Радови

Radovi na putu22.01.2021. Радови на државном путу I А реда број 1, Бубањ поток – Београдска петља
Од 22.01.2021. до 29.01.2021. године, у периоду од 7 до 15 и од 22 до 5 часова, изводиће се радови на чишћењу ивичних трака (зауставне и брзе саобраћајне траке) у оба смера, на државном путу I А реда број 1, деоница Бубањ поток – Београдска петља.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu22.01.2021. Радови на државном путу II А реда број 144, деоница Лончаник - Обреновац
Од 23.01.2021. до 05.02.2021. године, у периоду од 9 до 14 часова, изводиће се радови на редовном одржавању, на делу државног пута II А реда број 144, деоница Лончаник – Обреновац, Ваљевски пут (ГО Обреновац).
Радови ће се изводити сваког дана, а саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила уз семафорску сигнализацију.
Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu21.01.2021. Радови на државном путу I А реда број 1, тунел „Стражевица“ – петља „Кружни пут“
22.01.2021. и 25.01.2021. године, у периоду од 10 до 16 часова, изводиће се радови на санацији оштећеног коловоза, на делу државног пута I А реда број 1, од тунела „Стражевица“ до петље „Кружни ток“.
Радови ће се изводити у покрету, саобраћај ће се одвијати назименичним пропуштањем возила из оба смера на саобраћајници за двосмерно одвијање саобраћаја.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu21.01.2021. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I А реда број 1, петља ,,Нови Бановци“ – петља „Батајница“ и петља „Батајница“ – петља „Београд“
22.01.2021. године од 8 до 16 часова, биће измењен режим саобраћаја због извођења истражних радова на деоницама државног пута I А реда број 1 , за потребе рехабилитације пута:

- петља „Нови Бановци“ - петља „Батајница“ - петља „Београд“ (од км 169+404 до км 181+000, десна коловозна трака)
- петља „Батајница“ - петља „Београд (од км 175+618 до км 183+878, лева коловозна трака).

У зони радова за саобраћај ће бити затворена зауставна и возна саобраћајна трака, саобраћај ће се одвијати у претицајној саобраћајној траци.

Радови ће бити обезбеђени по шемама краткотрајне дневне вертикалне саобраћајне сигнализације за обезбеђење радног простора.

Radovi na putu21.01.2021. Радови на делу државног пута I А реда број 1, Нови Сад - Београд
До 30.01.2021. године, на делу државног пута I А реда број 1, Нови Сад - Београд изводиће се радови на постављању саобраћајне сигнализације и сигурносне еластичне ограде у појасу ауто – пута (у зонама бензинских станица).
У зони радова за саобраћај ће бити затворена зауставна трака, саобраћај ће се одвијати у возној и претицајној саобраћајној траци. Радови (ископ темеља, бетонирању решетки и монтажи табли) се изводе сваког дана од 8.00х до 16.00 часова, уколико временски услови дозволе, у зонама следећих бензинских станица:
- „Нови Сад 16„ (лева страна), „Стари Бановци“ (лева страна), „Змај 1 и Змај 2“ (лева и десна страна), „Сава“ (лева страна), „БИП“ (десна страна), „ВМЛ 1 и 2“ (десна и лева страна),
Радови ће бити обезбеђени по шемама краткотрајне дневне вертикалне саобраћајне сигнализације за обезбеђење радног простора.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу
Radovi na putu21.01.2021. Радови на делу државног пута I А реда број 1, Београ-Ниш
До 30.01.2021. године, на делу државног пута I А реда број 1, Београд - Ниш изводиће се радови на постављању саобраћајне сигнализације и сигурносне еластичне ограде у појасу ауто – пута (у зонама бензинских станица).
У зони радова за саобраћај ће бити затворена зауставна трака, саобраћај ће се одвијати у возној и претицајној саобраћајној траци. Радови (ископ темеља, бетонирању решетки и монтажи табли) се изводе сваког дана од 8.00х до 16.00 часова, уколико временски услови дозволе, у зонама следећих бензинских станица:
- „Змај 1 и Змај 2“ (лева и десна страна), „Сава“ (лева страна), „БИП“ (десна страна), „ВМЛ 1 и 2“ (десна и лева страна),„Мали Пожаревац“ (лева страна), „Велика Плана“ (десна страна) и „ Багрдан“ (лева страна).
Радови ће бити обезбеђени по шемама краткотрајне дневне вертикалне саобраћајне сигнализације за обезбеђење радног простора.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu21.01.2021. Радови на делу државног пута I А реда број 3, Београд – Шид
30.01.2021. године, на делу државног пута I А реда број 3, Београд - Шид изводиће се радови на постављању саобраћајне сигнализације и сигурносне еластичне ограде у појасу ауто – пута (у зонама бензинских станица).
У зони радова за саобраћај ће бити затворена зауставна трака, саобраћај ће се одвијати у возној и претицајној саобраћајној траци. Радови (ископ темеља, бетонирању решетки и монтажи табли) се изводе сваког дана од 8 до 16 часова, уколико временски услови дозволе, у зонама следећих бензинских станица:
- „Адашевци” (лева страна), „Пећинци” (десна страна), „Крњешевци” (лева страна).

