Одељење одржавања УИСС

Одељење за одржавање управљачко-информационих система у оквиру Сектора за управљање информационим системима у саобраћају, као основни задатак има одржавање рачунарске и ИТС опреме, система и мрежа, обрађује и анализира податке у вези са одржавањем управљачко-информационог система. Одељење одржавања УИСС чине 2 одсека: Одсек за рачунарску опрему и мреже и Одсек за подршку ИТС опреме.

Задаци ИТ одсека, односно одсека за рачунарску опрему и мреже, односе се на обезбеђење, одржавање мрежа, рачунара и рачунарске опреме у надлежности Јавног предузећа „Путеви Србије“. Поред одржавања, обезбеђују подршку радним и пословним процесима на свим кључним локацијама из ИТ окружења у оквиру организационих јединица. Такође, Одсек обавља послове везане за заштиту, безбедност и контролу приступа.

Одсек за подршку ИТС опреме обухвата следеће послове: Одржавање система за опсервацију саобраћаја – аутоматске бројаче саобраћаја, одржавање система путно – метеоролошких станица, одржавање система тунела Обилазнице, надзорних и оперативних центара, одржавање система променљиве сигнализације, као и одржавање система против провале и видео надзора и остале ИТС опреме.


Штампа