Стање на државним путевима

Radovi na putu16.06.2024. Радови на државном путу I А реда број 3, деоница Сремска Митровица – Батровци
До 21.06.2024. године, у току светлог дела дана, изводиће се радови на кошењу у путном појасу, на државном путу I А реда број 3, деоница Сремска Митровица-Батровци, у оба смера.

Радови се изводе у покрету и у зони радова затворена је зауставна саобраћајна трака у дужини до 1 км.

Радови су обележени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu16.06.2024.Радови на државном путу I А реда број 3, петља Добановци – гранични прелаз Батровци
До 19.06.2024. године, у току светлог дела дана, изводиће се радови редовног одржавања на кошењу средњег појаса на делу државног пута I А реда број 3, на деоници петља Добановци - гранични прелаз Батровци, у оба смера.

У зони радова, за саобраћај је затворена претицајна саобраћајна трака у дужини од 5 км, а саобраћај се одвија возном саобраћајном траком.

Радови су обележени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu15.06.2024.Радови на државном путу I А реда број 1, деоница петља Београд - петља Нови Бановци
17.06.2024. године, у периоду од 8 до 15 часова, изводиће се радови на кошењу разделног појаса на државном путу I А реда број 1, деоница петља Београд - петља Нови Бановци, у оба смера.

Радови ће се изводити у покрету, уз заузимање претицајне саобраћајне траке у дужини до 5000 метара, и биће обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом
Radovi na putu15.06.2024. Радови на државном путу II А реда број 158, Алексинац – Катун
Продужавају се до 30.06.2024. године, радови на рушењу старог и изградњи новог моста преко Глоговачког потока, на државном путу II А реда број 158, деоница Алексинац – Катун.

У зони радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила преко девијације.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu14.06.2024. Радови на државном путу I А реда број 1, петља Ћуприја
Изводе се радови на рехабилитацији надвожњака у петљи Ћуприја, на државном путу I А реда број 1, следећом динамиком:
-Смер ка Нишу,

- од 14.06.2024. од 12 часова, до 18.06.2024. године до 10 часова, саобраћај се одвија возном и зауставном саобраћајном траком, а претицајна трака је затворена за саобраћај. Од 18.06.2024. године биће отворен профил ауто-пута и паркиралиште код хотела ИН.

-Смер ка Београду,

- од 14.06.2024, од 12 часова, до 18.06.2024. године до 10 часова, саобраћај се одвија возном и зауставном саобраћајном траком, док је претицајна саобраћајна трака затворена за саобраћај.

- од 18.06.2024. године, од 12 часова, до 21.06.2024.године до 10 часова, саобраћај ће се одвијати зауставном саобраћајном траком, а претицајна и возна саобраћајна трака биће затворена за саобраћај.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu14.06.2024. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 24 и државног пута I М реда број 15, Баточина - Крагујевац
Од 17.06.2024. до 15.11.2024. године, на снази ће бити измењен режим саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 24 и државног пута I М реда број 15 -северна обилазница око Крагујевца, деоница Баточина - Крагујевац, од км 16+450 до км 19+650, у зони будуће петље Јовановац, за време извођења радова на денивелисаном укрштају Јовановац.

Током извођења радова саобраћај ће у оба смера бити преусмерен на претицајне саобраћајне траке.

Радови ће обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu14.06.2024.Продужетак измене режима саобраћаја на делу државног пута II А реда број 113, деоница Змајево – Руменка, место Степановићево
Продужава се до 15.07.2024.године, измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 113, деоница Змајево – Руменка, насељено место Степановићево (од км 26+170 до км 26+760) због потребе изградње трасе брзе пруге Нови Сад – Келебија.

Према саобраћајном пројекту, саобраћај са државног пута, на месту старог пружног прелаза, преусмерен је преко новоизграђеног надвожњака на км 98+149 пруге.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu14.06.2024. Радови на државном путу I А реда број 1, деоница петља Нови Сад југ - петља Бешка
Од 17.06. до 22.06.2024. године, у току светлог дела дана, изводиће се радови на машинском кошењу траве у средњем појасу, на државном путу I А реда број 1, на деоници петља Нови Сад југ - петља Ковиљ - петља Бешка, у оба смера.
Радови ће се изводити у покрету, и у зони радова за саобраћај ће бити заузета претицајна саобраћајна трака, док ће се саобраћај одвијати возном траком.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом
Radovi na putu14.06.2024. Радови на државном путу I А реда број 1, на деоници петља Остружница - петља Батајница
Од 17.06. до 22.06.2024.године у току светлог дела дана, изводиће се радови на редовном прегледу портала за саобраћајну сигнализацију, на делу државног пута I А реда број 1, на деоници петља Остружница - петља Батајница, смер Београд - Нови Сад.

Сходно динамици извођења радова, за саобраћај је затворена возна или претицајна саобраћајна трака, а саобраћај ће се одвијати слободном саобраћајном траком.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu14.06.2024 Радови на државном путу I А реда број 1, на деоници петља Нови Бановци - петља Сириг
Од 17.06. до 22.06.2024.године у току светлог дела дана, изводиће се радови на редовном прегледу портала за саобраћајну сигнализацију, на делу државног пута I А реда број 1, на деоници петља Нови Бановци - петља Сириг, смер Београд - Нови Сад.

Сходно динамици извођења радова, за саобраћај је затворена возна или претицајна саобраћајна трака, а саобраћај ће се одвијати слободном саобраћајном траком.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu13.06.2024.Обустава саобраћаја на државном путу I Б реда број 21, деоница Ивањица - Сјеница
До 17.06.2024. године, због радова на изради хабајућег слоја асфалта, биће обустављен саобраћај на државном путу I Б реда број 21, на деоници Ивањица - Сјеница, у месту Крстац, од км 300+000 до км 303+000.

Алтернативни путни правци су државни пут I Б реда број 29 (из правца Нове Вароши и Новог Пазара) и државни пут II А реда број 197, Ивањица - Дуга Пољана (преко Преког брда).

Радови ће бити обележени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu13.06.2024. Радови на државном путу II Б реда број 408, деоница Паковраће (Марковица) - Лучани
Од 13.06.2024. до 22.06.2024. године, у периоду од 8 до 16 часова, изводиће се радови на редовном одржавању на делу државног пута II Б реда број 408, деоница Паковраће (Марковица) - Лучани, код места Лучани.

За време извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.

Алтернативни правац - државни пут I Б реда број 23 Паковраће (Марковица) – Кратовска стена и државни пут II А реда број 181 Кратовска стена – Лучани.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu13.06.2024. Извођење радова (са обуставом саобраћаја) на рехабилитацији државног пута II А реда број 100, Стара Пазова (центар) – Батајница
Извоводиће се радови од км 165+575 до км 165+702, на левој коловозној траци државног пута II А реда број 100, Стара Пазова (центар) – Батајница, посматрано у смеру кретања према Батајници ( фаза 2).

На раскрсници није дозвољено кретање возила кроз раскрсницу из смера ауто-пута ка Руми, затим лева скретања из смера Руме ка Новом Саду, затим кретање возила право из смера Нове Пазове ка Инђији (Новом Саду) и лева скретања из смера Инђије ка ауто-путу.

За кретање возила из смера Нове Пазове ка Инђији и Новом Саду, траса преусмерења саобраћаја се одвија од Старе Пазове (центар) државним путем II А реда број 127 према насељу Голубинци, затим према насељу Путинци и даље државним путем II реда број 126 према насељу Инђија (Инђија (Путинци).

Вођење саобраћаја према ауто-путу, из смера Инђије (Новог Сада), одвија се трасом државног пута II реда број 100, Стара Пазова (центар) до кружне раскрснице који чине државни пут II А реда број 100 и општински путеви – Војачки и Бановачки пут, затим Бановачким путем према петљи Нова Пазова, где се остварује веза са државним путем I А реда број 1.

