Програм пословања 2014.

18.06.15. Извештај о степену реализације Програма пословања за 2014. годину -  ico-adobe

19.01.15. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма Пословања за 2014. годину које је објављено у “Сл гласнику РС”, бр. 1/15 - ico-adobe

19.01.15. Усвојен Програм о изменама и допунама Програма Пословања за 2014. годину које је објављено у „Сл. гласнику РС“, бр. 1/15 - ico-adobe

19.01.15. Образложење Програма о изменама и допунама Програма Пословања за 2014. годину - ico-adobe

19.01.15. Одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма Пословања за 2014. годину - ico-adobe

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. - ico-adobe

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. - ico-adobe

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. УЗ УСВОЈЕН РЕБАЛАНС - ico-adobe

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр.94 - РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. - ico-adobe

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 2014 - ico-adobe

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2014 - ico-adobe

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. - ico-adobe

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ЗА 2014. - ico-adobe


Штампа