Радови

Radovi na putu29.10.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 23 и I Б реда број 28, деоница Кнежевићи-Бела Земља-Ужице (Мачкат)
На државном путу I Б реда број 23 и I Б реда број 28, деоница Кнежевићи – Бела Земља – Ужице (Мачкат) због извођења радова на мосту „Сушица“, на снази потпуна обустава саобраћаја, од 29.10.2020. до 02.11.2020. године, од 8 до 14 часова.
Препоручени алтернативни путни правац је локални пут - обилазница преко Мачката.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu29.10.2020. Радови на државном путу I Б реда број 27, деоница Словац - Лајковац (улаз)
До 05.11.2020. године, у временском периоду од 7 до 17 часова, на државном путу I Б реда број 27, на деоници Словац - Лајковац (улаз), изводе се радови на санацији коловозног застора.

У току извођења радова саобраћај се одвија уз повремено наизменично пропуштање возила.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu29.10.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу I А реда број 1, на деоници Владичин Хан-Грделица, после тунела ,,Манајле"
На државном путу I А реда број 1, на деоници Владичин Хан-Грделица, после тунела ,,Манајле" изводе се радови на санацији дилатације. За саобраћај је затворена возна и зауставна саобраћајна трака у дужини од 150 метара, а саобраћај се одвија претицајном саобраћајном траком у смеру ка Нишу. Измењен је режим саобраћаја и на самом излазу из леви цеви тунела "Манајле" смер ка Нишу, где је извршено преусмерење из возне у претицајну саобраћајну траку.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Normalizacija na putu28.09.2020. Завршетак радова на делу државног пута I А реда број 1, деоница Врчин - Мали Пожаревац, зона петље ,,Мали Пожаревац"
Радови на рехабилитацији коловоза, на делу државног пута I А реда број 1, на деоници Врчин - Мали Пожаревац, у зони петље ,,Мали Пожаревац“ су завршени и саобраћај се одвија нормално.

Radovi na putu27.10.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу I А реда број 1, деоница петља Ражањ – петља Алексиначки рудници
На државном путу I А реда број 1, петља Ражањ – петља Алексиначки рудници (вијадукт преко Ражањске реке на стационажи 386+200), од 28.10.2020.године до 08.11.2020. године, изводиће се радови на поправци дилатација.
За саобраћај ће бити затворена возна саобраћајна трака а саобраћај ће се одвијати претицајном саобраћајном траком, у смеру од Београда ка Нишу.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Radovi na putu27.10.2020. Обустава саобраћаја на делу државног пута II А реда број 170, на деоници Рогачица (Дебело брдо) – Ваљево (Јовања)
На државном путу II А реда број 170, деоница Рогачица (Дебело брдо) – Ваљево (Јовања), 31.10.2020. године од 10:30 до 13:30 часова, доћи ће до обуставе саобраћај због одржавања спортске манифестације.
Radovi na putu27.10.2020. Забрана саобраћаја на делу државног пута II А реда број 196, на деоници Лис - Ариље
Забрана саобраћај на мосту преко Краваричке реке на км 4+830, на државном путу II А реда број 196, Лис – Ариље, због оштећења плочастог пропуста.
Алтернативни путни правци:
• државни пут II А 181 Лис-Лучани-Кратовска стена , IB-23 Кратовска стена -Пожега, IB-21 Пожега -Ариље;
• државни пут II А 181 Лис-Гуча( Турица), II А 180 Гуча-Ивањица , I Б-21 Ивањица-Ариље;
Radovi na putu26.10.2020. Радови на државном путу I А реда број 1, деоница петља Ковиљ – петља Нови Сад југ
Од 27.10.2020. до 30.10.2020. године, у периоду од 7 до 18 часова, изводиће се радови на машинском крпљењу коловоза, на делу државног пута I А реда број 1, деоница петља Ковиљ – петља Нови Сад југ.
У току извођења радова за саобраћај ће бити затворена возна саобраћајна тарака, а саобраћај ће бити преусмерен у претицајну саобраћајну траку у смеру Београд-Нови Сад.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом.
Radovi na putu26.10.2020. Радови на државном путу I Б реда број 13, деоница Сајан - Иђош
Од 29.10.2020. до 31.10.2020. године, у временском периоду од 7 до 16 часова, изводиће се радови на машинском крпљењу ударних рупа на државном путу I Б реда број 13, на деоници Сајан-Иђош.

Током извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила, уз семафорску сигнализацију.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu26.10.2020. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I А реда број 1, петља „Дољевац“ – петља „Мерошина“ (ЧНС „Дољевац“)
На делу државног пута I А реда број 1, петља „Дољевац“ – петља „Мерошина“ од 26.10.2020. до 10.11.2020.године преусмерава се саобраћај због радова на реконструкцији коловоза и уклањању чеоне наплатне станице „Дољевац“.