Учесници у саобраћају, који се крећу са ауто-пута у зони петље Стара Пазова према Руми, крећу се државним путем II А реда број 127 до петље Стара Пазова, настављају право, где се усмеравају на трасу преусмерења ка Руми, а затим у зони петље Нова Пазова скрећу лево и даље општинским путем – Бановачки пут право до кружне раскрснице који чине државни пут II А реда број 100 и општински путеви – Војачки и Бановачки пут и даље државним путем II А реда број 100.


Измењени режим саобраћаја за дату фазу ће трајати од 13.06.2024. до 30.06.2024.године.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu12.06.2024. Радови на државном путу I Б реда број 35, деоница Књажевац - Тресибаба
Од 13.06. до 30.06.2024. године, у периоду од 7 до 15 часова, изводиће се радови редовног одржавања (сечење шибља у путном појасу), на државном путу I Б реда број 35, на деоници Књажевац - Тресибаба.

Током извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu12.06.2024.Обустава саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 39, у Лесковцу
Од 14.06. до 29.06.2024. године, у периоду од 18 до 00 часова, због одржавања манифестације „Лесковачки летњи фестивали 2024“, на снази ће бити обустава саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 39, у Лесковцу, у Булевару ослобођења, од раскрснице са улицама Косте Стаменковића и Војводе Мишића до раскрснице са улицама Николе Скобаљића и цара Лазара.

Током одржавања манифестације саобраћај ће се одвијати локалним саобраћајницама, према постављеној привременој саобраћајној сигнализацији.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu12.06.2024. Измена режима саобраћаја на државном путу I А реда број 4, на деоници петља Димитровград – петља Градина, тунели Пржојна Падина и Прогон
До 24.06.2024. године, изводиће се радови на прању тунела Пржојна Падина и Прогон, на делу државног пута I А реда број 4, деоница петља Димитровград – петља Градина.

У току извођења радова за саобраћај ће бити затворене леве тунелске цеви тунела Пржојна Падина и Прогон, од граничног прелаза Градина према Пироту. Саобраћај ће на техничком службеном пролазу на км 101+100 бити преусмерен у супротну коловозну траку, у десне тунелске цеви тунела Пржојна Падина и Прогон и одвијаће се двосмерно све до техничког службеног пролаза на км 97+750, где ће поновним преусмеравањем бити враћен у свој редован ток.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu11.06.2024.Радови на државном путу I А реда број 2, Прељина – Паковраће, тунел Трбушани
Од 13.06.2024. године, до 13.07.2024. године, изводиће се радови на зидовима тунела Трбушани, на деоници државног пута I А реда број 2, Прељина – Паковраће, следећом динамиком:

Првих 15 дана у смеру ка Прељини, а наредних 15 дана у смеру ка Паковраћу. У зони тунела Трбушани, саобраћај ће се одвијати двосмерно слободном коловозном траком.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Radovi na putu11.06.2024.Радови на државном путу I Б реда број 23, мост преко Сувог потока
Од 12.06.2024.године од 8 часова изводиће се радови на поправци моста преко Сувог потока у Овчар Бањи, на деоници државног пута I Б реда број 23, деоница Паковраће (Марковица) – Кратовска стена, км 108+060.

За време извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.

Радови ће бити обезбеђени адекватном сасобраћајном сигнализацијом и опремом и трајаће до 15.08.2024. године, уколико временски услови то дозволе.
Radovi na putu11.06.2024. Радови на државном путу I А реда број 1, деоница петља Сириг - петља Нови Сад југ
Од 12.06.2024. до 19.06.2024.године, у току светлог дела дана, изводиће се радови на кошењу траве у средњем појасу на делу државног пута I А реда број 1, на деоници петља Сириг - петља Нови Сад Југ, у оба смера.
У зони радова за саобраћај ће бити заузета претицајна саобраћајна трака, док ће се саобраћај одвијати возном саобраћајном траком.
Радови ће се изводити у покрету и биће обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu10.06.2024. Измена режима саобраћаја на државном путу I А реда број 1, петља Пожаревац – петља Велика Плана
Од 11.06.2024. од 7 часова до 18.06.2024.године до 16 часова, доћи ће до измене режима саобраћаја због радова на пропусту у трупу ауто-пута на делу државног пута I А реда број 1, на деоници петља Пожаревац – петља Велика Плана, на км 289+170.
У смеру Ниш - Београд, за саобраћај је затворена зауставна и возна саобраћајна трака. Саобраћај ће се одвијати претицајном саобраћајном траком.

Радови ће бити обележени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu06.06.2024. Радови на државном путу I Б реда број 47, Панчевачки мост
Од 06.06. до 27.06.2024. године, у периоду од 20 до 6 часова, изводиће се радови на поправци оштећених дилатационих спојница на Панчевачком мосту, на државном путу I Б реда број 47, у смеру Панчево- Београд.

Радови ће се изводити у једној саобраћајној траци, док ће се саобраћај одвијати у другој слободној саобраћајној траци.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu06.06.2024. Измена режима саобраћаја зона петље Београд / преусмерење саобраћаја (смер Београд - Шид)
Од 10.06.2024. у 07:00 часова до 21.06.2024. у 12:00 часова доћи ће до измене режима саобраћаја услед извођења радова на рехабилитацији возне и зауставне траке главног правца (М.11: км.0+000 - км.0+400 и И.А-3/Е-70: км.92+190 - км.95+444):

* извођење радова на рехабилитацији Д12307 / рампе пт.Београд ( Н.Сад - Шид, десно скретање из смера Новог Сада ).

* извођење радова на рехабилитацији дела паралелне рампе Д12306 / ( Београд - Шид ), од десног скретања за укључење на Обилазницу ( Београд - Чачак ) и даље.

Режим саобраћаја:

смер: Шид - Београд, нормално одвијање саобраћаја.

смер: Београд - Шид, главни правац, за саобраћај се затварају возна и зауставна трака. Саобраћај ће се одвијати претицајном траком.

пт.Београд / смер: Нови Сад - Шид, за саобраћај се у петљи Београд затвара рампа Д12307 ( десно скретање ). Саобраћај се усмерава на петљу Сурчин и преко ње ка Шиду.

пт.Београд / смер: Београд - Шид, за саобраћај се у петљи Београд затвара део паралелне саобраћајнице-рампе Д12306. Саобраћај се усмерава десно на петљу Сурчин и преко ње ка Шиду
Radovi na putu06.06.2024. Радови на државном путу I М реда број 11, деоница петља Београд - петља Бубањ Поток
Од 06.06. до 30.06.2024. године, у периоду од 7 до 16 часова, изводиће се радови на замени саобраћајних табли и знакова на делу државног пута I М реда број 11, деоница петља Београд - петља Бубањ Поток, у оба смера.

У зони радова, за саобраћај је затворена зауставна саобраћајна трака, а саобраћај се одвија возном и претицајном саобраћајном траком.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu05.06.2024. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 33, Пожаревац – Велико Градиште
06.06.2024. године, у периоду између 12 и 14 часова, доћи ће до измене режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 33, због извођења радова на изградњи брзе саобраћајнице петља Пожаревац – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац.

Изменом режима извршиће се преусмерење саобраћаја на новоизграђену деоницу пута непосредно након моста преко Велике Мораве, у смеру ка Пожаревцу, у дужини од 2 км, након чега се саобраћај враћа на државни пут I Б реда број 33.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu03.06.2024.Продужава се измена режима саобраћаја на државним путевима I Б реда број 10 и број 18, у Вршцу
До 28.06.2024. године, због радова на реконструкцији раскрснице државних путева I Б реда број 10 и I Б реда број 18, у Вршцу, биће измењен режим саобраћаја на следећи начин: На делу државног пута I Б реда број 18, у Вршцу, саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила, сходно семафорској сигнализацији. На раскрсници улица Филипа Вишњића и Боре Костића (државни пут I Б реда број 10) са улицама Живе Јовановића и Војводе Путника, на снази ће бити обустава саобраћаја.