Радови ће бити обезбеђени по шемама краткотрајне дневне вертикалне саобраћајне сигнализације за обезбеђење радног простора.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu09.01.2021. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 203, деоница Пазариште – Тутин, Надумце
Од 12.01.2021. до 01.11.2021.године, на снази ће бити обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 203, на деоници Пазариште – Тутин, код места Надумце, због радова који се изводе у пуном профилу пута.

Алтернативни путни правац за време обуставе саобраћаја - државни пут II А реда број 203, деоница Пазариште - Дојевиће; државни пут I Б реда број 29, Дојевиће - Нови Пазар; државни пут I Б реда број 22, Нови Пазар - Брегови; државни пут II А реда број 203, Брегови - Тутин.

Алтернативни правац за локални саобраћај – повремено пропуштање возила у току дневног дела дана, док ће у току ноћи бити на снази потпуна обустава саобраћаја.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu07.01.2021.Радови на државном путу I А реда број 3, деоница петља Сремска Митровица – петља Рума
Од 09.01.2021. године доћи ће до измене режима саобраћаја због извођења радова на појачаном одржавању на државном путу I А реда број 3, на деоници између петље Сремска Митровица – петље Рума (од км 53+950 до км 56+970).
У току извођења радова саобраћај ће се одвијати двосмерно на десном коловозу ауто-пута (смер Батровци - Београд).
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu06.01.2021. Продужетак радова на државном путу I А реда број 1, петља Бешка – петља Марадик
Продужавају се до 26.01.2021. године, радови на реконструкцији дилатације на натпутњаку, на државном путу I А реда број 1, петља Бешка – петља Марадик.
У смеру Нови Сад-Београд, за саобраћај је затворена возна и зауставна саобраћајна трака у дужини од 100 метара. Саобраћај се одвија претицајном саобраћајном траком.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом.
Radovi na putu18.12.2020. Измена режима саобраћаја на делу улице Јасички пут у Крушевцу
Доћи ће до измене режима саобраћаја због постављања привремене саобраћајне сигнализације на делу улице Јасички пут у Крушевцу, за потребе уклапања новопројектоване приступне саобраћајнице „А“ у оквиру изградње привременог градилишног насеља „Крушевац", а за потребе изградње ауто-пута Е-761, деоница Појате-Крушевац. Саобраћајна сигнализација биће важећа у периоду од 23.12.2020. до 15.12.2023. године.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu18.12.2020. Радови на државном путу I А реда број 3, деоница петља Рума – петља Пећинци
Од 20.12.2020. године доћи ће до измене режима саобраћаја због извођења радова на појачаном одржавању на државном путу I А реда број 3, деоница петља Рума – петља Пећинци (од км 63+408 до км 66+952).
У току извођења радова саобраћај ће се одвијати двосмерно на левом коловозу аутопута (смеру Београд – Батровци).
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом
Radovi na putu17.12.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 36, деоница Давидовац (Поповац) – Грза - Стража (Зајечарски пут)
Од 21.12.2020. до 28.06.2021. године, на делу државног пута I Б реда број 36, деоница Давидовац (Поповац) – Грза – Стража (Зајечарски пут) доћи ће до измене режима саобраћаја у зони тунела „Грза“ због радова на изградњи бујичних преграда преко реке Грза и Слеменског потока.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију –ограничење брзине, због уласка/изласка механизације и теретних моторних возила на државни пут/градилиште.
Radovi na putu16.12.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу I А реда број 1 и на државном путу I Б реда број 22, у зони петље „Орловача“
Продужава се измена режима саобраћаја због изградње леве коловозне траке Обилазнице око Београда, на државном путу I А реда број 1 и на државном путу I Б реда број 22, у зони петље „Орловача“.

