvijaće se u narednih 11 dana , ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
U vremenskom periodu od 22.00 do 05.00 časova, na delu državnog puta I B reda broj 10, Pančevački most, izvodiće se radovi na zameni dilatacija na objektu i to sledećom dinamikom:

24/25.06.2016.godine u smeru Beograd-Pančevo
25/26.06.2016.godine u smeru Pančevo-Beograd

Za vreme izvođenja radova, za saobraćaj će biti zatvorena desna (vozna) saobraćajna traka.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu II A reda broj 148, deonica Zoroljin-Sibnica, do skretanja za Aranđelovac se izvode radovi na kolovoznoj konstrukciji i sistemu za odvodnjavanje, u okviru redovnog održavanja do 07.08.2016.godine.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom i odvijaju se pod saobraćajem.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 23.06.2016. godine izvodiće se radovi na pojačanom održavanju i rehabilitaciji kolovoza na državnom putu II A reda broj 224, Bulevar Svetog cara Konstantina u Nišu, od kružnog toka na Banjskoj rampi (čvor Niška Banja), do raskrsnice u naselju Nikola Tesla (skretanje za Gadžin Han).

Za vreme izvođenja radova, kolovozna traka iz smera Niša ka Niškoj Banji će biti potpuno zatvorena, dok će se saobraćaj odvijati dvosmerno u kolovoznoj traci smera Niška Banja – Niš, i to različitim saobraćajnim trakama, regulisanim adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
22.06.2016.godine od 22.00 časa do 23.06.2016. godine do 05.00 časova, na delu državnog puta I B reda broj 10, Pančevački most, u smeru Beograd-Pančevo, izvodiće se radovi na sanaciji oštećenog kolovoza i presvlačenje asfaltom službenog prolaza.

Radovi će se izvoditi u levoj saobraćajnoj traci koja će na tom delu biti zatvorena za saobraćaj.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Radovi na sanaciji kolovozne konstrukcije državnog puta II A reda broj 153 i državnog puta II A reda broj 155, odnosno poboljšanje opasnog mesta „Petrijevska raskrsnica“, u mestu Petrijevu počeće 23.06.2016.godine, zbog čega će doći do potpune obustave saobraćaja.

Alternativni pravac za vozila se odvija prema sledećem:

Saobraćaj državnog puta II A reda broj 153 i državnog puta II A reda broj 155 kao i ulicom Petrijevskom do raskrsnice u mestu Petrijevo se odvija lokalnim putem.
Ukida se izlaz sa auto-puta na petlji „Vodanj“ za sva vozila koja se isključuju sa auto-puta za Smederevo, pošto se prolazi preko raskrsnice državnog puta II A reda broj 153 i državnog puta II A reda broj 155 u mestu Petrijevo, na kojoj će saobraćaj biti obustavljen. Do raskrsnice i od raskrsnice, lokalni saobraćaj sa auto-puta i ka auto-putu se može nesmetano odvijati.
Za vozila koja se sa auto-puta isključuju za Smederevo, treba da koriste petlju „Kolari“ i petlju „Umčari“.
Za smer ka auto-putu iz smera Smederevo saobraćaj će se odvijati:
1.Za petlju „Umčari“ vozači treba da koriste Ulicu goransku, državni put II A reda broj 153 i državni put II B reda broj 351, kojim se izlazi na petlju „Umčari“
2.Za petlju „Kolari“ vozači treba da koriste Ulicu kolarski put i državni putu II B reda broj 352, kojim se izlazi na navedenu petlju „Kolari“.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom i trajaće do 05.09.2016.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na delu državnog puta I B reda broj 14, deonica od skretanja za Radinac (pružni prelaz) do skretanja za obilaznicu oko Smedereva (ukrštanje državnog puta IB reda broj 14 sa državnim putem II A reda broj 153), zbog izvođenja radova na periodičnom održavanju će 25.06.2016. i 26.06.2016.godine doći do zatvaranja saobraćaja.
U toku izvođenja radova preusmeravanje saobraćaja će se odvijati na sledeći način:
1. Vozila koja dolaze iz smera naplatne rampe "Smederevo" preusmeravaće se 25.06.2016.godine na Kolarsku raskrsnicu, dok će se 26.06.2016.godine vozila preusmeravati isključivo na Kolarsku raskrsnicu, usled radova na raskrsnici državnog puta I B reda broj 14 sa državnim putem II A reda broj 153.
2. Vozila koja dolaze iz smera naplatne rampe "Požarevac" preusmeravaće se ka naselju Vranovo i dalje kroz naselje Radinac ka Smederevu i Kovinu;
3. Vozila koja dolaze iz smera Smedereva i Kovina, preusmeravaće se na Radinac i Vranovo i dalje ka državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75).

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I B reda broj 23, deonica Koševi-Stopanja na snazi je izmena režima saobraćaja zbog obezbeđenja zone radova u toku izvođenja radova na redovnom održavanju navedenog državnog puta, u periodu do 15.07.2016.godine.
Na državnom putu II A reda broj 180, deonica Vučkovica - Ivanjica, u mestu Lisa, usled pojave klizišta saobraćaj se odvija usporeno, na suženom kolovozu i regulisan je adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Na državnom putu II A reda broj 178, deonica Divčibare - Sastavci, u mestu Mađer, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog pojave klizišta. Saobraćaj se odvija uz naizmenično propuštanje vozila jednom trakom (izvedenom devijacijom puta), i regulisan je adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom.
Na državnom putu II A reda broj 194, deonica Prilike - Jasenovo, u mestu Prilike, usled pojave klizišta i ulegnuća na kolovozu, saobraćaj se odvija usporeno, na suženom kolovozu i regulisan je adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom.
Od 22. 06.2016. godine na državnom putu II A reda broj 196, deonica Arilje - Visoka, u mestu Krušćica, izvodiće se radovi na održavanju i ojačanju kolovozne konstrukcije.
Saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila jednom trakom, uz obezbeđenu adekvatnu privremenu saobraćajnu signalizaciju.Radovi će trajati 20 dana, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I B reda broj 21, deonica Ražana-Kosjerić, završeni su radovi na redovnom održavanju i uspostavljen je normalan režim saobraćaja.
Na snazi je od danas, 20.06.2016.godine, izmena režima saobraćaja na delu državnog puta I B reda broj 21, deonica Ražana-Kosjerić, zbog radova na redovnom održavanju.

Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, uz povremene obustave saobraćaja do 5 minuta.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom i trajaće 15 dana, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Usled radova na sanaciji kolovoza doći će do obustave saobraćaja od 21.06.2016. godine do 25.06.2016.godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 18:00 časova, na delu državnog puta II A reda broj 169, deonica Mokranje-Veljkovo.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Dana 20/21.06.2016. godine i 21/22.06. 2016. godine, u vremenskom periodu od 22:00 do 06:00 časova, na državnom putu I A reda broj 1 (E-75) i državnom putu I A reda broj 3 (E-70), na deonici od petlje „Dobanovci“ do petlje „Lasta“, u oba smera, izvodiće se radovi na popravci havarisane elastične odbojne ograde.

Radovi će se izvoditi u pokretu, sa povremenim zatvaranjem brze (preticajne), odnosno zaustavne saobraćajne trake.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I B reda broj 30, na deonici Ivanjica – Ušće, u mestu Studenica, izvode se povremeno radovi na čišćenju odrona i rasterećenju nestabilne kosine.
Radovi se izvode pod saobraćajem uz naizmenično propuštanje vozila i obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu II A reda broj 179, deonica Кraljevo – Drakčići, u mestu Jarčujak, izvode se radovi na urgentnom održavanju kolovoza.
Planirani rok izvođenja radova je 31. avgust 2016. godine, ukoliko to vremenski uslovi dozvole.

Radovi se izvode uz naizmenično propuštanje vozila i obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu II A reda broj 181, deonica Drakčići – Кaona, mesto Pekčanica, izvode se radovi na sanaciji kosine.

Planirani rok izvođenja radova je 31. avgust 2016. godine, ukoliko to vremenski uslovi dozvole.

Radovi se izvode uz naizmenično propuštanje vozila i obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na državnom putu II A reda broj 203, deonica Pazarište – Tutin, u mestu Zelenoviće, izvode se radovi na sanaciji klizišta.

Planirani rok izvođenja radova je 31. 08. 2016. godine, ukoliko to vremenski uslovi dozvole.

Radovi se izvode uz naizmenično propuštanje vozila i obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Usled saobraćajne nesreće došlo je do obustave saobraćaja na državnom putu I B reda broj 26, Šabac-Loznica, u mestu Slepčević.

Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja na navedenom putnom pravcu.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I B reda broj 23, deonica Međuvršje-Ovčar Banja završeni su radovi na kavanju i zaštiti kosina i uspostavljen je normalan režim saobraćaja.
Od 20.06.2016. godine, na državnom putu I B reda broj 23, na deonici Nova Varoš - Prijepolje, izvodiće se radovi na popravci mosta preko reke Bistrice – „Bistrica 8“.
Za vreme trajanja radova saobraćaj će se odvijati jednom trakom mosta, uz naizmenično propuštanje vozila.
Radovi će trajati do 14.11.2016.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), od petlje „Lasta“ do petlje ,,T6“-skretanje za Novi Sad će se od 20.06.2016. godine do 27.06.2016. godine, u vremenskom periodu od 22:00 do 06:00 časova, izvoditi radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije na auto-putu, u oba smera.

Radovi će se izvoditi u pokretu, sa povremenim zatvaranjem brze ili zaustavne saobraćajne trake i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
U periodu od 20.06.2016. godine do 15.07.2016. godine, na državnom putu I A reda broj 1(auto-put E-75), deonica od petlje „Niš jug“ do petlje „Leskovac centar“ do naselja Pečenjevci, izvodiće se radovi na sanaciji kolovoza, na voznoj i preticajnoj saobraćajnoj traci.

Radovi će se izvoditi u pokretu sa povremenim zatvaranjem preticajne (brze), odnosno, vozne saobraćajne trake.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na snazi je od danas 17.06.2016.godine pa do 08.07.2016.godine izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 174, deonica Užice -Karan, zbog radova na redovnom održavanju- sanaciji klizišta u naselju Lokva, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

Saobraćaj će se odvijati usporeno, naizmeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

U periodu od 20.06.2016. godine do 15.07.2016. godine, na državnom putu I A reda broj 4 (auto-put E-80), na deonici Trupalska petlja krak 4 – izlaz za Sofiju (Bugarska), izvodiće se radovi na sanaciji kolovoza, na voznoj i preticajnoj saobraćajnoj traci.
U skladu sa dinamikom izvođenja radova, za saobraćaj će se povremeno zatvarati preticajna (brza), odnosno, vozna saobraćajna traka.


Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
U periodu od 20.06.2016. godine do 15.07.2016. godine, na državnom putu I A reda broj 4 (auto-put E-80), na deonici Komrenska petlja -izlaz za Beograd, na obe kolovozne trake, izvodiće se radovi na sanaciji kolovoza, na voznoj i preticajnoj saobraćajnoj traci.

U skladu sa dinamikom izvođenja radova, za saobraćaj će se povremeno zatvarati preticajna (brza), odnosno, vozna saobraćajna traka.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
U periodu od 20.06.2016. godine do 15.07.2016. godine, na državnom putu I A reda broj 4 (auto-put E-80), na deonici Komrenska petlja- ulaz u Niš na obe kolovozne trake, izvodiće se radovi na sanaciji kolovoza, na voznoj i preticajnoj saobraćajnoj traci.
U skladu sa dinamikom izvođenja radova, za saobraćaj će se povremeno zatvarati preticajna (brza), odnosno, vozna saobraćajna traka.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na delu državnog puta I B reda broj 23, deonica Požega-Užice će 18.06.2016.godine, u vremenskom periodu od 05:00 do 19:00 časova doći do izvođenja radova na rušenju pešačke pasarele u mestu Sevojno kod Valjaonice bakra a.d. „Sevojno“.

U toku izvođenja radova saobraćaj će se preusmeriti na lokalnu saobraćajnicu - devijaciju, prema postavljenoj privremenoj saobraćajnoj signalizaciji i opremi uz nadzor saobraćajne policije.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Usled radova na pojačanom održavanju, na snazi je izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 29, deonica Aljinovići-Sjenica, most na reci Uvac.
Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati urađenom devijacijom (obilaznicom).
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
17.06.2016. godine i 18.06.2016. godine, u vremenskom periodu od 08:30 do 16:00 časova, na državnom putu II A reda broj 169, na deonici između Zaječara i sela Šljivar, doći će do izmene režima saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza.

Saobraćaj će se na pomenutoj deonici odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
U periodu od 18.06.2016. godine od 07:00 časova do 20.06.2016. godine do 05:00 časova, na državnom putu I B reda broj 10, Pančevački most, izvodiće se radovi na zameni dilatacija, u smeru Pančevo-Beograd.

Za saobraćaj će biti zatvorena desna (vozna) saobraćajna traka.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na delu državnog puta I B reda broj 13, deonica Beograd-Čenta, u zoni naselja Padinska skela će od 16.06.2016.godine do 21.06.2016.godine, doći do izmene režima saobraćaja, zbog radova na sanaciji kolovoznog zastora.

Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

17.06.2016. godine i 19.06.2016.godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 15:00 časova, na delu državnog puta II A reda broj 231, deonica Svođe-Crna Trava-Vlasina Okruglica-Bosilegrad-državna granica sa Bugarskom(granični prelaz Ribarci), između Sastav Reke i Crne Trave, izvodiće se radovi na presvlačenju kolovoza.
Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.
Radovi će se izvoditi pod saobraćajem i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Od 15.06.2016.godine do 01.07.2016.godine, u vremenskom periodu od 07.00 do 17.00 časova, izvodiće se radovi na presvlačenju kolovoza, na državnom putu I B reda broj 42, deonica veza sa državnim putem II A reda broj 258, Preševo-Gnjilane, prolaz kroz Preševo.
Saobraćaj će se za vreme izvođenja radova odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.
Radovi će se izvoditi ukoliko vremenski uslovi to dozvole i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
15.06.2016.godine i 16.06.2016. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), od petlje ,,Dobanovci“ do petlje ,,T6“, u oba smera, izvodiće se radovi na košenju trave u srednjem pojasu.

Radovi će se izvoditi u pokretu, u preticajnoj (levoj) saobraćajnoj traci, koja će na tom delu u zoni radova biti zatvorena za saobraćaj.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Dana 16.06.2016. godine, u vremenskom periodu od 09:00 do 17:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1, Obilaznica oko Beograda, tunel ,,Straževica“, izvodiće se radovi na održavanju opreme tunela ,,Straževica“.

Radovi će se izvoditi van kolovoza, bez obustava saobraćaja i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Dana 15.06.2016.godine, u vremenskom periodu od 07.00 do 17.00 časova, izvodiće se radovi na presvlačenju kolovoza, na državnom putu II A reda broj 226, deonica Zlata-Bojnik-Leskovac, prolaz kroz Pridvoricu.
Saobraćaj će se za vreme izvođenja radova odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.
Radovi će se izvoditi ukoliko vremenski uslovi to dozvole i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na delu državnog puta I B reda broj 23, na deonici Međuvršje – Ovčar Banja, 14.06.2016. godine, nastaviće se radovi u okviru redovnog održavanja, na kavanju i zaštiti nestabilnih kosina.

Saobraćaj će se odvijati uz povremeno potpuno obustavljanje u trajanju od 15 do 30 minuta, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova.

Radovi će trajati 10 dana, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 14.06. 2016. godine do 02.07.2016. godine, na državnom putu I B reda broj 25, Mali Požarevac - Božurnja, na deonici Mali Požarevac - Vlaško Polje (Senaja), izvodiće se radovi na sanaciji kolovoznog zastora.

U toku izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati na sledeći način:

Od 14.06. 2016. godine do 28.06.2016. godine, za saobraćaj će biti otvorene dve saobraćajne trake.

Od 28.06.2016. godine do 02.07.2016. godine, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Odlažu se radovi na periodičnom održavanju državnog puta I B reda broj 14, od skretanja za Radinac do skretanja za obilaznicu oko Smedereva (ukrštanje državnog puta IB reda broj 14 sa državnim putem IIA reda broj 153), predviđeni za 12.06.2016. godine.
Na državnom putu I B reda broj 22, deonica Beograd-Čačak (Ibarska magistrala), ispred Barajeva, kod motela „Šarić“, na snazi je naizmenično propuštanje vozila, usled čega se saobraćaj odvija usporeno.