Саобраћај ће се преусмеравати на Невесињску улицу, од раскрснице са Улицом Загорке Маливук (државни пут I Б реда број 10) до Улице 2. 0ктобра, која од раскрснице са улицама Живе Јовановића и Трг Николе Пашића прелази у Дворску улицу, па све до раскрснице улица Доситејеве и С. Немање (државни пут I Б реда број 18).
Радови ће бити обележени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Radovi na putu02.06.2024.Радови на државном путу II А реда број 165, Заграђе - Милошева Кула
Од 03.06. до 31.07.2024. године изводиће се радови на поправци моста преко Топле реке, на државном путу II А реда број 165, Заграђе - Милошева Кула (на км 33+859).
Током извођења радова, саобраћај ће се на мосту одвијати једном саобраћајном траком, наизменичним пропуштањем возила и биће регулисан семафорима.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu02.06.2024. Радови на државном путу II А реда број 165, деоница: Зајечар – Звездан
Од 03.06. до 31.08.2024. године изводиће се радови на поправци моста преко реке Црни Тимок, на државном путу II А реда број 165, деоница: Зајечар – Звездан.

За време извођења радова саобраћај ће се преко моста одвијати једном саобраћајном траком, наизменичним пропуштањем возила уз помоћ семафорске сигнализације.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu01.06.2024.Измена режима саобраћаја на делу државног пута II А реда број 187, Велика Дренова – Јасика
1.06.2024.године од 17 часова отворена је девијација на делу државног пута II А реда број 187, Велика Дренова на км 43+500 због радова на петљи Моравског коридора.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu31.05.2024.Радови на државном путу I Б реда број 47, Панчевачки мост
Од 03.06. до 15.08.2024.године радним данима и викендом у временском периоду од 20 до 5 часова изводиће се радови на демонтажи и постављању нове бетонске одбојне ограде на државном путу I Б реда број 47,на Панчевачком мосту.


Радови ће се изводити у левој траци, у смеру Београд-Панчево, док ће се саобраћај несметано одвијати десном слободном саобраћајном траком.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu29.05.2024.Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 227, деоница Власе - петља Врање Југ
До 31.09.2024. године, на снази је измена режима саобраћаја услед активирања клизишта на државном путу II А реда број 227, деоница Власе - петља Врање Југ, код места Дреновац, лева страна пута у смеру ка Врању.

Саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила, док је на снази забрана саобраћаја за теретна моторна возила преко 10 т.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu25.05.2024.Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 197, деоница Куманица-Камењача
Од 25.05.2024. због клизања нестабилне камене косине која прети да се обруши на коловоз државног пута II А реда број 197, деоница Куманица - Камењача (на км 45+700) у Аврамовићима, и сужења пута, до даљњег је затворена деоница за теретна моторна возила.
Алтернативни путни правац је преко Римског моста до цркве у Куманици
Radovi na putu22.05.2024.Радови на државном путу I Б реда број 26, Обреновачки пут
Од 23.05.2024 године, у периоду од 7 до 17 часова, сваког радног дана и суботом, изводиће се радови на рехабилитацији и санацији оштећеног застора на државном путу I Б реда број 26, Обреновачки пут, кроз насељено место Умка, у оба смера.
У зони радова, саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила и биће ручно регулисан.

Планирани рок завршетка радова је 25.06.2024. године.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu22.05.2024.Радови на државном путу I Б реда број 12, Новосадски пут
Изводе се радови на рехабилитацији коловоза на делу државног пута I Б реда број 12, Новосадски пут (од км 164+790до км 165+640), на деоници од раскрснице са улицом Нова 1 у Ветернику до раскрснице са улицом Мачванска (Ветерник), у смеру ка Новом Саду. Саобраћај се одвија двосмерно коловозном траком ка Ветернику.

За време извођења радова, у бочним улицама на наведеној деоници пута доћи ће до обуставе саобраћаја на прилазу раскрсници са Новосадским путем.

Радови су обезбеђени адекватном сабраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu15.05.2024. Обустава саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 21, Косјерић (Варда) - Пожега
На снази је обустава саобраћаја због радова код "Пантић Стене" (км 190 + 574 до 190 + 600 и од км 191 + 000 до 191 + 056), на деоници Косјерић (Варда) – Пожега (км 183+075 до км 205+210), на делу државног пута I Б реда број 21.

Привременом саобраћајном сигнализацијом извршиће се обустава саобраћаја у периоду од 9.30 до 12.00 часова, и од 13.00 до 15.30 часова.

Алтернативни путни правац током обуставе је преко Дивчибара, у смеру ка Ваљеву.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и да брзину кретања прилагоде условима на путу.
Radovi na putu14.05.2024.Радови на државном путу I А реда број 1, петља Батајница – гп Хоргош
Од 20.05. до 31.12.2024. године, у периоду од 7 до 17 часова, изводиће се радови на постављању оптичких каблова на државном путу I А реда број 1, деоница петља Батајница – гп Хоргош, у смеру ка Београду.

Радови ће се изводити у покрету а за саобраћај ће бити заузета зауставна саобраћајна трака.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu09.05.2024. Радови на државном путу II А реда број 222, на деоници Кална – Јабучко Равниште
Од 13.05.2024. до 13.09.2024. године, изводиће се радови на санацији пропуста на државном путу II А реда број 222, деоница Кална – Јабучко Равниште.

У току извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Radovi na putu07.05.2024. Радови на државном путу I А реда број 1, зона скретања на петљи Појате
Од 07.05.2024.године изводе радови на рехабилитацији петље Појате на државном путу I А реда број 1, зона скретања на петљи Појате, од км371 до км374, у смеру Београд- Ниш.

У зони скретања затворене су претицајне саобраћајне траке у оба смера при чему су сужене коловозне траке у зони радова, док је брзина смањена на 60 км/х.

Радови ће бити обезбеђени акедкватном саобраћајном сигнализацјом и опремом.
Radovi na putu07.05.2024. Радови на државном путу I А реда број 1, петља Пожаревац - петља Велика Плана
До 20.06.2024. године, до 16 часова, изводе се радови на замени заштитне жичане ограде, на делу државног пута I А реда број 1, на деоници петља Пожаревац - петља Велика Плана, у смеру Ниш - Београд.

Радови се изводе у путном појасу, и у зони радова за саобраћај је затворена зауставна саобраћајна трака, са краткотрајним заузимањем изливно - уливних трака. Саобраћај се одвија возном и претицајном саобраћајном траком.

Радови су обележени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu30.04.2024. Радови на државном путу I Б реда број 39, Бабушница – Свође
До 30.06.2024.године изводиће се радови на појачаном одржавању на државном путу I Б реда број 39, на деоници Бабушница – Свође.

У зони радова саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu30.04.2024.Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 200, деоница Пријепоље - Манастир Милешева
Продужава се измена режима саобраћаја до 01.07.2024. године, услед појаве клизишта на државном путу II А реда број 200, деоница Пријепоље - Манастир Милешева.

Саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену привремену саобраћајну сигнализацију и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu30.04.2024 Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 183, деоница Горња Сабанта - Рековац, у месту Рековац
Од 08.05.2024. године, од 15.00 часова, на снази ће бити обустава на државном путу II А реда број 183, деоница Горња Сабанта – Рековац, у месту Рековац, због радова на изградњи моста преко реке Дуленке на км 27+155.

За возила тежине до 3.5 тоне, алтернативни путни правац ће бити новоизграђена обилазница непосредно уз мост.

Алтернативни путни правац за возила тежине преко 3.5 тоне током трајања обуставе:
државни пут II А реда број 184, Горња Сабанта - Јагодина, затим државни пут II А реда број 189, Јагодина – Белушић.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu26.04.2024. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I А реда број 5, у зони петље Појате
У току су припремни радови, на државном путу I А реда број 5, у зони петље Појате, у смеру ка Појатама, од 1+300 км до 0 км, због радова на рушењу старе наплатне станице Појате.

Од 27.04.2024. године, после 12 часова, за саобраћај ће бити затворена десна страна ауто-пута у смеру ка Појатама, а саобраћај ће се одвијати двосмерно у смеру ка Крушевцу, преко девијације на којој је брзина ограничена на 40 км/х уз повећану опрезност и забрану претицања.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu26.04.2024. Измена режима саобраћаја на државном путу II Б реда број 408, деоница Паковраће - Марковица
Од 30.04.2024. до 30.09.2024. године, на снази ће бити измена режима саобраћаја на државном путу II Б реда број 408, на деоници Паковраће - Марковица (км 0+416.23), због радова на изградњи ауто-пута Е-763, Паковраће - Пожега.

