Одељење за ванпарнични поступак

Одељење за ванпарнични поступак заступа ЈП „Путеви Србије“ пред судовима и надлежним органима и одговара по захтевима органа, организација и физичких лица из делокруга рада одељења, припрема подношење кривичних пријава и захтева за покретање прекршајних поступака, одговара на тужбе, поднеске, обрађује судске предмете, подноси кривичне пријаве и води потребне евиденције.


Штампа