Стање на државним путевима

Radovi na putu30.06.2022. Радови на државном путу I А реда број 1, петља Бешка - петља Нови Бановци
Од 01.07. до 07.07.2022. године, у току светлог дела дана изводиће се радови у склопу редовног одржавања на кошењу разделног појаса на државном путу I А реда број 1, петља Бешка-петља Нови Бановци (од км 142+612 до км 169+404), у смеру Нови Сад-Београд.

За време извођења радова за саобраћај ће бити затворена претицајна трака у дужини од 5км у смеру извођења радова,а саобраћај ће се одвијати возном траком.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu30.06.2022. Продужетак радова на државном путу II А реда број 145 и II А реда број 146, петља Уб – улаз у град Уб
Продужавају се до 15.08.2022. године, радови на рехабилитацији коловоза, на државном путу II А реда број 145 и II А реда број 146, петља Уб – улаз у град Уб.

Радови се изводе од уласка у град Уб ка петљи Уб, саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила и регулисан је семафорском сигнализацијом на две локације.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу
Radovi na putu30.06.2022. Продужетак радова на државном путу II А реда број 194, деоница Кокин Брод – Прибојска Бања
До 01.08.2022.године, у периоду од 7 до 16 часова, продужавају се радови на рехабилитацији коловоза, на државном путу II А реда број 194, на деоници Кокин Брод – Прибојска Бања.

Током извођења радова, саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила, уз семафорску сигнализацију.

Radovi na putu29.06.2022. Продужетак радова државном путу I Б реда број 13, на деоници Зрењанин – Ечка
Продужавају се до 15.07.2022. године радови на појачаном одржавању државног пута I Б реда број 13, на деоници Зрењанин – Ечка (фаза 13).
Током извођења радова на наведеној деоници у укупној дужини од 750 м (од км 129+520 до км 130+270), саобраћај се одвија једном коловозном траком, уз наизменично пропуштање возила и регулисано је семафорима.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu29.06.2022. Радови на државном путу I А реда број 1, деоница петља Хоргош-петља Суботица-СЕВЕР
До 15.07.2022. године изводиће се радови на демонтажи и монтажи заштитне ограде на државном путу I А реда број 1, на деоници петља Хоргош-петља Суботица-СЕВЕР, у смеру г.п. Хоргош-Нови Сад.

Радови се изводе у разделном појасу, па је затворена претицајна саобраћајна трака, а саобраћај се одвија возном и зауставном саобраћајном траком од км 5+000 до км 7+825.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu28.06.2022. Радови на државном путу I Б реда број 21, Улица Рачког у насељу Петроварадин
До 28.07.2022. године, до 17 часова, изводиће се радови на рехабилитацији коловоза на државном путу I Б реда број 21, Улица Рачког, у насељу Петроварадин.

У зони радова, саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем саобраћаја, регулисано семафорском сигнализацијом.
Radovi na putu28.06.2022.Радови на државном путу I Б реда број 47, Панчевачки мост
30.06.2022.године од 19 до 01.07. 2022. до 1 час после поноћи, изводиће се радови на демонтажи и постављању нове пешачке и мостовске ограде на Панчевачком мосту на државном путу I Б реда број 47 и то:
•смер Панчево-Београд, на почетку прилазне бетонске конструкције, узводна страна, у левој траци (км 3+919), пешачка ограда
•смер Београд-Панчево, непосредно након укључења на мост из Вишњичке улице, у левој траци (км 4+294,), пешачка ограда и на низводној инундационој конструкцији лева трака (км 2+189) мостовска ограда.
Радови ће бити обезбеђени адекватном привременом саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Normalizacija na putu28.06.2022. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 107, деоница канал ДТД („Бела лоза") - Апатин
02.07.2022. године, у периоду од 17 до 17.30 часова, биће измењен режим саобраћаја због одржавања приредбе „Дефиле мотоциклиста" на државном путу II А реда број 107, на деоници канал ДТД („Бела лоза") - Апатин

Током манифестације, саобраћај ће бити регулисан уз присуство саобраћајне полиције.

Молимо учеснике у саобраћају да возе пажљиво и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu28.06.2022.Радови на државном путу I Б реда број 34, деоница Добра – Доњи Милановац
Од 29.06 до 29.11.2022.године, изводиће се радови на рехабилитацији државног пута I Б реда број 34 на деоници Добра – Доњи Милановац ( 81+000 до 88+100 Л=7,10 км). За време извођења радова саобраћај ће се одвијати уз наизменично пропуштање возила.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu28.06.2022. Обустава саобраћаја на државном путу I Б реда број 39, деоница Доње Синковце - Доње Трњане
Од 29.06.2022.године од 8 часова до 30.06.2022.године до 24 часа, изводиће се радови на рехабилитацији коловоза на државном путу I Б реда број 39, деоница Лесковац-Лебане ( Бошњаце).

За време извођења радова доћи ће до обуставе саобраћаја на деоници од места Доње Синковце до места Доње Трњане.

Алтернативни правац је државни пут II А реда број 226, од Бојника до Лесковца и државни пут II А реда број 225, од Лебана до Бојника.

Радови су обезбеђени адекватном привременом саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu28.06.2022.Обустава саобраћаја на државном путу II Б реда број 319, петља Сурчин-петља Београд-петља Добановци
Од 30.06.2022. године од 6 часова до 03.07.2022.године до 24 часа због радова на санација доћи ће до обуставе саобраћаја на путном прелазу на укрштању са државним путем II Б реда број 319 (км 19+607), петља Сурчин-петља Београд-петља Добановци.
За време извођења радова саобраћај ће се одвијати тако да се:
•Возила са државног пута I А реда број 3, а одредиште им је државни пут I А реда број 2 одвајају на петљи Београд, према државном путу I А реда број 2. Возила са државног пута I А реда број 3, на петљи Сурчин, одвајају се према Сурчину.
•Возила која се крећу ка Добановцима из правца државног пута I А реда број 2 (или из правца Сурчина), на петљи Сурчин се преусмеравају на петљу Београд и даље на петљи Београд усмеравају се према петљи Добановци ка Добановцима.
•Возила која се крећу из Добановаца, а одредиште им је државни пут I А реда број 2 усмеравају се на петљу Добановци. На петљи Добановци усмеравају се на петљу Београд. На петљи Београд, усмеравају се према државном путу I А реда број 2. На петљи Сурчин, одвајају се за Сурчин.

Радови ће бити обезбеђени адекватном привременом саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu25.06.2022. Продужетак радова на делу државног пута I А реда број 1, на деоници петља Мали Пожаревац - петља Пожаревац
Продужавају се до 01.07.2022. године, радови на обележавању ознака (разделна и лева ивична линија) дела државног пута I А реда број 1, на деоници петља Мали Пожаревац - петља Пожаревац, у смеру ка Нишу.
У зони радова за саобраћај је затворена претицајна саобраћајна трака, а саобраћај се одвија возном и зауставном саобраћајном траком.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu25.06.2022. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I А реда број 1, зона петље Бубањ Поток
Преусмерење саобраћаја на државном путу I А реда број 1, у зони старе наплатне рампе Бубањ Поток, ради обезбеђења радова на спајању постојећег ауто-пута са новоизграђеним ауто-путем.

Из правца Ниша саобраћај се преусмерава на проширење старе наплатне рампе у дужини од 400м, а затим враћа у нормалан режим саобраћаја.

Из правца Београда саобраћај се преусмерава на коловозну траку за супротан смер у дужини од 400м, а затим враћа у нормалан режим саобраћаја.

Овај режим саобраћаја задржаће се до отварања Крака 11 и преусмерења саобраћаја ка Нишу преко новоизграђених делова ауто-пута, што се очекује у року од 45 дана.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију, користе обе слободне саобраћајне траке и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu24.06.2022. Радови на државном I А реда број 1, тунел Железник
Од 27. 06. до 30.06.2022.годин, у периоду од 9 до 17 часова, изводиће се радови на одржавању ИТС опреме и система за управљање тунелима на државном путу I А реда број 1, деоница петља Остружница-петља Орловача , у десној цеви тунела Железник.

За време извођења радова саобраћај ће се одвијати слободном саобраћајном траком.