Током извођења радова у другој фази за саобраћај се отвара искључење за Ибарску магистралу из смера тунела „Стражевица“. Саобраћајном сигнализацијом назначено је да сви учесници у саобраћају на прилазу петљи „Орловача“ који имају за циљ Чачак или Нови Сад настављају право, а за Чукарицу или Чачак преко Ибарске магистрале се одвајају десно на рампу петље „Орловача“.
* На Обилазници око Београда измењен је режим саобраћаја због изградње леве коловозне траке у зони петље „Орловача“, (прва фаза) за саобраћај је затворено искључење и укључење са Ибарске магистрале у смеру ка Остружници. Препоручени алтернативни путни правац из Београда ка Остружници и Новом Саду је Обреновачки пут и пут за Железник, а ка Београду (из правца Ваљева) ауто-пут „Милош Велики“.

Планирани рок завршетка радова је 15.04.2021. године.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu16.12.2020.Измена режима саобраћаја на делу државног пута II А реда број 162, деоница Божевац - Петровац на Млави
Од 16.12.2020. године на државном путу II А реда број 162, деоница Божевац-Петровац на Млави(Кнежица), насеље Рановац, саобраћај се одвија једном саобраћајном траком – наизменично пропуштање возила, због урушавања косине и дела коловозне конструкције у саораћајној траци у смеру Божевац-Петровац на Млави на стационажи км 41+737.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.

Измена режима саобраћаја биће на снази и у наредном периоду.
Radovi na putu14.12.2020. Продужетак радова на делу државног пута I Б реда број 22 петља „Петлово Брдо“
Продужава се до 15.04.2021.године измена режима саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 22 због радова на изградњи петље „Петлово Брдо“. Радови ће се изводити по фазама сходно динамиком извођења.

У склопу извођења радова на петљи „Петлово Брдо“ извршено је отварање локалног пута Раковица – Железник за саобраћај, док се на државном путу I Б реда број 22 саобраћај одвија у складу са постављеном привременом саобраћајном сигнализацијом.

Семафор код „Метроа“ на државном путу I Б реда број 22 је пребачен у жуто-трепћући режим рада, постављена је привремена саобраћајна сигнализација и опрема и означена је хоризонтална сигнализација.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu11.12.2020.Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 203, деоница Црквине - Тутин
Од 14.12.2020. до 01.11.2021.године, биће на снази обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 203, на деоници Црквине - Тутин, због радова који се изводе у пуном профилу пута.

Алтернативни путни правац за време обуставе саобраћаја је државни пут II А реда број 203, деоница Пазариште - Дојевиће; државни пут I Б реда број 29, Дојевиће - Нови Пазар; државни пут I Б реда број 22, Нови Пазар - Брегови; државни пут II А реда број 203, Брегови - Тутин.

Алтернативни правац за локални саобраћај – повремено пропуштање возила у току дневног дела дана, док ће у току ноћи бити на снази потпуна обустава саобраћаја.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu09.12.2020. Радови на државном путу I А реда број 3, деоница петља „Рума“ - петља „Пећинци“
Од 14.12.2020. године због радова на појачаном одржавању државног пута I А реда број 3, деоница петља „Рума“ – петља „Пећинци“ (десни коловоз) биће измењен режим саобраћаја.