У зони радова за саобраћај ће бити затворена десна коловозна трака смер Ниш – Лесковац од км 450+850 до км 448+000. Саобраћај се одвија двосмерно левом коловозном траком.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu23.10.2020. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 23, петља Појате – Ћићевац
Од 24.10.2020. године, извршиће се постављање привремене саобраћајне сигнализације на делу државног пута I Б реда број 23, на деоници петља Појате - Ћићевац, за потребе обезбеђивање улаза и излаза са градилишта током извођења припремних радова у склопу ауто-пута Е-761, деоница Појате – Крушевац, сектор 1. Молимо учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине.
Привремена саобраћајна сигнализација биће важећа до 31.01.2020.године.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu23.10.2020. Продужетак трајања обуставе саобраћаја на државном путу II А реда број 197, деоница Каона-Горњи Дубац-Ливаде
Продужавају се радови на редовном одржавању до 31.10.2020. године, и даље је на снази обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 197, на деоници Каона-Горњи Дубац-Ливаде.
Алтернативни путни правац државни пут II А реда број 181, деоница Каона-Гуча (Белица) – државни пут II А 180 Гуча (Белица)-Ивањица.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu22.10.2020. Радови на државном путу II Б реда број 439, деоница Састав Река - Стрезимировце
Од 23.10.2020. до 31.10.2020. године, у временском периоду од 7 до 17 часова, изводиће се радови на државном путу II Б реда број 439, на деоници Састав Река – Стрезимировце.

У току извођења радова, саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила, укључујући и махаче.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu21.10.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу I А реда број 4, деоница Бела Паланка – петља Пирот Запад, тунел Сопот
На државном путу I А реда број 4, на деоници Бела Паланка – петља Пирот Запад, због изградње натпутњака за саобраћај су затворене претицајне саобраћајне траке смера Ниш-Пирот и Пирот – Ниш, на км 65+450 до службеног пролаза на км 67+540, док се саобраћај одвија возним саобраћајним тракама у оба смера.

Измењен режим саобраћаја је и у тунелу Сопот где се саобраћај одвија само возним саобраћајним тракама, док су претицајне затворене за саобраћај.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu20.10.2020. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I А реда број 1, петља ,,Нова Пазова“
Од 23.10.2020. до 03.11.2020. године, биће измењен режим саобраћаја због радова на реконструкцији натпутњака (на км 165+030), на делу државног пута I А реда број 1, на петљи ,,Нова Пазова“ (км 164+800 до км 165+700).

У току извођења радова за саобраћај ће бити затворена десна коловозна трака, док ће се саобраћај одвијати левом коловозном траком.

Из смера Београда ка Новом Саду саобраћај ће се одвијати возном и зауставном саобраћајном траком на левој страни коловоза, а из правца Новог Сада ка Београду претицајном саобраћајном траком, на левој страни коловоза.

Због радова, за саобраћај је и даље затворен натпутњак, као и искључење за Нову Пазову из правца Београда ка Новом Саду.

Алтернативни путни правац је петља ,,Нови Бановци“ и ,,Стара Пазова“.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu19.10.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 147, деоница Младеновац – Селтерс бања, надвожњак (градски део)
На државном путу II А реда број 147, деоница Младеновац – Селтерс бања, измењен је режима саобраћаја због радова на надвожњаку (градски део).
Саобраћај се на надвожњаку одвија наизменичним пропуштањем возила, регулисан мобилним семафорима.
Алтернативни путни правац је обилазницом - државним путем I Б реда број 25.
Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu19.10.2020.Обустава саобраћаја на делу државног пута II А реда број 175, место Брежђе
До 19.12.2020.године, на снази је обустава саобраћаја због извођења радова на санацији клизишта на делу државног пута II А реда број 175, у месту Брежђе.
Алтернативни путни правац је државни пут II А реда број 150, I Б реда број 27 и II А реда број 176, од Мионице преко Диваца, Ваљева и Рајковића до Осеченице (Богдановића брда), и у супротном смеру.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом.
Radovi na putu16.10.2020. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 215, деоница Прасковче - Делиград
Од 19.10.2020. до 01.11.2020. године, у временском периоду од 7 до 17 часова, вршиће се обустава саобраћаја због радова на изради хабајућег слоја, у оквиру ургентног одржавања, на државном путу II А реда број 215, на деоници Прасковче - Делиград.

Након 17 часова, саобраћај се нормализује.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu15.10.2020. Продужетак радова на деоници „Темеринска петља“ - петља ,,Каћ“
Продужавају се до 20.11.2020. године, радови на изградњи сервисних саобраћајница за пратеће садржаје уз државни пут I А реда број 1, деоница између „Темеринске петље“ и петље „Каћ“. За саобраћај затворена једна од две саобраћајне трака (смер Београд – Нови Сад).
Предметна фаза обухвата радове на градилишту ван коловоза ауто-пута, тачније на паралелној саобраћајници, са улазом на градилиште. У непосредној зони радова у дужини од 100 м ограничење брзине је 40км/х.
Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.