Javnost će biti blagovremeno obaveštena o potpunoj normalizaciji saobraćaja na navedenom putnom pravcu.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I B reda broj 22, deonica Beograd-Čačak (Ibarska magistrala), ispred Barajeva, kod motela „Šarić“, uspostavljen je normalan režim saobraćaja.
Od 09.06.2016. godine do 20.06.2016. godine, u vremenskom periodu od 22:00 do 05:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), petlja ,,T6-skretanje za Novi Sad“ - petlja ,,Lasta“, izvodiće se radovi na farbanju zaustavne trake u oba smera.

Radovi će se izvoditi u pokretu, ali će za saobraćaj biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka, a saobraćaj će se odvijati preticajnom i voznom saobraćajnom trakom.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 09.06.2016.godine, od 22:00 časa do 14.06.2016.godine do 06:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1, most „Gazela“, izvodiće se radovi na čišćenju i pranju mosta „Gazela“, na pešačkim stazama u oba smera.

Radovi će se izvoditi u pokretu u krajnjoj desnoj (zaustavnoj) saobraćajnoj traci i biće obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
U vremenskom periodu od 11.06.2016.godine, od 22:00 časa, do 13.06.2016. godine, do 05:00 časova, doći će do izmene režima saobraćaja na delu državnog puta I B reda broj 10 (Pančevački most), u smeru Pančevo-Beograd, zbog izvođenja radova na zameni dilatacija na objektu.

Za saobraćaj se zatvara desna (vozna) saobraćajna traka.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I A reda broj 1, na snazi je izmena režima saobraćaja u toku izvođenja radova u zoni naplatnih stanica, zbog obezbeđenja zone radova i to u periodu do 15.11.2016.godine.
Na državnom putu I B reda broj 23, deonica Međuvršje-Ovčar Banja, radovi su obustavljeni i uspostavljen je normalan režim saobraćaja.

Javnost će biti blagovremeno informisana o nastavku izvođenja radova na pomenutoj deonici, koji je planiran sledeće nedelje, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Obaveštavamo da će se 08.06.2016. godine, u vremenskom periodu od 22:00 do 06:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1, Obilaznica oko Beograda, od petlje Orlovača do petlje Ostružnica (tunel Železnik), izvoditi radovi na postavljanju katadioptera u zaustavnoj saobraćajnoj traci, smer Ostružnica-Orlovača.

Radovi će se izvoditi u dužini od 500 metara ispred navedenog tunela i iza tunela, a za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati voznom saobraćajnom trakom.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I A reda broj 3, u okviru radova na proširenju graničnog prelaza Batrovci, na snazi je izmena režima saobraćaja do 14.08.2016.godine.
Na državnom putu I A reda broj 3, deonica Šid-Šimanovci, na snazi je izmena režima saobraćaja u okviru radova na periodičnom održavanju puta (izrada privodne kablovske kanalizacije na naplatnim stanicama), u periodu do 30.09.2016.godine.
Na državnom putu I A reda broj 3, na snazi je izmena režima saobraćaja u toku izvođenja radova u zoni naplatnih stanica, zbog obezbeđenja zone radova i to u periodu do 15.11.2016.godine.
Na državnom putu I A reda broj 4, na snazi je izmena režima saobraćaja u toku izvođenja radova u zoni naplatnih stanica, zbog obezbeđenja zone radova i to u periodu do 15.11.2016.godine.
Usled periodičnog održavanja državnog puta I B reda broj 14 doći će 11.06.2016. godine, do zatvaranja saobraćaja na deonici Lipska rampa – skretanje za Radinac.

Saobraćaj će se preusmeravati kroz naselje Radinac.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Usled periodičnog održavanja državnog puta I B reda broj 14 doći će 12.06.2016.godine do zatvaranja saobraćaja na deonici od skretanja za Radinac do skretanja za obilaznicu oko Smedereva (ukrštanje državnog puta IB reda broj 14 sa državnim putem IIA reda broj 153)

Saobraćaj će se odvijati na sledeći način:
-Vozila koja dolaze iz smera naplatne rampe „Smederevo“, preusmeravaće se na Kolarsku raskrsnicu;

-Vozila koja dolaze iz smera naplatne rampe „Požarevac“, će se preusmeravati ka naselju Vranovo i dalje kroz naselje Radinac ka Smederevu i Kovinu;

-Vozila koja dolaze iz smera Smedereva i Kovina, preusmeravaće se na Radinac i Vranovo i dalje ka državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75).

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Usled periodičnog održavanja državnog puta I B reda broj 14 doći će 26.06.2016. godine do zatvaranja saobraćaja na deonici od skretanja za Radinac do obilaznice oko Smedereva.

Saobraćaj će se odvijati na sledeći način:
-Vozila koja dolaze iz smera naplatne rampe „Smederevo“, preusmeravaće se na Kolarsku raskrsnicu;

-Vozila koja dolaze iz smera naplatne rampe „Požarevac“, će se preusmeravati ka naselju Vranovo i dalje kroz naselje Radinac ka Smederevu i Kovinu;

-Vozila koja dolaze iz smera Smedereva i Kovina, preusmeravaće se na Radinac i Vranovo i dalje ka državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75).

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 07.06.2016.godine do 01.08.2016. godine, doći će do obustave saobraćaja na delu državnog puta II A reda broj 127, u Ulici Vuka Karadžića prema Starim Banovcima i to od ukrštanja sa Ulicom Nikole Momčilovića do ukrštanja sa Ulicom Podunavskog partizanskog odreda.
Alternativni putni pravci na prilazima Ulici Vuka Karadžića iz smera Beograda, auto-puta i Starih Banovaca je kroz Ulicu Branka Radičevića, a iz smera centra je kroz Ulicu Jana Sikore.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 06.06.2016. godine do 08.06.2016. godine, u vremenskom periodu od 22:00 do 06:00 časova, na delu državnog puta I B reda broj 10, Pančevački most, izvodiće se radovi na postavljanju katadioptera u preticajnoj saobraćajnoj traci, u oba smera.

Radovi će se izvoditi u pokretu i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I B reda broj 13, Kikinda-Zrenjanin, deonica Bašaid-Melenci, uspostavljen je normalan režim saobraćaja. Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 06.06.2016.godine do 13.06.2016. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), od petlje ,,Lasta“ do petlje ,,Tranšped“ , izvodiće se radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije na auto-putu, u oba smera.

Radovi će se izvoditi u pokretu sa povremenim zatvaranjem brze ili zaustavne saobraćajne trake.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
02/03.06.2016.godine i 03/04.06.2016. godine, u vremenskom periodu od 22:00 do 05:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), od petlje ,,T6-skretanje za Novi Sad“ do petlje ,,Lasta“ , izvodiće se radovi na čišćenju zaustavne saobraćajne trake, u oba smera.
Radovi će se izvoditi u pokretu i za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 01.06.2016.godine do 15.06.2016.godine, na državnom putu I B reda broj 22, Beograd-Lazarevac, deonica Orlovača-Rušanj, izvode se radovi na mašinskom iskopu putnih kanala.
Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Dana, 03.06.2016. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1, od Begaljičkog brda do petlje Vrčin, smer Niš-Beograd, izvodiće se radovi na sanaciji oštećenog kolovoza.

U toku izvođenja radova za saobraćaj će biti naizmenično zatvarane sve tri saobraćajne trake.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu27.05.2016.Državni put I B reda broj 28, Mali Zvornik - Ljubovija (od sela Crnča do graničnog prelaza Bratunac)
Na delu državnog puta IB reda broj 28, deonica Mali Zvornik - Ljubovija (od sela Crnča do graničnog prelaza za Bratunac) radovi se odvijaju na više lokacija u ,dužini od 13 km.
Saobraćaj se odvija usporeno na mestima izvođenja radova, posebno na izlazu iz naselja Crnča zbog sanacije klizišta, sa naizmeničnim propuštanjem vozila prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji.
Na delu državnog puta I B reda broj 28,deonica od Malog Zvornika prema Ljuboviji (selo Crnča), izvode se radovi u dužini od 27km na više lokacija i to:
· U mestu Mali Zvornik izvode se radovi na sanaciji velikog klizišta, uz postavljenu semaforsku saobraćajnu signalizaciju, sa naizmeničnim propuštanjem vozila. Završetak ovih radova očekuje se do 20.07.2016.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
· Od hidroelektrane u Malom Zvorniku, do sela Crnča, na putu Mali Zvornik – Ljubovija, radovi su u završnoj fazi i saobraćaj se odvija prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji, uz naizmenično propustanje vozila. Pojedine deonice su završene i saobraćaj se odvija nesmetano. Očekuje se kompletno završavanje do 20.07.2016. godine, i deonica će biti puštena u saobraćaj u dužini od 23. km, ukoliko vremenski uslovi to dozvole
· U selu Crnča, nakon obilnijih padavina, dolazi do kraćih prekida odvijanja saobraćaja zbog problema sa odvodnjavanjem. Radovi su intenzivni i mole se vozači da posebnu pažnju obrate na postavljenu saobraćajnu signalizaciju. U zavisnosti od vremenskih uslova, očekuje se završetak radova i normalizacija saobraćaja do 20.07.2016.godine.
Na državnom putu II A reda broj 258, deonica Oraovica-Predejane, će se danas, 27.05.2015.godine, u vremenskom periodu od 11:00 do 17:00 časova, izvršiti krpljenje udarnih rupa.

Saobraćaj u zoni radova odvijaće se naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu II A reda broj 258, deonica Predejane (veza sa državnim putem I A reda broj 1) - Vladičin Han (Gramađe) će se 31.05.2016.godine u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, u tunelu Kržince, izvoditi radovi na krpljenju udarnih rupa.

Saobraćaj u zoni radova odvijaće se naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu II A reda broj 258, deonica Predejane (veza sa državnim putem I A reda broj 1) - Vladičin Han (Gramađe) će se 01. i 02.06.2016.godine u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, u tunelu Manajle, izvoditi radovi na krpljenju udarnih rupa.

Saobraćaj u zoni radova odvijaće se naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na delu državnog puta II B reda broj 379, deonica Orljevo-Rašanac, postavljena je privremena saobraćajna signalizacija zbog radova na popravci mosta preko reke Mlave u Rašancu, u okviru redovnog održavanja putnih objekata.
Saobraćaj će se za vreme izvođenja radova na mostu odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila jednom stranom mosta.
Predviđeno vreme završetka radova je do 30.06.2016.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
29/30.05.2016.godine i 30/31.05.2016.godine u vremenskom periodu od 22:00 do 05:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1, na deonici od petlje Dušanovac do mosta Gazela, izvodićе се radovi na košenju trave u srednjem pojasu, u oba smera.
Radovi će se izvoditi u pokretu u preticajnoj (levoj) saobraćajnoj traci, koja će na tom delu u zoni radova biti zatvorena za saobraćaj.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 26.05.2016.godine, od 22:00 časa, do 27.05.2016. godine, do 05:00 časova, doći će do izmene režima saobraćaja na delu državnog puta I B reda broj 10 (Pančevački most), u smeru Pančevo-Beograd, zbog izvođenja radova na zameni dilatacija na objektu.
Za saobraćaj se zatvara desna (vozna) saobraćajna traka.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na snazi je danas, 26.05.2016.godine, u vremenskom periodu od 08:00 do 13:00 časova obustava saobraćaja za teška teretna vozila i autobuse na državnom putu II B reda broj 442, deonica Vranje-Vranjska banja, zbog sanacije dilatacija mosta preko Južne Morave.

Alternativni putni pravac je Vranjska banja-Ćukovac-Železnička stanica-Vranje.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 27.05.2016. godine biće postavljena privremena saobraćajna signalizacija na delu državnog puta I B reda broj 34, petlja Kostolac, zbog radova na sanaciji nadvožnjaka iznad državnog puta II A reda broj 159 (deonica Požarevac-Kostolac), u okviru redovnog održavanja.

Saobraćaj na nadvožnjaku će se za vreme postavljene privremene saobraćajne signalizacije odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, dok će saobraćaj na državnom putu II A reda broj 159, samo za vreme izvođenja radova, biti regulisan devijacijom.


Radovi će trajati do 20.10.2016., ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na delu državnog puta II B reda broj 425, kroz selo Beli Potok, zbog loših vremenskih uslova, radovi na sanaciji kolovoza u dužini od 1200 metara, odlažu se za 26.05.2016. godine, od 07:00 do od 19:00 časova, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Za vreme izvođenja radova predviđeno je da se saobraćaj odvija naizmeničnim propuštanjem vozila.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 25.05.2016. godine do 27.05.2016. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 15:00 časova, na delu državnog puta I B reda broj 26, Beograd-Obrenovac, deonica Umka-Duboko, izvodiće se radovi na sanaciji kolovoznog zastora.

Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 23.05.2016. godine do 15.06.2016. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 15:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1, od petlje Bubanj Potok do petlje Vodanj, izvode se radovi na popravci elastične odbojne ograde na auto-putu, u oba smera.

Radovi se izvode u pokretu, sa povremenim zatvaranjem brze ili zaustavne saobraćajne trake i obezbeđeni su adekvatnom saobraćajnom signalizacijom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 23.05.2016. godine do 15.06.2016. godine, u vremenskom periodu od 22:00 do 06:00 časova, doći će do izmene režima saobraćaja na delu državnog puta I A reda broj 1 i državnog puta I A reda broj 3, od petlje Bubanj Potok do petlje Beograd, zbog radova na popravci havarisane elastične odbojne ograde na auto-putu, u oba smera.

Radovi će se izvoditi u pokretu, sa povremenim zatvaranjem brze ili zaustavne saobraćajne trake i biće obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 23.05.2016. godine do 02.06.2016. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1, od petlje Bubanj Potok do tunela „Straževica“, izvode se radovi na sanaciji oštećenog kolovoza, u oba smera.

U toku izvođenja radova saobraćaj je regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila na delu puta gde se izvode radovi.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 25.05.2016. godine, od 15:00 časova, do 03.06.2016. godine, do 18:00 časova, doći će do izmene režima saobraćaja na delu državnog puta I A reda broj 1, od petlje Smederevo do petlje Vodanj, zbog radova na sanaciji kolovoza na voznoj i preticajnoj saobraćajnoj traci u pravcu Niš-Beograd.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj iz pravca Niša ka Beogradu-petlja Kolari biće zatvorena za saobraćaj. Vozila će biti preusmerena na pravac Beograd-Niš, gde će se saobraćaj odvijati dvosmerno u zoni izvođenja radova- (zona petlje Kolari), u dužini od 4km. Saobraćaj će se iz pravca Niša ka Beogradu preusmeravati preko postojećih službenih prolaza.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 21.05.2016.godine od 16:00 časova, normalizovan je saobraćaj na državnom putu I A reda broj 1, granični prelaz Horgoš-petlja Horgoš, smer od Horgoša ka Novom Sadu.

Od 25.05.2016. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 15:00 časova, doći će do izmene režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 258, deonica Pečenjevce – Leskovac, zbog radova na krpljenju udarnih rupa.
Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, a javnost će biti blagovremeno obaveštena o završetku radova.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu uslovima na putu.
Na državnom putu I B reda broj 27, Loznica 5 – Zavlaka 2, deonica Krst – Zavlaka 2, nastavlja se obustava saobraćaja 20.05., 21.05. i 22.05.2016. godine, u vremenskom periodu od 09:00 do 18:00 časova, zbog izvođenja radova na sanaciji puta.

Alternativni putni pravci su državni put II A reda broj 139, Krst – Krupanj i državni put II A reda broj 137, Krupanj – Zavlaka.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 19.05.2016. godine u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova doći će do povremenih obustava saobraćaja na državnom putu I B reda broj 23, deonica Međuvršje-Ovčar Banja, u trajanju od 15-30 minuta, zbog radova u okviru redovnog održavanja na kavanju i zaštiti kosina.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom i trajaće deset dana, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 18.05.2016. godine od 15:00 časova otpočeli su radovi na sanaciji mosta preko Zapadne Morave, na državnom putu I B reda broj 23, deonica Konjevići-Beljina.
Za vreme izvođenja radova zatvara se desna traka iz pravca Konjevića prema Čačku, do završetka radova na sanaciji mosta, saobraćaj će se odvijati jednom trakom, naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom i trajaće 75 dana, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na snazi je do 24.05.2016.godine izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 25, deonica Mali Požarevac-Vlaško Polje (Senaja), zbog sanacije kolovoznog zastora.

U toku izvođenja radova saobraćaj je regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na državnom putu I B reda broj 27, Loznica 5 – Zavlaka 2, deonica Krst – Zavlaka 2, nastavlja se obustava saobraćaja 19.05.2016. godine, u vremenskom periodu od 09:00 do 18:00 časova, zbog izvođenja radova na sanaciji puta.

Alternativni putni pravci su državni put II A reda broj 139, Krst – Krupanj i državni put II A reda broj 137, Krupanj – Zavlaka.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
U periodu od 19.05.2016. godine do 19.06.2016.godine izvodiće se radovi na izradi autobuskih stajališta i trotoara na državnom putu II A reda broj 153, Smederevski put, kod skretanja za naselje Zaklopača u Beogradu.

