Анкетирање возача


Анкетирање о буци и загађењу на путевима ка ГП

Anketiranje o buci i zagađenju na putevima ka GP lightbox[videos1 640 420]Anketiranje o buci i zagađenju na putevima ka GP

Представници Јавног предузећа "Путеви Србије" и Института за саобраћај из Будимпеште потписали су уговор о заједничком истраживању и идентификацији територија и броја становника погођених великом буком и загађивањем ваздуха. Циљ истраживања је израда планова чија ће реализација омогућити да се смањи ниво загађенја и буке. Тиме би се побољшао квалитет живота угроженог становништва. Анкетирање возача обављено је на путу Суботица-Сомбор-Келебија.

Анкетари "Путева Србије" уз асистенцију саобраћајне полиције на путу према Граничном прелазу Келебија заустављали су возаче и постављали питања како би могли да одреде фреквентност пута и загађења. Александар Ферковић из Суботице каже да треба више оваквих пројеката.

Циљеви пројекта су идентификација територије и број становника погођених буком и загађењем ваздуха на државним путевима, који прелазе границе прописане директивама ЕУ. Укупна дужина државних путева у подручју истраживања износи око 280 километара, а област истраживања су путеви у подручју границе између Србије и Мађарске, Србије и Хрватске, правац Сомбор-Нови Књажевац-Банатско Аранђелово и граница Србије и Румуније.

У целом подручју врши се мерење буке на 90 локација, мерење саобраћајног оптерећења и структуре саобраћаја на више од 40 локација и мерење загађења ваздуха на путевима ка граничном прелазу. У оквиру пројекта укупно ће бити анкетирано 1200 возача, а на подручју Суботице 400.

18.11.2014. - РТВ YU ECO Суботица

Истраживање у циљу смањења буке и загађености ваздуха

Istraživanje u cilju smanjenja buke i zagađenosti vazduha lightbox[videos1 640 420]Istraživanje u cilju smanjenja buke i zagađenosti vazduha

Представници Јавног предузећа "Путеви Србије" и мађарског КТИ Института за саобраћај из Будимпеште потписали су уговор о заједничком истраживању и идентификацији територија и броја становника погођених великом буком и загађивањем ваздуха.

Истраживање, у оквиру пројекта "Израда стратешке мапе загађености ваздуха и загађености буком у граничном делу Мађарске и Србије" ради се са циљем израде планова, чија ће реализација омогућити да се смањи ниво загађења и буке, обавља се у пограничним подручјима Србије са Мађарском, Хрватском и Румунијом.

Испитивање јавног мњења је обављено јуче на релацији Хоргош-Кањижа, а данас на путу Суботица-Келебија. У сарадњи са Саобраћајном полицијом, анкетари су постављали питања учесницима у саобраћају, а резултати анкете биће презентовани након обраде урађених анкета.

18.11.2014. - РТВ City Суботица


Штампа