Radovi na putu14.10.2020. Радови на државном путу I Б реда број 23, Прељина - Коњевићи
До 17.11.2020.године, изводе се радови на поправци моста преко реке Чемернице, на државном путу I Б реда број 23, деоница Прељина - Коњевићи.

У зони радова, саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu14.10.2020. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 120, деоница Бољевци - Обреновац
Због радова на санацији коловоза, од 14.10.2020. године до 31.10.2020. године, доћи ће до обуставе саобраћаја, на државном путу II А реда број 120, на деоници Бољевци-Обреновац.

Алтернативни путни правац из правца Обреновца је државни пут I А реда број 2 (Милош Велики), а из правца Бољевца нема алтернативног путног правца.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu10.10.2020. Продужени радови на државном путу II А реда број 151, деоница Марковац - Аранђеловац
Продужавају се до 01.11.2020.године, радови на поправци моста преко реке Мисаче, на делу државног пута II А реда број 151, деоница Марковац - Аранђеловац.

У зони радова саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила, уз употребу семафора.

Алтернативни путни правац: Младеновац -Белосавци - кружни ток у Крћевцу - Аранђеловац.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu09.10.2020. Радови на државном путу I А реда број 1, деоница петља Грделица – петља Предејане, код места Боћевица
Од 10.10.2020.године до 01.11.2020.године, изводиће се радови на одржавању пута, на државном путу I А реда број 1, на деоници петља Грделица – петља Предејане, код места Боћевица.

У току извођења радова за саобраћај ће бити затворена коловозна трака Ниш-Врање између службених пролаза, док ће се саобраћај одвијати двосмерно у коловозној траци Врање-Ниш.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu07.10.2020. Продужетак радова на државном путу I А реда број 1, деоница петља „Сурчин“ -петља „Остружница“ , мост преко реке Саве
До 07.11.2020.године, у периоду од 08.00 до 16.00 часова продужавају се радови на рехабилитацији коловоза у десној саобраћајној траци на мосту преко реке Саве, на делу државног пута I А реда број 1, деоница петља Сурчин-петља Остружница.

У току извођења радова саобраћај из правца Новог Сада ка Београду преусмерен је на новоизграђени део моста (супротан смер), правац Београд ка Новом Саду.

Радови се изводе сваког дана уз обавезно 24 часовно присуство саобраћајне сигнализације.

Radovi na putu07.10.2020. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 158, деоница Ражањ-Делиград, надвожњак преко државног пута I А реда број 1
Од 09.10.2020 до 23.11.2020.године, изводиће се радови на натпутњаку преко државном пута I А реда број, на деоници Ражањ-Делиград на делу државног пута II А реда број 158.
На државном путу II А реда број 158, због радова саобраћај ће бити обустављен, док ће на државном путу I А реда број 1 ( км 387+097), за саобраћај бити затворене зауставне саобраћајне траке у оба смера.
Алтернативни путни правац за возаче из смера Делиграда је обилазница око Крушевца.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu05.10.2020.Радови на државном путу I А реда број 1, деоница петља Предејане – Владичин хан, код места Момин камен
Од 07.10.2020.године до 01.11.2020.године, изводиће се радови на одржавању пута, на државном путу I А реда број 1, на деоници петља Предејане-петља Владичин Хан, код места Момин камен.

У току извођења радова за саобраћај ће бити затворена коловозна трака Врање-Ниш између службених пролаза, док ће се саобраћај одвијати двосмерно у коловозној траци Ниш-Врање.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu02.10.2020. Радови на државном путу II Б реда број 319, путни прелаз у улици Царице Јелене у Батајници
Од 05.10.2020. године од 7 часова до 31.10.2020. године, изводиће се радови на редовном одржавању путног прелаза у улици Царице Јелене у Батајници, на државном путу II Б реда број 319.
У току извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила једном саобраћајном траком.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu25.09.2020. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 22 и државног пута I А реда број 1, петља „Петлово Брдо“
На делу државног пута I Б реда број 22 и I А реда број 1,изводиће се радови на изградњи надвожњака изнад локалног пута, на петљи „Петлово Брдо“.

У току извођења радова доћи ће до обуставе саобраћаја на локалном путу Железник-Раковица (кружни пут Кијево).