Radovi će se izvoditi pod saobraćajem, uz odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju i opremu.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75), na deonici od petlje Bubanj Potok do petlje Dobanovci će 19.05. i 20.05.2016.godine u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, doći do izmene režima saobraćaja, u oba smera, zbog sanacije kolovoza.

U toku izvođenja radova saobraćaj će biti regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila na delu puta gde se izvode radovi.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 14:00 časova saobraćaj je normalizovan na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75), deonica od petlje Kovilj do petlje Beška, na kome je zbog saobraćajne nesreće saobraćaj bio u prekidu.
JP ,,Putevi Srbije” apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni, prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i poštuju ograničenja brzine i postojeću signalizaciju.
Na snazi je zabrana saobraćaja na državnom putu II A reda broj 178, deonica Divčibare-Tometino Polje-Sastavci, zbog proširenja klizišta, од 18.05.2016. godine,.

Alternativni pravac je deonica puta od Divčibara do Kaone.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu II A reda broj 148, deonica Draževac-Mislođin, svakodnevno je u vremenskom periodu od 08:00 do 18:00 časova na snazi izmena režima saobraćaja zbog radova na ojačanju kolovoza.

Saobraćaj je regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila, a ukoliko dođe do pojave gužvi u saobraćaju, ekipa će se pomerati i propuštati saobraćaj dok se ne uspostavi njegovo normalno odvijanje.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Zbog rekonstrukcije železničkog nadvožnjaka na deonici pruge Pančevački most-Pančevo koja će trajati do 13.08.2016.godine na snazi je izmena režima saobraćaja na državnim putevima I B reda broj 10 i I B reda broj 13.
Na državnom putu I B reda broj 27, Loznica 5 – Zavlaka 2, deonica Krst – Zavlaka 2, nastavlja se obustava saobraćaja 18.05.2016. godine, u vremenskom periodu od 09:00 do 18:00 časova, zbog izvođenja radova na sanaciji puta.

Alternativni putni pravci su državni put II A reda broj 139, Krst – Krupanj i državni put II A reda broj 137, Krupanj – Zavlaka.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 18.05.2016. do 24.05.2016.godine doći će do izmene režima saobraćaja na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75), na prevoju „Mečka“ kod Ražnja, zbog radova na sanaciji kolovoza.

Radovi će se izvoditi u oba smera auto-puta (Pojate-Aleksinac i Aleksinac-Pojate), u različitim vremenskim intervalima, na voznim i preticajnim saobraćajnim trakama.


Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75), na deonici od petlje Dušanovac do petlje Lasta, u smeru Beograd-Niš će se 17/18.05.2016. i 19/20.05.2016.godine u vremenskom periodu od 22:00 do 05:00 časova izvoditi radovi na iznošenju trave iz srednjeg pojasa.

Radovi će se izvoditi u pokretu u preticajnoj saobraćajnoj traci i biće obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 19.05.2016. godine, od 14.00 časova, do 08.06.2016.godine, doći do izmene režima saobraćaja na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75), u K.O. Vrčin, zbog radova na postavljanju privremene saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova na izgradnji čeone naplatne stanice.

Za saobraćaj će biti zatvorena desna kolovozna traka u smeru ka Nišu, dok će se saobraćaj odvijati levom kolovoznom trakom (saobraćaj u smeru Beograd-Niš će se odvijati preticajnom trakom, a saobraćaj u smeru Niš-Beograd će se odvijati voznom i zaustavnom trakom).

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 18.05.2016.do 24.05.2016.godine u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova izvodiće se radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75), na deonici od petlje Bubanj Potok do petlje Vodanj, u oba smera auto-puta.

Radovi će se izvoditi u pokretu sa povremenim zatvaranjem brze ili zaustavne saobraćajne trake i biće obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I B reda broj 27, Loznica 5 – Zavlaka 2, deonica Krst – Zavlaka 2, nastavlja se obustava saobraćaja 17.05.2016. godine, u vremenskom periodu od 09:00 do 18:00 časova, zbog izvođenja radova na sanaciji puta.

Alternativni putni pravci su državni put II A reda broj 139, Krst – Krupanj i državni put II A reda broj 137, Krupanj – Zavlaka.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu..
Od 17.05.2016. do 20.05.2016.godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova doći će do izmene režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 35, na deonici Grljan-Vratarnica, zbog radova na proširenju kosina zaseka.

Saobraćaj će se na pomenutoj deonici odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom semaforskom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu II B reda broj 397, na ulazu u selo Urovica iz pravca Slatine, u dužini od 2500 metara će se 17.05.2016.i 18.05.2016.godine, u vremenskom periodu od 08:00 do 18:00 časova izvoditi radovi na sanaciji kolovoza.


Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 16.05.2016. do 18.05.2016. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova na delu državnog puta I A reda broj 1, Obilaznica oko Beograda, od petlje Bubanj Potok do skretanja za Resnik, u oba smera, izvode se radovi na sanaciji kolovoza.

U toku izvođenja radova saobraćaj će biti regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila na delu puta gde se izvode radovi.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Došlo je do obustave saobraćaja na državnom putu I B reda broj 36, deonica Selište-Zaječar, zbog saobraćajne nezgode.
Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja.
JP ,,Putevi Srbije” apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni, prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i poštuju ograničenja brzine i postojeću signalizaciju.
Došlo je do normalizacije saobraćaja na državnom putu I B reda broj 36, deonica Selište-Zaječar, na kome je zbog saobraćajne nezgode saobraćaj bio u prekidu.
JP ,,Putevi Srbije” apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni, prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i poštuju ograničenja brzine i postojeću signalizaciju.
Od 16.05.2016. godine od 08:00 časova do 18.06.2016.godine do 16:00 časova, doći do izmene režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 105, deonica Senta-Čoka, zbog radova na redovnom održavanju kod nadvožnjaka pruge Senta-Kikinda, u smeru Senta-Čoka.

Saobraćaj će se sa deonice Senta-Čoka, preusmeravati na Senćansku ulicu kroz Čoku.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Na državnom putu I B reda broj 27, Loznica 5 – Zavlaka 2, deonica Krst – Zavlaka 2, nastavlja se obustava saobraćaja 16.05.2016. godine, u vremenskom periodu od 09:00 do 18:00 časova, zbog izvođenja radova na sanaciji puta.

Alternativni putni pravci su državni put II A reda broj 139, Krst – Krupanj i državni put II A reda broj 137, Krupanj – Zavlaka.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Zbog izvođenja radova na ukrštanju državnog puta II A reda broj 153 i državnog puta II A reda broj 155, u Petrijevu, doći će do izmene režima saobraćaja u periodu od 01.07.2016. do 15.11.2016.godine.
Na državnom putu II A reda broj 169 kroz selo Halovo kod Zaječara će 16.05.2016. godine, u vremenskom periodu od 08.30 do 14:00 časova doći do izmene režima saobraćaja, zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza u dužini od 320 metara.

Saobraćaj će se na pomenutoj deonici odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Zbog odrona kamena i klizanja materija sa kosine, izvršeno je čišćenje jedne saobraćajne trake i 12.05.2016. godine, je osposobljen saobraćaj na državnom putu I B reda broj 30, Ušće-Mlanča-Ivanjica, deonica Studenica-Mlanča-Ivanjica.
Saobraćaj se na pomenutoj deonici odvija naizmenično i usporeno jednom saobraćajnom trakom i obezbeđen je adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Na pomenutoj deonici dežura ekipa kako bi reagovala i uklonila materijal u slučaju obrušavanja veće količine i omogućila odvijanje saobraćaja jednom trakom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I B reda broj 27, Loznica 5 – Zavlaka 2, deonica Krst – Zavlaka 2, nastavlja se obustava saobraćaja 13.05.2016. godine, u vremenskom periodu od 09:00 do 18:00 časova, zbog izvođenja radova na sanaciji puta.

Alternativni putni pravci su državni put II A reda broj 139, Krst – Krupanj i državni put II A reda broj 137, Krupanj – Zavlaka.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 13.05.2016. do 18.05.2016. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova doći će do izmene režima saobraćaja na državnom putu I A reda broj 1, na deonici od petlje Vodanj do petlje Mali Požarevac, u smeru Niš-Beograd, zbog izvođenja radova na obeležavanju horizontalne signalizacije na auto-putu.

Radovi će se izvoditi u pokretu sa povremenim zatvaranjem brze ili zaustavne saobraćajne trake i biće obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
На државном путу I Б реда број 10 (Панчевачки мост), у смеру Београд-Панчево ће 12/13.05.2016. године, у временском периоду од 22:00 до 05:00 часова доћи до измене режима саобраћаја, због извођења радова на замени дилатација на објекту.

За саобраћај ће бити затворена десна (возна) саобраћајна трака.

Радови ће бити обезбеђени адекватном привременом саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Молимо све учеснике у саобраћају да поштују постављену привремену саобраћајну сигнализацију и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Dana 12.05.2016. godine, u vremenskom periodu od 09:00 do 18:00 časova, zbog izvođenja radova na sanaciji puta, nastavlja se obustava saobraćaja na državnom putu I B reda broj 27, Loznica 5 – Zavlaka 2, deonica Krst – Zavlaka 2.
Alternativni putni pravci su državni put II A reda broj 139, Krst – Krupanj i državni put II A reda broj 137, Krupanj – Zavlaka.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Usled pojave odrona došlo je do obustave saobraćaja na državnom putu I B reda broj 30, deonica Ušće-Ivanjica kod Studenice.

Ekipe putara su na terenu i rade uklanjanju odrona.

Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja na navedenom putnom pravcu.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 06.05.2016. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, na snazi je izmena režima saobraćaja na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75), smer Beograd-Niš, deonica od petlje Tranšped do Vrčina, zbog izvođenja radova na izradi zidova za zaštitu od buke.
Za vreme izvođenja radova koji će trajati do 30.11.2016.godine, za saobraćaj je zatvorena krajnja desna zaustavna saobraćajna traka, na desnoj strani auto-puta, u smeru Beograd-Niš.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 16.05.2016. do 19.06.2016. godine u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova izvodiće se radovi na redovnom održavanju na državnom putu II B reda broj 350, deonica Mali Požarevac-Ralja, u ulici Živote Stepanovića, naselje Mali Požarevac.

Radovi će se izvoditi pod saobraćajem i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Na državnom putu I B reda broj 23, deonica Konjevići-Čačak, u okviru I faze izvođenja radova na periodičnom održavanju navedenog državnog puta, na snazi je izmena režima saobraćaja od 20.juna 2016.godine do 20.jula 2016.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Od 10.05.2016. do 12.05.2016. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova na snazi izmena režima saobraćaja na državnom putu I A reda broj 1, zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza i to:

- od petlje Vodanj do petlje Mali Požarevac, u smeru Niš-Beograd

U toku izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorene krajnja leva (brza) i srednja (vozna) saobraćajna traka, dok će se saobraćaj odvijati zaustavnom trakom.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Od 10.05.2016. do 12.05.2016. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova na snazi je izmena režima saobraćaja na državnom putu I A reda broj 1, zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza i to:
• od petlje Vrčin do Begaljičkog brda, u smeru Beograd-Niš.
U toku izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorene krajnja leva (brza) i srednja (vozna) saobraćajna traka, dok će se saobraćaj odvijati zaustavnom trakom.
Od 03.05.2016.g. na snazi je izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 35, deonica Negotin-Zaječar, zbog radova na popravci mosta preko Jasenje reke, kod sela Metriš.
Radovi će trajati do 05.07.2016. godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati jednom trakom mosta, naizmeničnim propuštanjem vozila.
Na državnom putu I B reda broj 10, na Pančevačkom mostu, 10/11.05.2016.g. (utorak/sreda) u periodu od 22.00 do 05.00 časova, na snazi je izmena režima saobraćaja, u smeru Pančevo - Beograd, zbog radova na zameni dilatacija na mostu.
Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zauzeta leva, odnosno, preticajna saobraćajna traka.
Svi radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Na državnom putu I A reda broj 1, deonica granični prelaz Horgoš – petlja Horgoš na snazi je izmena režima saobraćaja u smeru od Horgoša ka Novom Sadu od 09.05. do 31.05.2016.g.

Saobraćaj na navedenoj donici se odvija levom (preticajnom) kolovoznom trakom, dok su srednja (vozna) i desna (zaustavna) kolovozna traka zatvorene za saobraćaj.
Obaveštavamo vas da je uspostavljen normalan režim saobraćaja na delu državnog puta II A reda broj 127 u Ulici svetosavskoj od centra Stare Pazove prema Starim Banovcima i to od ukrštanja sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića do ukrštanja sa Ulicom Nikole Momčilovića.
Na delu državnog puta I A reda broj 1, deonica Batočina-Jagodina, u smeru ka Nišu, će se izvoditi radovi na sanaciji oštećenog kolovoza od 06.05. do 08.05.2016.g., u vremenskom periodu od 10:00 do 15:00 časova.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom, izvode se u voznoj i zaustavnoj traci, a saobraćaj se odvija levom (preticajnom) saobraćajnom trakom.
Na državnom putu I A reda broj 1 deonica petlja „Tranšped“ – petlja „Vrčin“, u smeru Beograd – Niš, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog obezbeđenja zone pripremih radova na izgradnji zidova za zaštitu od buke, radovi se izvode od 06.05.2016.g.

Tokom izvođenja radova zauzeta je zaustavna saobraćajna traka i saobraćaj se nesmetano odvija voznom i preticajnom saobraćajnom trakom.

Svi radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom i signalnim prikolicama.
Na državnom putu I A reda broj 1, na deonici petlja „Umčari“ - petlja „Mali Požarevac“, u smeru Niš- Beograd, će se izvoditi radovi na sanaciji oštećenog kolovoza, od 07.05.2016.g. u periodu od 07:00 do 19:00 časova.

Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati krajnjom levom (brzom) saobraćajnom trakom.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Na državnom putu I A reda broj 1, deonica petlja „Tranšped“ – petlja „Mali Požarevac“, u oba smera auto-puta, da će se 06.05. i 07.05.2016.g. u periodu od 07.00h do 17.00h izvoditi radovi na sanaciji oštećenog kolovoza.

Radovi će se izvoditi u pokretu, a za saobraćaj će se naizmenično zatvarati krajnja leva (brza) i srednja (vozna) saobraćajna traka i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Na delu državnog puta I B reda broj 31, deonica Raška – Jarinje, zbog radova na asfaltiranju kolovoza, od 05.05. do 18.05.16.g. na snazi je svakodnevna potpuna obustava saobraćaja za motorna vozila u periodu od 09.00 do 11.00 časova i od 15.00 do 17.00 časova.

Alternativni putni pravac tokom potpune zabrane saobraćaja za sva motorna vozila je put Jošanička Banja- Kopaonik - Rudnica.

Tokom ostalih sati radnog dana, saobraćaj će se odvijati jednom kolovoznom trakom, naizmeničnim propuštanjem vozila koje će regulisati radnici sa signalnim zastavicama.
Na državnom putu I B reda broj 30, deonica Ušće – Ivanjica preko Studenice, zbog odrona na snazi je potpuna obustava saobraćaja.
Ekipe putara rade na ukljanjanju odrona sa puta.

Alternativni putni pravac za sva vozila je državni put I B reda broj 22, deonica Ušće – Kraljevo, (Ibarska magistrala) i potom državni put I B reda broj 23, deonica Kraljevo- Čačak – Ivanjica.
Na državnom putu I A reda broj 1, na deonici između Begaljičkog Brda i petlje Mali Požarevac, u smeru Beograd - Niš, izvodiće se radovi na asfaltiranju oštećenog kolovoza 05.05.2016.g. u periodu od 07.00 do 19.00 časova.
Tokom izvođenja radova, saobraćaj će se obavljati krajnjom levom – brzom saobraćajnom trakom.
Na državnom putu I A reda broj 1, deonica petlja „Tranšped“ - petlja „Vrčin“ u smeru Beograd - Niš, izvodiće se radovi na sanaciji oštećenog kolovoza (krpljenje udarnih rupa) 05.05.2016.g. u periodu od 07.00 do 17.00 časova.