Саобраћај ће бити преусмерен на девијацију и одвијаће се наизменичним пропуштањем возила помоћу светлосне сигнализације.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu25.04.2024. Измена режима саобраћаја на делу државног пута на делу државног пута II Б реда број 350, Мали Пожаревац - Умчари
Продужава се до 30.09.2024. године, измена режима саобраћаја на делу државног пута II Б реда број 350, на деоници Мали Пожаревац – Умчари, км 13+735 – км 18+169, због радова на изградњи регионалног водовода Макиш – Младеновац.
За време извођења радова, саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила.

Радови су обележени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu19.04.2024. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 33, Пожаревац – Велико Градиште
Од 20.04.2024. године, доћи ће до измене режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 33, због извођења радова на изградњи брзе саобраћајнице петља Пожаревац – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац.

Изменом режима извршиће се преусмерење саобраћаја на новоизграђену деоницу пута након скретања за Малу Крсну.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу
Radovi na putu15.04.2024. Обустава саобраћаја на државном путу I Б реда број 34, раскрсница улице Боже Димитријевића у Пожаревцу - државни пут I Б реда број 34
Од 21.04.2024. године биће обустављен саобраћај на делу државног пута I Б реда број 34, на деоници од раскрснице улице Боже Димитријевића у Пожаревцу и државног пута I Б реда број 34, км 10+232, због радова на објектима на државном путу I Б реда број 34.

Планирано трајање обуставе саобраћаја је 90 дана.

Током трајања обуставе, саобраћај ће бити преусмерен на следеће путне правце: обилазница око Пожаревца, државним путем I Б реда број 33, преко насељеног места Салаковац и Братинац ка Великом Градишту, и обрнуто ка Београду, ка државном путу I А реда број 1 (ауто-пут Е-75).

Радови ће бити обележени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu12.04.2024. Радови на државном путу II А реда број 158, Лапово - Багрдан
Изводе се радови на рехабилитацији на државном путу II А реда број 158, на деоници Лапово - Багрдан, у временском периоду од 7 до 17 часова.

Током извођења радова, саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила које је регулисано махачима и сходно привременој градилишној сигнализацији, уз ограничење брзине на 30 км/х.

Планирано трајање радова је 15.07.2024. године.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu12.04.2024. Радови на државном путу II А реда број 183, Горња Сабанта - Рековац
До 10.09.2024. године, у временском периоду од 7 до 17 часова, изводе се радови на рехабилитацији на државном путу II А реда број 183, на деоници Горња Сабанта - Рековац, у смеру ка Горњој Сабанти.

Током извођења радова, саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила које је регулисано махачима и сходно привременој градилишној сигнализацији, уз ограничење брзине на 20 км/х.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu09.04.2024.Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 139, место Коренита, мост преко реке Троноше
Од 09.04.2024. године, због радова на реконструкцији моста преко реке Троноше, измењен је режим саобраћаја на државном путу II А реда број 139, на деоници Коренита - Столице, у месту Коренита.

Саобраћај је са моста преусмерен на девијацију дужине 100 метара, где се одвија наизменичним пропуштањем возила, уз забрану саобраћаја за теретна моторна возила чија укупна маса прелази 3,5 тона.

Радови су обележени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu08.04.2024. Радови на државном путу I Б реда број 21, деоница Драгиње (Каменица) – Коцељева, у месту Мали Бошњак
Због радова на санацији клизишта на државном путу I Б реда број 21, деоница Драгиње (Каменица) – Коцељева, у месту Мали Бошњак, саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила.

Радови су обезбеђени саобраћајном опремом и сигнализацијом.
Radovi na putu05.04.2024. Забрана саобраћаја за теретна моторна возила на државном путу I Б реда број 26, зона граничног прелаза Мали Зворник, мост преко реке Дрине
Од 08.04.2024. године на снази ће бити забрана саобраћаја за теретна моторна возила чија укупна маса прелази 5 тона, због оштећења моста преко реке Дрине- Каракај на км 145+771, на државном путу I Б реда број 26, у зони граничног прелаза Мали Зворник, при чему ће се сабраћај за наведена возила алтернативно одвијати преко граничног прелаза у Љубовији.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu02.04.2024.Радови на државном путу II Б реда број 388, деоница Сисевац - веза са државним путем II А реда број 160, мост преко реке Црнице
Од 03.04.2024. године доћи ће до измене режима саобраћаја због радова на реконструкцији моста преко реке Црнице, на државном путу II Б реда број 388, на деоници Сисевац - веза са државним путем II А реда број 160, у месту Сисевац.

За време извођења радова саобраћај ће се одвијати привременом девијацијом у зони моста.

Предвиђени рок трајања радова је до 03.07.2024.год.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu29.03.2024. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 136, место Змињак
Измењен је режим саобраћаја на државном путу II А реда број 136, у месту Змињак, ради обезбеђивања приступа градилишту за потребе изградње брзе саобраћајнице Шабац – Лозница.

Саобраћај у зони приступа градилишту се одвија сходно привременој саобраћајној сигнализацији, којом се возачи обавештавају о возилима која се укључују и искључују на државни пут и смањеном ограничењу брзине кретања возила.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu28.03.2024. Радови на државном путу I Б реда број 23, Бродарево – Гостун, у месту Точилово
До 30.06.2024. године, изводе се радови на санацији клизишта на државном путу I Б реда број 23, Бродарево – Гостун, у месту Точилово.

У зони радова саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила и регулисан је саобраћајним знаковима.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu22.03.2024.Измена режима саобраћаја на укрштању државних путева II А реда број 177 и II Б реда број 360, насеље Клатичево
Од 25.03.2024. године, од 7 часова, до 24.06.2024. године, биће измењен режим саобраћаја на укрштању државних путева II А реда број 177 и II Б реда број 360, насеље Клатичево, због изградње два крака кружног тока, фаза 1 ( један крак који води до петље Таково, а други крак који постаје веза са државним путем II А реда број 177 ), у оквиру извођења радова на изградњи Обилазнице око Горњег Милановца.

Током извођења радова саобраћај ће се одвијати постојећом трасом државног пута II А реда број 177, док ће крак који води ка петљи Таково бити затворен, а саобраћај ће се преусмеравати на државни пут II Б реда број 360.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu15.03.2024.Радови на државном путу II А реда број 100, Улица мајора Зорана Радосављевића
Од 18.03. до 18.08.2024. године, изводиће се радови на санацији коловоза на делу државног пута II А реда број 100, Улица мајора Зорана Радосављевића (од ул. Краља Михаила Зетског до раскрснице са ул. Стевана Дубајића и Максима Бранковића), у смеру ка центру Батајнице.

Током извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu14.03.2024. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 181, мост преко реке Бјелице у Крстацу
Од 16.03. до 30.09.2024. године, биће обустављен саобраћај због радова на изградњи моста преко реке Бјелице у Крстацу, на државном путу II А реда број 181, на деоници Лучани - Лис.

Алтернативни путни правци током обуставе саобраћаја су следећи:

за путничка возила: локални пут у месту Негришори до државног пута II А реда број 181 у насељеном месту Турица,

док се теретна моторна возила преусмеравају од Гуче до Лучана преко Пожеге и Ариља.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.

Radovi na putu06.03.2024. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 124, Дреновац – Шабац
Измењен је режим саобраћаја на државном путу II А реда број 124, на деоници Дреновац – Шабац, у месту Мачвански Причиновић, од км 21+004 до км 21+393, ради обезбеђивања приступа градилишту и градилишном кампу за потребе изградње брзе саобраћајнице Шабац – Лозница.