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом. Планирани рок завршетка радова је 15.11.2020.године, уколико времнски услови дозволе.
Radovi na putu25.09.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу II Б реда број 438, Власотинце - Грделица, Радничка улица
До 31.10.2020. године, због снимања филма и серије доћи ће до повремених краткотрајних обустава саобраћаја, у трајању до 3 минута, на делу државног пута II Б реда број 438, Власотинце - Грделица, у дужини од 100 метара, у Радничкој улици.
Radovi na putu24.09.2020. Радови на државном путу I А реда број 3, деоница Рума-Пећинци
Од 26.09.2020. године доћи до измене режима саобраћаја, због радова на појачаном одржавању, на државном путу I А реда број 3, на деоници Рума –Пећинци (км 65+214 до км 66+749).
У току извођења радова саобраћај ће се одвијати двосмерно на левом коловозу ауто-пута, смер Београд - гранични прелаз Батровци.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом

Radovi na putu23.09.2020. Продужетак радова на делу државног пута I А реда број 1, петља „Умчари“
Због продужетка радова на надвожњаку затворено укључење и искључење за саобраћај на петљи „Умчари“ до 15.11.2020. године, на делу државног пута I А реда број 1, деоница Бубањ Поток – Баточина.

Саобраћај се преусмерава на петљу „Мали Пожаревац“.

У зони радова за саобраћај су затворене возна и зауставна саобраћајна трака ауто-пута у оба смера, док се саобраћај одвија претицајним саобраћајним тракама.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu22.09.2020. Обустава саобраћаја на државном путу II Б реда број 427, деоница Банцарево – Црвена Река
Од 23.09.2020. до 31.10.2020.године, доћи ће до обуставе саобраћаја на делу државног пута II Б реда број 427, деоница Банцарево – Црвена Река, због радова на појачаном одржавању.

Алтернативни путни правац је државни пут II А реда број 259, Нишка Бања – Просек.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu21.09.2020. Радови на државном путу I А реда број 1, деоница петља „Појате“ - петља „Ражањ“, код села Плочник
Од 21.09.2020. до 01.11.2020.године, изводе се радови на санацији коловоза, на делу државног пута I А реда број 1, од петље „Појате“ до петље „Ражањ“, код села Плочник.

У току извођења радова саобраћај се преусмерава из десне коловозне траке у леву коловозну траку, у дужини од 2000м.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu20.09.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу I А реда број 1 и на државном путу I Б реда број 22, у зони петље „Орловача“
Продужава се измена режима саобраћаја до 15.11.2020. године, због изградње леве коловозне траке Обилазнице око Београда, на државном путу I А реда број 1 и на државном путу I Б реда број 22, у зони петље „Орловача“.

Током извођења радова у првој фази саобраћај из правца тунела „Стражевица“ се преусмерава на изграђену десну коловозну траку у зони петље „Орловача“. За саобраћај је затворено искључење и укључење са Ибарске магистрале.

Током извођења радова у другој фази за саобраћај се отвара искључење за Ибарску магистралу из смера тунела „Стражевица“. Саобраћајном сигнализацијом назначено је да сви учесници у саобраћају на прилазу петљи „Орловача“ који имају за циљ Чачак или Нови Сад настављају право, а за Чукарицу или Чачак преко Ибарске магистрале се одвајају десно на рампу петље „Орловача“.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
* На Обилазници око Београда измењен је режим саобраћаја због изградње леве коловозне траке у зони петље „Орловача“, (прва фаза) за саобраћај је затворено искључење и укључење са Ибарске магистрале у смеру ка Остружници. Препоручени алтернативни путни правац из Београда ка Остружници и Новом Саду је Обреновачки пут и пут за Железник, а ка Београду (из правца Ваљева) ауто-пут „Милош Велики“.
Radovi na putu17.09.2020. Радови на делу државног пута II А реда број 222, деоница Кална - Црни Врх, мост преко Големе реке
До 01.11.2020. године, изводе се радови на поправци моста преко Големе реке, на делу државног пута II А реда број 222, деоница Кална - Црни врх, на мосту преко Големе реке.
У току извођења радова, саобраћај се одвија једном саобраћајном траком уз наизменично пропуштање саобраћаја.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu12.09.2020. Обустава саобраћаја због радова на државном пута Б реда број 39, деоница Садиков Бунар - Блато
Од 15.09.2020. године до 31.10.2020. године биће обустављен саобраћај на државном путу IB реда број 39, деоница Садиков Бунар – Блато, због радова на појачаном одржавању.