Током извођења радова саобраћај ће се одвијати у претицајној саобраћајној траци на десном коловозу ауто-пута (смер Рума – Београд) у зони петље „Пећинци“ (км 69+032).

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu30.11.2020. Продужетак радова на државном путу I Б реда број 15, деоница Кула (Бачка Топола) – Врбас (Савино Село)
До 30.01.2021. године, изводе се радови на појачаном одржавању државног пута I Б реда број 15, деоница Кула (Бачка Топола) – Врбас (Савино Село).
Саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом.
Radovi na putu30.11.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 23, деоница Макрешане – Крушевац (Јасика)
01.12.2020. године доћи ће до измене режима саобраћаја због постављања привремене саобраћајне сигнализације на државном путу I Б реда број 23, на деоници Макрешане – Крушевац (Јасика), за потребе обезбеђивања улаза и излаза са градилишта током извођења припремних радова у склопу изградње ауто-пута Е-761, деоница Појате-Крушевац. Привремена саобраћајна сигнализација биће важећа до 01.11.2021. године.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине и да прилагоде брзину кретања условима на путу.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu26.11.2020. Радови на државном путу I Б реда број 35, деоница Зајечар (Вршка чука) - Књажевац (Кална)
Од 27.11.2020. године до 01.11.2021. године, на делу државног пута I Б реда број 35, на деоници Зајечар (Вршка чука) - Књажевац (Кална) изводиће се радови на мостовима, на следећим локацијама:
- село Вратарница, наизменично пропуштање возила помоћу семафора,
- мост преко Јелашничке реке, наизменично пропуштање возила помоћу знакова за првенство пролаза,
- у близини места: Мали извор, Минићево, Горње Зуниче и скретање за Дебелицу и Јаковац, одвијање саобраћаја преко девијација.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом 24 часа непрекидно.
Radovi na putu20.11.2020. Радови на државном путу II Б реда број 346, веза са државни путем I Б реда 22 – Рипањ – веза са државним путем II А реда број 149
Изводе се радови на редовном одржавању на државном путу II Б реда број 346, веза са државни путем II Б реда 22 – Рипањ – веза са државним путем II А реда број 149, после Авалског пута ка Рипњу.

Током извођења радова сабораћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.

Планирани рок завршетка радова је крај Јануара 2021. године, уколико временски услови то дозволе.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu17.11.2020. Измена режима саобраћаја у улици Јасички пут у Крушевцу
Доћи ће до измене режима саобраћаја због постављања привремене саобраћајне сигнализације у улици Јасички пут у Крушевцу, за потребе обезбеђивања улаза и излаза са позајмишта лоцираног у непосредној близини кружне раскрснице са државним путем I Б реда број 23.

Саобраћајна сигнализација биће важећа од 18.11.2020. године до 15.11.2022. године, за потребе обезбеђивања ауто-пута Е-761, деоница Појате-Крушевац.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо све учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu16.11.2020. Продужетак трајања обуставе саобраћаја на државном путу II А реда број 203, деоница Пазариште – Тутин, Себечево
Продужавају се радови до 01.08.2021. године, и даље је на снази обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 203, на деоници Пазариште – Тутин, код места Себечево, због радова који се изводе у пуном профилу пута.

Алтернативни путни правац за време обуставе саобраћаја је државни пут II А реда број 203, деоница Пазариште - Дојевиће; државни пут I Б реда број 29, Дојевиће - Нови Пазар; државни пут I Б реда број 22, Нови Пазар - Брегови; државни пут II А реда број 203, Брегови - Тутин.

