Одељење за односе са јавношћу

Одељењe за односе са јавношћу, као организациона целина у оквиру Кабинета директора, обавља стручно-оперативне послове у вези са стратешким наступом ЈП „Путеви Србије“ у јавности.

Континуирано комуницирање са медијима, корисницима путева, стручним домаћим и иностраним институцијама и предузећима, партнерима, сарадницима, колегама и свим осталим заинтересованим субјектима већ петнаест година посао је Одељења за односе са јавношћу.

Наш задатак је да професионално, стручно, савесно и одговорно информишемо јавност, уз међусобно поштовање и очување вредности и угледа Предузећа. Принципи којима се руководимо у свом раду су тачност, истинитост, јасност, прецизност и брзина.

Своја деловања и активности Одељење за односе са јавношћу усклађује сходно правној регулативи Републике Србије и дефинише план рада за остваривање циљева у складу са одобреним и усвојеним Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за текућу годину.

Одељењe за односе са јавношћу, као организациона целина у оквиру Кабинета директора, обавља стручно-оперативне послове у вези са стратешким наступом ЈП „Путеви Србије“ у јавности.

Континуирано комуницирање са медијима, корисницима путева, стручним домаћим и иностраним институцијама и предузећима, партнерима, сарадницима, колегама и свим осталим заинтересованим субјектима већ петнаест година посао је Одељења за односе са јавношћу.

Наш задатак је да професионално, стручно, савесно и одговорно информишемо јавност, уз међусобно поштовање и очување вредности и угледа Предузећа. Принципи којима се руководимо у свом раду су тачност, истинитост, јасност, прецизност и брзина.

Своја деловања и активности Одељење за односе са јавношћу усклађује сходно правној регулативи Републике Србије и дефинише план рада за остваривање циљева у складу са одобреним и усвојеним Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за текућу годину.

ПРЕСС

Поштовани представници медија,


У циљу брже и квалитетније сарадње са медијским кућама ЈП „Путеви Србије“ је увело online процедуру за добијање дозвола за снимање путева, путних објеката, наплатних станица и градилишта у надлежности предузећа.

Образац захтева за снимање/извештавање можете преузети кликом на слику испод.

Образац читко попунити и проследити најкасније дан пре жељеног термина снимања до 15.00h (захтев за суботу и недељу најкасније у петак у 15.00h) Одељењу за односе са јавношћу на:

Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Снимање / извештавање са тражене локације могуће је тек по добијању писменог одобрења од стране в.д. директора ЈП „Путеви Србије“.

КОМУНИКАЦИЈА СА КОРИСНИЦИМА

Одељење за односе са јавношћу свакодневно комуницира и сарађује са свим медијима и новинарима, градским службама, физичким и правним лицима.

Одељењe за односе са јавношћу, правовремено пласирa позитивнe информацијe и успешно обавља стручно – оперативне послове у вези са стратешким наступом Предузећа, а сталном комуникацијом са представницима медија свеобухватно и транспарентно информише јавност.

У јавност се путем медија пласирају вести, саопштења, обавештења за јавност, апели јавности и значајне информације о пројектима. У сарадњи са надлежним колегама Одељење припрема одговоре на захтеве корисника и иницира њихово решавање и организује конференције за медије, изјаве, интервјуе надлежних колега, медијска фотографисања, извештавања и снимања.

Правовремено и проактивно делујемо - сходно Медија плану пласирамо тачне и истините информације о успешно реализованим, текућим и планираним пројектима, актуелним радовима, стању на путевима и осталим активностима ЈП,, Путеви Србије“, новинама и услугама, скрећемо пажњу јавности на одговорно и безбедно понашање у саобраћају. У кризним ситуацијама брзо и ефикасно реагујемо саопштењима и организованим изјавама за медије.

Организујемо и стручне скупове - презентације и семинаре о новим технологијама, производима, опреми и достигнућима у путарској индустрији ради информисања стручне јавности. Одељење у сарадњи са надлежним секторима учествује и у представљању Предузећа на сајмовима, манифестацијама, изложбама...

Одељење за односе са јавношћу медијима обезбеђује значајне, стручне, корисне и често ексклузивне информације које квалитетно презентују рад Предузећа.