Комплетан саобраћај ће бити преусмерен на државни пут I Б реда број 428, Садиков Бунар – Бела Паланка и даље на држани пут II А број 223, Бела Паланка – Доњи Стрижевац.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом
Radovi na putu05.09.2020. Радови на раскрсници државног пута I Б реда број 12 и Пута шајкашког одреда
Од 07.09. до 31.12.2020. године, изводиће се радови на рехабилитацији (изградњи кружног тока) раскрснице на државном путу I Б реда број 12 и Пута шајкашког одреда, на територији града Новог Сада.
У току извођења радова, у зони градилишта, вршиће се преусмеравање возила са две раздвојене на једну коловозну траку.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Radovi na putu19.08.2020. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I А реда број 1, на петљи Нова Пазова
Од 21.08.2020. до 30.11.2020. године, изводиће се радови на поправци оштећеног натпутњака (на км 165+050), на делу државног пута I А реда број 1, на петљи Нова Пазова.
У зони радова из правца Нови Сад-Београд, саобраћај ће се преусмеравати са леве на десну коловозну траку, где ће се одвијати двосмерно возном и зауставном саобраћајном траком.
Из правца Београда ка Новом Саду затворено је искључење за Нову Пазову. Алтернативни путни правац: петља Нови Бановци и петља Стара Пазова.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu17.08.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 12, деоница Зрењанин – Клек
20.08.2020. године биће постављена привремена саобраћајна сигнализација и опрема на државном путу I Б реда број 12, на деоници Зрењанин – Клек, за време извођења радова на делу обилазног пута око Зрењанина и изградње кружне раскрснице.

За време извођења радова, у овој фази, саобраћај из правца Клека ка Зрењанину, биће преусмерен на двосмерно одвијање саобраћаја на правцу Зрењанин - Клек.

Молимо све учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине и постављену саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu10.08.2020. Продужетак радова на делу државног пута I Б реда број 23 и 28, Кнежевићи – Бела Земља – Ужице, петља Сушица
До 21.11.2020. године изводиће се радови на санацији надвожњака „Кнежевићи“ (VI фаза), на државном путу I Б реда број 23 и 28, деоница Кнежевићи – Бела Земља – Ужице, код петље Сушица.
Саобраћај се преусмерава преко новоизграђене девијације.
Радови су обележени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu04.08.2020. Државни пут II Б реда број 436, деоница Стројковце - Хотел "Влајна"
На државном путу II Б реда број 436, деоница Стројковце - Хотел "Влајна" на снази је забрана саобраћаја за возила чија укупна маса прелази 7,5т. Саобраћај се за сва остала возила одвија наизменичним пропуштањем.
Radovi na putu01.08.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 39, деоница Лесковац југ (веза са државним путем I А реда број 1) – Лесковац (Братмиловце)
Доћи ће до измене режима саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 39, на деоници Лесковац југ (веза са државним путем I А реда број 1) – Лесковац (Братмиловце) на коме су у току радови на појачаном одржавању, на делу пута од старе „Власотиначке петље“ до пружног прелаза, кроз град Лесковац у дужини од 1.35 км, због извођења радова на рехабилитацији пута, у периоду од 03.08.2020. до 20.12.2020.године, саобраћај ће у потпуности бити обустављен.

Комплетан саобраћај из правца Власотинца за град Лесковац код старе „Власотиначке петље“ усмераваће се на државни пут II А реда број 258 до петље код „Невене" (улаз у град Лесковац са северне стране), односно, саобраћај из Лесковца за Власотинце од петље код „Невене" биће преусмерен на државни пут II А реда број 258, до старе власотиначке петље, и даље се укључује на државни пут I Б реда број 39 (Власотиначки пут).

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu01.08.2020. Продужавају се радови на државном путу II Б реда број 313, деоница Врдник - Ириг
Продужавају се радови на санацији коловозне конструкције до 01.12.2020. године, на деоници Врдник – Ириг, на државном путу II Б реда број 313.
У току извођења радова повремено долази до наизменичног пропуштања возила (али не сваког дана).
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом, која упозорава на радове и смањење брзине.
Radovi na putu31.07.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 129, мост код Титела преко реке Тисе
Од 05.08.2020. године,мост код Титела преко реке Тисе, на државном путу II А реда број 129. саобраћај је регулисан привременом саобраћајном сигнализацијом, уз наизменично пропуштање возила једном коловозном траком.
Radovi na putu31.07.2020. Радови на државном путу I А реда број 1, деоница петља Алексинац-петља Трупале
Изводе се радови на наплатној станици Ниш, на делу државног пута I А реда број 1, деоница петља Алексинац-петља Трупале.

У зони радова за саобраћај је затворена десна коловозна трака а саобраћај се одвија двосмерено левом коловозном траком.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом. Планирани рок завршетка радова у другој фази је 15.11. 2020.године.