Алтернативни правац за локални саобраћај - локални путеви Пазариште – Делимеђе - Мађаре, Пазариште – Црноча – Брнишево - Црквине, Пазариште – Мађаре - Паљевски мост.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu08.11.2020. Обустава саобраћаја на државном путу I Б реда број 21, деоница Нови Сад (Сириг)- Петроварадин (Рачког)
Обустављен је саобраћај у оба смера, деоница Нови Сад (Сириг)- Петроварадин (Рачког) на км 0+208,00, због извођења радова на изградњи надвожњака -Темеринска улица у Новом Саду.
Преусмерен је саобраћај у оба смера са државног пута I Б реда број 21, преко раскрснице државног пута I Б реда број 12 са улицом Бајчи Жилинског и раскрснице државног пута I Б реда број 21 са улицом Београдски кеј, на државни пут I Б реда број 12 и улице Бајчи Жилинског и Београдски кеј.
Планирани рок завршетка радова у другој фази је 31.03.2021. године.
Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu05.11.2020.Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 147, у Младеновцу
На државном путу II А реда број 147,у Младеновцу,деоница Младеновац - Селтерс Бања, 06.11.2020.године од 10 часова биће обустављен саобраћај за све категорије возила на надвожњаку преко пруге.
Алтернативни путни правац је обилазницом - државним путем I Б реда број 25.
Привремени режим забране саобраћаја преко путног објекта биће на снази док се не стекну услови за нормално одвијање саобраћаја.
Radovi na putu04.11.2020. Измена режима на делу државног пута I А реда број 1, петља „Умчари“
Измењен је режим саобраћаја за потребе извођења радова на периодичном одржавању надвожњака у петљи Умчари, на државном путу I А реда број 1, деоница Бубањ Поток - Баточина.
За саобраћај су затворене претицајна и возна саобраћајна трака, у смеру Београд-Ниш и Ниш - Београд, а саобраћај се одвија крајњим десним тракама.
Укључење ка Нишу из Умчара је затворено за саобраћај до даљњег.
Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију у зони петље Умчари.
Radovi na putu02.11.2020. Радови на државном путу I А реда број 3, деоница гранични прелаз Батровци - Кузмин
Од 04.11.2020. године доћи ће до измене режима саобраћаја због радова на замени одбојне ограде у разделном појасу, на државном путу I А реда број 3, на деоници гранични прелаз Батровци – Кузмин.

У току извођења радова за саобраћај ће бити затворене претицајне саобраћајне траке у оба смера, док ће се саобраћај одвијати возним саобраћајним тракама.

Радови ће се изводити у условима дневне видљивости и биће обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu31.10.2020. Продужетак трајања обуставе саобраћаја на државном путу II А реда број 120, деоница Бољевци - Обреновац
Продужавају се радови на санацији коловоза, до 31.03.2021. године, и даље је на снази обустава саобраћаја, на државном путу II А реда број 120, на деоници Бољевци - Обреновац.

Алтернативни путни правац из правца Обреновца је државни пут I А реда број 2 (Милош Велики), а из правца Бољевца нема алтернативног путног правца.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu23.10.2020. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 23, петља Појате – Ћићевац
Од 24.10.2020. године, извршиће се постављање привремене саобраћајне сигнализације на делу државног пута I Б реда број 23, на деоници петља Појате - Ћићевац, за потребе обезбеђивање улаза и излаза са градилишта током извођења припремних радова у склопу ауто-пута Е-761, деоница Појате – Крушевац, сектор 1. Молимо учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине.
Привремена саобраћајна сигнализација биће важећа до 31.01.2021.године.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu09.10.2020. Радови на државном путу I А реда број 1, деоница петља Грделица – петља Предејане, код места Боћевица
Од 10.10.2020.године, изводиће се радови на одржавању пута, на државном путу I А реда број 1, на деоници петља Грделица – петља Предејане, код места Боћевица.

