Градскe картe на територији Града Ниша

logo JP Putevi Srbije     grb grad nis

Протоколом о сарадњи између ЈП ”Путеви Србије” и Града Ниша, грађанима општине Црвени Крст, Медијана, Палилула, Пантелеј и Нишка Бања, омогућено је да као физичка лица, односно корисници моторних возила прве категорије буду ослобођени од плаћања путарине за употребу дела деоница аутопута Е-75 и Е-80, односно свих релација између следећих наплатних станица: Ниш југ, Ниш север, Ниш исток и Ниш Малча. Трошкове остварене путарине, у складу са важећим условима, сноси Град Ниш.


Документација потребна за издавање Градске карте:

За подношење захтева за издавање Градске карте, у случају испуњавања горе наведених услова, потребно је следеће:

 • Попуњен online образац (на страни ниже)
 • *Фотокопија личне карте (за карте са чипом, одштампани подаци) и фотокопију личне карте власника возила у случају да захтев подноси члан домаћинства
 • *Одштампани подаци који су садржани у чипу саобраћајне дозволе
 • *Фотокопија возачке дозволе подносиоца захтева
 • *Фотографија, у боји, подносиоца захтева, у jpg формату, резолуција 450x530px
 • Приликом подношења захтева за замену градске карте, корисник је у обавези да врати претходну (стару) градску карту.

*означену документацију прилажете уз електронски образац

НАПОМЕНА: Приложене фотографије морају бити у формату као за лични документ, на једнобојној позадини (види слику). Захтеви са непримереном фотографијом (црно-бела, неодговарајући формат и резолуција, фотографије из приватне архиве и слично) аутоматски се неће прихватити и обрађивати, док корисник не достави одговарајућу фотографију. Рок израде Градске карте почиње да важи од тренутка када подносилац захтева достави валидну и комплетну документацију.

Упутство за кориснике процедура подношења захтева за издавање градских карата и начина коришћења

Након потврде слања попуњеног захтева и предметне документације, добићете заводни број предмета, у случају евентуалне претраге или информисања о статусу предмета.


Рок израде Градске карте

Рок израде Градске карте је 15 дана од дана попуњавања обрасца, под условом да је предметна документација комплетна.


Права и обавезе корисника Градске карте:
 1. Власник Градске карте се ослобађа плаћања посебне накнаде (путарине) аутопута на наведеној релацији и на релацијама унутар исте.
 2. Власник Градске карте обавезује се да приликом укључивања на аутопут, узме магнетну картицу и исту преда на излазном наплатном месту уз давање Градске карте на увид.
 3. Власник ове Градске карте који је користио релацију изван оквира наведене релације, обрачунаће се накнада по магнетној картици, без обзира што поседује Градску карту.
 4. Власнику Градске карте обрачунаће се и наплатити најдужа релација одговарајуће деонице са трошковима ванредног поступка уколико: на наплатно место дође без магнетне картице, са оштећеном магнетном картицом и са картицом старијом од 24 часа.
 5. Градска карта важи искључиво уз присуство власника у возилу.

За све додатне информације о условима коришћења Градске карте можете контактирати наш Кориснички центар

 
 

Online образац за издавање градске карте Града Ниша

Додај документа
Сва поља означена звездицом* морају бити попуњена.

ПРОВЕРИТЕ пре слања захтева да ли сте приложили сва ТРАЖЕНА ДОКУМЕНТА!