Последице поплава 2020.

Оштећења на државном путу IБ реда број 21 и 30, Ариље - Ивањица

 

Државни пут IIБ реда број 170, клиѕиште Овчиња код Бајне баште - Златиборски округ

 

Државни пут IIA реда број 164, Дебели Луг - Јасиково


Штампа