Tokom radova za saobraćaj će biti naizmenično zatvarane krajnja leva (brza) i srednja (vozna) saobraćajna traka.
Na delu državnog puta I B reda broj 10, Pančevački most, i na delu državnog puta I B reda broj 13, deonica Beograd - Zrenjanin, će se izvoditi radovi na postavljanju saobraćajne signalizacije i opreme zbog rekonstrukcije železničkih nadvožnjaka na km 6+745 i km 6+965 na deonici pruge Pančevački most - Pančevo od km 4+742 do km 19+600, od 04.05.2016.g. u 15.00 časova do 05.05.2016.g. u 12.00 časova.
Na državnom putu I B reda broj 14, deonica Smederevo – Vranovo – izlaz ka državnom putu I A reda broj 1 (auto-putu), kod železare „Smederevo“, zbog radova na periodičnom održavanju, doći će do sledećih izmena režima saobraćaja:

- U periodu od 09.05.2016. do 30.06.2016.g. radovi će se izvoditi u jednoj kolovoznoj traci državnog puta I B reda broj 14 od skretanja za Radinac do skretanja za obilaznicu oko Smedereva.

Shodno predviđenoj dinamici radova, na deonicama dužine od 200 m do 700 m, saobraćaj će se obavljati jednom kolovoznom trakom, naizmeničnim propuštanjem vozila koje će regulisati semaforska signalizacija.
Na državnom putu I B reda broj 22, Beograd - Lazarevac, deonica Orlovača- Rušanj, u periodu od 04.05.2016.g. do 18.05.2016.g., će doći do izmene režima saobraćaja, zbog izvođenja radova na mašinskom iskopu putnih kanala.

Tokom izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem saobraćaja. Svi radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), deonica od petlje ,,Lasta" do petlje ,,T6-skretanje za Novi Sad", izvodiće se radovi na čišćenju leve (brze) saobraćajne trake, u oba smera auto-puta dana 27./28.04.2016.g. u periodu od 22.00 do 06.00 časova.
Radovi će se izvoditi u pokretu, a za saobraćaj će biti zatvorena leva (brza) saobraćajna traka u zoni radova.
Na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), deonica od petlje ,,Lasta" do petlje "T6"-skretanje za Novi Sad, izvodiće se radovi na čišćenju zaustavne saobraćajne trake u oba smera auto-puta dana 26./27.04.2016.g. od 22.00 do 06.00.
Radovi će se izvoditi u pokretu, a za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka u zoni radova.
Na državnom putu II B reda broj 319/ veza sa državnim putem I A reda broj 1 - Batajnica - Ugrinovci – Surčin, od 29.04., u periodu od 07:00 do 16:00 časova, obavljaće se radovi na revitalizaciji dela puta od mesta Busije do crkve u Batajnici.
Tokom radova koji su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, po predviđenoj dinamici, saobraćaj će se odvijati jednom trakom, naizmeničnim propuštanjem vozila koje će regulisati semaforska signalizacija.
Na državnom putu II A reda broj 259, u okviru radova na izgradnji Koridora 10, auto-puta E-80, Niš - granica sa Republikom Bugarskom, deonica Čiflik - Staničenje na snazi je izmena režima saobraćaja preusmeravanjem saobraćaja na novoizgrađen deo puta zbog obezbeđenja zone radova.
Na delu državnog puta I B reda broj 22, deonica Beograd – Lazarevac izvodiće se radovi na sanaciji oštećenog kolovoznog zastora u zoni naselja Stepojevac u periodu od 25.04. do 29.04.2016.g.
Tokom izvođenja radova saobraćaj u zoni radova će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila u zoni radova.
Na delu državnog puta IA reda broj 1 i broj 3, Obilaznica oko Beograda, deonica od petlje „Dobanovci“ do petlje „Bubanj potok“ u oba smera izvodiće se radovi na popravci havarisane elastične odbojne ograde na auto-putu u periodu 22.04. do 25.04.2016.g. svakodnevno od 22.00h do 06.00h.
Radovi će se izvoditi u pokretu sa povremenim zatvaranjem brze ili zaustavne saobraćajne trake u zoni radova.

Na delu državnog puta I B reda broj 34, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog radova na izgradnji tvrđave “Golubac”, u periodu od 01.04.2016.g. do 31.08.2016.g.
Na državnom putu I A reda broj 1, deonica petlja Zmajevo – petlja Novi Sad u smeru ka Subotici će se od 22.04. do 27.04.2016.g. svakodnevno u periodu od 07.00 do 17.00 časova izvoditi radovi na kolovoznoj konstrukciji u krajnjem levom prolazu kroz čeonu naplatnu stanicu „Sirig“.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Na delu državnog puta II A reda broj 126, kroz ulice Zanatlijska i Dunavska u Inđiji, na snazi je izmena režima saobraćaja, zbog postavljanja privremene saobraćajne signalizacije, u periodu od 01.04.2016.g. do 01.07.2016.g.
Na državnom putu II A reda broj 127, deonica Stara Pazova – Stari Banovci, koji je ujedno Svetosavska ulica u Staroj Pazovi, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog izvođenja radova na redovnom održavanju puta/ulice na potezu od Ulice Zmaj Jovine i dalje od 20.04.2016.g. svakodnevno u periodu od 07.00 do 17.00 časova.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom, obavljaće se pod saobraćajem i podeljeni su na faze dužine 200 metara, tokom kojih će za saobraćaj biti zatvorena jedna kolovozna traka ulice, dok će se saobraćaj odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila drugom trakom.

Na državnom putu I A reda broj 1, (auto-put E-75) na deonici između Begaljičkog Brda i petlje Mali Požarevac, u smeru Beograd - Niš, će se izvoditi radovi na asfaltiranju oštećenog kolovoza.

Tokom radova koji su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom, saobraćaj će se obavljati krajnjom desnom – zaustavnom saobraćajnom trakom, od 20.04. do 30.04.2016.g. u periodu od 07.00 do 19.00 časova,
Na državnom putu II A reda broj 102, deonica izlaz iz Bečeja, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji havarije gasovoda na betonskom mostu preko kanala DTD u Bečeju.

Za saobraćaj će biti zatvorena saobraćajna traka na mostu iz pravca Bečeja ka Novom Bečeju i Bačkom Gradištu i saobraćaj na mostu se odvija jednom saobraćajnom trakom.
Na državnom putu I B reda broj 23, deonica Kneževići-Bela Zemlja na snazi je obustava saobraćaja na mostu “Sušica 2” zbog radova na sanaciji mosta od 18.04.2016.g.
Alternativni pravac tokom trajanja radova je lokalni put od petlje “Kneževići” do petlje “Mačkat”.
Na državnom putu I B reda broj 47, na deonici od Bogoslovije do raskrsnice kod Štamparije „Politika“ dana 16.04. i 17.04.2016.g. u vremenskom periodu od 00.00 do 06.00 časova doći će do izmene režima saobraćaja, zbog izgradnje i rekonstrukcije pruge Beograd-Pančevo.
Tokom izvođenja radova, saobraćaj će biti obustavlјen u smeru Pančevo- Beograd, u delu Polјoprivredna škola - Pančevački most.
Saobraćaj će se u smeru Beograd-Pančevo, Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin- Beograd odvijati normalno, dok će u smeru Pančevo-Beograd saobraćaj biti preusmeravan prema vertikalnoj i horizontalnoj signalizaciji.
Na delu državnog puta I B reda broj 22, deonica Ugrinovci - Rudnik izvode se radovi na redovnom održavanju puta od 18.04.g. do 22.04.2016.g. u vremenskom periodu od 08.00 do 17.00 časova.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
U navedenom periodu može doći do povremenih kratkih obustava kada će se saobraćaj obavljati jednom trakom, naizmeničnim propuštanjem vozila koje će usmeravati radnici sa signalnim zastavicama.
Na državnom putu I A reda broj 1, deonica petlja Zmajevo – petlja Novi Sad u smeru ka Novom Sadu izvode se radovi na kolovoznoj konstrukciji u krajnjem desnom prolazu kroz čeonu naplatnu stanicu „Sirig“ od 18.04. do 21.04.2016.g. svakodnevno u periodu od 07.00h do 17.00h.
Na državnom putu I B reda broj 31, deonica Raška - Jarinje na snazi je povremena obustava saobraćaja za motorna vozila od 16.04. do 01.05.2016.g u vremenskim periodima od 09.00h do 11.00 i od 15.00 do 17.00 časova.
Saobraćaj u naznačenim terminima će se obavljati uz naizmenično propuštanje vozila u skladu sa trenutnom situacijom na terenu i uz asistenciju patrola saobraćajne policije.
Na državnom putu I B reda broj 27, deonica Lazarevac 4 – Aranđelovac 1, na delu od Kruševice do Aranđelovca, od 12.04.2016.g. na snazi je izmena režima saobraćaja zbog radova na održavanju i otklanjanju oštećenja kolovoza.
Radovi se izvode pod saobraćajem, uz naizmenično propuštanje saobraćaja jednom saobraćajnom trakom.
Na državnom putu I B reda broj 23 i državnom putu I B reda broj 21, deonica Požega – Užice, Ariljska petlja od 13.04.2016.g. od 09.00 časova na snazi je izmena režima saobraćaja zbog radova na nadvožnjaku preko pruge i državnog puta.
Za saobraćaj je zatvorena desna kolovozna traka nadvožnjaka u smeru Užice - Čačak, dok se saobraćaj obavlja dvosmerno, levom kolovoznom trakom nadvožnjaka. Radovi će se izvoditi do 04.07. 2016.godine,ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Na delu državnog puta I A reda broj 1, deonica petlja Umčari – petlja Vodanj, u smeru Beograd - Niš, obavljaće se radovi na iznošenju strugane asfaltne mase sa devijacije Vodanj, od 12.04. do 19.04.2016.g. 07.00h do 17.00h,

Tokom radova saobraćaj će se odvijati preticajnom saobraćajnom trakom.
Na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), između petlje Vrčin i Begaljičkog brda, u smeru Beograd - Niš, će se izvoditi radovi na izradi novih službenih prolaza, od 12.04. do 19.04.2016.g. u periodu od 07.00h do 17.00h,

Tokom radova, saobraćaj se odvija krajnjom desnom (zaustavnom) saobraćajnom trakom.
Na delu državnog puta II A reda broj 199, deonica Novi Pazar - Mitrova reka, od 11.04.2016.g (ponedeljak) do 16.04.2016. g. (subota) vršiti prekidi u odvijanju saobraćaja u trajanju od po dva sata, zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza i to:
1. 11.04.2016.g. (ponedeljak) od 10 do 12 časova i od 16 do 18 časova
2. 12.04.2016.g. (utorak) od 08 do 10 časova i od 16 do 18 časova
3. 13.04.2016.g. (sreda) od 08 do 10 časova i od 16 do 18 časova
4. 14.04.2016.g. (četvrtak) od 08 do 10 časova i od 16 do 18 časova
5. 15.04.2016.g. (petak) od 08 do 10 časova i od 16 do 18 časova
6. 16.04.2016.g. (subota) od 08 do 10 časova i od 16 do 18 časova
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Na državnom putu I B reda broj 27, Loznica 2 – Zavlaka 2, deonica Krst – Zavlaka 2 doći će do potpune obustave saobraćaja 09.05. do 11.05.2016.g. u periodu od 09.00 do 18.00 časova.

Alternativni pravci za sva vozila su državni put II A reda broj 139 Krst – Krupanj i državni put II A reda broj 137 Krupanj – Zavlaka.
Na državnom putu I B reda broj 22, deonica Beograd-Lazarevac, u zoni naselja Stepojevac, izvodiće se radovi na sanaciji oštećenog kolovoznog zastora od 04.04. do 06.04.2016.g.
Na delu državnog puta I A reda broj 1, na Obilaznici oko Beograda, izvodiće se radovi na sanaciji Ostružničkog mosta, u smeru Ostružnica-Dobanovci od 02.04.2016.g (subota) do 06.04.2016. g. (sreda) u periodu od 08.00 do 18.00 časova.
Radovi će se izvoditi u zaustavnoj traci koja će biti zatvorena za saobraćaj.
na državnom putu I A reda broj 1, (auto-put E -75), u levoj kolovoznoj traci na deonici Stara Pazova-Beška, izvodiće se radovi na popravci elastične odbojene ograde dana 30.03.2016.g. od 11.00 do 17.00h.
Dana 30. i 31.03.2016.g. (sreda - četvrtak), u periodu od 07.00 do 18.00 časova doći će do izmene režima saobraćaja zbog obavljanja radova na sanaciji kolovoza u smeru Novi Sad- Beograd.
Tokom radova za saobraćaj će biti zatvorene po dve kolovozne trake dok će se saobraćaj obavljati jednom kolovoznom trakom auto-puta.
Most na Dunavu kod Beške biće bez napajanje električnom energijom, zbog elektro-montažnih radova u mestu Beška, dana 30.03.2016.g. u periodu od 08.00 do 14.00 časovi.
Na delu državnog puta I B reda broj 10, Pančevački most, u periodu od 22.00 do 06.00 časova, izvoditi radovi na čišćenju i pranju mosta, i to:
- 28/29.03.2016.g. (ponedeljak/utorak) u smeru Beograd - Pančevo
- 29/30.03.2016.g. (utorak/sreda) u smeru Pančevo - Beograd.

Radovi koji će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom izvode se u pokretu (pod saobraćajem).
Izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 258, deonica Srpska kuća – Levosoje.
Radovi će se izvoditi do 15.09.2016.god.
Na državnom putu I B reda broj 22, Beograd-Lazarevac, u zoni naselja Stepojevac izvodiće se radovi na sanaciji oštećenog kolovoznog zastora, u periodu od 28.03. do 01.04.2016.g.
Saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem saobraćaja.
Na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), od petlje „Dobanovci“ do petlje „Lasta“ doći do izmene režima saobraćaja zbog izvođenja radova na popravci havarisane elastične odbojne ograde na tom delu auto–puta, u smeru Šid - Beograd, od 26.03.2016.g. (subota) do 01.04.2016.g. (petak) u vremenskom periodu od 22.00. do 06.00 časova.

Tokom radova koji se izvode u pokretu, za saobraćaj će povremeno biti zatvorena brza ili zaustavna kolovozna traka.
Na državnom putu IB reda broj 26, Beograd-Obrenovac, u naseljenom mestu Barič izvodiće se radovi na popravci pešačke staze, od 28.03. do 02.04.2016.g.
Saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem saobraćaja.
Na državnom putu II A reda broj 100, Beograd-Batajnica, izvodiće se radovi na sanaciji oštećenog kolovoznog zastora, u periodu od 28.03. do 30.03.2016.g.

Saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem saobraćaja.
Na državnom putu II B reda broj 442, deonica Vranje - Vranjska Banja, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog obezbeđenja zone radova na redovnom održavanju puta, odnosno mosta preko Južne Morave, do 15.06.2016.g.
Na delu državnog puta II A reda broj 148, deonica Mislođin - Konatice, prva faza- na delu puta od Draževca do Konatica na snazi je obustava saobraćaja zbog radova na asfaltiranju obe saobraćajne trake puta, od 28.03.2016.g. .
Tokom izvođenja radova, saobraćaj se preusmerava na sledeći način:
- vozila iz pravca Obrenovca se preusmeravaju na opštinski put L 200, Konatice - Poljane
- vozila iz pravca Stepojevca se preusmeravaju na državni put I B reda broj 22, deonica Beograd - Ljig - Gornji Milanovac na državni put II A reda broj 145 Lajkovac - Brgule - Stubline.
Na državnom putu II B reda broj 340, Banjani – Novaci – Pambukovic - Slatina, saobraćaj u prekidu zbog izlivanja reke Tamnave.

Alternitivni putni pravac za sva vozila je državni put II A reda broj 141, Debrc –Banjani – Ub – Novaci – Koceljeva.

Javnost će biti blagovremeno obaveštena o prohodnosti puta.
Na državnom putu IB reda broj 28 (stari M-19.1), deonica Mali Zvornik-Gračanica, u mestu Velika Reka, došlo do obustave saobraćaja zbog nakupljanja atmosferskih padavina koje onemogućavaju normalno odvijanje saobraćaja u oba smera.

Alternativni putni pravci su državni put IIA reda br.141 Ljubovija-Pecka-Osečina i državni put IB reda broj 27 (stari M-4) Osečina-Loznica.
Na državnom putu I B reda broj 26, Beograd – Obrenovac, deonica Umka – Duboko, u periodu od 22.03. do 26.03.2016. g. izvoditi radovi na sanaciji oštećenog kolovoznog zastora.
Tokom radova koji su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, saobraćaj će se obavljati jednom kolovoznom trakom, naizmeničnim propuštanjem vozila koje će regulisati radnici sa signalnim zastavicama.
Na državnom putu I A reda broj 1, auto-put Beograd – Niš, doći će do izmene režima saobraćaja zbog izvođenja radova na postavljanju portala, dana 19.03.2016.g. (subota), od 07.00 do 17.00 časova i to:

- u zoni petlje „Velika Plana“ u smeru Niš – Beograd. Zbog montiranja portala planirana je totalna obustava saobraćaja u trajanju od 15 minuta oko 10.00 časova
- u zoni petlje „Mali Požarevac“ u smeru Niš – Beograd. Zbog montiranja portala planirana je totalna obustava saobraćaja u trajanju od 15 minuta oko 14.00 časova

U zonama izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati preticajnom – levom saobraćajnom trakom, a totalna obustava saobraćaja biće uz asistenciju saobraćajne policije.
Na delu državnog puta I A reda broj 1, u zoni petlje ,,Velika Plana“, u smeru Niš-Beograd, doći će do izmene režima saobraćaja zbog radova na uklanjanju starog portala, dana 20.03.2016.g. (nedelja) od 07.00 do 17.00 časova.

