Одељење за одржавање електроинсталација

Одељење за одржавање електроинсталација се бави израдом планова одржавања електричних инсталација на државним путевима првог и другог реда, јавног осветљења и трафостаница, као и надзором изведених радова према усвојеном плану и програму. Сарађује са представницима надлежних електро дистрибутивних предузећа, локалним самоуправама и МУП-ом, у циљу одржавања електричних инсталација у складу са важећом законском регулативом. Одељење прави планове и врши реализацију послова на изградњи електричних инсталација јавног осветљења на државним путевима првог и другог реда у циљу побољшања безбедности учесника у саобраћају.


Штампа