Radovi na putu30.07.2020. Радови на државном путу I А реда број 3, Сремска Митровица-Рума
Од 03.08.2020. године доћи ће до измене режима саобраћаја због радова на појачаном одржавању, на државном путу I А реда број 3, деоница Сремска Митровица-Рума, из смера Руме ка Сремској Митровици.
У току извођења радова саобраћај ће се одвијати двосмерно на десном коловозу ауто-пута.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu29.07.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 30, деоница Ивањица – Ушће, клизиште „Бедина Варош“
Државни пут I Б реда број 30, Ивањица – Ушће, код клизишта „Бедина Варош“ (стационажа 3+700) проходан је за све категорије возила. Због сужења коловоза саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила који је регулисан саобраћајним знацима.
26.07.2020. због додатног клизања терена, био је забрањен саобраћај за теретна моторна возила.
Radovi na putu14.07.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу I А реда број 3, деоница петља Рума - петља Пећинци
Од 16.07.2020. године биће измењен режим саобраћаја на државном путу I А реда број 3, на деоници од петље Рума до петље Пећинци, у оквиру радова на појачаном одржавању.
У току извођења радова саобраћај ће се одвијати двосмерно на левој коловозној траци ауто-пута (смер Рума – Пећинци).
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu06.07.2020.Забрана саобраћаја за возила чија укупна маса прелази 7,5 т, на државном путу II А реда број 197, деоница Луке – Лучка Река, место Танасковић
Државни пут II А реда број 197, деоница Луке – Лучка Река, место Танасковић, на снази је забрана саобраћаја за возила чија укупна маса прелази 7,5 т.
Radovi na putu06.07.2020.Радови на државном путу II А реда број 119, деоница Нештин - Раковац
Од 08.07.2020. године, изводиће се радови на путном објекту (пропусту) на делу државног пута II А реда број 119, на деоници Нештин - Раковац.

Саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила на изведеној девијацији.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu05.07.2020. Забрана кретања возила чија укупна маса прелази 3т на државном путу II Б реда број 330, деоница Лозница - Зајача
На државном путу II Б реда број 330, деоница Лозница - Зајача, по изласку из Лознице до индустријског комплекса у Зајачи, на снази је забрана кретања за возила тежих од 3 т.
Radovi na putu03.07.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 39, деоница Лесковац југ (веза са државним путем I А реда број 1) – Лесковац (Братмиловце)
Од 04.07.2020. до 20.12.2020. године на снази ће бити измена режима саобраћаја због радова на појачаном одржавању на државном путу I Б реда број 39, на деоници Лесковац југ (веза са државним путем I А реда број 1) – Лесковац (Братмиловце)
Саобраћај ће се одвијати двосмерно, успорено према привременој саобраћајној сигнализацији.
На делу пута од Путног прелаза (код бензинске станице НИС) од власотиначке петље на старом путу (кроз град Лесковац, у дужини око 1км), током извођења радова на појачаном одржавању и изради инсталационе инфраструктуре у трупу пута, саобраћај ће бити преусмерен на државни пут II А реда број 258 и државни пут II А реда број 158.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu24.06.2020. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 203, деоница Пазариште – Тутин
Од 26.06.2020. до 15.11.2020. године, на снази ће бити обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 203, на деоници Пазариште – Тутин, због радова који ће се изводити у пуном профилу пута.

Алтернативни путни правац за време обуставе саобраћаја је државни пут II А реда број 203, деоница Пазариште - Дојевиће; државни пут I Б реда број 29, Дојевиће - Нови Пазар; државни пут I Б реда број 22, Нови Пазар - Брегови; државни пут II А реда број 203, Брегови - Тутин.

Алтернативни правац за локални саобраћај - локални путеви Пазариште – Делимеђе - Мађаре, Пазариште – Црноча – Брнишево - Црквине, Пазариште – Мађаре - Паљевски мост.


Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu20.06.2020. Радови на државном путу I А реда број 4, испред тунела Банцарево
Од 22.06.2020. године изводиће се радови на санације коловозне (асфалтне) конструкције, на делу државног пута I А реда број 4, испред тунела Банцарево,(Нишка Бања - Банцарево, у близини места Јелашница) у смеру ка Пироту.
У зони радова за саобраћај ће бити затворене возна и претицајна саобраћајна трака, а саобраћај ће се одвијати зауставном саобраћајном траком.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.


Radovi na putu 25.05.2020. Измена режима саобраћаја и постављање привремене саобраћајне сигнализације и опреме на државном путу I А реда број 1, у зони Батајничке петље
Од 26.05.2020. године, од 08.00 часова, доћи до постављања привремене саобраћајне сигнализације и опреме и измене режима саобраћаја на државном путу I А реда број 1, у зони Батајничке петље, због извођења радова на завршетку изградње комплекса петље Батајница.
За возила која се након искључења са ауто-пута, из смера Новог Сада и смера Чачка, крећу ка Земуну, на деоници дужине око 150 метара биће заузета десна саобраћајна трака, док ће се саобраћај одвијати слободном саобраћајном траком.
Планирано трајање измене режима саобраћаја је до 05.04.2021. године.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.