Саобраћај у зони приступа градилишту се одвија сходно привременој саобраћајној сигнализацији, којом се возачи обавештавају о возилима која се укључују и искључују на државни пут и смањеном ограничењу брзине кретања возила.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu04.03.2024.Обустава саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 21, Косјерић - Пожега (мост преко реке Кладоробе)
Због потребе извођења радова на мосту преко реке Кладоробе биће постављена привремена сигнализација за измену режима саобраћаја на деоници државног пута I Б реда број 21, Косјерић – Пожега током обуставе саобраћаја на мосту.

Привременом саобраћајном сигнализацијом регулисано је измештање саобраћаја са наведеног дела пута на државни пут II А реда број 174 (Карађорђева улица) а потом и уличну путну мрежу, на Карађорђеву улицу и улицу Николе Тесле у Косјерићу.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и да брзину кретња прилагоде условима на путу.
Radovi na putu 01.03.2024.Радови на државном путу II А реда број 149, Ђуринци - Влашка
Од 01.03. до 01.07.2024. године, изводе се радови на рехабилитацији државног пута II А реда број 149, Ђуринци - Влашка ( од км 27+536 до км 32+286 ).

У зони радова саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила и регулисан је семафорима.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu01.03.2024.Радови на државном путу II А реда број 148, Мислођин - Степојевац
Од 01.03. до 01.08.2024. године, изводе се радови на рехабилитацији државног пута II А реда број 148, Мислођин- Степојевац, на деоници Мислођин – Конатица.

*Од 16.04.2024. до 15.07.2024. године, изводиће се радови на санацији клизишта од км 3+200 до км до 3+720, на деоници Мислођин – Дражевац – Степојевац.

Саобраћај ће бити регулисан семафорима, наизменичним пропуштањем.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu01.03.2024.Радови на државном путу II А реда број 150, Ђуринци - Сопот
Од 01.03. до 01.07.2024. године, изводе се радови на рехабилитацији државног пута II А реда број 150, на деоници Ђуринци - Сопот.

У зони радова саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила и регулисан је семафорима.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu29.02.2024. Радови на државном путу I Б реда број 23, Златибор - Борова Глава
До 30.06.2024. године, изводиће се радови у склопу рехабилитације државног пута I Б реда број 23, на деоници Златибор - Борова Глава, од км 167+890 до км 182+600.

Саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила и регулисан је семафорима.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu28.02.2024. Измена режима саобраћаја на петљи Појате, излазна рампа са државног пута I А реда број 1 ка Крушевцу
Од 28.02.2024. године, због радова на рехабилитацији петље Појате, на излазној рампи према Крушевцу са државног пута I А реда број 1, Београд-Ниш, саобраћај ће се одвијати у складу са привременом саобраћајном сигнализацијом, којом је предвиђено ограничење брзине на 40 км/х и повећана опрезност при скретању возила на наведену излазну рампу ка Крушевцу.

Саобраћај ће бити регулисан привременом саобраћајном сигнализацијом и ручно (махачима).

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу, да поштују ограничење брзине и саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu26.02.2024. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 150, Аранђеловац (Букуља) – Белановица
До 01.08.2024. године, биће обустављен саобраћај због радова на мосту преко Гарашког језера, на државном путу II А реда број 150, деоница Аранђеловац (Букуља) – Белановица.

Алтернативни путни правац за путничка возила: Аранђеловац – Белановица у оба смера, државним путем I Б реда број 27, деоница Аранђеловац – Даросава и даље државним путем II Б реда број 365 деоница Даросава – Живковци – Белановица.

Алтернативни путни правац за теретна возила: Аранђеловац – Белановица, у оба смера: државним путем I Б реда број 27, деоница Аранђеловац-Лазаревац, и даље државни пут I Б реда број 22, деоница Лазаревац (Ибарска) – Пољанице, и државним путем II А реда број 150, деоница Пољанице -Белановица.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu24.02.2024. Обавештење о постављању привремене саобраћајне сигнализације на државном путу I Б реда број 23, место Кошеви
Због радова на изградњи државног пута I А реда број 5 (Моравски коридор), на државном путу I Б реда број 23, на деоници Кошеви – Стопања, код будуће петље Кошеви, на км 28+950, постављена је привремена саобраћајна сигнализација за приступ градилишту возилима извођача радова.

Саобраћај у зони приступа градилишту се одвија неометано, уз поштовање постављене привремене саобраћајне сигнализације.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu23.02.2024. Измена режима саобраћаја на државном путу II Б реда број 342, у Попучкама
Од 26.02.2024. године извршиће се измена постојећег режима саобраћаја на делу државног пута II Б реда број 342, у Попучкама ( од км 22+655 до км 23+484).

Измена постојећег режима саобраћаја односи се на уклањање привремене девијације и преусмеравање саобраћаја на постојећу, реконструисану трасу државног пута II Б реда број 342, испод новоизграђеног надвожњака на траси брзе саобраћајнице државног пута I Б реда број 27, Лозница - Ваљево - Лазаревац, деоница Иверак - Лајковац (д.п.27).

С обзиром да ће су у зони новоизграђеног надвожњака и даље изводити грађевински радови, на овом делу државног пута и даље ће бити успостављен привремени измењени режим саобраћаја - двосмерно одвијање саобраћаја без наизменичног пропуштања са ограничењем брзине и забране претицања за сва возила у зони градилишта.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu14.02.2024. Измена режима саобраћаја на новоизграђеној кружној раскрсници у Горњем Милановцу
До 30.09.2024.године биће измењен режим саобраћаја на новоизграђеној кружној раскрсници у ул. Кнеза Александра у Горњем Милановцу, у оквиру извођења радова на изградњи приступне саобраћајнице Горњи Милановац - петља Таково.

Током најављене измене, за саобраћај ће бити затворен крак на трокракој кружној раскрници у ул. Кнеза Александра који води према државном путу I А реда број 2 (Е-763), а саобраћај ће се одвијати на преосталом делу кружног тока.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и поштују постављену привремену саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu13.02.2024. Измена режима саобраћаја на државном путу I А реда број 1 и државном путу I А реда број 5, петља „Појате“
Од 19.02.2024. године, због радова на рехабилитацији денивелисане раскрснице „Појате“, доћи ће до измене режима саобраћаја на државном путу I А реда број 1 и државном путу I А реда број 5, у зони денивелисане раскрснице „Појате“.

Током извођења радова, биће омогућено несметано функционисање саобраћаја у свим правцима, сходно адекватној привременој саобраћајној сигнализацији и опреми.

Планирано је да радови трају укупно 5 месеци, уколико временски услови то дозволе.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu05.02.2024.Продужетак радова на делу државног пута II А реда број 160, деоница Свилајнац - Медвеђа
Продужавају се, до 01.07.2024. године, радови на рехабилитацији државног пута II А реда број 160, на деоници Свилајнац - Медвеђа (од км 44+057 до км 58+860).

У зони радова саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила на деоницама дужине од по 500 метара и регулисан је семафорима.

Радови су обележени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Radovi na putu22.01.2024.Радови на државном путу II А реда број 197, деоница Куманица-Камењача
У току су радови на реконструкцији државног пута II А реда број 197, деоница Куманица-Камењача, у дужини 3,5км, који обухватају и радове на изградњи 4 нова моста.

Саобраћај се на једном делу пута одвија девијацијом, при чему је забрањен саобраћај за камионе са приколицом.

Радови су обезбеђени адекватном привременом саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују привремену саобраћајну сигнализацију као и ограничење брзине.
Radovi na putu16.01.2024. Забрана кретања возила чија укупна маса прелази 3,5 тона, на државном путу II А реда број 108, Бачка Паланка – гранични прелаз Бачка Паланка (мост)
На државном путу II А реда број 108, Бачка Паланка – гранични прелаз Бачка Паланка (мост), на снази је забрана кретања возила чија укупна маса прелази 3,5 тона.
Radovi na putu16.01.2024. Измена режима саобраћаја на државном путу I А реда број 3, деоница петља Кузмин - петља Батровци
Од 17.01.2024. године биће измењен режим саобраћаја на делу државног пута I А реда број 3, на деоници петља Кузмин - петља Батровци, у оба смера, због радова на изградњи будућег ауто-пута Кузмин – Сремска Рача.