Tokom izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati preticajnom (levom) trakom.
Na deonici državnog puta II A reda broj 121, deonica Šid - Adaševci na snazi je potpuna obustava saobraćaja zbog radova na rekonstrukciji putnog prelaza na pruzi Beograd - Šid - državna granica od 21.03.2016. g.
Na delu državnog puta II A reda broj 120, deonica kroz Laćarak na snazi je izmena režima saobraćaja zbog radova na periodičnom održavanju, od 21.03.2016.g. do 31.08.2016.g, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Na delu državnog puta I B reda broj 10 (Pančevački most), u oba smera, će se izvoditi radovi na uređenju mosta i prilaznih konstrukcija, od 17.03.2016.g. (četvrtak) do 27.03.2016.g. (nedelja), u vremenskom periodu od 22.00 do 05.00 časova, ukoliko vremenski to uslovi dozvole.

Radovi će se izvoditi u pokretu, sa povremenim zatvaranjem leve ili desne saobraćajne trake koja će na tom delu biti zatvorena za saobraćaj.
Na državnom putu II A reda broj 215 deonica Kruševac - Đunis - Granica PZP Kruševac/Niš u mestu Đunis došlo do pojave vode na kolovozu usled izlivanja Južne Morave.
Na državnom putu II A reda broj 212, deonica Brzeće - Blaževo kod mesta Iričići na snazi je obustava saobraćaja za sva vozila zbog pojave klizišta.
Došlo je do prekida saobraćaja na državnom putu I B reda broj 28, deonica Ljubovija- Rogačica, kod mesta Okletac.
Obustava saobraćaja zbog ispumpavanja vode iz naselja Lučani.
Оd danas 09.03.2016.g. (sreda) do 13.03.2016.g. svakodnevno od 22.00h do 06.00h na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75) i broj 3 (autoput E-70), od petlje ,,Dobanovci“ do petlje ,,Lasta“ izvoditiće se radovi na popravci havarisane elastične odbojne ograde na autoputu.

Radovi će se izvoditi u pokretu, uz povremeno zatvaranje leve (brze) i desne (zaustavne) kolovozne trake.
Na državnom putu I B reda broj 28, deonica Rogačica - Dub na snazi je potpuna obustava saobraćaja usled aktiviranja klizišta Carevac. Alternativni pravci su:
- Užice - Kneževići (DP I B/23) - Kremna (DP I B/28) - Kaluđerske Bare - Bajina Bašta (II A/170) - Rogačica ili
- Užice - Dubci (I B/28) - Kremna (II A/173 - I B/28) - Kaluđerske Bare - Bajina Bašta (II A/170) - Rogačica
Na državnom putu I B reda broj 28, deonica Rogačica - Okletac - Bačevac, usled mestimične pojave krupnijih odrona sa kosina, te nanosa lokalnih vodotoka na kolovoz
Na državnom putu I B reda broj 22, deonica Ribariće-granica sa Crnom Gorom, saobracaj odvija usporeno usled pojave odrona kamenja i nanosa sa kosina na kolovoz.
Na državnom putu I B reda broj 22, deonica Kraljevo-Ušće-Biljanovac, saobracaj odvija usporeno usled pojave odrona kamenja i nanosa sa kosina na kolovoz.
Zbog izlivanja reke Jasenice
Na državnom putu I B reda broj 29, u mestu Jabuka, na deonici državna granica sa Crnom Gorom (gr.prelaz Jabuka) – Prijepolje, usled obilnih snežnih padavina došlo je do obustave saobraćaja.
08. i 09.03.2016.g, u vremenskom periodu od 07.00 do 17.00 časova na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), od petlje ,,Lasta“ do petlje ,,Kružni put“ izvodiće se radovi na uređenju srednjeg pojasa, u oba smera.

Radovi će se izvoditi u pokretu , a za saobraćaj će biti zatvorena leva (brza) saobraćajna traka.
Na državnom putu I B reda broj 32, deonica Ribariće-Kosovska Mitrovica, saobracaj odvija usporeno usled pojave odrona kamenja i nanosa sa kosina na kolovoz.
Na državnom putu II A reda broj 258, deonica Caričina dolina-tunel ,,Manajle“, na snazi je izmena režima saobraćaja, usled radova na izgradnji auto-puta E-75, koji se izvode u kosini puta, od 07. do 31.03.2016.god.
Na državnom putu I B reda broj 30, deonica Ušće-Studenica-Mlanča, saobracaj odvija usporeno usled pojave odrona kamenja i nanosa sa kosina na kolovoz.
Kod Studenice zbog odrona
Na državnom putu II B reda broj 362, u mestu Latković, zbog izlivanja reke Ljig došlo je do obustave saobraćaja.
Na državnom putu II A reda broj 207, deonica Biljanovac-Jošanička banja, saobracaj odvija usporeno usled pojave odrona kamenja i nanosa sa kosina na kolovoz.
Obustava saobraćaja na državnom putu II А reda broj 175, deonica Mionica-Brežđe-Divčibare-Kaona, na mostu u Donjoj Toplici zbog izlivanja reke.

Alternativni pravac je državni put II B reda br. 362, Maljević-Latković i državni put II B reda broj 361, Latković-Bogovođa.
Na državnom putu I B reda broj 21, na deonici Požega – Arilje – Ivanjica, u mestu Stupčevići zbog izlivanja reke Moravice došlo je do obustave saobracaja.
Saobraćaj je na državnom putu II A reda broj 198, Odvraćenica - Preko Brdo obustavljen zbog snežnih padavina.
Obustava saobraćaja za teretna vozila zbog osipanja nasipa usled padavina
usled obustave saobraćaja na državnom putu I B reda broj 28 deonica Dub-Kostojevići, putnička vozila na relaciji Užice - Bajina Bašta preusmeravaju se na lokalni put preko Nikolića do Zlodola, prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji; saobraćaj se odvija usporeno
selo Pukovo, za sva vozila zbog izlivanja potoka.
Na državnom putu II A reda broj 111, deonica Odžaci – Ratkovo, u Odžacima, zbog saobraćajne nezgode na snazi potpuna obustava saobraćaja.

Ekipe saobraćajne policije zajedno sa drugim dežurnim ekipama su na terenu i obavljaju uviđaj i sve druge neophodne radnje radi što skorijeg normalizovanja saobraćaja.

Javnost će biti blagovremeno obaveštena o prohodnosti ovog državnog puta.
Radovi na putu04.03.2016. Državni put I A reda broj 1, deonica Srpska Kuća-Levosoje
Na državnom putu I A reda broj 1, deonica Srpska kuća-Levosoje, kod Levosoja, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog izgradnje auto-puta E-75 Beograd – Niš – granica sa BJR Makedonijom, Koridor 10, do 15.11.2017.godine
Na snazi obustava saobraćaja na državnom putu I B reda broj 28, deonica Crnča - Mali Zvornik, u mestu Velika reka.

Alternativni pravac:
- Državni put IIA reda broj 141, deonica Ljubovija - Pecka - Osečina
- Državni put IB reda broj 27, deonica Osečina - Loznica
Na delu državnog puta I A reda broj 1, deonica od petlje Omladinskih brigada do petlje T6-skretanje za Novi Sad, u oba smera će 02/03.03.2016.g. u vremenskom periodu od 22.00 do 05.00 časova, doći do izmene režima saobraćaja zbog radova na čišćenju zaustavne saobraćajne trake.

Radovi se izvode u pokretu, za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka.
Od 01. do 06.03.2016.g, u vremenskom periodu od 07.00 do 15.00 časova na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), od petlje ,,Dobanovci“ do petlje ,,Vodanj“ izvode se radovi na popravci elastične odbojne ograde, u oba smera.

Radovi se izvode u pokretu , sa povremenim zatvaranjem brze ili zaustavne kolovozne trake.
Na državnom putu I A reda broj 1, auto-put E-75, kod mesta Zvona Vrčina u smeru Beograd – Niš, na snazi je obustava saobraćaja zbog saobraćajne nesreće.

Saobraćaj se preusmerava na petlju Vrčin.
Na državnom putu I B reda broj 22, Beograd-Lazarevac, deonica Orlovača-Rušanj, će se izvoditi radovi na mašinskom iskopu putnih kanala, od 29.02. do 15.03.2016.god.
Na državnom putu I B reda broj 26, Obrenovac-Šabac, izvoti će se radovi na mašinskom iskopu putnih kanala, od 01. do 12.03.2016.god.
Na delu državnog puta I B reda broj 41, deonica Bujanovac - Veliki Trnovac, u Bujanovcu, ispred raskrsnice sa državnim putem II B reda broj 445, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog nastavka radova na poboljšanju puta.

Tokom radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, jednom saobraćajnom trakom (u pravcu Končulja) i biće usmeravan semaforskom signalizacijom.Radovi će trajati do 15.07.2016.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Na državnom putu II A reda broj 148, deonica Sibnica - Dučina, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog sanacije klizišta Sibnica do 15.07.2016.g.
Tokom radova saobraćaj na toj deonici se odvija jednom trakom, naizmeničnim propuštanjem vozila koje reguliše semaforska signalizacija.
Obustava saobraćaja na državnom putu I A reda broj 3 (auto-put E-70),između Rume i Mitrovice, u smeru prema Beogradu, zbog saobraćajne nezgode.
Na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75), deonica kod naplatne stanice „Umčari“ u oba smera izvoditi radovi na postavljanju portala 25.02.2016.g. u vremenskom periodu od 07.00 do 17.00 časova i to:

• Oko 11.00 časova u smeru Beograd-Niš, obustava saobraćaja pri montiranju portala u trajanju od 15minuta
• Oko 14.00 časova u smeru Niš-Beograd, obustava saobraćaja pri montiranju portala u trajanju od 15 minuta

U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati preticajnom (levom) saobraćajnom trakom, a obustava saobraćaja će biti uz asistenciju saobraćajne policije

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Na delu državnog puta I B reda broj 10, izvoditi radovi na čišćenju i pranju kišne kanalizacije na Pančevačkom mostu u vremenskom periodu od 22.00 do 05.00 časova i to:

• 27.02./28.02.2016. u smeru Beograd-Pančevo
• 28.02./29.02.2016. u smeru Pančevo-Beograd
• 29.02./01.03.2016. u smeru Beograd-Pančevo i smeru Pančevo-Beograd

Radovi će se izvoditi u pokretu i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Na državnom putu I B reda broj 23, deonica Kneževići-Bela Zemlja na snazi je izmena režima saobraćaja zbog obezbedjenja zone radova na redovnom održavanju puta Sušica 2 i to u periodu od 01.04.2016. do 15.11.2016.
Na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), od petlje „Umčari“ do petlje „Vodanj“ u smeru Beograd-Niš će od 24.02.2016. do 29.02.2016. u vremenskom periodu od 07.00. do 17.00 časova doći do izmene režima saobraćaja, zbog izvođenja radova na iznošenju strugane mase sa devijacije Vodanj.

U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati preticajnom (levom) saobraćajnom trakom.
Na državnom putu I B reda broj 35, deonica Zaječar-Knjaževac, usled oštećenja na kolovozu došlo do imene režima saobraćaja na mostu preko Lubničke reke.
Saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmeničnim propuštanjem vozila, uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.
Na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), od petlje „Dušanovac“ do petlje „Lasta“ zbog izvođenja radova na iznošenju odsečenih grana, 23/24.02.2016. i 24/25.02.2016. u vremenskom periodu od 22.00. do 05.00 časova će doći do izmene režima saobraćaja pri čemu će za saobraćaj biti zatvorena preticajna saobraćajna u smeru Beograd-Niš.
Na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), od petlje „Dušanovac“ do petlje „Vodanj“,
od 23.02.2016.g. (utorak) do 01.03.2016.g. (utorak) u vremenskom periodu od 07.00 do 17.00 časova izvodiće se radovi na orezivanju ukrasnog šiblja.

Radovi će se izvodi pod saobraćajem i obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Na delu državnog puta I A reda broj 1, , izvoditi radovi na redovnom održavanju od 22.00 do 05.00 časova i to sledećom dinamikom.

• 22/23.02.2016.g. od petlje ,,Lasta“ do petlje ,,T6-skretanje za Novi Sad“ će se izvoditi radovi na čišćenju zaustavne saobraćajne trake u smeru Beograd-Šid.

• 23/24.02.2016.g. od petlje ,,T6-skretanje za Novi Sad“ do petlje ,,Lasta“ će se izvoditi radovi na čišćenju zaustavne saobraćajne trake u smeru Šid-Beograd.

• 24/25.02.2016.g. od petlje ,,Lasta“ do petlje ,,T6-skretanje za Novi Sad“ će se izvoditi radovi na čišćenju leve (brze) saobraćajne trake u smeru Beograd-Šid.

Radovi će se odvijati u pokretu i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Na delu državnog puta I B reda broj 22, deonica Mataruška Banja - Ušće, “Dolini jorgovana “ zbog odrona došlo do potpune obustave saobraćaja.
Ekipe putara rade na uklanjanju odrona sa puta. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o prohodnosti puta.
Na delu državnog puta I A reda broj, deonica auto-puta Beograd - granični prelaz Batrovci, između petlje Ruma - Sremska Mitrovica, smer ka graničnom prelazu Batrovci, saobraćaj je u prekidu zbog saobraćajne nesreće. Na ovoj deonici se vrši preusmerenje saobraćaja
Na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75) deonica Grabovnica - Grdelica, doći će do izmene režima saobraćaja u subotu 13.02.2016.g. u 10.00 časova preusmeravanjem saobraćaja sa leve trake auto-puta na novoizgrađeni paralelni put Sektor 2, državni put II A reda broj 258.
Od 12. do 16.02.2016.g, u vremenskom periodu od 07.00 do 17.00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), zona petlje ,,Umčari“, izvodiće se radovi na iskopu i izradi temelja za portale, u oba smera.

Radovi će se izvoditi sa naizmeničnim zatvaranjem preticajne ili zaustavne saobraćajne trake i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom .
Na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75) i broj 3 (auto-put E-70), deonica od petlje Dobanovci do petlje Lasta, u oba smera će 08/09.02. i 09/10.02.2016.g, u vremenskom periodu od 22.00 do 06.00 časova doći do izmene režima saobraćaja zbog izvođenja radova na popravci havarisane elastične odbojne ograde na auto-putu.

Radovi se izvode u pokretu ,sa povremenim zatvaranjem brze ili zaustavne saobraćajne trake.
Od 05.02.2016.g. od 07.00 časova do 15.02.2016.g. do 17.00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), od petlje ,,Umčari“ do petlje ,,Vodanj“ , izvode se radovi na iznošenju strugane mase sa devijacije Vodanj, u smeru Beograd-Niš.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati u preticajnoj (levoj) saobraćajnoj traci.
Usled radova na redovnom održavanju od 04.02.2016.g, u vremenskom periodu od 07.00 do 17.00 časova, doći će do izmene režima saobraćaja na mostu preko reke Trstenice, na državnom putu II A reda broj 145, deonica Stubline-Brgule.
Za vreme izvođenja radova, za saobraćaj će biti zatvorena desna traka puta, smer Stubline-Brgule i saobraćaj će se privremenom saobraćajnom signalizacijom preusmeravati na levu traku puta, smer Stubline-Brgule, u kojoj će se saobraćaj odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.
Takav režim saobraćaja će se zadržati do 28.02.2016.g, kada će se saobraćaj preusmeriti na desnu traku mosta, smer Stubline-Brgule, dok će leva traka mosta biti zatvorena za saobraćaj.
Završetak radova je planiran za 31.03.2016.g, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
02/03. i 03/04.02.2016.g, u vremenskom periodu od 21.00 do 06.00 časova, na državnom putu I A reda broj 1, (auto-put E-75), od petlje ,,Zmaj“ do petlje ,,Lasta“ izvodiće se radovi na čišćenju i pranju vertikalne signalizacije, u oba smera.

