19.09.19. Реализована Ресертификациона провера ISO 9001:2015 и транзициона провера стандарда ИСО 45001

Јавно предузеће „Путеви Србије“ је током јуна 2019. године успешно реализовало другу ресертификациону проверу интегрисаних менаџмент система према захтевима стандарда ISO 9001:2015 за систем управљања квалитетом и  транзициону проверу према захтевима ИСО 45001:2018 за систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду. Проверу су спровели оцењивачи сертификационог тела Stand Cert из Београда, којом су потврдили да су процеси у јавном предузећу „Путеви Србије“  усаглашени  са захтевима оба стандарда и усклађени по захтевима новог стандарда ИСО 45001.

 

Сви учесници су током провере показали изузетну посвећеност на интегрисаним менаџмент системима из делокруга рада својих процеса, а чиме су потврдили и континуитет усаглашености система менаџмента као целине.

Ниво развијености интегрисаних менаџмент системи у оквиру Одељења квалитета у Сектору за УИСС створио је утемељење за успостављање и даљи развој других система менаџмент релевантних за остварење циљева пословања ЈП „Путеви Србије“.


Штампа