У прошлој години у медијима нису евидентирана навођења која би било неопходно демантовати, чему је допринело проактивно деловање Одељења за односе са јавношћу, правовремено пласирање позитивних информација и успешно вођење стручно – оперативних послова у вези са стратешким наступом Предузећа, као и стална комуникација са представницима медија и свеобухватно и транспарентно информисање јавности.

Одељење прати задовољство корисника анализирањем медијских објава и објава на друштвеним мрежама у којима се помиње ЈП „Путеви Србије“ и в.д. директора Зоран Дробњак, кроз евиденцију писама захвалности која добија путем електронске поште и анализирањем резултата анкете са питањима из делокруга рада Предузећа коју Одељење спроводи на интернет презентацији Предузећа.

Биланс успешне комуникације са више од 200 медија, новинских агенција, штампаних и електронских медија и радио станица, интернет портала и продукцијских кућа на годишњем нивоу је преко 2000 одговорених питања, 38 интервјуа и 155 саопштења, 166 организована снимања градилишта, изјава надлежних колега и извештавања и 39 конференција за медије што резултира са 17.928 медијских објава о нашем предузећу током календарске године, од чега је у 94,9% одсто позитивно експонирано.

Резултат директних и проактивних ПР активности годишње је око 70 одсто од укупног броја објављених/емитованих прилога о ЈП „Путеви Србије“. Утицај и значај деловања Одељења за односе са јавношћу огледа се у значајно већем броју медијских објава на годишњем нивоу, посебно у броју позитивно експонираних текстова и прилога.

ИНТЕРНИ ПР

Одељење за односе са јавношћу свакодневно сарађује са свим секторима Предузећа и комуникацију са надлежним колегама смо подигли на највиши ниво. Правовремено, континуирано и квалитетно обавештавамо све запосленe о активностима Предузећа, о реализованим пројектима, актуелним и планираним радовима, новинама и услугама.

О свим аспектима свог рада који утичу на медијску експонираност Предузећа у јавности правовремено обавештавамо менаџмент, свакодневним достављањем значајних медијских објава које су резултат рада Одељења, као и редовним обавештењима и извештајима о свим нашим активностима.

Одељење за односе са јавношћу кроз свакодневну комуникацију са свим организационим целинама Предузећа подстиче унапређење интерног ПР-а, иницира правовремену доставу нових и ажурираних информација. Континуирана и правовремена размена информација са надлежним колегама је предуслов за брз и ефикасан рад, успешан наступ Предузећа у јавности и планирање активности значајних за углед Предузећа.

ЕДУКАТИВНЕ КАМПАЊЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ

ЈП "Путеви Србије", као друштвено одговорно предузеће, спроводи бројне активности у вези са унапређењем безбедности саобраћаја. Настојећи да системски делује на подизање нивоа свести учесника у саобраћају,  Одељење за односе са јавношћу од 2020.г. у континуитету реализује едукативне кампање које за циљ имају подизање свести возача и повећање безбедности у саобраћају.

НОВЕ ЕДУКАТИВНЕ КАМПАЊЕ 2023.

„НЕ БЛОКИРАЈ ЗАУСТАВНУ, НЕ ЗАУСТАВЉАЈ ЖИВОТ“

Едукативном кампањом „Не блокирај зауставну, не заустављај живот“, ЈП „Путеви Србије“ жели да утиче на непрописно понашање учесника у саобраћају приликом коришћења зауставне траке, а у циљу едукације корисника пута о правилном коришћењу зауставне траке и то искључиво за заустављање возила због неисправности или изненадне неспособности возача за управљање возилом, као и да укаже на ризик и последице небезбедног заустављања у зауставној траци.

 

Уколико се деси да возило мора да се заустави у зауставној траци због неисправности возила или изненадне неспособности возача да управља возилом возач је дужан да:

 • Укључи све показиваче правца;
 • Носи светлоодбојни прслук;
 • Обележи возило сигурносним троуглом на удаљености од минимално 100 м;
 • Са безбедног места предузме све потребне мере да возило што пре уклони са пута

„НЕ УНИШТАВАЈ САОБРАЋАЈНИ ЗНАК - ЗНАК ЗНАЧИ ЖИВОТ“

Едукативном кампањом „Не уништавај саобраћајни знак - знак значи живот“, ЈП „Путеви Србије“  жели да укаже на утицај оштећене, покрадене саобраћајне сигнализације и опреме на безбедност у саобраћају и апелује на све оне који уништавају, краду или на други начин оштећују саобраћајну сигнализацију да то не раде, јер се тако могу спречити саобраћајне незгоде.