Radovi će se izvoditi u zaustavnoj i preticajnoj saobraćajnoj traci i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Oбуставa саобраћаја на државном путу I Б реда број 34, деоница код Бора у месту Голо Брдо, због саобраћајне незгоде.
Na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), od petlje "Dobanovci" do petlje "Vodanj" izvode se radovi na pranju predraskrsnih tabli, u oba smera.
Radovi se izvode u pokretu, dok je za saobraćaj zatvorena zaustavna saobraćajna traka, radovi se izvode od 29.01.2016. do 05.02.2016.g, u vremenskom periodu od 8:00 do 15:00 časova.
Na delu državnog puta I A reda broj 1 (autoput E-75), zona Novog Sada, od petlje „Temerin“ do petlje „Zrenjanin“, od 28.01.2016.g. do 19.02.2016.g. doći će do izmene režima saobraćaja zbog izvođenja elektro-radova u razdelnom pojasu auto-puta.
Tokom radova, preticajne trake u oba smera, biće povremeno zatvarane za saobraćaj koji će se odvijati voznim saobraćajnim trakama.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Na delu državnog puta I B reda broj 11, granični prelaz Kelebija - Subotica, od Somborskog puta do Metohijske ulice zatvoren saobraćaj zbog radova na kanalizaciji. Ukoliko vremenski uslovi dozvole, radovi će trajati do 01.03.2016.god.

Saobraćaj se odvija alternativnim putnim pravcima:
- Zagrebačka ulica – Somborski put – Gajeva ulica – Bajski put – levo do Metohijske ulice – Karađorđev put – Kelebija.
15. i 16.01.2016.g. u vremenskom periodu od 08.00 do 15.00 časova na delu državnog puta I B reda broj 10 (Pančevački most) u smeru Beograd-Pančevo izvoditi radovi na redovnom održavanju, ukoliko vremenski to uslovi dozvole.
Radovi će se izvoditi u levoj kolovoznoj traci, dok će se saobraćaj odvijati u desnoj kolovoznoj traci i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Na državnom putu I B reda broj 28, u mestu Velika Reka zbog atmosferskih padavina na kolovozu došlo do obustave saobraćaja.

Alternativni putni pravci za putnički i teretni saobraćaj su:
• Državni put II A reda broj 141, deonica Ljubovija-Pecka-Osečina
• Državni put I B reda broj 27, deonica Osečina-Loznica
Na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75), smer Beograd - Šid, na autobuskom stajalištu ispred kongresnog centra „Sava“, će se izvoditi radovi na sanaciji asfalta 14.01.2016.g. (četvrtak) u vremenskom periodu od 08.00 do 17.00 časova.

Tokom radova za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka a saobraćaj će se nesmetano odvijati u ostale dve trake.
Na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75), izvodiće se radovi od 12.01. do 14.01.2016.g. (od utorka do četvrtka) u vremenskom periodu od 22.00 do 05.00 časova na čišćenju i pranju objekta „Gazela“, u oba smera, Beograd - Šid i Šid - Beograd.

Radovi će se izvoditi naizmenično, u preticajnoj i zaustavnoj saobraćajnoj traci, dok će za saobraćaj biti slobodne ostale dve trake.

Od 22.11.2016 godine na državnom putu II A reda broj 130, deonica od ulaza u selo Orlovat do ulaska u selo Uzdin, i dalje se izvode radovi na redovnom održavanju kolovoza.
Za vreme izvođenja radova, saobraćaj se odvija nesmetano uz pažljivo i kontrolisano propuštanje vozila iz oba smera.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
11/12.01.2016.g, u vremenskom periodu od 22.00 do 05.00 časova na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75) izvodiće se radovi na asfaltiranju na mostu „Gazela“, u oba smera Beograd-Šid i Šid-Beograd
Na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75) i broj 3 (auto-put E-70) se
izvode radovi na popravci elastične odbojne ograde na auto-putu, u oba smera, od 11. do 15.01.2016.g, u vremenskom periodu od 07.00 do 15.00 časova
Na državnom putu I B reda broj 10 (Pančevački most) u smeru Beograd-Pančevo od 28.12. do 30.12.2015. u vremenskom periodu od 08.00 do 15.00 časova izvoditi radovi na redovnom održavanju u levoj saobraćajnoj traci, dok će se saobraćaj odvijati desnom saobraćajnom trakom.
Na državnom putu I B reda broj 22 na snazi je izmena režima saobraćaja zbog izgradnje auto-puta E-763, Beograd-Požega, sektor 1, deonica Lajkovac-Ljig, zona petlje Ljig, u periodu do 01.04.2016.
Na državnom putu II A reda broj 175, u okviru radova na izgradnji auto-puta E-763, Beograd - Požega, sektor 1, deonica 5, Lajkovac - Ljig, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog obezbedjenja zone radova do 01.04.2016.g.
Na državnom putu II B reda broj 362 na snazi je izmena režima saobraćaja zbog izgradnje auto-puta E-763, Beograd-Požega, sektor 1, deonica Lajkovac-Lji do 01.04.2016.
Na državnom putu II B reda broj 361, u okviru radova na izgradnji auto-puta E-763, Beograd - Požega, sektor 1, deonica III, Obrenovac - Ub i deonica 5,
Lajkovac - Ljig, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog obezbedjenja zone radova, do 01.04.2016.g.
Na državnom putu II A reda broj 148, u okviru radova na izgradnji auto-puta E-763, Beograd - Požega, sektor 1, deonica III, Obrenovac - Ub i deonica V, Lajkovac - Ljig, na snazi je izmena režima saobraćaja, zbog obezbedjenja zone radova u mestu Mislodjin, do 01.04.2016.g.
JP „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da će se 23.12.2015.g. od 07.00 časova do 30.12.2015.g. do 17.00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), od petlje ,,Umčari“ do petlje ,,Vodanj“ , izvoditi radovi na redovnom održavanju, u smeru Beograd-Niš.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati u preticajnoj (levoj) saobraćajnoj traci.
JP „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da je zbog radova na sanaciji odrona na snazi obustava saobraćaja na državnom putu II A reda broj 160, deonica Despotovac-Resavica.
Radovi će se izvoditi do 21.12.2015.g. a alternativni putni pravac je opštinski put Despotovac-Popovnjak.
Na državnom putu I B reda broj 15, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog izgradnje kanalizacione mreže u Srbobranu do 31.12.2015.g.
Na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), zona Novog Sada, od petlje „Temerin“ do petlje „Zrenjanin“, od 14. do 26.12.2015.g. doći će do izmene režima saobraćaja, zbog izvođenja radova u razdelnom pojasu auto-puta.

Za vreme izvođenja radova preticajna traka, u smeru ka Beogradu, biće zatvorena za saobraćaj od petlje „Temerin“ do petlje „Zrenjanin“, a saobraćaj će se odvijati voznom saobraćajnom trakom u smeru ka Beogradu.
Na državnom putu I A reda broj 1, Obilaznica oko Beograda, deonica Dobanovci – Ostružnica, zona Ostruž-ničkog mosta, dana 12.12.2015.g. (subota), u periodu od 8.00 do 15.00 časova, izvodiće se radovi u okviru redovnog održavanja u zoni mosta, smer od Dobanovaca ka Ostružnici.
Na državnom putu II A reda broj 154, deonica tunel Straževica - Bubanj Potok - Leštane (Kružni put), izvodiće se radovi u okviru redovnog održavanja, u periodu od 17.12.2015. do 18.12.2015.g., u vremenu od 8.00 do 16.00h, ukoliko vremenski uslovi dozvole.

Radovi će se odvijati pod saobraćajem i obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom opremom i signalizacijom sa signalnim prikolicama.

Ukoliko dođe do većih gužvi u saobraćaju, ekipe putara koje izvode radove će se pomeriti i propuštati vozila dok se ne uspostavi normalan protok saobraćaja.
Na državnom putu II A reda broj 102, kroz Bački Jarak i Temerin na snazi je izmena režima saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji kanalizacione mreže u periodu od 15.11.2015. do 31.01.2016.g.
Obaveštavamo Vas da će danas 09.12.2015.g. (sreda) u vremenu od 07.00 do 17.00 časova, zbog radova na postavljanju portala – nosača informativnih tabli na petlji Maradik, Kovilj i Beška, u smeru Novi Sad – Beograd, doći do povremenih kratkotrajnih obustava saobraćaja (15 do 20 minuta).

Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom opremom i signalizacijom.
Na državnom putu I B reda broj 13, na snazi je izmena režima saobraćaja u okviru radova na izgradnji dela saobraćajnice Severna tangenta, zbog obezbedjenja zone radova, u periodu od 15.11.2015. do 31.03.2016.god.
Od raskrsnice državnog puta I B reda broj 41 sa ulicom Karađorđa Petrovića do raskrnice sa državnim putem II B reda broj 445, u Bujanovcu, na snazi izmena režima saobraćaja, zbog izvođenja radova na redovnom održavanju puta do 31.03.2016.g.
Na državnom putu I A reda broj 1, deonica Grabovnica - Levosoje (Grabovnica - Grdelica), na snazi je izmena režima saobraćaja zbog radova na izgradnji dela auto-puta E-75, do 15.11.2016.g.
Na državnom putu II A reda broj 152, deonica Topola - Donja Šatornja - Rudnik - Bućin grob, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog sanacije klizišta "Šatornja" od 15.11.2015. do 15.10.2016.g.
Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati jednosmernim propuštanjem vozila, semaforskom signalizacijom.
Na državnom putu II A reda broj 160,deonica Despotovac - Resavica, na snazi je obustava saobraćaja usled radova na redovnom održavanju, ukoliko vremenski uslovi dozvole radovi će se izvoditi do 07.12.2015.g.

Alternativni putni pravac je opštinski put Despotovac - Popovnjak.
Na državnom putu I B reda broj 10, u zoni raskrsnice sa ulicom Zage Malivuk (kod „Politike“), Pančevački put, na snazi je izmena režima saobraćaja, od 08.12.2015.g.

Za saobraćaj je zatvorena kolovozna traka u smeru Pančevo-Beograd, a saobraćaj se odvija naizmenično kolovoznom trakom u smeru Beograd-Pančevo.
Na državnom putu II B reda broj 427, deonica Prosek - Bancarevo, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog radova na izgradnji Koridora 10, auto-puta E-80, Niš - granica sa Republikom Bugarskom, u periodu od 15.11.2015.g. do 01.04.2016.g.
Na državnom putu II B reda broj 351, deonica Brestovik - Pudarci, na snazi je izmena režima saobraćaja u okviru radova na izgradnji druge faze sekundarne mreže sistema za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta u gradskoj opštini Grocka i zbog obezbedjenja radova, do 01.04.2016.g.
Na državnom putu I A reda broj 1, deonica od petlje Umčari do petlje Vodanj, na snazi je izmena rećima saobraćaja, zbog radova na sanaciji kolovoza u smeru Beograd – Niš, u periodu od 04.12.2015.g. do 11.12.2015.g. u vremenu od 7.00 do 17.00h.

Tokom radova, sa devijacije kod petlje Vodanj zaustavnom i voznom trakom će se obavljati odnošenje strugane asfaltne mase i za saobraćaj će biti slobodna preticajna saobraćajna traka u smeru Beograd - Niš.
Na državnom putu I B reda broj 27, deonica Krst - Zavlaka 2, na snazi izmena režima saobraćaja zbog radova na periodičnom održavanju, do 01.09.2016.g.
Radovi se izvode pod saobraćajem, uz odgovarajuću adekvatnu saobraćajnu signalizaciju i opremu.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
obustava saobraćaja zbog saobraćajne nezgode
Na državnom putu I B reda broj 15, deonica Sivac – Srbobran, zbog radova u mestu Kula, na snazi biti izmena režima saobraćaja zbog radova na sanaciji kolovoza, u dužini od 1 km, u periodu od 01.12.2015.g. do 15.12.2015.g.

Tokom izvođenja radova koji su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom opremom i signalizacijom, saobraćaj iz pravca Crvenke se preusmerava na okolne ulice u Kuli, dok se saobraćaj iz pravca Vrbasa odvija nesmetano.
Obaveštavamo Vas da će 02/03.12.2015.g. od 21.00 do 05.00 časova doći do izmene režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 10, Pančevački most, u smeru Beograd-Pančevo, zbog izvođenja radova na zameni dilatacija na mostu.

Radovi će se izvoditi u desnoj saobraćajnoj traci, dok će se saobraćaj odvijati levom saobraćajnom trakom.
Na državnom putu I B reda broj 28, deonica Mali Zvornik - Ljubovija (Zvornik - Gračanica), na snazi je izmena režima saobraćaja zbog radova na održavanju puta i otklanjanju oštećenja, do 23.02.2016.g.
Obaveštavamo Vas da će od 01.12.2015.g. od 8.00h do 02.12.2015. do 17.00h doći do izmene režima saobraćaja u smeru Niš-Beograd, zbog izvođenja radova na redovnom održavanju.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati preticajnom saobraćajnom trakom,a vozna i zaustavna saobraćajna traka će biti zatvorene za saobraćaj u dužini od 1,3km.
Na državnom putu I A reda broj 1, od petlje "Mostar" do aerodroma "Nikola Tesla", će se izvoditi radovi na postavljanju državnih zastavica Republike Srbije, zastavica OEBS-a kao i državnih zastavica zemalja učesnica Samita, 01.12.2015.g. u vremenskom periodu od 00.00 časova do do 17.00 časova.
Na državnom putu I B reda broj 10, Pančevački most, izvodiće se radovi na zameni sigurnosne ograde, u periodu od 01. do 05.12.2015.g. u vremenu od 07.00 do 15.00 časova,
Zabrana za kamione27.11.2015. Državni put II A reda broj 187, deonica Velika Drenova – Grabovac
Na državnom putu II A reda broj 187, deonica Velika Drenova – Grabovac, na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila preko 3,5 tone.
Brzina kretanja za sva vozila preko mosta je ograničena na 20km/h, dok se saobraćaj dozvoljava autobusima.
Na državnom putu II A reda broj 258, deonica Ranutovac - Bresnica, blizu Vranja, na snazi je izmena režima saobraćaja usled radova na sanaciji klizišta, od 26.11.2015.g. do 31.03.2016.g.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj je preusmeren na opštinski put (nekadašnji državni put II A reda broj 158).
Na državnom putu I A reda broj 1, deonica petlja „Sever“-petlja „Horgoš“, na snazi je izmena režima saobraćaja u smeru od Novog Sada ka Horgošu, u periodu od 28.11.2015.g. od 8.00h do 28.12.2015.g. do 16.00h.

Za vreme radova vozila sa leve strane auto-puta preusmeravaće se na desnu stranu gde će se saobraćaj odvijati dvosmerno.
Na državnom putu II A reda broj 147, deonica Zoroljin - Dučina, opština Sopot, u toku su radovi koji će se odvijati pod saobraćajem, u periodu od 23.11.2015. do 10.12.2015.g.
Od 19. do 26.11.2015.g. u vremenskom periodu od 08.00 do 15.00 časova, izvode se radovi na zameni dilatacija na Pančevačkom mostu, na državnom putu I B reda broj 10, u smeru Beograd-Pančevo.
Na državnom putu I A reda broj 1, deonica Grabovnica – Grdelica, u toku je izmena režima saobraćaja zbog radova na izgradnji novog auto-puta i obezbeđenja zone radova u zoni mesta Mala Kopašnica, u periodu od 20.11.2015. do 15.11.2016.g.

Tokom izvođenja radova koji su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom opremom i signalizacijom, saobraćaj će se u zoni mesta Mala Kopašnica, u dužini od 05.km premestiti sa starog na novoizgrađeni deo auto-puta.
Obaveštavamo Vas da je u toku izmena režima saobraćaja na državnom putu I A reda broj 1, deonica petlja Velika Plana-petlja Požarevac, u zoni sela Osipaonica, smer Niš-Beograd, zbog radova na sanaciji kolovoza. Za vreme radova vozna i zaustavna traka su zatvorene za saobraćaj u dužini od 1km, a saobraćaj se obavlja preticajnom saobraćajnom trakom. Radovi će se izvoditi do 14.11.2015. do 17.00 časova, a obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni, prilagode brzinu kretnja uslovima na putu i poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.
Obaveštavamo Vas da će se dana 18.11.2015.g. u periodu od 07.00 časova do 16.00 časova, u zoni dobanovačke i surčinske petlje izvoditi radovi na redovnom održavanju asfalta.

