Категоризација возила/Ценовник путарине

Категоризација возила се спроводи на основу следећих карактеристика:

  • број осовина (точкова),
  • висина возила на првој осовини, мерено вертикално од коловоза,
  • укупне висине возила,
  • масе возила

1а. категорија
моторна возила са карактеристикама мотоцикла, моторног троцикла и четвороцикла
Kategorizacija vozila - kategorija 1a

1. категорија
моторна возила са две осовине и висине једнаке или ниже од 1,3m мерено код прве осовине
Kategorizacija vozila - kategorija 1
моторна-комби возила са две осовине и укупне висине једнаке или ниже од 1,9m, а чија највећа допуштена маса не прелази 3.500kg
Kategorizacija vozila - kategorija 1b

2. категорија
моторна возила са две осовине и висине једнаке или ниже од 1,3m код прве осовине, са приколицом
Kategorizacija vozila - kategorija 2a
моторна-комби возила са две осовине и укупне висине једнаке или ниже од 1,9m, а чија највећа допуштена маса не прелази 3.500kg са приколицом
KAtegorizacija vozila - kategorija 2b
моторна-комби возила са две осовине и укупне висине веће од 1,9m, а чија највећа допуштена маса не прелази 3.500kg
KAtegorizacija vozila - kategorija 2c

3. категорија
моторна возила са две или три осовине, висине веће од 1,3m мерено код прве осовине, а чија највећа допуштена маса прелази 3.500kg
Kаtegorizacija vozila - kategorija 3a
моторна возила са две осовине и укупне висине веће од 1,9m, а чија највећа допуштена маса не прелази 3.500kg
Kategorizacija vozila - kategorija 3b
моторна-комби возила са две осовине и укупне висине веће од 1,9m, а чија највећа допуштена маса не прелази 3.500kg са приколицом
Kategorizacija vozila - kategorija 3c

4. категорија
моторна возила са четири и више осовина (рачунајући и осовине приколица) висине веће од 1,3m мереног код прве осовине а чија највећа допуштеба маса прелази 3.500kg
Kategorizacija vozila - kategorija 4

ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА УПОТРЕБУ ЈАВНОГ ПУТА (ПУТАРИНА)
важи од: 1. јануарa 2024. год. u 07:00 h
(по курсној листи НБС бр. 173 од 10.09.2018. год.)

Кориснику аутопута за ког се утврди:

  • да не поседује документ-магнетну картицу;
  • да се није могао укључити на аутопут на месту означеном по документу;
  • да је по том документу већ извршена наплата;
  • да је документ старији од 24 часа;
  • да тако оштети документ, да по истом није могуће извршити наплату,

обрачунаће се и наплатити на лицу места најдужа релација одговарајуће деонице, као и трошкови ванредног поступка, у складу са Правилником о плаћању посебне накнаде (путарине) за употребу државних путева (аутопутева и полуаутопутева) у Републици Србији (број: 953-4846/14-14 од 25.03.2014. године).

 


Штампа