Програм пословања 2019.

ico pdf - 07.07.2019. Одлука и Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП "Путеви Србије" за 2019. годину

ico pdf - 20.12.2019. Решење о давању сагласности на програм о изменама и допунама Програма пословања за 2019.

ico pdf - 20.12.2019. Решење о давању сагласности на програм о изменама и допунама Програма пословања за 2019. (Сл. гласник 90/2019)

ico pdf - 02.12.2019. Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2019.

ico pdf - 02.12.2019. Одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2019.

ico pdf - 06.05.2019. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2019.

ico pdf - 06.05.2019. Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2019.

ico pdf - 06.05.2019. Образложење о изменама Програма пословања за 2019.

ico pdf - 06.05.2019. Одлука о усвајању Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2019.

ico pdf - 31.01.2019. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2019. годину (Izvod iz elektronskog izdanja Sl.glasnika RS, br. 6/19)

ico pdf - 31.01.2019. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2019. годину

ico pdf - 21.12.2018. Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину

ico pdf - 21.12.2018. Одлука о усвајању Програма пословања за 2019. годину


Штампа