Радови ће бити обезбеђени адекватном привременом саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu24.06.2022. Радови на државном путу I А реда број 1 и број 3, деоница од петље „Мостар“ до аеродрома „Никола Тесла“
27/28.06.2022. и 28/29.06.2022. године, у периоду од 22 до 3 часа, изводиће се радови на поставлјању и 30.06/01.07.2022. године, у периоду од 22 до 3 часа, радови на уклањању државних заставица Републике Србије и државних заставица Републике Црне Горе, на делу државног пута I А реда број 1 и број 3, деоница од петље „Мостар“ до аеродрома „Никола Тесла“, у смеру ка Шиду.
Радови ће се изводити у покрету и за саобраћај ће бити привремено затворена претицајна саобраћајна трака.
Радови ће бити обезбећени саобраћајном опремом и сигнализацијом.
Radovi na putu24.06.2022. Радови на државном путу I А реда број 1, на деоници петља Ласта - петља Змај
Од 27.06. до 01.07.2022. године, у периоду од 9.30 до 15.30 часова, изводиће се радови на монтажи мердевина у ревизионим шахтама, на државном путу I А реда број 1, петља Ласта - петља Змај, смер Ниш – Београд - Шид.
Саобраћај ће се у зони радова одвијати возном и претицајном саобраћајном траком, док ће се радови изводити у крајњој десној-зауставној саобраћајној траци и биће обележени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu23.06.2022. Радови на државном путу I Б реда број 46, деоница Кнић - Мрчајевци
Од 27.06. до 15.09.2022. године, изводиће се радови на мосту преко Бресничког потока на делу државног пута I Б реда број 46, деоница Кнић - Мрчајевци.

У зони радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu23.06.2022. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 154, раскрсница са Авалским путем
Од 23.06.2022. године биће извршено преусмерење саобраћаја на државном путу II А реда број 154 на раскрсници са Авалским путем, у оквиру извођења радова на изградњи тунела Бели Поток.

Саобраћај са државног пута II А реда број 154 из смера тунела Стражевица биће преусмерен према Авали, а затим лево на новоизграђену кружну раскрсницу изнад тунела Бели Поток.
Саобраћај из смера Бубањ Потока, биће преусмерен на новоизграђену кружну раскрсницу, а затим лево према Авали и после 100 метара право ка новоформираној Т раскрсници.

Са Авалског пута, саобраћај ће бити преусмерен из смера Авале десно на новоизграђену кружну раскрсницу, а затим лево ка Београду.
Из смера Београда, саобраћај ће бити преусмерен лево на нову кружну раскрсницу, а затим на раскрсници десно и након 100 метара после раскрснице лево на новоформираној Т раскрсници.
Radovi na putu22.06.2022. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I А реда број 2, деоница петља Уб - петља Лајковац
До 01.11.2022. године биће измењен режим саобраћаја на делу државног пута I А реда број 2, на деоници петља Уб - петља Лајковац, због радова на одржавању леве коловозне траке.

У зони радова за саобраћај се затвара излаз на петљи Уб, у смеру ка петљи Сурчин Југ, а саобраћај се одвија двосмерно у десној коловозној траци ( од км 41+000 до км 47+800).

Радови су обележени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu22.06.2022. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 23, деоница Крушевац (Јасика) - Макрешане (од км 17+100 до км 17+500)
До 15.07.2022. године биће измењен режим саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 23, на деоници Крушевац (Јасика)- Макрешане (од км 17+100 до км 17+500), због радова и обезбеђења градилишта у оквиру радова на изградњи ауто-пута Е-761.

У зони радова, саобраћај ће бити преусмерен на девијацију са десне стране, у смеру ка Краљеву, уз ограничење брзине на 40 км/х.

Алтеренативни путни правац је Појате-Макрешане-Дедина-Крушевац.

Радови су обележени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu22.06.2022. Обустава саобраћаја на државном путу I Б реда број 12, деоница Гложан - Бегеч
Од 24.06. од 8 часова до 01.08.2022. године, до 15 часова, на снази ће бити обустава саобраћаја због радова на појачаном одржавању, на делу државног пута I Б реда број 12, деоница Гложан - Бегеч ( од км 147 + 020 до 152 + 090 км ).

Алтернативни путни правац током обуставе : Бачка Паланка - Гложан - Бачки Петровац - Планта - Футог.

Радови ће бити обезбеђени саобраћајном опремом и сигнализацијом.
Radovi na putu20.06.2022.Радови на државном путу I А реда број 1, тунел Предејане и тунел Манајле
Од 21.06.2022.године изводиће се радови на редовном одржавању на прању тунела Предејане и Манајле на државном путу I А реда број 1, деоница Лесковац – Врање.
Радови ће се прво изводити у десној цеви тунела Предејане, у смеру ка Врању, да би се потом наставили у десној цеви тунела "Манајле".
По завршетку прања десних тунелских цеви, прелази се на контра смер односно у леву цев тунела Манајле и Предејане.
Радови ће бити обезбеђени адекватном привременом саобраћајном сигнализацијом и опремом и изводиће се 24 радна дана, уколико временски услови то дозволе.
Normalizacija na putu20.06.2022. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 39, деоница Лесковац (Братмиловце) - Лесковац (Горње Стопање)
Измена режима саобраћаја до 02.07.2022. године, у периоду од 18 до 24 часова, због одржавања приредбе "Лесковачки летњи фестивал 2022" на државном путу I Б реда број 39, деоница Лесковац (Братмиловце) - Лесковац (Горње Стопање), од раскрснице Булевар ослобођења са улицама Косте Стаменковића и Војводе Мишића до раскрснице Булевара ослобођења са улицама Николе Скобаљића и Цара Лазара.

Саобраћај се одвија према постављеној привременој саобраћајној сигнализацији.

Молимо учеснике у саобраћају да возе пажљиво и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu15.06.2022. Радови на на државном путу I Б реда број 27, на деоници Словац- Лајковац
Од 16.06.2022.године ће се изводити радови на рехабилитацији државног пута I Б реда број 27, на деоници Словац- Лајковац, испред места Лајковац, од петље Лајковац до раскрнице са државним путем II Б реда број 361.
За време извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила које је регулисано семафорима.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом, и трајаће наредна три месеца уколико временски услови то дозволе.
Radovi na putu15.06.2022. Продужетак радова на делу државног пута I А реда број 1, петља Појате - петља Параћин

Продужавају се до 15.07.2022. године, радови на реконструкцији коловоза на делу државног пута I А реда број 1, на деоници петља Појате - петља Параћин (од км 364+200 до км 360+100).

У зони радова за саобраћај је затворена лева коловозна трака, смер Ниш – Београд, док се саобраћај одвија двосмерно десном коловозном траком, смер Београд - Ниш.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu14.06.2022. Продужетак радова на државном путу II А реда број 150, деоница Мионица - Дивци
Продужавају се у периоду од 7 до 17 часова, радови на редовном одржавању на делу државног пута II А реда број 150, деоница Мионица - Дивци, у зони моста преко реке Колубаре.
У току извођења радова саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила и регулисан је семафорима.

Планирани рок завршетка радова је 15.07.2022.године.

Радови су обележени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом
Radovi na putu13.06.2022.Измена режима саобраћаја на делу државног пута II Б реда број 313, деоница Ириг - Марадик
Од 14.06.2022. године, због радова на рехабилитацији пута, доћи ће до измене режима саобраћаја на делу државног пута II Б реда број 313, деоница Ириг - Марадик ( од км 20+500 до км 25+200).
У току светлог дела дана саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила и биће регулисан семафорима и/или ручно по потреби, у дужини до 600 метара, док ће се током ноћи саобраћај одвијати двосмерно на суженом делу коловоза.

Планирани рок завршетка радова је 30 календарских дана.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu12.06.2022. Измена режима саобраћаја на државном путу I А реда број 4, деоница петља Димитровград-петља Пирот Исток, на км 098+930, смер ка Нишу
На државном путу I А реда број 4, деоница петља Димитровград-петља Пирот Исток, на км 098+930, смер ка Нишу, у дужини од 200 метара за саобраћај је затворена зауставна и возна саобраћајна трака.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и поштују постављену привремну саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu12.06.2022.Обустава саобраћаја на државном путу II Б реда број 404, деоница Златибор - Семегњево
На државном путу II Б реда број 404, деоница Златибор - Семегњево, на снази је обустава саобраћаја, због изливања локалних водотока.
Radovi na putu10.06.2022. Продужетак радова на Обилазници око Новог Пазара - државни пут I Б реда број 22
Продужавају се до 10.08.2022. године, радови на изградњи Обилазнице око Новог Пазара - државни пут I Б реда број 22.
Радови (II фаза) су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu10.06.2022. Радови на делу државног пута I Б реда број 13, деоница Зрењанин - Ечка
Од 10.06.2022. године, због извођења радова на појачаном одржавању државног пута I Б реда број 13, на деоници Зрењанин – Ечка (од км 122+910 до км 122+990), доћи ће до измене режима саобраћаја у зони раскрснице улица: Николе Пашића, Бирчанинова, Нушићева, Београдска и Доситеја Обрадовића.