 

Вредност украдене и оштећене саобраћајне сигнализације и опреме на путевима у Републици Србији годишње износи 1.000.000 евра.

За ту вредност могли бисмо да урадимо:

 • 40 зона школа или;
 • 15 семафоризованих раскрсница или;

8 км рехабилитације двотрачног пута

ЕДУКАТИВНЕ КАМПАЊЕ 2022.

ЈП "Путеви Србије" је наставило у континуитету да спроводи активности у вези са унапређењем безбедности саобраћаја и системски делује на подизање нивоа свести учесника у саобраћају спровођењем две нове кампање: „Не вози зауставном траком, не заустављај живот“ и „Знак значи живот“.

Премијерним приказивањем видео спотова у присуству министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуреТомислава Момировића, начелника управе саобраћајне полиције Славише Лакићевића, в.д. директора Зорана Дробњака, директора предузећа "Коридори Србије" Александра Антића, сарадника, стручњака за безбедност у саобраћају и креативних тимова, на презентацији организованој у хотелу "Метропол" у Београду, 13.05.2022.г. званично су почеле две нове едукативне кампање ЈП "Путеви Србије" намењене повећању безбедности возача и других учесника у саобраћају које упозоравају на опасност вожње зауставном траком на аутопуту и на опасности изазване уништеном или украденом саобраћајном сигнализацијом.

„НЕ ВОЗИ ЗАУСТАВНОМ ТРАКОМ, НЕ ЗАУСТАВЉАЈ ЖИВОТ“

Едукативном кампањом „Не вози зауставном траком, не заустављај живот, ЈП „Путеви Србије“ жели да утиче на понашање возача на аутопутевима и пробуди свест о значају и употреби зауставне траке.

Кампања се спроводи како би се утицало на понашање возача који непрописно користе зауставну траку на аутопуту и има за циљ да промени њихов начин понашања како би зауставну траку ослободили за кретање возила под ротацијом .Заштитно лице кампање је глумац Милош Тимотијевић.

 

Да ли сте знали?

 • У Републици Србији у саобраћајним незгодама годишње живот изгуби више од 500 лица;
 • Србија је у претходне три године изгубила више од 120 лица у саобраћајним незгодама на аутопутевима;
 • За последњих пет година на аутопутевима у зауставној траци изгубљено је више од 20 живота

„ЗНАК ЗНАЧИ ЖИВОТ“

Едукативном кампањом Знак значи живот, ЈП „Путеви Србије“  жели да укаже на утицај оштећене, покрадене саобраћајне сигнализације и опреме на безбедност у саобраћају и апелује на све оне који уништавају, краду или на други начин оштећују саобраћајну сигнализацију да то не раде јер се тако могу спречити саобраћајне незгоде.

Кампања се спроводи како би се указало на значај и улогу саобраћајне сигнализације и опреме и могућих последица уништавања и крађе исте. Заштитно лице кампање је бивши тренер репрезентације Србије, ватерполиста и репрезентативац Дејан Савић.

.

 

Да ли сте знали?

 • На путевима у Републици Србији, у последње 4 године оштећено је или украдено преко 25.000 саобраћајних знакова и (делова) опреме;
 • Вредност украдене и оштећене саобраћајне сигнализације и опреме у последњих 5 година износи преко милион евра; 
ЕДУКАТИВНЕ КАМПАЊЕ 2020.

„3 СЕКУНДЕ ЦЕО ЖИВОТ“

Одељење за односе са јавношћу је током 2020.г. у сарадњи са надлежним колегама из свих сектора Предузећа реализовало едукативну Кампању за подизање свести возача и повећање безбедности у саобраћају - „3 секунде цео живот“.

Кампања је започела премијерним приказивањем едукативног спота ,,3 секунде цео живот“ и демонстрацијом безбедног одстојања за све категорије возила 12.03.2020.г. на наплатној станици „Београд“.

 


Осим истицања значаја држања безбедног интервала слеђења возила, циљ Едукативне кампање је подизање свести возача о одговорном понашању у саобраћају, које би требало да допринесе и смањењу брзине кретања возила, активном сагледавању услова саобраћајног тока и неугрожавању других возача у саобраћајном току.

