Ванредни превоз

На основу члана 54. Закона о путевима ванредним превозом сматра се превоз возилом које само или са теретом премашује прописима дозвољено осовинско оптерећење, укупну масу, ширину, дужину или висину, а у оквиру Закона о путевима,који се примењује од  02.06.2018. 

На основу члана 54. Закона о путевима ванредним превозом сматра се превоз возилом које само или са теретом премашује прописима дозвољено осовинско оптерећење, укупну масу, ширину, дужину или висину, а у оквиру Закона о путевима,који се примењује од  02.06.2018. 

Ванредни превоз

Image Image

 

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ

Потребна документа  корисника можете преузети овде:

ico-adobe - КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ

ico-adobe - УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

ico-adobe - САГЛАСНОСТ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

ico-adobe - ОБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ

ico-adobe - УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ЗАХТЕВА

Рок за добијање решења дефинисан је чл. 17. Закона о путевима

ico-adobe - ЗАКОН О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

За додатне информације обратите се на контакт тел: 011/3040 693, 3040-783 и 3040-770.


Штампа