У зони радова (код будуће петље Кузмин Запад) биће затворена зауставна саобраћајна трака уз сужење коловоза и ограничење брзине кретања возила у дужини од око 1300 метара.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu16.01.2024. Измена режима саобраћаја на државном путу I А реда број 1, мост преко реке Саве
Од 17.01. до 30.06.2024. године, биће измењен режим саобраћаја због радова на замени лежишта на узводној конструкцији моста на државном путу I А реда број 1, деоница петља Сурчин југ – петља Остружница, мост преко реке Саве.

Саобраћај из правца Сурчина (десна коловозна трака), успорава се и ограничава на брзину кретања од 80 км/х.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu09.01.2024.Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 21, Пожега - Косјерић, место Тубићи
Због отцепљења пута саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила на државном путу I Б реда број 21, деоница Пожега - Косјерић, у близини места Тубићи, у смеру ка Пожеги.
Постављена је привремена саобраћајна сигнализација - вертикалне баријере.
Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу
Radovi na putu29.12.2023. Радови на државном путу II А реда број 226, деоница Драговац - Лесковац (Горња Стопања)
Продужавају се до 01.09.2024. године, у периоду од 7 до 17 часова,радови на рехабилитацији коловоза, на државном путу II А реда број 223, на деоници Драговац - Лесковац (Горња Стопања).

У зони радова, саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила и регулисан је махачима и семафорском сигнализацијом.


Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu27.12.2023. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 27, Ваљево – Лозница, место Попучке
Од 27.12.2023. године на снази ће бити измена режима саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 27, на деоници Ваљево – Лозница, у Попучкама, од км 82+195 до км 83+063, због пребацивања саобраћаја на привремену девијацију, од км 82+546 до км 82+724 (Фаза 3).

Саобраћај ће се одвијати двосмерно, сходно привременој саобраћајној сигнализацији.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu26.12.2023. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 26, Шабац – Лозница
Измењен је режим саобраћаја на државном путу I Б реда број 26, у месту Слепчевић, деоница Мајур - Петловача, због обезбеђивања приступа градилишту брзе саобраћајнице Шабац - Лозница.

У зони приступа градилишту, саобраћај ће се одвијати неометано, уз редукцију брзине кретања и благовремено обавештавање возача о могућем већем броју возила која се са градилишта укључују/искључују на државни пут.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu01.12.2023. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 26, Шабац - Лозница
На државном путу I Б реда број 26, Шабац - Лозница у зони од моста на Штири 4 км према Шапцу извршена је измена режима саобраћаја за потребе изградње леве саобраћајне траке брзе саобраћајнице Шабац - Лозница. Саобраћај се одвија неометено уз редукцију брзине кретања и упозоравање корисника на опрезност.
Radovi na putu01.12.2023. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 135, Бадовинци - Прњавор
На државном путу II А реда број 135, Бадовинци - Прњавор измењен је режим саобраћаја на излазу из Прњавора према Бадовинцима, за потребе приступа градилишту и градилишном кампу – саобраћај се одвија неометено уз редукцију брзине кретања и упозоравање корисника на опрезност.
Radovi na putu01.12.2023. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 136, Мајур-Богатић-Петловача
На државном путу II А реда број 136, Мајур-Богатић-Петловача на локацији из правца Мајура према Штитару (улаз у Штитар око 100 метара пре пружног прелаза), привременом саобраћајном сигнализацијом извршена је измена режима саобраћаја за потребе обезбеђивања приступа градилишту.
Саобраћај се одвија неометено уз редукцију брзине кретања и упозоравање корисника на опрезност.
Radovi na putu28.11.2023. Радови на државном путу I А реда број 1, зона одморишта Бобовиште
Изводе се радови на изградњи оптичке и енергетске инфраструктуре, на државном путу I А реда број 1, у зони одморишта Бобовиште, смер Београд-Ниш.

Радови немају утицај на одвијање саобраћаја.
Radovi na putu 16.11.2023. Продужетак радова на државном путу I Б реда број 22, деоница Нови Пазар –Рибариће – граница са Црном Гором мост Шпиљани
Продужавају се до 17.06.2024. године, радови на реконструкцији моста преко реке Ибар – Шпиљани (на км 296+850), на делу државног пута I Б реда број 22, деоница Нови Пазар – Рибариће – граница са Црном Гором.

За саобраћај је на мосту затворена лева саобраћајна трака (гледано из правца Новог Пазара), док се саобраћај одвија наизменичним пропуштањем возила у десној саобраћајној траци, уз семафорску сигнализацију.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацијуи прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu14.11.2023. Измена режима саобраћаја на државном путу I А реда број 5, код надвожњака Јасика
Од 14.11.2023. године, у склопу радова на изградњи, на државном путу I А реда број 5 (Моравски коридор), отворена је девијација испод надвожњака Јасика, на 23. километру.

Саобраћај из правца Крушевца према Краљеву је преусмерен на Петљу Запад. Из правца Појата ка Краљеву саобраћај се одвија девијацијом испод надвожњака Јасика, након чега се враћа на коловозну траку ка Краљеву.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu31.10.2023. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I А реда број 5, код Јасичког пута
У склопу радова на Моравском коридору, 31.10.2023. године, пушта се у функцију надвожњак на Јасичком путу преко државног пута I А реда број 5 (ауто-пута Е-761).

Саобраћај се из правца Крушевца за Јасику преусмерава на нови надвожњак, а девијација која је повезивала Јасику и нови ауто-пут Е-761 се затвара. .

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu16.10.2023. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 23, деоница Чачак – Пожега
У току је измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 23, деоница Чачак - Пожега, у зони петље Паковраће због радова на изградњи ауто-пута Е-763 Милош Велики, деоница Паковраће - Пожега.

У зони радова ограничена је брзина кретања возила.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом
Radovi na putu16.10.2023. Радови на државном путу I Б реда број 37, Бор – Вражогрнац
Од 17.10.2023. до 30.06.2024. године, у периоду од 7 до 17 часова, изводиће се радови на рехабилитацији државног пута I Б реда број 37, деоница Бор – Вражогрнац.

У зони радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила и биће регулисан семафорима.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Radovi na putu15.10.2023. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I А реда број 5, наплатна станица Кошеви
од 15.10.2023. године, од 18 часова, на државном путу I А реда број 5 (Моравски коридор), на новој наплатној станици Кошеви, на 27. километру, за саобраћај биће отворена нова девијација.

На државном путу I Б реда број 23 биће затворена девијација од км 26+700 до км 27+200 и саобраћај ће бити преусмерен на нову деоницу државног пута I А реда број 5 (Моравски коридор), на км 27+300, одмах после кружног тока Кошеви, у смеру ка месту Појате. Саобраћај ће бити преусмерен преко дела нове наплатне станице, на км 27+200 и нове девијације.

Режим саобраћаја на кружном току Кошеви и новој девијацији државног пута I А реда број 5 (Моравски коридор) - наплатна станица Кошеви, биће обележен вертикалном и хоризонталном саобраћајном сигнализацијом. Саобраћај ће се одвијати двосмерно, уз ограничење брзине кретања на 40км/х.

Нова девијација државног пута I А реда број 5 (Моравски коридор), од км 26+700 до км 27+300, од данас ће потпуно бити у функцији за саобраћај.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.

Radovi na putu 05.09.2023. Радови на делу државног пута I Б реда број 21, деоница Косјерић - Пожега (Варда), на мосту преко реке Ненадковице
Изводе се радови на реконструкцији моста преко реке Ненадковице, на делу државног пута I Б реда број 21, на деоници Пожега - Косјерић (Варда).

Током извођења радова на мосту саобраћај се одвија преко привремене девијације на којој се возила наизменично пропуштају помоћу семафорске сигнализације.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu24.08.2023. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 23, деоница Пријепоље - Бродарево
На снази је измена режима саобраћаја услед појаве клизишта на државном путу I Б реда број 23, Пријепоље - Бродарево, код места Дуга Лука.

Саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила и регулисан је семафорима.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу.