„3 секунде цео живот“  је прва у низу едукативних кампања и ЈП „Путеви Србије“ ће наставити системски да делује на подизање нивоа свести учесника у саобраћају како би се број саобраћајних незгода свео на минимум. Захваљујући знању и искуству, стручњаци из ЈП „Путеви Србије“ ће својим идејама и предлозима допринети да и следеће кампање буду исто тако квалитетне и јединствене.

ЗНАЧАЈНИ ДОГАЂАЈИ

Од многобројних догађаја у којима смо учествовали издвајамо организацију презентације „Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја“ у сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Светском банком, Европском инвестиционом банком и Европском банком за обнову и развој. На презентацији је детаљно представљен пројекат рехабилитације 1100 км путне мреже Републике Србије, током 5 година планираног трајања пројекта. Организатори смо Прве међународне научно-стручне конференције „Савремено одржавање путева“ 2013.г., били смо део организације Самита Кине и земаља Централне и Источне Европе у српској престоници 2014.г. и Министарског самита Организације за европску безбедност и сарадњу ОЕБС-а у Београду 2015.г.

Захваљујући дугој и квалитетној сарадњи са Српским друштвом за путеве - „Виа-вита“ били смо логистичка подршка Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у организацији I и II Конгреса о путевима и у припреми ресорног министра за наступ. Годинама смо и део стручног часописа Друштва „Пут и саобраћај“, у којем се уз стручне радове наших колега, кроз фотографије које припремамо презентују пројекти нашег Предузећа.

Активним и континуираним  радом, као и свакодневном комуникацијом са представницима Министарства, учествовали смо у припреми и организацији свих сајамских активности на 55. Међународном салону аутомобила, где су се на иницијативу Министарства Грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре први пут на заједничком штанду представили Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство унутрашњих послова, ЈП „Путеви Србије“, Агенција за безбедност у саобраћају, Коридори Србије и АМСС.

Континуирано пратимо реализацију пројеката нашег Предузећа и организујемо конференције за медије поводом обележавања почетака радова, обилазака инфраструктурних пројеката у изградњи, пуштања у саобраћај реконструисаних путева, рехабилитованих путних објеката и нових саобраћајница, обележавања успешно завршених пројеката, почетка кампања значајних за безбедност у саобраћају, приликом наступа на манифестацијама и сајмовима…

Наше Одељење учествовало је са ресорним министарством у организацији изложби о инфраструктурним пројектима:

 • Изложба Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре „Ништа више није далеко“ у 2019.г.,
 • Мултимедијална изложба у згради бивше главне железничке станице у Београду „Настављамо да правимо добре вести“ у 2018.г.

Наше најпосећеније конференције за медије су свакако оне на којима присуствују високи  домаћи званичници, премијер или председник Републике Србије, министри, као и инострани званичници или представници међународних финансијских институција.

Издвајамо неке од њих:

Поводом почетка Зимског одржавања државних путева I и II реда у Републици Србији, сваке године у новембру успешно организујемо Презентацију Плана зимског одржавања државних путева I и II реда. У 2020.г. и 2021.г. због посебне епидемиолошке ситуације и уведених мера за заштиту здравља људи, Одељење за односе са јавношћу осмислило је посебно креиране медијске садржаје којима је информисало медије и јавност.

Постављањем Саопштења, Презентације и видео материјала на интернет презентацију ЈП „Путеви Србије“, јавности и корисницима учинили смо доступним и видљивим све радове, активности и мере  које предузимамо за обезбеђење проходности путева и очување безбедности саобраћаја у зимским условима, како би сви путни правци били проходни.

МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ

У склопу својих међународних активности сарађујемо са европским и светским асоцијацијама, управама и институтима за путеве. Наше предузеће је пуноправан члан Асоцијације европских концесионара аутопутева (ASECAP), Европске путне федерације (ERF) и Међународне путне федерације (IRF).

Међународним организацијама редовно достављамо иновиране податке о путној мрежи, инвестицијама у путну мрежу и o актуелним пројектима и информације и фотографије о новоизграђеним деоницама аутопутева и о другим делатностима и активностима. Припремамо Национални годишњи извештај за ASECAP који је део годишњег Националног извештаја земаља чланица Удружења, попуњавамо тематске стручне упитнике о Предузећу и обављамо све друге послове који су део уобичајених активности Удружења и чланица.

Сходно досадашњој доброј сарадњи, наше вести и фотографије се увек објављују у билтенима оргaнизација и у редовним публикацијама, као и на њиховим интернет презентацијама.

ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА и YouTube КАНАЛ

Одељење за односе са јавношћу се у оквиру својих надлежности стара о свим аспектима уређења, одржавања и оптимизације интернет презентације Предузећа, као једним од начина представљања Предузећа и његове комуникације са свим заинтересованим странама.

Технолошким иновацијама, редовним ажурирањем система за управљање садржајем и свакодневним ажурирањем садржаја унапредили смо комуникацију предузећа са свим заинтересованим странама.

Током 2022.г. било је укупно 1.348.916 посета Интернет презентацији ЈП „Путеви Србије“, што је за 8,84 одсто више него у 2021.г. И укупан број прегледа страница је повећан за 7,5 одсто и износи 2.458.139.

У жељи да посебно истакнемо успех нашег Предузећа у реализацији значајних инфраструктурних пројеката, да очигледан напредак у извођењу радова буде лакше видљив и задовољи интересовање јавности, настављамо да објављујемо видео материјале на YouTube канал Предузећа, који су уједно видљиви и на интернет презентацији Предузећа.

Укупно је током 2022.г. забележено је 1.035.681 прегледа видео садржаја на „YouTube“ каналу ЈП „Путева Србије“.

Увођењем верзије за мобилне платформе наше Предузеће је било међу првим јавним предузећима у Србији које је омогућило приступ информацијама путем мобилног телефона или таблет уређаја независно од тога где се налазе, јер је наш императив да корисници лакше и брже нађу пут до тражених информација.

Током 2022.г. тренд употребе мобилних телефона за посету интернет презентацији ЈП „Путеви Србије“ бележи даљи раст и достиже 75%. Због тренда даљег раста и током прошле године наставили смо са прилагођавањем и ажурирањем компоненти, како би презентација имала дизајн прилагодљив свим екранима.

ИНФОРМАТИВНО-ЕДУКАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ

Одељење за односе са јавношћу се бави и писањем, уређивањем и реализацијом информативно-едукативних материјала којима се о раду и активностима Предузећа информишу запослени, стручна јавност и све остале заинтересоване стране.

Схватајући важност великих инфраструктурних пројеката, осмислили смо и организовали праћење и снимање мултимедијалних садржаја који обухватају филмове, видео клипове и фотографије о текућим пројектима и различитим фазама реализације пројеката на изградњи, одржавању, рехабилитацији, санацији и осталим активностима и актуелностима у раду, са жељом да целокупној јавности свеобухватно и квалитетно представимо рад Предузећа и будућим генерацијама оставимо записе о подухватима у реализацији неких од најзначајнијих пројеката путне инфраструктуре у Републици Србији.

У просеку годишње снимимо око 90 видео клипова и више стотина фотографија које постављамо у галерију на интернет презентацији Предузећа, као и на YouТube канал.

Филмови

Одељење за односе са јавношћу тематске филмове на српском и енглеском језику припрема на основу информација прикупљених кроз сарадњу са надлежним секторима Предузећа, стручним надзорима, као и извођачима радова и кроз праћење извођења радова по фазама пројеката: Корпоративни филм, Филм о Сектору за наплату путарине, Филм о изградњи моста бр.8 преко реке Саве код Остружнице на Обилазници око Београда, Филм о мосту преко реке Саве и Колубаре на новој деоници аутопута Е-763 Сурчин-Обреновац, изградња Обилазнице око Београда, новог моста преко Дунава код Бешке, рехабилитација моста Газела и аутопута на проласку кроз Београд.

Филмови су рађени за конгресе, конференције, манифестације: Оскар квалитета, Модернизација наплатних станица и рехабилитација 100 мостова, „50 година постојања путне привреде Србије“, „Путна мрежа Републике Србије“, филм за II Конгрес о путевима 2016.г.

Одељење за односе са јавношћу је у 2021.г. припремило је сценарије, осмислило и организовало снимања и израду документарних материјала о Раду Сектора за одржавање државних путева I и II реда током 2020. године, о Наплатној станици  „Београд“ и мосту преко реке Саве и Колубаре на аутопуту Е-763, „Милош Велики“, деоница Сурчин-Обреновац.

Током 2022.г. припремили смо сценарије и текстове и организовали снимање следећих филмова: Изградња аутопута Е-763 Прељина – Паковраће, Мост преко реке Саве на траси аутопута Кузмин – Сремска Рача, Обилазница око Зрењанина, Обилазница око Београда Сектор 4 и 5, Проширење наплатних станица.