Radovi na putu20.05.2020. Продужетак радова на државном путу I Б реда број 39, Лесковац – Власотинце, деоница Лесковац југ – петља на државном путу I А реда број 1
Продужавају се до 18.12..2020. године радови на појачаном одржавању коловоза, на државном путу I Б реда број 39, Лесковац – Власотинце, деоница Лесковац југ – петља на државном путу I А реда број 1 (код Власотиначког моста), у дужини око 6,50км.
У току извођења радова саобраћај ће се одвијати двосмерно, наизменичним пропуштањем возила, уз семафорску сигнализацију.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом.
Radovi na putu12.05.2020. Радови и постављање саобраћајне сигнализације на државном путу I А реда број 1 након постојеће петље Бубањ Поток
Од 13.05.2020. године до 01.11.2020. године, наставиће се са постављањем саобраћајне сигнализације у оквиру радова на изградњи нове петље Бубањ Поток, на државном путу I А реда број 1, након постојеће петље Бубањ Поток, у смеру ка Нишу.

Радови ће се изводити у зауставној саобраћајној траци, и почињу 225м након петље Бубањ Поток, а саобраћај ће се преусмеравати на возну и претицајну саобраћајну траку.

На државном путу II А реда број 154 (близина везе са државним путем I А реда број 1) је постављена привремена саобраћајна сигнализација и опрема, због укључења и искључења грађевинских машина за време извођења радова на изградњи нове петље Бубањ Поток, а саобраћај ће се одвијати двосмерно, без сужења коловоза.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu09.05.2020. Радови на државном путу I Б реда број 24, Баточина-Крагујевац, кроз насељено место Баточина
Изводе се радови на изградњи нове траке и реконстуркцији постојеће на државном путу I Б реда број 24, Баточина-Крагујевац, кроз насељено место Баточина.
У зони радова од бензинске станице „Кнез петрол“ до чесме у Баточини, саобраћај се одвија према постављеној семафорској сигнализацији наизменичним пропуштањем возила на десној коловозној траци, уз ограничење брзине од 40 км/х. Због повећаног интензитета теретног саобраћаја, могућа су задржавања до 10 минута.

На осталом делу градилишта, саобраћај се одвија према постављеној саобраћајној сигнализацији двосмерно уз ограничење брзине од 40 км/х.

Радови су обележени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu04.05.2020. Радови на државном путу I А реда број 1 и постављање саобраћајне сигнализације на државном путу II А реда број 154 (близина везе са државним путем I А реда број 1), испред постојеће петље Бубањ Поток
Од 05.05.2020. године до 01.11.2020. године, изводиће се радови на изградњи нове петље Бубањ Поток, на државном путу I А реда број 1, испред постојеће петље Бубањ Поток, у смеру ка Нишу.

У првој фази, радови ће се изводити у зауставној саобраћајној траци, а саобраћај ће се преусмеравати на возну и претицајну саобраћајну траку.