Radovi će se odvijati pod saobraćajem uz postavljenu odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju na deonici:
• od Dobanovačke petlje (Surčin) iz pravca naselja Dobanovaci ka naselju Ostružnica i
• od ulice Vojvođanske iz pravca naselja Dobanovaci, ka naselju Ostružnica.
Na državnom putu II A reda broj 148, deonica Draževac-Konatice, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog radova na redovnom održavanju puta
Radovi će se izvoditi od 01.09.2015.g. do 31.03.2016.g. i obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Na državnom putu II B reda broj 313, deonica Rakovac - Zmajevac, zbog oštećenja kolovoza posle nevremena od Rakovca prema Zmajevcu, na snazi je zabrana saobraćaja za autobuse i kamione (osim za vozila kamenoloma) a za putnički saobraćaj na snazi je izmena režima saobraćaja.
Saobraćaj se odvija jednom trakom u oba smera, važi do 30.12.2015.g.
Od 30.10. do 15.11.2015.g, u vremenskom periodu od 07.00 do 17.00 časova, izvodiće se radovi na razbijanju kamenja na nestabilnim putnim kosinama i proširenju nestabilne kamene kosine na državnom putu II A reda broj 169, deonica Halovo-Veliki Izvor (u dužini od 2km).
Na državnom putu II A reda broj 145, Stubline-Brgule, na snazi je izmena režima saobraćaja do 01.04.2016.g.
Rehabilitacija nadvožnjaka na servisnoj saobraćajnici na deonici Subotica – Novi Sad (na km 110 + 100m), posle naplatne stanice Sever.
Očekivani rok završetka radova na rehabilitaciji nadvožnjaka, ukoliko vremenski uslovi dozvole je 15.novembar 2015.godine.
Na državnom putu I A reda broj 1, most preko reke Rače i železničke pruge Markovac-Svilajnac, na snazi je izmena režima saobraćaja, zbog radova na mostu preko reke Rače i železničke pruge Markovac-Svilajnac u periodu od 19.10.2015.g. do 01.04.2016.g.

Za saobraćaj će biti zatvorena desna strana auto-puta u smeru Beograd - Niš i saobraćaj će se privremenom saobraćajnom signalizacijom preusmeravati u preticajnu (brzu) saobraćajnu traku leve strane auto-puta, smer Niš - Beograd, u kojoj će se saobraćaj odvijati dvosmerno.
Zabrana saobraćaja20.10.2015. Državni put II B reda broj 427, deonica Prosek - Crvena Reka - Bancarevo
Na državnom putu II B reda broj 427, deonica Prosek - Crvena Reka - Bancarevo, na snazi je obustava saobraćaja na delu puta od skretanja za selo Bancarevo do skretanja za selo Ravni Do, od 20.10.2015.g.
Do završetka izgradnje te deonice auto-puta E- 80 saobraćaj je privremeno izmešten na državni put II A reda broj 259, deonica Niš - Crvena reka – Pirot.
Na državnom putu I B reda broj 28, deonica Ljubovija - Mali Zvornik, u mestu Velika Reka, na snazi je obustava saobraćaja zbog nakupljanja atmosferskih padavina koje onemogućavaju normalno odvijanje saobraćaja u oba smera.

Alternativni pravac za putnički i teretni saobraćaj je državni put II A reda broj 141, deonica Ljubovija – Pecka – Osečina i državni put I B reda broj 27 (stari M-4), deonica Osečina – Loznica.
Na državnom putu I B reda broj 26, deonica Beograd - Obrenovac, u zoni klizišta Umka, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog radova na struganju oštećenog kolovoznog zastora od 12.10.2015.g.
U toku izvođenja radova vozila će se naizmenično propuštati slobodnom saobraćajnom trakom.
Od 06.10.2015.g. saobraćaj u kružnom toku i prilaznim ulicama biće potpuno zatvoren.
Usled radova na redovnom održavanju na sanzi je izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 10 i 14, raskrsnica ulica Bavaništanski put, Stevana Šupljikca, Prvomajske i Miloša Obrenovića u Pančevu.
Usled radova na redovnom održavanju na sanzi je izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 10 i 14, raskrsnica ulica Bavaništanski put, Stevana Šupljikca, Prvomajske i Miloša Obrenovića u Pančevu.
Na državnom putu II A reda broj 100, kroz Inđiju, na snazi je obustava saobraćaja od 24.09.2015.g.
Na snazi je izmana režima saobraćaja od 08.09.2015.g. do 30.09.2015.g. zbog radova na pojačanom održavnju na državnom putu I B reda broj 35, deonica Vrelo-Svrljig
Zbog radova na periodičnom održavanju državnog puta I B reda broj 41, deonica Bujanovac-Gnjilane-Uroševac-Štimlje, od raskrsnice sa ulicom Karađorđa Petrovića do raskrsnice državnog puta I B reda broj 41 i II B reda broj 445 u Bujanovcu, na snazi je izmena režima saobraćaja koja će trajati do 15.11.2015.g.
Na državnom putu II A reda broj 203, deonica Pazarište-Tutin na snazi je izmena režima saobraćaja zbog radova na redovnom održavanju puta koji će trajati do 15.11.2015.g.
Zbog radova na periodičnom održavanju državnog puta I B reda broj 41, deonica Bujanovac-Gnjilane-Uroševac-Štimlje, od raskrsnice sa ulicom Karađorđa Petrovića do raskrsnice državnog puta I B reda broj 41 i II B reda broj 445 u Bujanovcu, na snazi je izmena režima saobraćaja koja će trajati do 15.11.2015.g.
Usled saobrajne nezgode došlo je do obustave saobraćaja na državnom putu I A reda broj 1, Kružni put, od Resnika ka Bubanj Potoku.
Obaveštavamo Vas da će na državnom putu II B reda broj 340, kroz selo Pambukovica,
doći do izmene režima saobraćaja zbog radova na periodičnom održavanju puta koji će trajati do 15.11.2015.g.
Na državnom putu II A reda broj 175, deonica Beograd - Požega, doći će do izmene režima saobraćaja zbog obezbeđenja zone radova na izgradnji auto-puta E-763, do 15.11.2015.
Usled radova na polaganju podzemnog optičkog kabla, na snazi je izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 22, deonica Preljina-Mrčajevci.
Radovi će trajati do 15.11.2015.g, ukoliko vremenski uslovi to dozvole i za vreme izvođenja istih saobraćaj će se odvijati prema postavljenoj privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.
Od 09.10.2015. do 10.11.2015.g. na državnom putu I B reda broj 22, deonica Ljig – Rudnik, izvodiće se radovi na sanaciji klizišta.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj će biti regulisan svetlosnom saobraćajnom signalizacijom (semafori), koja će biti u funkciji 24 časa.
Od 07.09.2015. do 10.12.2015.g., zbog radova na sanaciji klizišta „Jeremići“ u blizini mesta Prilike, na snazi je izmena režima saobraćaja.
Tokom radova, saobraćaj će se odvijati jednom kolovoznom trakom naizmeničnim propuštanjem vozila koje će regulisati svetlosna saobraćajna signalizacija (semafori).
Na državnom putu I B reda broj 27, deonica Zavlaka 2 - Pričevići, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog radova na održavanju puta.
Saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom naizmeničnim propuštanjem vozila semaforskom saobraćajnom signalizacijom. Planirani rok završetka radova je 15.09.2016.godine.
Od 01.09.2015.g, na državnom putu I A reda broj 1, iz pravca Beograda ka Novom Sadu, doći će do izmene režima saobraćaja, zbog radova na rekonstrukciji asfalta na saobraćajnim trakama, na naplatnoj stanici Stara Pazova.
Tokom radova naplatna stanica će raditi smanjenim kapacitetom, te će u funkciji biti sedam naplatnih kanala.
Radovi će trajati do 15.11.2015.g. i biće obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Usled saobraćajne nezgode došlo je do potpune obustave saobraćaja na državnom putu II A reda broj 120, deonica Bečmen-Petrovčić, na izlazu iz Bečmena.
Na državnom putu I A reda broj 1, Obilaznica oko Beograda, petlja „Surčin“, u toku su radovi na izgradnji leve kolovozne trake Obilaznice oko Beograda od 01.09.2015.g.
Zatvorena su sva uključenja i isključenja sa Obilaznice u okviru petlje „Surčin“.
Vozila koja se uključuju i isključuju sa Obilaznice na deonicu Surčin-Dobanovci upućuju se na petlju Dobanovci.
Saobraćaj na pravcu Dobanovci-Bubanj Potok odvijaće se normalno u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom.
Na državnom putu II A reda broj 126, Ruma-Putinci-Inđija-Stari Slankamen, deonica kroz Inđiju sa kružnom raskrsnicom u Inđiji, u toku su radovi na održavanju.
Na državnom putu I B reda broj 35, kod Milutinovca, u toku su radovi na izgradnji mosta preko Podvrške reke do 01.04.2016.g.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Od 03.08.2015.g, zbog radova na rekonstrukciji državnog puta I B reda broj 28, na deonici od Malog Zvornika do Ljubovije, doći će do izmene režima saobraćaja.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom, prema postavljenoj privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.
Na državnom putu I B reda broj 44 i državnom putu II A reda broj 158, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog izgradnje državnog puta I A reda broj 1, (auto-put E-75), u zoni radova na deonici Grdelica – Caričina Dolina, postavljena je privremena saobraćajna signalizacija i uvedeno ograničenje brzine kretanja vozila radi povećanja bezbednosti saobraćaja.
Na državnom putu I B reda broj 44 i državnom putu I A reda broj 1 (budući auto-put), deonica Grabovnica-Grdelica, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog radova na auto-putu E-75, od 13.07.2015.g.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj se preusmerava sa postojećeg državnog puta I B reda br.44 na novoizgrađenu levu traku auto-puta E-75, pri čemu je dužina devijacije 850m.
Na državnom putu II B reda broj 363, deonica Mali Crljeni - Kruševica, u toku radovi na sanaciji klizišta u blizini naselja Rudovci u Beogradu (Lazarevac) do 31.12.2015.g.
Radovi se odvijaju pod saobraćajem uz postavljenu odgovarajuću privremenu saobraćajnu signalizaciju i opremu.
Na državnom putu II B reda broj 395, deonica Lubnica - Planinica, na snazi je obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta.
Na državnom putu I B reda broj 28, deonica Užice - Kostojevići - Rogačica - Okletac, na snazi je izmena režima saobraćaja od 02.06.2015.g. do 15.11.2016.g. zbog radova na rušenju i ponovnoj izgradnji mosta preko reke Dervente u mestu Zlodol.
Saobraćaj se preusmerava na devijaciju puta u zoni mosta.
Klizište. saobraćaj odvija naizmeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom.
Na državnom putu I B reda broj 30, deonica Ivanjica - Ušće, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog pojave klizišta u mestu Budoželja (na km 7+000), i saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom.
Na državnom putu II A reda broj 180, deonica Guča - Ivanjica, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog sanacije klizišta Lisa (na km 40+800).
Klizište je delimično sanirano i saobraćaj se odvija u obe saobraćajne trake.
Na državnom putu II A reda broj 148, kod naselja Sibnica, zbog pokretanja klizišta saobraćaj se odvija otežano.
Na državnom putu II B reda broj 361, deonica Ljig – Latković, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog sanacije klizišta, saobraćaj se odvija otežano.
Na državnom putu I B reda broj 38, deonica Kruševac - Razbojna, na prolasku kroz grad Kruševac, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog radova na periodičnom održavanju puta od 21.04. 2015.g. do 15.11.2015.g.
Tokom radova za saobraćaj će biti zatvorena deonica Kruševac – Blace - Beloljin, odnosno deonica kroz grad Kruševac (tzv.„Bruski put“).
Na državnom putu II B reda broj 342, deonica Ub – Popučke – Iverak, na snazi je obustava saobraćaja zbog sanacije klizišta.
Alternativni putni pravac za teška vozila i autobuse je Ub – Slovac – Valjevo, dok je za putnička vozila MZ Gornji Lukavac-Birtija-Groblje-Telefonska centrala.
Na državnom putu I B reda broj 44, deonica Polom - Prevalac, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji Koridora 10 do 15.11.2015.g.
Za vreme izvođenja radova je zabranjeno preticanje i brzina kretanja vozila je ograničena na 40km/h i 50km/h.
Na državnom putu I A reda broj 1, deonica Vladičin Han - Donji Neradovac (Prevalac - Suvi Dol), u toku su planirani radovi na izgradnji Koridora 10, u periodu od 11.11.2014.g.
Na državnom putu I A reda broj 1 i kružne raskrsnice br.2 državnog puta II A reda broj 132, zona petlje Grdelica, u toku su radovi od 22.07.2014.g.
Na državnom putu I A reda broj 1, deonica Levosoje - granica sa Republikom Makedonijom, u toku su radovi na izgradnji naplatne stanice “Preševo”.
Zabrana za kamione17.05.2006. Državni put II A reda broj 130, deonica Ečka - Kovačica, preko mosta kod Tomaševca
Na državnom putu II A reda broj 130, deonica Ečka - Kovačica, preko mosta kod Tomaševca, na snazi je zabrana saobraćaja za vozila ukupne nosivosti preko 12t, važi od 17.05.2006.g.
Zabrana za kamione17.05.2006. Državni put II A reda broj 129, preko mosta kod Farkaždina
Na državnom putu II A reda broj 129, preko mosta kod Farkaždina, na snazi je zabrana saobraćaja za vozila ukupne nosivosti preko 12t, važi od 17.05.2006.g.
Na državnom putu II A reda broj 129, preko mosta kod Titela i na deonici Titel - Perlez, na snazi je zabrana saobraćaja za vozila ukupne težine preko 12t, važi od 17.05.2006.g.
Zabrana za kamione24.10.2005. Državni put II A reda broj 100, deonica Feketić - Stara Pazova
Na državnom putu II A reda broj 100, deonica Feketić - Stara Pazova, na snazi je zabrana saobraćaja za vozila ukupne nosivosti preko 12t, važi od 24.10.2005.g.
Obaveštavamo Vas da će 15.10.2015.god. u vremenskom periodu od 22-24h, zbog izvodjenja radovana regulisanju pruge i putnog prelaza (ukrštanja železničke pruke sa državnim putem), na državnom putu I B reda broj 21, deonica Valjevo - Kosijerić, u gradu Valjevu doći do potpune obustave drumskog saobraćaja
zbog saobraćajne nezgode
Za vreme izvođenje radova na sanaciji klizišta na državnom putu I B reda broj 22, deonica Ljig-Rudnik doći će do izmene režima saobraćaja u periodu do 15.11.2015.
Obaveštavamo Vas da se na snazi izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 22, deonica Beograd - Požega, zbog obezbedjenja zone radova do 15.11.2015.god.
Obaveštavamo Vas da se od 02.11.2015.g, u vremenskom periodu od 07.00 do 17.00 časova, izvode radovi na zameni dilatacija na mostu ,,Vodice II“, na državnom putu I B reda broj 23, deonica Jokina ćuprija-Borova Glava.

Za vreme izvođenja radova (po planu tri dana, ukoliko vremenski uslovi dozvole) za saobraćaj su zatvorene po dve saobraćajne trake 24 sata dok se saobraćaj preusmerava u jednu slobodnu saobraćajnu traku.
24.09.2015.g. u vremenskom periodu od 12 do 13.00 časova
16., 17. i 18.09.2015.g. u vremenskom periodu od 12 do 13.00 časova na državnom putu I B reda broj 23, deonica Međuvršje-Ovčar banja doći do obustave saobraćaja zbog radova na elektro mreži.

Alternativni pravac je državni put II B reda broj 408, deonica Markovica-Lučani.
Obaveštavamo Vas da je od 22.10.2015.g., u smeru Zlatibor –Užice, u periodu od 08.00 do 18.00 časova, na snazi izmena režima saobraćaja zbog radova na istražnim bušotinama.

Tokom radova za saobraćaj će biti zatvorena saobraćajna traka iz pravca Zlatibora i saobraćaj preusmeren na petlju za Sirogojno u dužini od 500 m.

Saobraćaj iz pravca Užica ka Zlatiboru će se odvijati u redovnom režimu. Radovi su obezbeđeni i obeleženi adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Obaveštavamo Vas da će od 28.10.2015.g. do 15.11.2015.g. svakog dana u vremenskom periodu od 7.00 do 18.00 časova, na snazi biti potpuna obustava saobraćaja na toj deonici.

Radovi se izvode u smeru od Aranđelovca ka Krćevcu.

Tokom obavljanja radova i obustave saobraćaja, alternativne saobraćajnice su:

- iz pravca Mladenovca, saobraćaj se preusmerava na „stari put“ Topola – Aranđelovac,
- iz pravca Aranđelovca saobraćaj se preusmerava na državni put II B reda broj 151 prema Markovcu (raskrsnica Orašac)
u periodu do 15.11.2015. do 16.12.2015.g.
Normalizovan saobraćaj na delu državnog puta I B reda broj 28, deonica Ljubovija-Mali Zvornik, u mestu Velika Reka, koji je bio obustavljen zbog nakupljanja vode koja je nastala usled atmosferskih padavina.
Obaveštavamo Vas da je na snazi obustava saobraćaja zbog izlivanja vode na putu. Saobraćaj će biti obustavljen do povlačenja vode sa puta.

