Одељење обраде података

Одељење обраде податак ради на аутоматској обради података наплате путарине и пословима преноса података са терена.

У активности АОП-а спадају:

  • Скидање и унос криптованих података и фото-надзора са наплатних станица и дистрибутивних продајних места за ЕНП-наплату на територији Републике Србије. Пренос декриптованих података са терена, након чега се подаци уносе у Оracle базу.
  • Обрада података: унос и контрола уплата, РРР на дистрибуцији, симулација РРР наплате, контрола БОКС, НМГ и НРУ-картица, администрација и контрола системског времена...
  • Извештаји се креирају месечно, периодично и годишње. Извештаји могу бити интерни и екстерни, који се формирају на захтев домаћих и иностраних правних лица.
  • Архивирање и заштита оргиналних електронских података и документације.

Штампа