На државном путу II А реда број 154 (близина везе са државним путем I А реда број 1) биће постављена привремена саобраћајна сигнализација и опрема, због укључења и искључења грађевинских машина за време извођења радова на изградњи нове петље Бубањ Поток, а саобраћај ће се одвијати двосмерно, без сужења коловоза.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu22.04.2020.Радови на државном путу I Б реда број 15, деоница Кула (Бачка Топола) – Врбас (Савино Село)
До 21.11.2020.године изводиће се радови на појачаном одржавању државног пута I Б реда број 15, деоница Кула (Бачка Топола) – Врбас (Савино Село).
Саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом.
Radovi na putu20.03.2020. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 130, мост преко реке Тамиш, код места Орловат
Од 21.03.2020.,на снази ће бити обустава саобраћаја, на државном путу II А реда број 130, мост преко реке Тамиш, код места Орловат.
Алтернативни путни правци за возила која се крећу из правца Зрењанина и Перлеза ка Томашевцу, Уздину и Ковачице преко места Орловат, упућују се на државни пут II А реда број 129, Фаркаждин – Ковачица, а возила која се крећу из правца Падине и Ковачице ка месту Орловат, и даље према Зрењанину, упућују се на државни пут II А реда број 129, Фаркаждин - Перлез.
Мост ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu03.10.2019. Државни пут II А реда број 130, деоница Панчево-Ечка
На државном путу II А реда број 130, деоница Панчево-Ечка, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 12 т.
Radovi na putu03.10.2019. Државни пут II А реда број 129, деоница Ковачица-Шајкаш
На државном путу II А реда број 129, деоница Ковачица-Шајкаш, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 12 т.
Radovi na putu03.10.2019. Државни пут II А реда број 131, деоница Јабука-Опово-Чента
На државном путу II А реда број 131, деоница Јабука-Опово-Чента, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 12 т.
Radovi na putu03.10.2019. Радови на државном путу I Б реда број 25, деоница Влакча – Церовац, насељено место Церовац
На делу државног пута I Б реда број 25, деоница Влакча – Церовац, у насељу Церовац, конзервирано је градилиште. Саобраћај ће се одвијати сходно постављеној вертикалној градилишној сигнализацији, ограничењу брзине на 40 км/х и забрани претицања.
Radovi na putu01.08.2018.Измена режима саобраћаја на делу државног пута I А реда број 1, Обилазница око Београда, због изградње моста број 8 преко реке Саве
01.08.2018.године од 18.00 часова, завршава се фаза II извођења радова на уклапању новоизграђене леве коловозне траке са уливном рампом ка петљи Сурчин, на делу државног пута I А реда број 1, на Обилазници око Београда.
Завршетком ових радова прелази се на фазу III при чему ће за саобраћај бити отворена новоизграђена лева коловозна трака, у дужини од око 850м, којом ће се саобраћај одвијати из смера петље Орловача, средњом возном траком, до службеног пролаза, где се саобраћај усмерава на постојећи мост и одвија по сталном режиму (једна саобраћајна трака по смеру).
Планирани временски период измењеног режима саобраћаја је до завршетка изградње моста број 8, преко реке Саве. Овом фазом такође је предвиђено да тренутно затворена рампа ка петљи Сурчин буде отворена за саобраћај.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu02.07.2018. Забрана кретања возила чија укупна маса прелази 3,5т на државном путу II А реда број 152, деоница Топола-Рудник
На државном путу II А реда број 152, деоница Топола-Рудник, завршени су радови на периодичном одржавању али је на снази
забрана кретања возила чија укупна маса прелази 3,5т.Молимо све учеснике у саобраћају да поштују ограничења брзине и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu27.06.2018. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 259, деоница Ниш-Димитровград, код места Станичење
На снази је измена режима саобраћаја на државном путу IIА реда број 259, деоница Ниш-Димитровград, код места Станичење, у оквиру радова на изградњи дела Коридора 10.
На км 65+497, код места Станичење, саобраћај је преусмерен у леву коловозну траку полу аутопута Е-80.
Radovi na putu06.12.2016. Државни пут II А реда број 259, деоница Ниш-граница са Републиком Бугарском (аутопут Е-80)
На државном путу II А реда број 259, Ниш-граница са Републиком Бугарском, (аутопут Е-80), на снази је измена режима саобраћаја у оквиру радова на изградњи дела Коридора 10, због обезбеђења зоне радова.
Radovi na putu01.12.2016.Државни пут II А реда број 129, деоница Каћ-Перлез
На државном путу II А реда број 129, деоница Каћ-Перлез на снази је забрана саобраћаја за возила укупне тежине преко 12т.
Radovi na putu15.11.2016. Државни пут I А реда број 1, Грабовница-Левосоје, деоница III – Царичина Долина – Владичин Хан, код места Кржнице
На државном путу I А реда број 1, Грабовница-Левосоје, деоница III – Царичина Долина – Владичин Хан, код места Кржнице, због изградње аутопута Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, Коридор 10 на снази је измена режима саобраћаја због обезбеђења зоне радова на изградњи привременог прикључења постројења за производњу бетона.
Radovi na putu19.10. 2016. Забрана саобраћаја за теретна возила
На државном путу II А реда број 141, деоница Црниљево-Осечина, од јуна 2014. године и даље је на снази забрана саобраћаја за сва теретна возила.
Radovi na putu28.07.2016. Државни пут II Б реда број 347, деоница Заклопача-Врчин
На државном путу II Б реда број 347, деоница Заклопача-Врчин, у Заклопачи, на снази је забрана саобраћаја за теретна возила преко 12т.
Radovi na putu17.05.2006. Државни пут II А реда број 130, деоница Ечка - Ковачица, преко моста код Томашевца
На државном путу II А реда број 130, деоница Ечка - Ковачица, преко моста код Томашевца, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 12т, важи од 17.05.2006.г.
Radovi na putu24.10.2005. Део државног пута II А реда број 100, деоница Бачка Топола-Нови Сад и и раскрсница са државним путем IIА-125 (веза са петљом Марадик на аутопуту ИА-1 - Стара Пазова)
На делу државног пута II А реда број 100, деоница Бачка Топола-Нови Сад и раскрсница са путем IIА-125 тј. веза са петљом Марадик на аутопуту ИА-1 - Стара Пазова, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости веће од 12т.
Radovi na putuДржавни пут I А реда број 1, преко моста Газела
На државном путу I А реда број 1, преко моста Газела, и даље је на снази забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 3,5т.
Radovi na putuДржавни пут II А реда број 152, на деоници Доња Шаторња – Рудник код Јерменоваца
На државном путу II А реда број 152, на деоници Доња Шаторња – Рудник код Јерменоваца, на снази је забрана саобраћаја за теретна возила чија укупна маса прелази 3,5т.

Штампа