Alternativni pravac za putnički i teretni saobraćaj je državni put II A reda broj 141, deonica Ljubovija – Pecka – Osečina i državni put I B reda broj 27 (stari M-4), deonica Osečina – Loznica.
Obaveštavamo Vas da će od 21.10.2015.g. doći do izmene u režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 28, Mali Zvornik-Ljubovija, na deonici od Starog mosta u Malom Zvorniku do Gračanice, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati uz naizmenično propuštanje saobraćaja jednom saobraćajnom trakom i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila
Obaveštavamo Vas da je usled radova na redovnom održavanju, na snazi izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 36, deonica Zaječar-Vrška Čuka, koja će trajati do 15.11.2015.g.
Obaveštavamo Vas da je došlo do obustave saobraćaja na državnom putu I B reda broj 36, deonica Paraćin – Zaječar, između Selišta i Gamzigradske banje, zbog saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo više vozila.
Na državnom putu I B reda broj 13 (Zrenjaninski put) deonica Borča - Kovilovo, uvodi se zabrana za vozila čija ukupna visina prelazi 4,2 metra i širina 3,3m, zbog radova na izgradnji nadvožnjaka iznad Zrenjaninskog puta, u zoni izgradnje nove petlje "Zrenjanin" - "Severna tangenta".
Vangabaritna vozila se usmeravaju na obilazni državni put I B reda broj 131, Čenta - Opovo - Jabuka - Pančevo.
Na snazi izmena režima saobraćaja zbog radova na redovnom održavanju putnih objekata – mostova.

Radovi su obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom, obavljaće se kada vremenski uslovi budu pogodni i trajaće do 15.11.2015.g.
Od 04.07. do 30.10.2015.g, na državnom putu I B reda broj 27, deonica Aranđelovac 4 (Orašac) - Krćevac, izvodiće se radovi na redovnom održavanju.
Obaveštavamo vas da će se od 05.10.2015 do 10.10.2015. god. obustavljati saobraćaj u periodu od 9:00 do 12:00 i od 14:00 do 17:00 časova, na državnom putu I B reda broj 27, deonica Aranđelovac 4 (Orašac) – Krćevac.

Saobraćaj će se preusmeravati iz pravca Krćevca kod fabrike vode Knjaz Miloš na lokalni put L 11 (skretanje za Venčac) a iz pravca Aranđelovca na državni put II B reda broj 51 prema Markovcu.
Normalizacija saobraćaja na delu državnog puta II A reda broj 185, deonica Glogovac – Ribare, na snazi je bila obustava saobraćaja zbog saobraćajne nezgode.
Na državnom putu I B reda broj 27, deonica Slovac - Lazarevac – Kruševica, u toku je sanacija klizišta, do 15.11.2015.g.
od 21.08.2014.g.
Zbog izvodjenja radova na redovnom održavanju na državnom putu I B reda broj 34, deonica Golubac-Požarevac, doći će do izmene režima saobraćaja u periodu do 15.11.2015.
Obaveštavamo Vas da će se na državnom putu I B reda broj 24, deonica Batočina - Kragujevac, izvoditi radovi na postavljanju portalnih nosača, do 01.10.2015.g.
Zabrana za kamioneDržavni put I A reda broj 1, preko mosta Gazela
Na državnom putu I A reda broj 1, preko mosta Gazela, i dalje je na snazi zabrana saobraćaja za vozila ukupne nosivosti preko 3,5t.
usled saobraćajne nezgode
usled radova na redovnom održavanju od 14.05.2015.g.
Obaveštavamo Vas da je zbog izgradnje auto-puta (E-75), državni put I A reda broj 1, deonica od tunela „Predejane“ do Caričine Doline, na snazi izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 44.

Tokom radova na proširenju mosta preko Bakarnog potoka saobraćaj na toj deonici će se odvijati levom kolovoznom trakom, naizmeničnim propuštanjem koje reguliše semaforska signalizacija, izvodiće se do 15.11.2015.g.
deonica Šabac-Valjevo
Na državnom putu II A reda broj 139, deonica Krupanj - Korenita - Krst, na snazi je obustava saobraćaja preko Stolica i od Stolica do Radalja, zbog neprohodnosti puta.
Na državnom putu II A reda broj 141 između Osečine i Ljubovije preko Proslopa, na snazi je zabrana saobraćaja za šlepere i kamione sa prikolicom.
Obaveštavamo Vas da se na snazi izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 146, deonica Beograd - Požega, zbog obezbedjenja zone radova na izgradnji priključka devijacije do 15.11.2015.god.
14.10.2015.g. (sreda) zbog izvođenja radova na mašinskom regulisanju koloseka pruge i putnog prelaza (ukrštanje železničke pruge sa državnim putem) u mestu Divci, u periodu od 10.00 do 13.00 časova, doći do potpune obustave drumskog saobraćaja na državnom putu II A reda broj 150 u trajanju od 45 minuta.
Obaveštavamo Vas da će se u zoni osnovne škole “Prvi srpski ustanak” u Orašcu, na državnom putu I A reda broj 151, izvoditi radovi na postavljanju saobraćajne signalizacije radi povećanja bezbednosti saobraćaja, do 15.11.2015.g.
Zabrana za kamioneDržavni put II A reda broj 152, na deonici Donja Šatornja – Rudnik kod Jermenovaca
Na državnom putu II A reda broj 152, na deonici Donja Šatornja – Rudnik kod Jermenovaca, na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 3,5t.
Obaveštavamo Vas da će danas 13.10.2015.g. u vremenskom periodu od 10.00 do 13.00 i od 17.00 do 23.00 časova doći do obustave saobraćaja zbog održavanja manifestacije „Dani Ćuprije“.
Obaveštavamo Vas da će od 16.07.2015.g. doći do preusmerenja dela državnog puta I B reda broj 33, deonica Požarevac -Majdanpek – Negotin na internu saobraćajnicu Debeli Lug – Majdanpek zbog planskog premeštanja dela državnog puta u zoni površinskog kopa „Južni revir“ RTB „Bor grupa Rudnik bakra Majdanpek“.
Radovi na preusmerenju i premeštanju dela državnog puta IB reda broj 33 na internu saobraćajnicu će se izvoditi zbog planskog proširenja površinskog kopa rudnika.
Za vreme izvođenje radova na periodičnom održavanju na poboljšanju površinske raskrsnice „Moravica“ na državnom putu II A reda broj 179, deonica ulica Ljubićka i ulica Bate Jankovića u Čačku doći će do izmene režima saobraćaja u periodu do 15.11.2015.
zbog redovnog održavanja mostova, koja će trajati do 15.11.2015.g.
zbog sanacije klizišta koja će trajati do 15.11.2015.g.
zbog sanacije klizišta, koja će trajati do 15.11.2015.g.
na teritorija Lazarevca, zbog sanacije klizišta, koja će trajati do 15.11.2015.g.
Zbog izgradnje auto-puta E-763, Beograd (Ostružnica)-Požega, sektor 1, deonica V, Lajkovac-Ljig doći će do izmene režima saobraćaja na državnom putu II B reda broj 361 u periodu do 15.11.2015.
izgradnji distributivne gasovodne mreže Zablaće na području Čačka.
Na državnom putu II A reda broj 202, deonica Tutin-Leskovac, u mestu Velje Polje došlo je do obustave saobraćaja zbog rekonstrukcije kolovoza.
Obaveštavamo Vas da će se na državnom putu II B reda broj 305, u Kucuri kod Vrbasa izvoditi radovi na sanaciji mosta, do 15.11.2015.g.
Na snazi delimična obustava saobraćaja usled radova na uklanjanju mina (razminiravanje).
Radovi se izvode u vremenskom periodu od 07.00 do 12.00 časova, a na svakih sat vremena, poslednjih 15 minuta, put je otvoren za saobraćaj.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom siglalizacijom i opremom uz asistenciju saobraćajne policije.
Od 01.10.2015.g. (četvrtak) u 10.00 časova do 12.10.2015.g. u 18.00 časova (ponedeljak) doći do potpune obustave saobraćaja na državnom putu II A reda broj 127, deonica Golubinci - Putinci na ukrštaju sa prugom Beograd - Šid - državna granica sa Hrvatskom, zbog radova na rehabilitaciji pruge
Sanacija klizišta „Jeremić“, semaforska signalizacija, naizmenično propuštanje vozila.
zbog lančanog sudara više vozila.
Alterantivni putni pravac je od Šimanovaca ka Pećincima.
• 24.08.15. za saobraćaj će biti zatvorena vozna i zaustavna traka u zoni ispred isključenja za Smederevo-Vodanj. Saobraćaj će se odvijati levom (preticajnom) saobraćajnom trakom.
• 25.08.15. za saobraćaj će biti zatvorena vozna i zaustavna traka u zoni ispred isključenja za Smederevo-Jug i ispred isključenja za Požarevac. Saobraćaj će se odvijati levom preticajnom saobraćajnom trakom.
Obaveštavamo Vas da su u toku radovi na postavljanju saobraćajne signalizacije za vođenje biciklističkog saobraćaja na turističkoj ruti „Gvozdena zavesa“ kroz Republiku Srbiju, na sledećim državnim putevima i to:
• državnom putu I A reda broj 4,
• državnim putevima I B reda broj: 10, 11,12, 14,17, 18, 20, 35 i 36,
• državnim putevima II A reda broj: 100, 101, 103, 104, 108, 110, 112, 118, 134, 219 i 221,
• državnom putu II B reda broj 312.

Svi radovi su obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Turistička ruta „Gvozdena zavesa“ u Republici Srbiji obuhvata deonice od Kelebije do Banatske Palanke, od naselja Ram do naselja Rajac i od naselja Rajac do Gradine (granica sa Bugarskom).
Obaveštavamo Vas obaveštava da je na državnom putu I A reda broj 1 deonica Caričina Dolina - Vladičin Han i na državnom putu IB reda br.44, deonica Vladičin Han - Vranje, u zoni sportskog centra "Kunjak" u Vladičinom Hanu zbog izgradnje državnog puta I A reda broj 1, (auto-put E-75), na snazi izmena režima saobraćaja radi smanjenja brzine kretanja vozila i radi povećanja bezbednosti saobraćaja, koja će trajati do 15.11.2015.g.
od 24.09.2015.g. od 07.00 časova
Zabrana za kamioneDržavni put II B reda broj 327, deonica Koceljeva (veza sa državnim putem 21) - Valjevska Kamenica
Na državnom putu II B reda broj 327, deonica Koceljeva (veza sa državnim putem 21) - Valjevska Kamenica, u mestu Plavanj 3, na snazi je zabrana saobraćaja za teretni saobraćaj, šlepere i kamione sa prikolicom, zbog otcepljenja kolovoza.
Saobraćaj se odvija otežano.
Obaveštavamo Vas da je zbog aktiviranja klizišta na delu državnog puta II B reda broj 395, na deonici Zaječar – Lubnica – Boljevac između mesta Lubnica i Planinica, došlo do obustave saobraćaja, jer je klizištem obuhvaćena cela širina puta u dužini od 120 metara.
Saobraćaj se na tom delu puta odvija devijacijom (pomoćnim putem) i regulisan je odgovarajućom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Obaveštavamo Vas da će od 03.11.2015.g. do 30.11.2015.g. na državnom putu II B reda broj 417, deonica Biljeg- Krajkovac, zbog radova na sanaciji kolovoza doći do izmene režima saobraćaja.

Tokom radova koji se obavljaju pod saobraćajem („u pokretu“), vozila će naizmenično propuštati radnici sa signalnim zastavicama.
Most na Velikoj Moravi, radovi od 15.09. 2015. do 15.11.2015.g.

13.04.2017.Otvorena naplatna stanica „Beograd“ kod Vrčina

Dana, 13.04.2017.godine, otvorena je čeona naplatna stanica „Beograd“ kod Vrčina, sa 23 ulazno-izlazne trake, raspoređene u jednom nizu - 14 je predviđeno za izlaz, odnosno naplatu putarine, dok je za ulaz na auto-put planirano 9...

04.04.2017. Obaveštenje o otežanom odvijanju saobraćaja na raskrsnici na kojoj se ukrštaju državni put I B reda broj 23 i državni put II A reda broj 181, na…

Otežano odvijanje saobraćaja na raskrsnici na kojoj se ukrštaju državni put I B reda broj 23 i državni put II A reda broj 181, na deonici Čačak – Požega.Privremena saobraćajna signalizacija i oprema postaviće se...

14.02.2017. Naizmenično propuštanje vozila na delu državnog puta II A reda broj 191, deonica Bistrica-Jarmovac, u naselju Druglići

Na snazi je naizmenično propuštanje vozila jednom kolovoznom trakom na delu državnog puta II A reda broj 191, deonica Bistrica-Jarmovac, u naselju Druglići, usled urušenja dela paraboličnog zasvedenog propusta.Saobraćaj je obezbeđen adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom...

10.02.2017.Izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 227, deonica Studena-petlja Vranje jug

Na državnom putu II A reda broj 227, deonica Studena-petlja Vranje jug, kod mesta Dobrejance, je od 10.02.2017.godine na snazi izmena režima saobraćaja zbog otcepljenja desne kolovozne trake.Saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila.Molimo sve učesnike...

21.06.2016. Usporeno odvijanje  saobraćaja na državnom putu II A reda broj 178, deonica Divčibare – Sastavci, naselje Mađer

 Usled aktiviranja klizišta i suženja kolovoza na državnom putu II A reda broj 178, deonica Divčibare - Sastavci, naselje Mađer, saobraćaj se odvija uz naizmenično propuštanje vozila jednom trakom (izvedenom devijacijom puta), i regulisan je...

21.06.2016.Izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 28, deonica Dub-Kostojevići-Rogačica

Na delu državnog puta I B reda broj 28, deonica Dub-Kostojevići-Rogačica prestala je zabrana saobraćaja, nastala usled pokretanja klizišta „Carevac“ i „Pantina vodenica“.Saobraćaj se i dalje odvija otežano suženim kolovozom naizmeničnim propuštanjem vozila na deonici...

17.06.2016.Usporeno odvijanje saobraćaja na državnom putu I B reda broj 28, deonica Kadinjača-Dub

Obaveštavamo Vas da se usled  mestimičnih odrona kosina i suženja kolovoza na državnom putu I B reda broj 28, deonica Kadinjača - Dub, saobraćaj odvija otežano u dužini od 4km, od spomen kompleksa Kadinjača ka...

17.06.2016. Usporeno odvijanje saobraćaja na državnom putu I B reda broj 28, deonica Dubci-Kadinjača, naselje Volujac

Usled aktiviranja klizišta i suženja kolovoza na državnom putu I B reda broj 28, deonica Dubci-Kadinjača, naselje Volujac, sabraćaj se odvija usporeno.Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode...

17.06.2016. Usporeno odvijanje saobraćaja na državnom putu I B reda broj 28, deonica Užice-Dubci, naselje Bele Vode

Usled odrona kosine puta i suženja kolovoza na državnom putu I B reda broj 28, deonica Užice-Dubci, naselje Bele Vode, sabraćaj se odvija usporeno.Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i...

17.06.2016.Usporeno odvijanje saobraćaja na državnom putu I B reda broj 23, u naselju Bela zemlja

Obaveštavamo Vas da se usled aktiviranja klizišta u naselju Bela zemlja, na državnom putu I B reda broj 23, deonica Užice-Kneževići,saobraćaj odvija usporeno.Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da...

17.06.2016. Usporeno odvijanje saobraćaja na državnom putu I B reda broj 28, deonica Kremna-Mokra Gora, naselje Mokra Gora

Usled aktiviranja klizišta i suženja kolovoza na državnom putu I B reda broj 28, deonica Kremna-Mokra Gora, naselje Mokra Gora (selo Špijunovići), sabraćaj se odvija usporeno.Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu...

02.06.2016. Uspostavljen saobraćaj na državnom putu II A reda broj 178, deonica Divčibare-Tometino Polje-Sastavci

Na državnom putu II A reda broj 178, deonica Divčibare-Tometino Polje-Sastavci, uspostavljeno je odvijanje saobraćaja i saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila jednom kolovoznom trakom.Javnost će biti blagovrenemo obaveštena o potpunoj normalizaciji saobraćaja na navedenom...

next
prev

Uvođenje i razvoj održavanja puteva zasnovanog na definisanom nivou usluge na mreži državnih puteva

Korporativne vesti

Prev Next

Najnoviji video klipovi

Još video klipova...

Sertifikat ISO/OHSAS
OEBS
Nagrade
Konkurs dečijih crteža na temu 'Šta ja želim'


Konkurs dečijih crteža na temu 'Šta ja želim'
Čep za hendikep
Cloudy

12°C

Belgrade

Cloudy

  • 29 Apr 2017

    Showers 15°C 8°C

  • 30 Apr 2017

    Rain 13°C 7°C

Kontakt

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602