У току извођења радова за саобраћај ће бити затворена коловозна трака Ниш-Врање између службених пролаза, док ће се саобраћај одвијати двосмерно у коловозној траци Врање-Ниш.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Планирани рок завршетка март 2021. године.
Radovi na putu07.10.2020. Продужетак радова на државном путу I А реда број 1, деоница петља „Сурчин“ -петља „Остружница“ , мост преко реке Саве
Продужавају се радови на рехабилитацији коловоза у десној саобраћајној траци на мосту преко реке Саве, на делу државног пута I А реда број 1, деоница петља Сурчин-петља Остружница.

У току извођења радова саобраћај из правца Новог Сада ка Београду преусмерен је на новоизграђени део моста (супротан смер), правац Београд ка Новом Саду.

Радови се изводе сваког дана уз обавезно 24 часовно присуство саобраћајне сигнализације.

Radovi na putu05.09.2020. Радови на раскрсници државног пута I Б реда број 12 и Пута шајкашког одреда
Од 07.09. до 31.03.2021. године, изводиће се радови на рехабилитацији (изградњи кружног тока) раскрснице на државном путу I Б реда број 12 и Пута шајкашког одреда, на територији града Новог Сада.
У току извођења радова, у зони градилишта, вршиће се преусмеравање возила са две раздвојене на једну коловозну траку.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Radovi na putu17.08.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 12, деоница Зрењанин – Клек
20.08.2020. године биће постављена привремена саобраћајна сигнализација и опрема на државном путу I Б реда број 12, на деоници Зрењанин – Клек, за време извођења радова на делу обилазног пута око Зрењанина и изградње кружне раскрснице.

За време извођења радова, у овој фази, саобраћај из правца Клека ка Зрењанину, биће преусмерен на двосмерно одвијање саобраћаја на правцу Зрењанин - Клек.

Молимо све учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине и постављену саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu04.08.2020. Државни пут II Б реда број 436, деоница Стројковце - Хотел "Влајна"
На државном путу II Б реда број 436, деоница Стројковце - Хотел "Влајна" на снази је забрана саобраћаја за возила чија укупна маса прелази 7,5т. Саобраћај се за сва остала возила одвија наизменичним пропуштањем.
Radovi na putu01.08.2020. Измењен режим саобраћаја на државном путу II Б реда број 313, деоница Врдник - Ириг
Измењен режим саобраћаја на деоници Врдник – Ириг, на државном путу II Б реда број 313.
Саобраћај се повремено одвија наизменичним пропуштањем возила (али не сваког дана).
Деоница је обезбеђена адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом, која упозорава и на смањење брзине.
Radovi na putu31.07.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 129, мост код Титела преко реке Тисе
Од 05.08.2020. године,мост код Титела преко реке Тисе, на државном путу II А реда број 129. саобраћај је регулисан привременом саобраћајном сигнализацијом, уз наизменично пропуштање возила једном коловозном траком.

Од 30.11.2020. године саобраћај ће се одвијати само средином моста уз наизменично пропуштање возила.
На снази је забрана саобраћаја за возила чија носивост прелази 12т.
Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu29.07.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 30, деоница Ивањица – Ушће, клизиште „Бедина Варош“
Државни пут I Б реда број 30, Ивањица – Ушће, код клизишта „Бедина Варош“ (стационажа 3+700) проходан је за све категорије возила. Због сужења коловоза саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила који је регулисан саобраћајним знацима.
26.07.2020. због додатног клизања терена, био је забрањен саобраћај за теретна моторна возила.
Radovi na putu06.07.2020.Забрана саобраћаја за возила чија укупна маса прелази 7,5 т, на државном путу II А реда број 197, деоница Луке – Лучка Река, место Танасковић
Државни пут II А реда број 197, деоница Луке – Лучка Река, место Танасковић, на снази је забрана саобраћаја за возила чија укупна маса прелази 7,5 т.
Radovi na putu06.07.2020.Радови на државном путу II А реда број 119, деоница Нештин - Раковац
Од 08.07.2020. године, изводиће се радови на путном објекту (пропусту) на делу државног пута II А реда број 119, на деоници Нештин - Раковац.

Саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила на изведеној девијацији.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu05.07.2020. Забрана кретања возила чија укупна маса прелази 3т на државном путу II Б реда број 330, деоница Лозница - Зајача
На државном путу II Б реда број 330, деоница Лозница - Зајача, по изласку из Лознице до индустријског комплекса у Зајачи, на снази је забрана кретања за возила тежих од 3 т.
Radovi na putu20.06.2020. Радови на државном путу I А реда број 4, испред тунела Банцарево
Од 22.06.2020. године изводиће се радови на санације коловозне (асфалтне) конструкције, на делу државног пута I А реда број 4, испред тунела Банцарево,(Нишка Бања - Банцарево, у близини места Јелашница) у смеру ка Пироту.
У зони радова за саобраћај ће бити затворене возна и претицајна саобраћајна трака, а саобраћај ће се одвијати зауставном саобраћајном траком.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.


Radovi na putu 25.05.2020. Измена режима саобраћаја и постављање привремене саобраћајне сигнализације и опреме на државном путу I А реда број 1, у зони Батајничке петље
Од 26.05.2020. године, од 08.00 часова, доћи до постављања привремене саобраћајне сигнализације и опреме и измене режима саобраћаја на државном путу I А реда број 1, у зони Батајничке петље, због извођења радова на завршетку изградње комплекса петље Батајница.
За возила која се након искључења са ауто-пута, из смера Новог Сада и смера Чачка, крећу ка Земуну, на деоници дужине око 150 метара биће заузета десна саобраћајна трака, док ће се саобраћај одвијати слободном саобраћајном траком.
Планирано трајање измене режима саобраћаја је до 05.04.2021. године.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.