За време извођења радова на наведеној раскрсници, саобраћај из правца улице Никола Пашић ка Београдској улици, одвијаће се наизменичним пропуштањем возила и биће регулисано семафорском сигнализацијом, док ће приступ из улица Бирчанинове, Нушићеве и Достеја Обрадовића бити онемогућен.

Планирани рок завршетка ове фазе радова је 27 дана уколико временски услови то дозволе.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu10.06.2022. Радови на државном путу II Б реда број 310, на деоници Банатски Карловац- Девојачки бунар
Од 14.06. до 30.06.2022.године, изводиће се радови на рехабилитацији државног пута II Б реда број 310, на деоници Банатски Карловац- Девојачки бунар.

Радови ће се изводити у току светлог дела дана.За време извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменично, једном коловозном траком уз ручну регулацију саобраћаја.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu10.06.2022.Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 147, деоница Петровац на Млави (Велико Лаоле) - мост преко реке Млаве
Од 10.06.2022. године, на снази је обустава саобраћаја због радова на мосту преко реке Млаве, на државном путу II А реда број 147, деоница Петровац на Млави ( Велико Лаоле). Преусмерење саобраћаја се одвија према саобраћајној сигнализацији постављеној на лицу места.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu08.06.2022. Преусмерење саобраћаја на делу државног пута I А реда број 1, петља Бубањ Поток
Од 09.06.2022. године, због извођења радова на изградњи Обилазнице око Београда извршиће се преусмерење саобраћаја на делу државног пута I А реда број 1, петља Бубањ Поток, у зони мостова 31 и 32, на следећи начин:
-из правца Београда, саобраћај ће се одвијати редовним режимом саобраћаја, уз заузеће претицајне саобраћајне траке у дужини од 200 метара,
-из правца Ниша ка Београду саобраћај се одвија претицајном и возном саобраћајном траком.
Молимо учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине и поставлјену саобраћајну сигнализацију, као и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu06.06.2022.Продужетак радова на делу државног пута I А реда број 1, петља „Ражањ" - петља „Појате"
Продужавају се до 01.09.2022. године радови на рехабилитацији коловоза на делу државног пута I А реда број 1, на деоници петља „Ражањ" - петља „Појате" (од км 380+160 до км 376+200).
У зони радова за саобраћај је затворена лева коловозна трака, смер Ниш - Београд, док се саобраћај одвија двосмерно десном коловозном траком.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu06.06.2022. Продужетак трајања обуставе саобраћаја на државном путу II А реда број 175, деоница Брежђе - Дивчибаре
Продужава се обустава саобраћаја до 30.10.2022. године, због радова на рехабилитацији државног пута II А реда број 175, Брежђе – Дивчибаре, на деоници Крчмар - Дивчибаре (од 36+000 до км 41+800 км).

Алтернативни путни правац за време обуставе саобраћаја је обилазница Мионица - Дивци – Ваљево – Каона – Дивчибаре.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu06.06.2022. Радови на државном путу II А реда број 172, на деоници Бајина Башта - Перућац
До 01.09.2022.године, у периоду од 7 до 22 часа, изводе се радови на санацији клизишта „Бушинско поље“, на државном путу II А реда број 172, на деоници Бајина Башта - Перућац.

За време извођења радова саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu06.06.2022. Радови на државном путу I Б реда број 12, деоница Бачка Паланка - Гложан
До 30.11.2022. године, до 17 часова, изводе се радови на реконструкцији дела државног пута I Б реда број 12, на деоници Бачка Паланка - Гложан.
У зони радова саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила, по деоницама од по 500 метара.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.


Radovi na putu03.06.2022.Продужетак радова на делу државног пута I Б реда број 39, деоница Свође - Власотинце, између насељених места Бољара и Крушевице
Продужавају се до 30.06.2022. године, у периоду од 7 до 17 часова,радови на санацији одрона/косина, на делу државног пута I Б реда број 39, на деоници Свође - Власотинце, између насељених места Бољара и Крушевице ( од км 47+460 до км 54+400 ).

Саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила и регулисан је привременом саобраћајном сигнализацијом (махачи).

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu01.06.2022. Радови на државном путу I А реда број 1, мост преко Јужне Мораве
До 01.07.2022.године, изводиће се радови на појачаном одржавању моста преко Јужне Мораве (Моравски мост) на државном путу I А реда број 1, петља Ниш Југ-петља Мерошина.

За саобраћај ће бити затворена претицајна саобраћајна трака из смера Лесковца ка Нишу, док ће се саобраћај одвијати возном и зауставном саобраћајном траком.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu31.05.2022.Продужетак радова на државном путу I Б реда број 36, у Зајечару
Продужавају се до 30.06.2022. године, радови на санацији дела државног пута I Б реда број 36, у Улици 7.септембар у Зајечару, у дужини од 500м.

У току извођења радова саобраћај је регулисан привременом саобраћајном сигнализацијом, уз евентуалне краће застоје.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu30.06.2022. Продужетак радова на делу државног пута I А реда број 3, на деоници Рума – Сремска Митровица
До 15.07.2022. године, продужавају се радови на замени заштитне жичане ограде у путном појасу, на делу државног пута I А реда број 3, на деоници петља Рума - петља Сремска Митровица (лева страна), у смеру Батровци – Београд. У току извођења радова зауставна саобраћајна трака у дужини до 400м по локацији биће затворена за саобраћај.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu28.05.2022. Радови на државном путу I Б реда број 34, деоница Бољетинско брдо – Доњи Милановац
Изводе се радови на рехабилитацији државног пута I Б реда број 34, деоница Бољетинско брдо – Доњи Милановац.

У зони радова саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила.

Планирани рок завршетка радова је 30.09.2022. године.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu24.05.2022.Радови на државном путу I Б реда број 14, деоница Панчево – Баваниште
Од 26.05.2022 до 31.07.2022. године, изводиће се радови на рехабилитацији државног пута I Б реда број 14, на деоници Панчево – Баваниште, у дужини од 9 км.
За време извођења радова саобраћај ће бити регулисан знаковима привремене саобраћајне сигнализације и опреме.
Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу.


Radovi na putu 23.05.2022. Радови на делу државног пута I Б реда број 33, деоница Мустапић-Турија


Од 26.05. до 31.10.2022. године,изводиће се радови на рехабилитацији државног пута I Б реда број 33, деоница Мустапић-Турија.

У току извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.

Радови ће бити обезбеђени адекватном привременом саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu 23.05.2022. Радови на државном путу I Б реда број 34, деоница Брњица- Добра
Од 25.05. до 30.11.2022.године, изводиће се радови на рехабилитацији државног пута I Б реда број 34, деоница Брњица- Добра.

За време извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнаизацијом.
Radovi na putu22.05.2022. Обустава саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 13, на деоници Зрењанин – Ечка
Од 23.05.2022. године, у поподневним часовима, због радова на појачаном одржавању доћи ће до обуставе саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 13, на деоници Зрењанин (Ечка) – Ечка (км 125+915 до км 127+210) од кружног тока на улазу у Зрењанин из правца Ечке до прикључка за предузеће Алпин.

За време извођења радова (фаза 7) алтернативни путни правац је кроз индустријску зону „Ечка-југоисток".

Планирано трајање радова у овој фази је 39 дана.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu21.05.2022. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 258, од Сарајевског моста на Јужној Морави до кружног тока у Ораовици
Од 23.05. до 06.12.2022 године, на снази ће бити обустава саобраћаја, због радова на реконструкцији моста преко реке Јужна Морава (Сарајевски мост), на делу државног пута II А реда број 258, деоница Ораовица – Предејане.

За време извођења радова биће обустављен саобраћај од Сарајевског моста до кружног тока у Ораовици.