Radovi na putu10.08.2023. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 23, Крушевац (Јасика)– Кошеви
Измењен је режим саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 23, деоница Крушевац (Јасика) – Кошеви. Део државног пута I Б реда број 23, деоница од Јасичког кружног тока ( од 23 км) до испред кружног тока Кошеви ( до км 27) затворена је за саобраћај, а саобраћај је преусмерен на нову коловозну траку ауто-пута Е-761, Моравски коридор, где се одвија двосмерно, а смерови су раздвојени вертикалним баријерама.

Брзина је смањена на 60 км/х, а у девијацији на 30 км/х, уз повећану опрезност и забрану претицања.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu25.07.2023.Обустава саобраћаја на државном путу II Б реда број 303, деоница Стари Жедник - петља Жедник, кроз насељено место Нови Жедник
Од 26.07.2023. до 30.06.2024. године, због изградње подвожњака брзе пруге Нови Сад - Келебија, на снази ће бити обустава саобраћаја на државном путу II Б реда број 303, на деоници Стари Жедник - петља Жедник, кроз насељено место Нови Жедник, на км 3+171 (код силоса).

Алтернативни путни правци за транзитни саобраћај до Старог Жедника су:

- За ТМВ која се крећу државним пут I А реда број 1, из правца Суботице: искључују се са ауто-пута на петљи Суботица Југ, крећу се државним путем I Б реда број 11 , и даље државним путем II А реда број 100;
- За ТМВ која се крећу из правца Новог Сада: искључују се на петљи Бачка Топола, крећу се државним путем II А реда број 105 и настављају даље државним путем II А реда број 100;
- За ТМВ која долазе из правца Сенте: државним путем II А реда број 105, преко Бачке Тополе, и настављају државним путем II А реда број 100;

Теретна моторна возила која не користе ауто-пут, а крећу се из првца Суботице ка Торњошу или Сенти - алтернативни путни правац је државни пут II А реда број 100, преко Бачке Тополе, и настављају даље државним путем II А реда број 105, до Торњоша или Сенте.

За локална путовања и потребе становника кроз насељено место Нови Жедник алтернативни путни правац је преко улице Маршала Тита и улице Ремија Башића.
Теретна моторна возила прилаз силосима имају само из правца Старог Жедника, док је за путничка моторна возила омогућено кретање кроз насељено место Нови Жедник

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu13.07.2023. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 177, Таково - Клатичево
Од 17.07.2023. године, од 22 часа, због реконструкције државног пута II А реда број 177, у склопу радова на изградњи Обилазнице око Горњег Милановца, биће обустављен саобраћај на државном путу II А реда број 177, на деоници Таково - Клатичево, од км 58+600 до км 62+800.

Саобраћај ће се одвијати на следећи начин:
- Од Такова ка Горњем Милановцу, општинским путевима кроз Таково, место Брусница и Горњи Милановац.
- Од Горњег Милановца ка Такову, државним путем II А реда број 177, до Клатичева, па државним путем II Б реда број 360, до општинских путева кроз места Врнчани, Калиманићи и Синошевићи.
Са државног пута I А реда број 2, ка Горњем Милановцу, возила која се крећу из правца Београда, могу се искључити на петљи Љиг, а возила која се крећу из правца Чачка на петљи Прељина, на државни пут I Б реда број 22, до Горњег Милановца. Након искључења на петљи Прељина, до Такова се долази обилазно - државним путем I Б реда број 22, до Љига, па државним путем I А реда број 2, до Такова.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu10.07.2023. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I А реда број 5 и делу државног пута I Б реда број 23, од Појата ка Макрешану
Због радова на Моравском коридору, отвара се девијација од км 15 (Појате - државни пут I А реда број 5) до км 21+500 (Макрешане – државни пут I Б реда број 23). Саобраћај се са 15. км државног пута I А реда број 5, из правца Појата, из десне саобраћајне траке преусмерава у леву саобраћајну траку, у смеру ка Крушевцу, и одвија се двосмерно, уз ограничење брзине на 60 и 40 км/х, повећану опрезност и забрану претицања.

Супротни смерови су одвојени вертикалним баријерама, а од км 21+500, саобраћај се даље одвија државним путем I Б реда број 23.
Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu18.06.2023. Измена режима саобраћајана државном путу II А реда број 178, деоница Дивчибаре - Саставци, код места Душковци
Услед активирања клизишта на државном путу II А реда број 178, деоница Дивчибаре - Саставци, код места Душковци, саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила,
Radovi na putu07.06.2023. Измена режима саобраћаја државном путу II А реда број 186, деоница Липовица - Крепољин
Услед активирања клизишта на државном путу II А реда број 186, деоница Липовица - Крепољин, код скретања за место Милановац, саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену привремену саобраћајну сигнализацију и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu07.06.2023. Измена режима саобраћаја државном путу II Б реда број 396, деоница Поречки мост - Мироч
Услед активирања клизишта на државном путу II Б реда број 396, деоница Поречки мост - Мироч, саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену привремену саобраћајну сигнализацију и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu01.06.2023.Измена режима саобраћаја државном путу II А реда број 219, деоница Бољевац - Књажевац
Услед обилних падавина дошло је до оштећења банкина и дела коловоза у дужини од 50 м, на државном путу II А реда број 219, деоница Бољевац - Књажевац, у близини места Добро Поље.

Саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила.

Постављена је привремена саобраћајна сигнализација и екипе раде на санирању оштећења.
Radovi na putu16.05.2023. Измена постојећег режима саобраћаја на државном путу II Б реда број 342, у Попучкама
Од 17.05.2023. године, доћи ће до измене постојећег режима саобраћаја на делу државног пута II Б реда број 342, у Попучкама ( од км 22+655 до км 23+484) због извођења радова на изградњи брзе саобраћајнице државног пута I Б реда број 27, Лозница-Ваљево-Лазаревац, деоница Иверак-Лајковац.
За време извођења радова саобраћај ће се одвијати двосмерно привременом девијацијом пута.Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигналиозацијом и опремом.
Radovi na putu02.05.2023. Измена режима саобраћаја код петље Појате
Након отварања деонице Моравског коридора од Појата до Макрешана (од 0 км до 16 км) онемогућен је излаз са државног пута I Б реда број 23, код петље Појате – излаз на ауто-пут Е-75.

Возила која се крећу из правца Макрешана да би се укључила на ауто-пут Е-75 морају да користе државни пут I А реда број 5 (ауто-пут Е-761), преко петље Ћићевац, који се даље укључује на државни пут I А реда број 1 (ауто-пут Е-75), на петљи Појате.
Radovi na putu02.05.2023. Измена режима саобраћаја на кружном току Макрешане
Након отварања деонице Моравског коридора од Појата до Макрешана (од 0 км до 16 км) на кружном току Макрешане за саобраћај је затворен крак према Краљеву, возила се преко Крушевца укључују на државни пут I Б реда број 23, код Јасике или у Кошевима. Док се возила из правца Ћићевца и Варварина могу укључити на ауто-пут Е-761 на новом кружном току преко државног пута II А реда број 190, између Ћићевца и Варварина.
Radovi na putu26.04.2023. Измена режима због пуштања у саобраћај Поддеоница 1 и 2, од Појата до Макрешана, ауто-пут Е-761: Појате - Прељина („Моравски коридор“)
Измена режима транзитног саобраћаја односи се на теретна возила преко 12 т укупне дозвољене масе.

Е75 - Краљево / Краљево - Е-75
• За транзитни саобраћај теретних возила преко 12 т који се крећу аутопутем Е-75 (I А реда бр. 1) према одредишту Краљево, важиће следећа рута кретања:

Петља „Појате“ → ауто-путем „Моравски коридор”, уклапање у државни пут I Б 23 → Државним путем пут I Б 23, ка одредишту Краљево.

Појате - Краљево / Краљево - Појате
• За транзитни саобраћај теретних возила преко 12 т који се крећу државним путем II А 158 од Појата према одредишту Краљево, важиће следећа рута кретања:

Појате → државним путем I Б 23, раскрсница Ћићевац → Државним путем IIА 190, петља „Ћићевац“ → аутопутем „Моравски коридор”, уклапање у државни пут I Б 23 → Државним путем пут I Б 23, ка одредишту Краљево.