Radovi na putu12.05.2020. Радови и постављање саобраћајне сигнализације на државном путу I А реда број 1 након постојеће петље Бубањ Поток
Од 13.05.2020. године, постављање саобраћајне сигнализације у оквиру радова на изградњи нове петље Бубањ Поток, на државном путу I А реда број 1, након постојеће петље Бубањ Поток, у смеру ка Нишу.
Радови се изводе у зауставној саобраћајној траци, и почињу 225м након петље Бубањ Поток, а саобраћај се преусмерава на возну и претицајну саобраћајну траку.
На државном путу II А реда број 154 (близина везе са државним путем I А реда број 1) је постављена привремена саобраћајна сигнализација и опрема, због укључења и искључења грађевинских машина за време извођења радова на изградњи нове петље Бубањ Поток, а саобраћај ће се одвијати двосмерно, без сужења коловоза.<
Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu20.03.2020. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 130, мост преко реке Тамиш, код места Орловат
Од 21.03.2020.,на снази ће бити обустава саобраћаја, на државном путу II А реда број 130, мост преко реке Тамиш, код места Орловат.
Алтернативни путни правци за возила која се крећу из правца Зрењанина и Перлеза ка Томашевцу, Уздину и Ковачице преко места Орловат, упућују се на државни пут II А реда број 129, Фаркаждин – Ковачица, а возила која се крећу из правца Падине и Ковачице ка месту Орловат, и даље према Зрењанину, упућују се на државни пут II А реда број 129, Фаркаждин - Перлез.
Мост ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu03.10.2019. Државни пут II А реда број 130, деоница Панчево-Ечка
На државном путу II А реда број 130, деоница Панчево-Ечка, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 12 т.
Radovi na putu03.10.2019. Државни пут II А реда број 129, деоница Ковачица-Шајкаш
На државном путу II А реда број 129, деоница Ковачица-Шајкаш, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 12 т.
Radovi na putu03.10.2019. Државни пут II А реда број 131, деоница Јабука-Опово-Чента
На државном путу II А реда број 131, деоница Јабука-Опово-Чента, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 12 т.
Radovi na putu03.10.2019. Радови на државном путу I Б реда број 25, деоница Влакча – Церовац, насељено место Церовац
На делу државног пута I Б реда број 25, деоница Влакча – Церовац, у насељу Церовац, конзервирано је градилиште. Саобраћај ће се одвијати сходно постављеној вертикалној градилишној сигнализацији, ограничењу брзине на 40 км/х и забрани претицања.
Radovi na putu01.08.2018.Измена режима саобраћаја на делу државног пута I А реда број 1, Обилазница око Београда, због изградње моста број 8 преко реке Саве
01.08.2018.године од 18.00 часова, завршава се фаза II извођења радова на уклапању новоизграђене леве коловозне траке са уливном рампом ка петљи Сурчин, на делу државног пута I А реда број 1, на Обилазници око Београда.
Завршетком ових радова прелази се на фазу III при чему ће за саобраћај бити отворена новоизграђена лева коловозна трака, у дужини од око 850м, којом ће се саобраћај одвијати из смера петље Орловача, средњом возном траком, до службеног пролаза, где се саобраћај усмерава на постојећи мост и одвија по сталном режиму (једна саобраћајна трака по смеру).
Планирани временски период измењеног режима саобраћаја је до завршетка изградње моста број 8, преко реке Саве. Овом фазом такође је предвиђено да тренутно затворена рампа ка петљи Сурчин буде отворена за саобраћај.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu27.06.2018. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 259, деоница Ниш-Димитровград, код места Станичење
На снази је измена режима саобраћаја на државном путу IIА реда број 259, деоница Ниш-Димитровград, код места Станичење, у оквиру радова на изградњи дела Коридора 10.
На км 65+497, код места Станичење, саобраћај је преусмерен у леву коловозну траку полу аутопута Е-80.
Radovi na putu06.12.2016. Државни пут II А реда број 259, деоница Ниш-граница са Републиком Бугарском (аутопут Е-80)
На државном путу II А реда број 259, Ниш-граница са Републиком Бугарском, (аутопут Е-80), на снази је измена режима саобраћаја у оквиру радова на изградњи дела Коридора 10, због обезбеђења зоне радова.
Radovi na putu01.12.2016.Државни пут II А реда број 129, деоница Каћ-Перлез
На државном путу II А реда број 129, деоница Каћ-Перлез на снази је забрана саобраћаја за возила укупне тежине преко 12т.
Radovi na putu15.11.2016. Државни пут I А реда број 1, Грабовница-Левосоје, деоница III – Царичина Долина – Владичин Хан, код места Кржнице
На државном путу I А реда број 1, Грабовница-Левосоје, деоница III – Царичина Долина – Владичин Хан, код места Кржнице, због изградње аутопута Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, Коридор 10 на снази је измена режима саобраћаја због обезбеђења зоне радова на изградњи привременог прикључења постројења за производњу бетона.
Radovi na putu19.10. 2016. Забрана саобраћаја за теретна возила
На државном путу II А реда број 141, деоница Црниљево-Осечина, од јуна 2014. године и даље је на снази забрана саобраћаја за сва теретна возила.
Radovi na putu28.07.2016. Државни пут II Б реда број 347, деоница Заклопача-Врчин
На државном путу II Б реда број 347, деоница Заклопача-Врчин, у Заклопачи, на снази је забрана саобраћаја за теретна возила преко 12т.
Radovi na putu17.05.2006. Државни пут II А реда број 130, деоница Ечка - Ковачица, преко моста код Томашевца
На државном путу II А реда број 130, деоница Ечка - Ковачица, преко моста код Томашевца, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 12т, важи од 17.05.2006.г.
Radovi na putu24.10.2005. Део државног пута II А реда број 100, деоница Бачка Топола-Нови Сад и и раскрсница са државним путем IIА-125 (веза са петљом Марадик на аутопуту ИА-1 - Стара Пазова)
На делу државног пута II А реда број 100, деоница Бачка Топола-Нови Сад и раскрсница са путем II Ареда број 125 тј. веза са петљом Марадик на ауто-путу I А реда број 1 - Стара Пазова, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости веће од 12т.
Radovi na putuДржавни пут I А реда број 1, преко моста Газела
На државном путу I А реда број 1, преко моста Газела, и даље је на снази забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 3,5т.

Штампа