Билтени

Први број билтена објављен је 2011.г. Од тада је Одељење за односе са јавношћу осмислило 33 броја Билтена – интерног гласила Предузећа који на креативан и занимљив начин информишу запослене, али и пословне партнере, кориснике, представнике медија и све заинтересоване о резултатима рада Предузећа.

Заједничким радом успешно остварујемо циљ постављен првим бројем – да будемо информативни, корисни, свеобухватни и упечатљиви.

Сходно околностима изазваним пандемијом вируса COVID-19, Одељење је прошле године осмислило, креирало садржај и организовало штампање и специјалног издања Билтена - „Рад у доба COVID-19“.

Брошура

Наш производ је и двојезична брошура са релевантним подацима и фотографијама, креирана са циљем да на кратак и упечатљив начин представи ЈП „Путеви Србије“ кроз надлежности појединих Сектора предузећа.

Флајери

Одељење припрема флајере/летке са одређеним порукама и информацијама значајним за целокупну јавност и/или учеснике у саобраћају. Да бисмо скренули пажњу корисника на новине, побољшања, услуге и значај одговорног понашања у саобраћају, осмишљавамо и припремамо флајере са порукама. За едукативне кампање „Не вози зауставном траком, не заустављај живот“ и „Знак значи живот“ осмишљени су флајери на српском и енглеском језику. За Кампању ,,3 секунде цео живот“ на флајерима на српском, енглеском и турском језику сликовито је приказано безбедно одстојање између возила, према категоријама, уз значајне статистичке податке и поруку ,,Држите безбедно одстојање, сачувајте живот“. За Фестивал љубави, „Lovefest“, у Врњачкој Бањи који је био прилика да се апелује на младе и истакне важност поштовања саобраћајних прописа, наше Одељење припремило је сликовите флајере са слоганом „Неко те воли…вози пажљиво“. У сарадњи са Сектором за наплату путарине поруке за кориснике објављујемо и на порталима дуж аутопутева.

Током реализације великих инфраструктурних пројеката који су захтевали дуготрајне измене режима саобраћаја, израдили смо флајере за кориснике о вођењу саобраћаја како би лакше и брже прошли путне правце под радовима.

КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ

Као препознатљив знак пажње за свакодневну пословну комуникацију и промоције Предузећа креирали смо брендирани корпоративни материјал, бројне репрезентативне производе, осмислили идејна решења и организовали израду роковника, планера, визит карата, roll-up-ова, постера, привезака, еко торби, card holder-а, USB-ова…

Сваке године, стоне календаре и новогодишње честитке украшавамо победничким цртежима деце запослених на традиционалном ликовном конкурсу.

Одељење за односе са јавношћу дизајнира, прави припрему за штампу и организује израду промотивног материјала и ликовно-графичких решења, за уређење простора за јавне наступе Предузећа - догађаје, конференције, сајмове, конгресе, семинаре и друге манифестације на којима се ЈП ,,Путеви Србије“ предстaвља.

ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

Одељење за односе са јавношћу је део друштвено одговорних акција као што су редовне добровољне акције давања крви, обележавање Светског дана сећања на жртве саобраћајних незгода, учествовање у кампањи „Чеп за хендикеп“…Подржали смо и Прву међународну Мото-штафету за борбу против рака 2019.г.

У 2020.г. смо због пандемије вируса COVID-19 у сарадњи са надлежним колегама организовали постављање порука на порталима на аутопутевима са саветима за очување здравља људи и припремили смо и информативне материјале којима смо обавештавали учеснике у саобраћају о корисним информацијама приликом путовања у доба COVID-а.

Својим радом допринели смо и добијању значајог признања ЈП „Путеви Србије“- „Шампион пословне изврсности“, највише награде на конкурсу Националне награде за пословну изврсност – „Оскар квалитета 2020“.

Захваљујући доброј организацији, праћењу трендова и новина у пословној комуникацији и технологији, унапређивању и модернизацији процеса рада квалитетним идејама, брзим и иновативним решењима, уз поштовање традиционалних и проверених принципа, ми смо увек информативни, корисни, свеобухватни и занимљиви!

Високо постављени циљеви, заједнички проактиван, квалитетан и предан рад уз истинску посвећеност послу је сигуран пут ка остварењу одличних резултата!


Штампа