Алтернативни путни правац током обуставе:

-локални пут од Сарајевског моста до насељеног места Грделица (ул. Боре Пешића) до раскрснице са државним путем II Б реда број 438 и даље до кружног тока у Ораовици, где се саобраћај враћа на државни пут II А реда број 258, према граду Лесковцу,

Радови ће бити обележени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu20.05.2022. Радови на државном путу II А реда број 147, деоница Жабари - Бошњак
Од 23.05.2022. године до 31.08.2022. године, изводиће се радови на санацији оштећења државног пута II А реда број 147, деоница Жабари (Породин) – Бошњак (Велики поповац), у зони насеља Четереже.

У току извођења радова саобраћај ће се одвијати наиземеничним пропуштањем возила.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu19.05.2022. Продужетак радова на делу државног пута I Б реда број 35, деоница Зајечар (Вршка чука) - Књажевац (Кална)
Продужавају се до 31.08.2022. године радови на рехабилитацији коловоза на делу државног пута I Б реда број 35, на деоници Зајечар (Вршка чука) - Књажевац (Кална) км 128+426 до км 152+769,23.
За време извођења радова, саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила, помоћу семафора на 6 деоница, свака деоница је дужине 600 м, а размак између деоница је од 3 до 4 км.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом 24 часа непрекидно.
Radovi na putu13.05.2022.Измена режима саобраћаја на државном путу I А реда број 1, петља Инђија - петља Стара Пазова
17.05.2022. године доћи ће до измене режима саобраћаја, због радова на реконструкцији чеоне наплатне станице Стара Пазова, на државном путу I А реда број 1, петља Инђија - петља Стара Пазова, у зони наплатне станице Стара Пазова (на км 159+775), смер ка Београду.
У зони радова саобраћај ће се одвијати према постављеној привременој саобраћајној сигнализацији.
Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu11.05.2022. Обустава саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 12, Партизанска улица (Нови Сад)
У периоду од 11.05.2022. године, од 19.30 часова, до 17.10.2022. године, због радова на реконструкцији надвожњака пруге у Партизанској улици на државном путу I Б реда број 12, доћи до забране одвијања саобраћаја у делу Партизанске улице, у зони надвожњака, односно од раскрснице Партизанска-Руменачка-Корнелија Станковића.

За време извођења радова саобраћај ће се преусмеравати преко Руменачке улице, булевара Јаше Томића и Кисачке улице.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu10.05.2022. Продужетак измене режима саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 35, петља Мерошина – Мерошина
До 25.07.2023.године, биће измењен режим саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 35, петља "Мерошина" – Мерошина, због изградње ауто-пута Е-80, Ниш - Мердаре, Фаза 1 (од км 0+478,00 до км 5+670,00)

У зонама радова саобраћај ће бити регулисан махачима и семафорском сигнализацијом - уз наизменично пропуштање, док је на појединим локацијама сужен коловоз.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине и постављену саобраћајну сигнализацију, као и да прилагоде брзину кретања условима на путу у зони радова.
Radovi na putu 10.5.2022. Радови на државном путу I А реда број 1, деоница петља Ражањ – петља Алексиначки Рудници, петља Ражањ
Од 12.05. до 20.07.2022 године, изводиће се радови на појачаном одржавању дела државног пута I А реда број 1, на деоници петља Ражањ – петља Алексиначки Рудници, код петље Ражањ, у смеру Ниш-Београд.
У зони радова за саобраћај ће бити затворена лева коловозна трака, смер Ниш – Београд, док ће се саобраћај одвијати двосмерно десном коловозном траком, смер Београд – Ниш, у дужини од 4,1 км између службених пролаза на км 385+882 до км 389+980.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu09.05.2022.Радови на државном путу I Б реда број 37, деоница Селиште- Бор
Изводиће се од 10.05.2022. године радови на поправци моста преко Црног Тимока на државном путу I Б реда број 37, деоница Селиште – Бор.

За време извођења радова саобраћај ће се одвијати једном саобраћајном траком, наизменичним пропуштањем возила и трајаће 90 календарских дана, уколико временски услови то дозволе.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu05.05.2022. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 33 и на државном путу I Б реда број 34, у зони петље Пожаревац
Од 05.05.2022. године измењен је режим саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 33 (од км 13+150 до км 14+100) и делу државног пута I Б реда број 34 (од км 5+500 до км 6+400), у зони петље Пожаревац, због извођења радова на изградњи брзе саобраћајнице петља Пожаревац - Пожаревац (обилазница) - Велико Градиште - Голубац.


Постављена је привремена саобраћајна сигнализација за умиривање саобраћаја у зони радова.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и поштују постављену саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu05.05.2022. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 23, деоница Макрешане-Јасика, мост преко реке Расине
Од 05.05.2022. године измењен је режим саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 23, деоница Макрешане-Јасика, због извођења радова на изградњи моста преко реке Расине.

У зони радова, планирано је сужење државног пута I Б реда број 23, будући ауто-пут Е-761, у левој саобраћајној траци, у смеру ка Краљеву.

Радови су обележени адекватном саобраћајном сигнализацијом којом је предвиђена смањена брзина кретања возила.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине.
Radovi na putu05.05.2022. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 150, мост преко Гарашког језера
06.05.2022. године изводиће се радови на постављању привремене саобраћајне сигнализације и опреме на државном путу II А реда број 150, деоница Аранђеловац-Белановица, на мосту преко Гарашког језера, због угроженог безбедног одвијања саобраћаја услед већих оштећења моста.

Саобраћај преко путног објекта – мост преко Гарашког језера, биће обустављен до краја 2022. године.

Алтернативни правац за возила до 5т је државни пут I Б реда број 27, деоница Аранђеловац-Даросава и даље државни пут II Б реда 365, деоница Даросава-Живковци-Белановица, односно у супротном смеру, државни пут II Б реда број 365, деоница Белановица-Живковци-Даросава и даље државни пут I Б реда број 27, деоница Даросава-Аранђеловац.

Возилима преко 5т није дозвољен прелаз преко моста. Алтернативни правац за ова возила је државни пут I Б реда број 27, Аранђеловац-Лазаревац и даље државни пут I Б реда број 22, Лазаревац-Љиг.
Radovi na putu04.05.2022. Радови на државном путу II А реда број 166, деоница Бор – Заграђе
Од 05.05.2022. године, изводиће се радови на поправци моста преко Борске реке, у месту Слатина, на државном путу II А реда број 166, деоница Бор – Заграђе.

Саобраћај ће се преко моста одвијати наизменичним пропуштањем возила уз помоћ семафорске сигнализације.

Планирани рок завршетка радова је 75 календарских дана, уколико временски услови дозволе.

Радови ће бити обележени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Radovi na putu02.05.2022.Продужетак радова на државном путу II А реда број 227, деоница Лесковац (Стројковце) – Лесковац
Продужавају се до 01.10.2022. године, у периоду од 7 до 17 часова,радови на државном путу II А реда број 227, деоница Лесковац (Стројковце) – Лесковац.

У току радова саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила и регулисан је ручно (махачима).

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu27.04.2022. Радови на државном путу I Б реда број 22, мост Паљево
28.04.2022. године, почеће радови на постављању привремене саобраћајне сигнализације на државном путу I Б реда број 22, на реконструкцији моста Паљево, код скретања за насељено место Паљево.

У првој фази радова, за саобраћај ће на мосту бити затворена десна саобраћајна трака (гледано из правца Новог Пазара), док ће се саобраћај одвијати наизменичним пропуштањем возила у левој траци уз семафорску сигнализацију.

Планирани рок завршетка радова је 150 дана уколико временски услови дозволе.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu26.04.2022.Радови на државном путу I Б реда број 26, деоница Шабац – Мали Зворник
Од 26.04. до 01.07.2022.године у временском периоду од 8 до 16 часова изводиће се радови на реконструкцији јавног осветљења на државном путу I Б реда број 26, деоница Шабац – Мали Зворник, у зони града Лознице.
За време извођења радова доћи ће до измене режима саобраћаја сходно саобраћајној сигнализацији и опреми.
Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu25.04.2022. Радови на државном путу I Б реда број 12 и 15, на деоници Бачки Брег - Сомбор са обилазницом око Сомбора
Од 25.04.2022. до 02.08.2022. године, у периоду од 7 до 16 часова, изводе се радови на рехабилитацији државног пута I Б реда број 15, на деоници Бачки Брег -Сомбор са обилазницом око Сомбора, на државном путу I Б реда број 12.
Саобраћај се одвија једном саобраћајном траком уз наизменично пропуштање возила, које је регулисано семафорима.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.Radovi na putu21.04.2022. Радови на државном путу II А реда број 197, деоница Куманица- Голијска Река
У току су радови на санација клизишта "Равнина 1" на државном путу II А реда број 197, деоница Куманица- Голијска Река .

