Одељење за надзор и управљање саобраћајем

Системи за управљање саобраћајем као главну сврху имају унапређење путне инфраструктуре путем интегрисања савремених информационо-комуникацијских технологија. Неки од циљева управљања саобраћајем на путној мрежи Републике Србије је оптимално искориштавање саобраћајних капацитета - успостављање стабилног саобраћајног тока, смањење застоја, елиминација потенцијалних саобраћајних незгода и уједно обезбеђивање најбољих услова путовања корисницима пута.

Одељење за надзор и управљање саобраћајем Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају реализује следеће активности из делокруга свог рада:

 • надзор и управљање саобраћајем на путној мрежи државних путева I и II реда.
 • прикупљање саобраћајно-техничких података везане за путеве и кориснике
 • Успостављање функције националног и регионалних центара за управљање саобраћајем
 • техничка подршка Инвеститору на изградњи тунелских објеката у фази до добијања употребне дозволе
 • пружање широког спектра услуга корисницима путева кроз рад Информативног центра и преко специјализованог ИТС ГИС портала.
 • провера безбедности саобраћаја у тунелима и имплементација мера за унапређење

Представници Одељења су уједно и именовани представници Предузећа приликом реализације комерцијалних Уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи државних путева и техничка подршка Инвеститору на изградњи државних путева и тунелских објеката на путној мрежи државних путева I и II реда.

Организација рада у регионалним, оперативно-управљачким и тунелским центрима (РЦ/ОУЦ/ТОЦ)

Рад Одељења организован је кроз регионалне, оперативно-управљачке и тунелске центре сталним дежурством 24 сата дневно, 7 дана у недељи и обухвата:

 • непрекидно праћење и уочавање свих ванредних догађаја и аларма о догађају који утичу на безбедност учесника у саобраћају,
 • правовремено предузимање прописаних активности у циљу максималне подршке безбедном и стабилном одвијању саобраћаја на државним путевима,
 • уочавање отказа на инсталисаној опреми

Све промене статуса елемената инсталисане ИТС опреме могу бити идентификована путем :

 • централног система за надзор и управљање (ЦСНУ)
 • система видео надзора
 • редовном контролом инсталисаних система
 • пријавом од стране надлежних органа (полиција, ватрогасна јединица, служба надлежна за одржавање путева).

Путем различитих система инсталисаних у оперативно-управљачким центрима могу се идентификовати разни догађаји у објекту или утицајној зони објекта, као што су: саобраћајна незгода, формирање колоне возила, заустављено возило, вожња у супротном смеру, пешак или бициклиста, радови, споро возило, временске неприлике, престанак мрежног напајања, страни предмет и многи други.

Тренутна огранизациона шема Одељења по регионалним, оперативно-управљачким и тунелским центрима (РЦ/ОУЦ/ТОЦ) дата је у наставку
 

Штампа