Програм пословања 2015.

ico pdf - 08.06.2016. Извештај о степену реализације Програма пословања за 2015. годину

ico pdf - 08.06.2016. Одлука о усвајању извештаја о степену реализације Програма Пословања за 2015. годину

ico pdf - 16.09.2015. Одлука о усвајању програма о изменама и допунама Програма пословања за 2015. годину

ico pdf - 16.09.2015. Образложење програма о изменама и допунама Програма пословања за 2015. годину

ico pdf - 03.08.2015. Одлука о усвајању извештаја о степену реализације Програма пословања за други квартал 2015. године

ico pdf - 03.08.2015. Извештај о степену реализације Програма пословања за други квартал 2015. године

ico-pdf - 04.02.2016. Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања за четврти квартал 2015. године

ico-pdf - 26.01.2016. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП "Путеви Србије" за 2015. годину - Извод Сл. гласник РС

ico-pdf - 26.01.2016. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП "Путеви Србије" за 2015. годину

ico-pdf - 26.01.2016. Образложење Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2015. годину

ico-pdf - 26.01.2016. Одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2015. годину

ico-pdf - 15.09.2015. Извод из "Сл. гласника РС", бр. 77/15 у коме је објављено Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2015. годину

ico-pdf - 15.09.2015. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2015. godinu

ico-pdf - 15.09.2015. Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2015. годину

ico-pdf - 18.06.2015. Извештај о степену реализације Програма пословања за 2014. годину

ico-pdf - 26.05.2015. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног Предузећа „Путеви Србије“ за 2015. годину

ico-pdf - 21.05.2015. Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2015. Годину (са Одлуком о усвајању и Образложењем)

ico-pdf - 14.05.2015. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног Предузећа „Путеви Србије“ за 2015. годину

ico-pdf - 07.05.2015. Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2015. Годину (са Одлуком о усвајању и Образложењем)

ico-pdf - 02.03.2015. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2015.

ico-pdf - 19.01.2015. Програм пословања 2015

ico-pdf - 19.01.2015. Образложење Програма пословања за 2015.


Штампа