За време извођења радова саобраћај се регулише наизменичним пропуштањем возила које је регулисано саобраћајним знацима.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.


Radovi na putu21.04.2022. Радови на државном путу I Б реда број 39, Бабушница – Свође
Од 26.04.2022. до 29.03.2023. године, изводиће се радови на појачаном одржавању државног пута I Б реда број 39, на деоници Бабушница – Свође.

У зони радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu 16.04.2022. Радови на државном путу I Б реда број 33, деоница Неготин - државна граница СРБ/БУГ

Од 19.04.2022. до 02.02.2023. године, изводиће се радови на појачаном одржавању, на државном путу I Б реда број 33, на деоници Неготин (Радујевац) - државна граница СРБ/БУГ (Мокрање).

Током извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом
Radovi na putu15.04.2022. Радови на државном путу II А реда број 130, место Томашевац
Од 18.04.2022. године изводиће се радови на изградњи кружне раскрснице, на делу државног пута II А реда број 130, место Томашевац (км 17+950).

Планирани рок завршетка радова је 01.07.2022. године.

Радови ће бити обележени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu13.04.2022.Радови на изградњи државног пута II А реда број 259, деоница од петље „Малча“ до раскрснице „Просек
Због извођења радова на изградњи државног пута II А реда број 259 од 14.04. до 02.10.2022.године доћи ће до измене режима саобраћаја, деоница од петље „Малча“ до раскрснице „Просек“.
Саобраћај са државног пута II А реда број 259 на 500 метара испред села Просек из смера Беле Паланке преусмерава се на државни пут II А реда број 224 ка Нишкој Бањи, док се саобраћај на општинском путу Просек – Малча обуставља од места преклапања са трасом у изградњи државног пута II А реда број 259.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu13.04.2022. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 165, деоница Милошева Кула-Лука
До 31.10.2022. године на државном путу II А реда број 165, на деоници Милошева Кула-Лука, на км 24+095, биће измењен режим саобраћаја због оштећења моста.

Саобраћај ће се одвијати преко девијације, наизменичним пропуштањем возила, уз постављену привремену саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu08.04.2022.Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 21, излазак из Хртковаца према Шапцу
Због обезбеђивања приступа градилишном кампу за потребе изградње аутопута Рума-Шабац од 11.04.2022. године, доћи до измене режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 21, у Хртковцима (км 54+910), излазак из Хртковаца према Шапцу.
Саобраћај ће се одвијати неометено, уз ограничење брзине кретања, забрану претицања и правовремено упозоравање возача на возила која се са градилишта укључују/искључују на државни пут и трајаће до краја 2023.године.
Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу.

Radovi na putu07.04.2022. Радови на државном путу I Б реда број 18, на деоници Стража-Јасеново
До 20.07.2022.године изводе се радови на државном путу I Б реда број 18, на деоници Стража-Јасеново.
У току радова саобраћај је регулисан семафорима и одвија се наизменично, једном саобраћајном траком.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Radovi na putu04.04.2022.Радови на државном путу I Б реда број 18, на деоници Вршац - Стража
У току су радови на санацији плочастих пропуста, на државном путу I Б реда број 18, на деоници Вршац - Стража ( од км 100+120 до км 100+750).
У зони радова саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила једном коловозном траком и регулисан је семафорском сигнализацијом.
Планирани рок завршетка радова је 01.07.2022. године.
Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања у зони радова.
Radovi na putu31.03.2022. Радови на делу државног пута I Б реда број 35, деоница Мерошина – Куршумлија
До 15.11.2022. године, на делу државног пута I Б реда број 35, на деоници Мерошина – Куршумлија, изводе се следећи радови:

-на замени атмосферске канализације у Мерошини (од км 208+163 до км 208+462);
-на конструкцији моста преко Крајковачке реке у Мерошини ( км 208+470);
-на проширењу коловозне конструкције у Дебелом Брду (од км 211+366 до км 211+466);
-на стругању асфалтног застора у Југбогдановцу (од км 214+500 до км 215+300);
-на конструкцији моста преко Југбогдановачке реке (км 215+348).

У зони радова саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила и регулисан је семафорском сигнализацијом.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања у зони радова.
Radovi na putu31.03.2022. Радови на делу државног пута I Б реда број 35, на деоници Белољин – Рударе
До 15.11.2022. године, на делу државног пута I Б реда број 35, на деоници Белољин – Рударе, изводе се следећи радови:

• на конструкцији моста Туларе (км 240+380);
• на конструкцији моста Бачка река (км241+561);
• на конструкцији моста Археолошко налазиште (км241+781);
• широки ископ (км254+961 - км255+061);
• на конструкцији моста Косаница 1 (км 258+440);
• уређење и заштита косине (км259+301 - км259+521).

У зони радова саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила и регулисан је семафорском сигнализацијом.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања у зони радова.
Radovi na putu29.03.2022. Радови на државном путу I А реда број 1, деоница петља Ражањ – петља Алексиначки Рудници
Од 30.03. до 01.07.2022. године, изводиће се радови на појачаном одржавању дела државног пута I А реда број 1, на деоници петља Ражањ – петља Алексиначки Рудници, у смеру Ниш-Београд.
У зони радова за саобраћај ће бити затворена лева коловозна трака, смер Ниш – Београд, док ће се саобраћај одвијати двосмерно десном коловозном траком, смер Београд – Ниш, у дужини од 3,3 км између службених пролаза на км 401+600 до км 404+900.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.


Radovi na putu09.03.2022. Продужетак трајања обуставе саобраћаја на државном путу II А реда број 127, деоница Голубинци - Стара Пазова, у Старој Пазови
Продужава се до 01.07.2022. године, трајање обуставе саобраћаја на државном путу II А реда број 127, у зони постојећег путног прелаза и делу улице Ћирила и Методија у Старој Пазови, због изградње надвожњака (на км 34+696,44).
Алтернативни путни правац за време обуставе саобраћаја је преко Инђије и то - државни пут II А реда број 100, Стара Пазова - Инђија, и државни пут II А реда број 126, Инђија - Путинци.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu04.03.2022. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 154, кружни ток Ресник - Авалски пут
04.03.2022.године биће измењен режим саобраћаја на државном путу II реда бр 154, односно на делу деонице између Авалског пута и кружног тока Ресник у дужини од 700м саобраћај ће се одвијати преко новоизграђене девијације, а за потребе обезбеђивања радова на изградњи сектора Б6 Обилазнице око Београда.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и поштују саобраћајну сигнализацију у зони радова.
Radovi na putu01.02.2022. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 23, деоница Бродарево - државна граница са Црном Гором (гр. прелаз Гостун)
Пуштен је саобраћај на државном путу I Б реда број 23, деоница Бродарево - државна граница са Црном Гором (гр. прелаз Гостун), након обуставе због радова на обезбеђењу косине услед одрона.
Саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила уз помоћ семафора.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu20.01.2022. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 23, деоница Крушевац (Јасика)- Кошеви, река Пепељуша
Изводе се радови од 20.01.2022.године до 10.05.2022.године на изградњи моста преко реке Пепељуше у левој коловозној траци будућег ауто-пута Е-761, на делу државног пута I Б реда број 23, деоница Крушевац (Јасика)-Кошеви.

За време извођења радова доћи ће до сужења државног пута са леве стране у смеру раста стационаже (км 25+500 до км 26+500).

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu18.01.2022.Обавештење о измени режима саобраћаја због изградње сектора Б6 обилазнице око Београда-улица Славка Миљковића
Због затварања улице Славка Миљковића, а у циљу изградње аутопута, 19.01.2022.године доћи ће до постављања саобраћајне сигнализације.

Сигнализација ће бити постављена на прилазу улице Славка Миљковића Кружном путу, на 50 метара пре скретања за Ресник.

Улица Славка Миљковића ће бити затворена до 1.9.2022.године,уколико временски услови то дозволе.

Radovi na putu04.01.2022. Затварање привременог путног прелаза у Батајници, на делу државног пута II Б реда број 319

Од 05.01.2022. године од 10 часова доћи ће до измене режима саобраћаја укључујући и постављање саобраћајне сигнализације за затварање привременог путног прелаза за теретна моторна возила у км 19+665 пруге Београд Центар – Нови Сад – Суботица – Државна граница (Келебија) у Батајници.

У току дана долази до краткотрајних, повремених обустава саобраћаја за путничка моторна возила, у тренутку проласка вагона који врши тестирање пруге. Обуставу саобраћаја врши патрола комуналне полиције.

Постављање привремене сигнализације и измена режима се односи и на државне путеве I Б реда број 12, I Б реда број 21 и II А реда број 100.

Алтернативни путни правац за ТМВ:
-преко раскрснице Батајнички друм и краља Милана Зетског, до новоизграђене Батајничке петље,
одакле ће се саобраћај преусмеравати ка Угриновцима преко државног пута I А реда број 1, даље ка Добановачкој петљи и државном путу II Б реда број 319.
Дужина алтернативног пута је око 20км.

Алтернативни путни правац за категорије возила која законски не могу да користе ауто-пут је:
-преко насељених места: Нова Пазова, Стара Пазова, Војка,
Крњешевци и Угриновци.
Дужина алтернативног пута је око 27км.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu24.12.2021.Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 19, деоница Кузмин - Сремска Рача
Од 27.12.2021. године биће измењен режим саобраћаја на државном путу I Б реда број 19, деоница Кузмин - Сремска Рача, непосредно после граничног прелаза "Сремска Рача", због радова на изградњи девијације који се изводе у склопу радова на изградњи прилазне конструкције моста преко реке Саве.

У зони радова саобраћај ће се одвијати двосмерно али под новим привременим режимом саобраћаја.
Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu12.12.2021. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 259, деоница Чифлик – Станичење, код места Осмакова
На државном путу II А реда број 259, деоница Чифлик – Станичење, код места Осмакова (км 58+345), дошло је до обрушавања нестабилне косине и заузимања дела леве саобраћајне траке.
Саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила, уз постављену привремену саобраћајну сигнализацију.
Услед неповољних временских услова, постоји могућност даљег обрушавања косине, што би могло довести до потпуне обуставе саобраћаја.
Алтернативни правац за Ниш је државни пут I А реда број 4, деоница Пирот-Ниш, док је за Пирот државни пут II Б реда број 428, деоница Бела Паланка-Понор.
Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу.

Radovi na putu01.12.2021. Измена постојећег режима саобраћаја на државном путу II Б реда број 342, у Попучкама (I фаза)
02.12.2021. године, доћи ће до измене постојећег режима саобраћаја на делу државног пута II Б реда број 342, у Попучкама ( од км 22+700 до км 23+484) због извођења радова на изградњи брзе саобраћајнице државног пута I Б реда број 27, Лозница-Ваљево-Лазаревац, деоница Иверак-Лајковац.
За време извођења радова успоставиће се привремени режим саобраћаја са двосмерним одвијањем без наизменичног пропуштања возила.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигналиозацијом и опремом.Radovi na putu30.11.2021. Измена режима саобраћаја у зони прикључка на камп Лајковац, веза између I Б реда број 27 и наплатне рампе на петљи Лајковац
Од 30.11.2021. године, у зони кампа Лајковац, веза између I Б реда реда број 27 и наплатне рампе на петљи Лајковац на снази је измена режима саобраћаја због прикључка возила на камп Лајковац.

За време извођења радова успоставиће се привремени режим саобраћаја са двосмерним одвијањем саобраћаја без наизменичног пропуштања возила уз ограничење брзине.


Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигналиозацијом и опремом.
Radovi na putu30.11.2021. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 150, у Дивцима
Од 30.11.2021. године, на делу државног пута II А реда број 150 у Дивцима, на снази је измена режима саобраћаја због извођења радова на изградњи брзе саобраћајнице државног пута I Б реда број 27, деоница Иверак – Лајковац.

За време извођења радова успоставиће се привремени режим саобраћаја са двосмерним одвијањем саобраћаја без наизменичног пропуштања возила, уз ограничење брзине.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu03.11.2021. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 223, Суково-Трнски Одоровци (км 82+140)
На снази је измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 223, деоница Суково-Трнски Одоровци, између првог и другог тунела (км од 82+075 до 82+260), ка Сукову због оштећења леве саобраћајне траке на км 82+140 у кањону реке Јерме.

Саобраћај за путничка возила одвија се десном траком наизменично, док је на снази забрана саобраћаја за тешка теретна возила, према постављеној привременој саобраћајној сигнализацији.

Алтернативни путни правац је преко локалног пута: Поганово - Бањски Дол - Планиница - Жељуша.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују привремену саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu01.11.2021.Продужетак радова на државном путу I А реда број 1, деоница петља „Сурчин“ -петља „Остружница“ , мост преко реке Саве
До 01.09.2022.године, у периоду од 8 до 16 часова, продужавају се радови на рехабилитацији коловоза у десној саобраћајној траци на мосту преко реке Саве, на делу државног пута I А реда број 1, деоница петља Сурчин-петља Остружница.

У току извођења радова саобраћај из правца Новог Сада ка Београду преусмерен је на новоизграђени део моста (супротан смер), правац Београд ка Новом Саду.

Радови се изводе сваког дана уз обавезно 24 часовно присуство саобраћајне сигнализације.
Radovi na putu01.11.2021.Продужетак измене режима саобраћаја због изградње сектора Б 6 Обилазнице око Београда, на деоници тунел „Стражевица“ - петља „Бели Поток“, између кружног тока Ресник и тунела „Стражевица“
Продужава се до 01.09.2022. године, измена режима саобраћаја због обезбеђивања радова на изградњи сектора Б 6 Обилазнице око Београда, на деоници тунел „Стражевица“ - петља „Бели Поток“, између кружног тока Ресник и тунела „Стражевица“.

У зони радова, између кружног тока Ресник и тунела „Стражевица“, саобраћај ће из оба смера бити преусмерен на новоизграђену девијацију у дужини од 250 метара.

Молимо све учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују постављену привремену саобраћајну сигнализацију.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu31.10.2021. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 203, деоница Пазариште – Тутин, Надумце
До 01.07.2022.године, на снази ће бити обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 203, на деоници Пазариште – Тутин, код места Надумце, због радова који се изводе у пуном профилу пута.

Алтернативни путни правац за време обуставе саобраћаја - државни пут II А реда број 203, деоница Пазариште - Дојевиће; државни пут I Б реда број 29, Дојевиће - Нови Пазар; државни пут I Б реда број 22, Нови Пазар - Брегови; државни пут II А реда број 203, Брегови - Тутин.

Алтернативни правац за локални саобраћај – повремено пропуштање возила у току дневног дела дана, док ће у току ноћи бити на снази потпуна обустава саобраћаја.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu31.10.2021. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 203, деоница Црквине - Тутин
Од 14.12.2020. до 01.07.2022.године, биће на снази обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 203, на деоници Црквине - Тутин, због радова који се изводе у пуном профилу пута.

Алтернативни путни правац за време обуставе саобраћаја је државни пут II А реда број 203, деоница Пазариште - Дојевиће; државни пут I Б реда број 29, Дојевиће - Нови Пазар; државни пут I Б реда број 22, Нови Пазар - Брегови; државни пут II А реда број 203, Брегови - Тутин.

Алтернативни правац за локални саобраћај – повремено пропуштање возила у току дневног дела дана, док ће у току ноћи бити на снази потпуна обустава саобраћаја.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu28.10.2021.Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 190, деоница Ћићевац- Варварин, у зони будуће петље „Ћићевац“
28.10.2021. године враћено је одвијање саобраћаја са привремене девијације на претходну трасу државног пута II А реда број 190, на деоници Ћићевац- Варварин у зони будуће петље „Ћићевац“ због извођења радова на новоизграђеном надвожњаку ауто-пута, израда насипа и спајање трасе ауто-пута са надвожњаком на делу где је била привремена девијација.


У зони радова предвиђена је смањена брзина кретања возила и регулација прикључка са градилишта на државни пут.

Планирани рок заврештка радова је 01.11.2022. године.


Радови су обезбеђени саобраћајном опремом и сигнализацијом за извођење радова.
Radovi na putu25.10.2021.Забрана кретања возила чија укупна маса прелази 12 тона, на државном путу I Б реда број 47, Панчевачки мост
На државном путу I Б реда број 47, на Панчевачком мосту, на снази је забрана кретања возила чија укупна маса прелази 12 тона.


Обилазак из правца Панчева и Зрењанина : Пупинов мост-петља Т6 тј Змај-Обилазница око Београда – Бубањ Поток – улаз у град преко петље Медаковић-Војислава Илића-Господара Вучића-Бул.Краља Александра-Батутова-Д.Туцовића-Лука Београд.

Забрана важи за тешка теретна возила (не важи за градски и међуградски превоз).
Radovi na putu21.10.2021. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 21, деоница Рума – Шабац
25.10.2021. године, доћи ће до измене режима саобраћаја у зони будуће петље Хртковци, на делу државног пута I Б реда број 21, деоница Рума – Шабац, на изласку из Хртковаца према Шапцу (на км 54+732).

Измена режима саобраћаја врши се због обезбеђивања приступа градилишту за потребе изградње ауто-пута Рума – Шабац.

Саобраћај, у зони градилишта, ће се одвијати неометано уз поштовање постављене привремене саобраћајне сигнализације и трајаће до 21.10.2022. године.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu08.09.2021. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 23, деоница Крушевац (Јасика)- Кошеви, на делу државног пута II А реда број 190, деоница Варварин-Ћићевац, и на делу државног пута II А реда број 183, деоница Јасика – Крушевац
Извршено је постављање привремене саобраћајне сигнализације која ће бити важећа до 01.11.2022. године, на делу државног пута I Б реда број 23, деоница Крушевац (Јасика) - Кошеви (км 24+418), на делу државног пута II А реда број 190, деоница Варварин (Ћићевац) - Ћићевац (км 22+650) и на делу државног пута II А реда број 183, деоница Јасика – Крушевац (Јасика) (км 68+437), за потребе обезбеђивања улаза и излаза са градилишта током извођења припремних радова у склопу ауто-пута Е-761, Појате-Крушевац.

У зони радова предвиђена је смањена брзина кретања возила.
Молимо учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu 02.09.2021. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 154, петља Бели Поток - тунел Стражевица
Од 02.09.2021. године, због изградње сектора Б6 Обилазнице око Београда, измењен је режим саобраћаја на делу државног пута II А реда број 154, петља Бели Поток - тунел Стражевица.

У зони радова која се налази 400 метара од кружног тока Ресник, у смеру ка Бубањ Потоку, саобраћај ће бити измештен на проширени део коловоза у дужини од 170 метара.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu19.08.2021. Измена режима саобраћаја државном путу I Б реда број 23, деоница Ћићевац - Макрешане, Макрешане – Крушевац (Јасика), Кошеви - Стопања
До 01.11.2022. године, на снази је измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 23, деоница Ћићевац - Макрешане (км 27+262), Макрешане - Крушевац (Јасика) ( км 17+200), Кошеви - Стопања ( км 27+740), за потребе обезбеђивања прикључка са градилишта на државни пут, у склопу изградње ауто-пута Е-761.
Молимо учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu12.07.2021. Обавештење о измени режима саобраћаја због изградње сектора Б6 Обилазнице око Београда - кружни пут Кијево
Због изградње сектора Б6 Обилазнице око Београда, од 13.07.2021. године затворена је улица кружни пут Кијево, на делу од зоне раскрснице улица Кружни пут Кијево и Патријарха Димитрија до кружног тока у зони са улицом Славка Миљковића.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu27.05.2021. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 129, мост код Титела преко реке Тисе
На мосту код Титела преко реке Тисе, на државном путу II А реда број 129. саобраћај је због радова регулисан привременом саобраћајном сигнализацијом, уз наизменично пропуштање возила једном коловозном траком.
На снази је забрана саобраћаја за возила чија носивост прелази 12т. Контрола укупне дозвољене масе возила врши се током 24 сата.
Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu21.05.2021. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 21 и локални пут за Кленак (улица Партизански пут)
24.05.2021.године доћи ће до измене режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 21, на укрштању са локалним путем за Кленак (улица Партизански пут).

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију- ограничење брзине, због уласка-изласка механизације и теретних моторних возила на државни пут/градилиште, на изградњи ауто-пута Рума-Шабац.
Radovi na putu27.04.2021.Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 23, код места Мрзеница
До 01.11.2022. године, на државном путу I Б реда број 23, код места Мрзеница , постављена је привремена саобраћајна сигнализација за потребе обезбеђивања улаза/излаза са градилишта, у склопу изградње ауто-пута Е-761.
Брзина кретања возила је смањена на 40 километара по часу. Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu02.04.2021 Забрана саобраћаја за теретна моторна возила на државном путу II А реда број 232, деоница Предејане - Црна Трава
Од 02.04.2021. године на снази забрана саобраћаја за теретна моторна возила чија укупна маса прелази 7,5 тона, на државном путу II А реда број 232, деоница Предејане - Црна Трава, код места Црвени Брег.

Алтернативни путни правац за теретна возила је државни пут I Б реда број 39, Лесковац - Свође, и државни пут II А реда број 231, Свође - Црна Трава.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu31.03.2021.Измена режима саобраћаја на обилазници око Бачке Паланке за сва возила осим за тешка теретна возила ка граничном прелазу Бачка Паланка
Од 01.04.2021. године доћи ће до измене режима саобраћаја на обилазници око Бачке Паланке за сва возила осим за тешка теретна возила која ће се и даље привремено усмеравати ка граничном прелазу са Републиком Хрватском (Бачка Паланка/Илок) према постављеној саобраћајној сигнализацији на државном путу I Б реда број 12, деоница Бач-Бачка Паланка-Челарево, на државном путу II А реда број 108, деоница Гајдобра-Бачка Паланка и на државном путу II Б реда број 306, деоница Гајдобра-Челарево.

Обилазница око Бачке Паланке престаје да буде једносмерна у смеру Бача јер се постојећој саобраћајној траци у смеру Бача од почетка обилазнице до искључења за Бачку Паланку која се привремено користила као паркинг за тешка теретна возила и постојећој саобраћајној траци у смеру Новог Сада која се привремено користила за саобраћај према Бачу враћа првобитна намена. Тако се на целом потезу обилазнице успоставља редован саобраћај за сва возила осим за тешка теретна возила у смеру од Новог Сада ка граничном прелазу Бачка Паланка.
Radovi na putu11.02./01.03./05.03.2021.Измена режима саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 23, деоница Макрешане-Јасика и на државном путу II А реда број 187, деоница Јасика-Варварин
Извршено је постављање привремене саобраћајне сигнализације која ће бити важећа до 01.11.2022. године, на делу државног пута I Б реда број 23, деоница Макрешане-Јасика и на државном путу II А реда број 187 (км 16+064, 8+070, км 21+050 ) деоница Јасика-Варварин, (км 55+000, км 58+622 , км 61+644) за потребе обезбеђивање улаза и излаза са градилишта током извођења припремних радова у склопу ауто-пута Е-761, деоница Појате – Крушевац, сектор 1.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu12.01.2021. Постављена привремена саобраћајна сигнализација на делу државног пута II А реда број 100, у Новој Пазови
Постављена је привремена саобраћајна сигнализација у Новој Пазови, на делу државног пута II А реда број 100, због затварања путног прелаза (км 26+736,14) пруге у Његошевој улици. Измена режима саобраћаја, као и преусмеравање саобраћаја на државни пут II А реда број 100, у Новој Пазови, трајаће до завршетка изградње надвожњака (км 26+392,67) у продужетку Омладинске улице у Новој Пазови.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu18.12.2020. Измена режима саобраћаја на делу улице Јасички пут у Крушевцу
Доћи ће до измене режима саобраћаја због постављања привремене саобраћајне сигнализације на делу улице Јасички пут у Крушевцу, за потребе уклапања новопројектоване приступне саобраћајнице „А“ у оквиру изградње привременог градилишног насеља „Крушевац", а за потребе изградње ауто-пута Е-761, деоница Појате-Крушевац. Саобраћајна сигнализација биће важећа у периоду од 23.12.2020. до 15.12.2023. године.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu30.11.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 23, деоница Макрешане – Крушевац (Јасика)
01.12.2020. године доћи ће до измене режима саобраћаја због постављања привремене саобраћајне сигнализације на државном путу I Б реда број 23, на деоници Макрешане – Крушевац (Јасика), за потребе обезбеђивања улаза и излаза са градилишта током извођења припремних радова у склопу изградње ауто-пута Е-761, деоница Појате-Крушевац. Привремена саобраћајна сигнализација биће важећа до 01.11.2022. године.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине и да прилагоде брзину кретања условима на путу.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu17.11.2020. Измена режима саобраћаја у улици Јасички пут у Крушевцу
Доћи ће до измене режима саобраћаја због постављања привремене саобраћајне сигнализације у улици Јасички пут у Крушевцу, за потребе обезбеђивања улаза и излаза са позајмишта лоцираног у непосредној близини кружне раскрснице са државним путем I Б реда број 23.

Саобраћајна сигнализација биће важећа од 18.11.2020. године до 15.11.2022. године, за потребе обезбеђивања ауто-пута Е-761, деоница Појате-Крушевац.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо све учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu16.11.2020. Продужетак трајања обуставе саобраћаја на државном путу II А реда број 203, деоница Пазариште – Тутин, Себечево
Продужавају се радови до 01.07.2022. године, и даље је на снази обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 203, на деоници Пазариште – Тутин, код места Себечево, због радова који се изводе у пуном профилу пута.

Алтернативни путни правац за време обуставе саобраћаја је државни пут II А реда број 203, деоница Пазариште - Дојевиће; државни пут I Б реда број 29, Дојевиће - Нови Пазар; државни пут I Б реда број 22, Нови Пазар - Брегови; државни пут II А реда број 203, Брегови - Тутин.

Алтернативни правац за локални саобраћај - локални путеви Пазариште – Делимеђе - Мађаре, Пазариште – Црноча – Брнишево - Црквине, Пазариште – Мађаре - Паљевски мост.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu23.10.2020. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 23, петља Појате – Ћићевац
Од 24.10.2020. године, извршиће се постављање привремене саобраћајне сигнализације на делу државног пута I Б реда број 23, на деоници петља Појате - Ћићевац, за потребе обезбеђивање улаза и излаза са градилишта током извођења припремних радова у склопу ауто-пута Е-761, деоница Појате – Крушевац, сектор 1. Молимо учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине. Привремена саобраћајна сигнализација биће важећа до 01.11.2022.године. Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu04.08.2020. Државни пут II Б реда број 436, деоница Стројковце - Хотел "Влајна"
На државном путу II Б реда број 436, деоница Стројковце - Хотел "Влајна" на снази је забрана саобраћаја за возила чија укупна маса прелази 7,5т. Саобраћај се за сва остала возила одвија наизменичним пропуштањем.
Radovi na putu05.07.2020. Забрана кретања возила чија укупна маса прелази 3т на државном путу II Б реда број 330, деоница Лозница - Зајача
На државном путу II Б реда број 330, деоница Лозница - Зајача, по изласку из Лознице до индустријског комплекса у Зајачи, на снази је забрана кретања за возила тежих од 3 т.
Radovi na putu26.06.2020.Измена режима саобраћаја на делу државног пута II А реда број 170, на деоници Рогачица-Дебело Брдо,место Овчиња
На снази је измењен режим саобраћаја на делу државног пута II А реда број 170, на деоници Рогачица-Дебело Брдо,место Овчиња (испод „Капије Подриња“ ) због урушавања потпорног зида услед великих количина вода. Саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила регулисан семафорском сигнализацијом.


Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu12.05.2020. Радови и постављање саобраћајне сигнализације на државном путу II А реда број 154 (близина везе са државним путем I А реда број 1)
Од 13.05.2020. године, на државном путу II А реда број 154 (близина везе са државним путем I А реда број 1) је постављена привремена саобраћајна сигнализација и опрема, због укључења и искључења грађевинских машина за време извођења радова на изградњи нове петље Бубањ Поток, а саобраћај ће се одвијати двосмерно, без сужења коловоза.<
Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu20.03.2020. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 130, мост преко реке Тамиш, код места Орловат
Од 21.03.2020, на снази ће бити обустава саобраћаја, на државном путу II А реда број 130, мост преко реке Тамиш, код места Орловат.
Алтернативни путни правци за возила која се крећу из правца Зрењанина и Перлеза ка Томашевцу, Уздину и Ковачице преко места Орловат, упућују се на државни пут II А реда број 129, Фаркаждин – Ковачица, а возила која се крећу из правца Падине и Ковачице ка месту Орловат, и даље према Зрењанину, упућују се на државни пут II А реда број 129, Фаркаждин - Перлез.
Мост ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu03.10.2019. Државни пут II А реда број 130, деоница Панчево-Ечка
На државном путу II А реда број 130, деоница Панчево-Ечка, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 12 т.
Radovi na putu03.10.2019. Државни пут II А реда број 129, деоница Ковачица-Шајкаш
На државном путу II А реда број 129, деоница Ковачица-Шајкаш, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 12 т.
Radovi na putu03.10.2019. Државни пут II А реда број 131, деоница Јабука-Опово-Чента
На државном путу II А реда број 131, деоница Јабука-Опово-Чента, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 12 т.
Radovi na putu01.08.2018.Измена режима саобраћаја на делу државног пута I А реда број 1, Обилазница око Београда, због изградње моста број 8 преко реке Саве
01.08.2018.године од 18.00 часова, завршава се фаза II извођења радова на уклапању новоизграђене леве коловозне траке са уливном рампом ка петљи Сурчин, на делу државног пута I А реда број 1, на Обилазници око Београда.
Завршетком ових радова прелази се на фазу III при чему ће за саобраћај бити отворена новоизграђена лева коловозна трака, у дужини од око 850м, којом ће се саобраћај одвијати из смера петље Орловача, средњом возном траком, до службеног пролаза, где се саобраћај усмерава на постојећи мост и одвија по сталном режиму (једна саобраћајна трака по смеру).
Планирани временски период измењеног режима саобраћаја је до завршетка изградње моста број 8, преко реке Саве. Овом фазом такође је предвиђено да тренутно затворена рампа ка петљи Сурчин буде отворена за саобраћај.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu01.12.2016.Државни пут II А реда број 129, деоница Каћ-Перлез
На државном путу II А реда број 129, деоница Каћ-Перлез на снази је забрана саобраћаја за возила укупне тежине преко 12т.
Radovi na putu15.11.2016. Државни пут I А реда број 1, Грабовница-Левосоје, деоница III – Царичина Долина – Владичин Хан, код места Кржнице
На државном путу I А реда број 1, Грабовница-Левосоје, деоница III – Царичина Долина – Владичин Хан, код места Кржнице, због изградње аутопута Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, Коридор 10 на снази је измена режима саобраћаја због обезбеђења зоне радова на изградњи привременог прикључења постројења за производњу бетона.
Radovi na putu19.10. 2016. Забрана саобраћаја за теретна возила
На државном путу II А реда број 141, деоница Црниљево-Осечина, од јуна 2014. године и даље је на снази забрана саобраћаја за сва теретна возила.
Radovi na putu28.07.2016. Државни пут II Б реда број 347, деоница Заклопача-Врчин
На државном путу II Б реда број 347, деоница Заклопача-Врчин, у Заклопачи, на снази је забрана саобраћаја за теретна возила преко 12т.
Radovi na putu17.05.2006. Државни пут II А реда број 130, деоница Ечка - Ковачица, преко моста код Томашевца
На државном путу II А реда број 130, деоница Ечка - Ковачица, преко моста код Томашевца, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 12т, важи од 17.05.2006.г.
Radovi na putu24.10.2005. Део државног пута II А реда број 100, деоница Бачка Топола-Нови Сад и и раскрсница са државним путем IIА-125 (веза са петљом Марадик на аутопуту I А-1 - Стара Пазова)
На делу државног пута II А реда број 100, деоница Бачка Топола-Нови Сад и раскрсница са путем II Ареда број 125 тј. веза са петљом Марадик на ауто-путу I А реда број 1 - Стара Пазова, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости веће од 12т.
Radovi na putuДржавни пут I А реда број 1, преко моста Газела
На државном путу I А реда број 1, преко моста Газела, и даље је на снази забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 3,5т.

Штампа