Краљево - Блаце, Брус / Блаце, Брус - Краљево

• За транзитни саобраћај теретних возила преко 12 т који се крећу државним путем I Б 23 од Краљева према одредиштима Блаце и Брус, а која код Стопање не скрену на државни пут II А 211 ка Брусу, важиће следећа рута кретања:

Државним путем I Б 23 → уклапање у аутопут → аутопутем „Моравски коридор”, искључење на петљи „Ћићевац“ → Државним путем IIА 190, раскрсница Ћићевац → Државним путем I Б 23, Макрешане, Крушевац → Државним путем I Б 38, ка одредиштима Блаце и Брус.
Normalizacija na putu26.04.2023. Измена режима због пуштања у саобраћај Поддеоница 1 и 2, од Појата до Макрешана, ауто-пут Е-761: Појате - Прељина („Моравски коридор“)
Пуштање у саобраћај Поддеоница 1 и 2, од Појата до Макрешана, ауто-пут Е-761: Појате - Прељина („Моравски коридор“), у суботу, 29.04.2023. године, за последицу имати измену режима саобраћаја на територијама општина и градова кроз које овај аутопут пролази.

Измена режима транзитног саобраћаја односи се на теретна возила преко 12 т укупне дозвољене масе.

С тим у вези, учеснике у саобраћају обавештавамо о следећем:
Након пуштања у саобраћај дела ауто-пута Е-761: Појате - Прељина („Моравски коридор”), на деоници од петље „Појате“ до Макрешана, за транзитни саобраћај теретних возила преко 12 т укупне дозвољене масе важиће следеће руте кретања:

Е75 - Блаце, Брус / Блаце, Брус - Е75
• За транзитни саобраћај теретних возила преко 12 т који се крећу ауто-путем Е-75 (I А реда бр. 1) према одредиштима Блаце и Брус, важиће следећа рута кретања:

Петља „Појате“ → ауто-путем „Моравски коридор”, искључење на петљи „Ћићевац“ → Државним путем II А 190, раскрсница Ћићевац → Државним путем I Б 23, Макрешане, Крушевац → Државним путем I Б 38, ка одредиштима Блаце и Брус.

Е75 - Краљево / Краљево - Е-75
• За транзитни саобраћај теретних возила преко 12 т који се крећу аутопутем Е-75 (I А реда бр. 1) према одредишту Краљево, важиће следећа рута кретања:

Петља „Појате“ → ауто-путем „Моравски коридор”, уклапање у државни пут I Б 23 → Државним путем пут I Б 23, ка одредишту Краљево.

Појате - Краљево / Краљево - Појате
• За транзитни саобраћај теретних возила преко 12 т који се крећу државним путем II А 158 од Појата према одредишту Краљево, важиће следећа рута кретања:

Појате → државним путем I Б 23, раскрсница Ћићевац → Државним путем IIА 190, петља „Ћићевац“ → аутопутем „Моравски коридор”, уклапање у државни пут I Б 23 → Државним путем пут I Б 23, ка одредишту Краљево.

Краљево - Блаце, Брус / Блаце, Брус - Краљево

• За транзитни саобраћај теретних возила преко 12 т који се крећу државним путем I Б 23 од Краљева према одредиштима Блаце и Брус, а која код Стопање не скрену на државни пут II А 211 ка Брусу, важиће следећа рута кретања:

Државним путем I Б 23 → уклапање у аутопут → аутопутем „Моравски коридор”, искључење на петљи „Ћићевац“ → Државним путем IIА 190, раскрсница Ћићевац → Државним путем I Б 23, Макрешане, Крушевац → Државним путем I Б 38, ка одредиштима Блаце и Брус.
Radovi na putu10.03.2023. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 26, деоница Шабац – Лозница
11.03.2023. године, доћи ће до измене режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 26, између насељених места Слепчевић и Дуваниште, због обезбеђивања приступа градилишту брзе саобраћајнице Шабац - Лозница.

У зони приступа градилишту, саобраћај ће се одвијати неометено, уз редукцију брзине кретања, забрану претицања и правовремено упозоравање возача на возила која се са градилишта укључују/искључују на државни пут.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu09.03.2023. Радови на државном путу I Б реда број 21, деоница Косјерић (Варда) – Пожега
Од 10.03.2023.године у периоду од 8 до 16 часова, изводе се радови на појачаном одржавању, на делу државног пута I Б реда број 21, на деоници Косјерић (Варда) – Пожега.

У зони радова саобраћај се одвија према постављеној привременој саобраћајној сигнализацији и опреми.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu20.02.2023. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 23, деоница Ћићевац – Кошеви
Због радова на Моравском коридору, на државном путу I Б реда број 23, деоница Ћићевац – Кошеви ( 800 м после кружног тока Јасика, у смеру Кошеви ), дошло је до сужења коловоза са леве стране у смеру ка Краљеву.

Саобраћај се одвија двосмерно уз ограничење брзине на 40км/х.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu05.02.2023. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 161, деоница Петровац на Млави – Крепољин
Од 05.02.2023. године измењен је режим саобраћаја на државном путу II А реда број 161, на деоници Петровац на Млави – Крепољин, од км /52+000 до км 53+300/, због оштећења коловозне траке ка Крепољину услед клизишта.

Саобраћај за путничка моторна возила одвија се наизменичним пропуштањем возила, док је на снази забрана саобраћаја за ТМВ.

Алтернативни путни правци су: из смера Петровца на Млави државним путем II А реда број 147 ка Кучеву, а из смера Крепољина државним путем II А реда број 186 ка Деспотовцу.

Саобраћај се регулише постављеном привременом саобраћајном сигнализацијом.
Radovi na putu22.01.2023. Завршетак радова на државном путу I А реда број 1, деоница петља „Сурчин“ -петља „Остружница“, мост преко реке Саве
23.01.2023. године, успоставиће се привремени режим саобраћаја уз ограничење брзине на мосту на 80 км/х због преосталих радова испод моста.
Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu05.01.2023. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 24, код места Сирча
На државном путу I Б реда број 24, код места Сирча (75+ 407 км) због радова на изградњи аутопута Е-761, отворен је прилаз код моста на Морави.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu15.12.2022. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 26, деоница Лешница – Јелав
Од 15.12.2022. године на снази је измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 26, деоница Лешница – Јелав, због обезбеђивања приступа градилишту брзе саобраћајнице Шабац - Лозница.

У зони приступа градилишту, саобраћај на државном путу I Б реда број 26 ће се одвијати неометено, уз редукцију брзине кретања, забрану претицања и правовремено упозоравање возача на возила која се са градилишта укључују/искључују на државни пут.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu13.12.2022. Забрана кретања возила на државном путу II А реда број 181, деоница Кратовска стена - Гуча, на два моста преко реке Бјелице

На државном путу II А реда број 181, деоница Кратовска стена - Гуча, на два моста преко реке Бјелице, Крстац (км 5+470) и Дљин (км 1+350), , на снази је забрана саобраћаја за возила чија укупна маса прелази 1,5 т.
Radovi na putu01.11.2022. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 22, деоница Мрчајевци - Краљево
На снази је измена режима саобраћаја - сужење пута на делу државног пута I Б реда број 22, на деоници Мрчајевци - Краљево (од км 149+550 до км 150+430), због извођења радова на изградњи надвожњака ауто-пута Е-761 (деоница Појате - Прељина) преко државног пута IB реда број 22 на стационажи око км 150+000 (Адрани - Милочај).
Radovi na putu07.10.2022. Радови на Обилазници око Новог Пазара - државни пут I Б реда број 22
Изводе се радови на изградњи Обилазнице око Новог Пазара - државни пут I Б реда број 22.
Радови (II фаза) су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Normalizacija na putu12.06.2022.Отежано одвијање саобраћаја на државном путу II Б реда број 404, деоница Златибор - Семегњево
На државном путу II Б реда број 404, деоница Златибор - Семегњево, након обуставе саобраћаја, због изливања локалних водотока., саобраћај се одвија отежано, према постављеној привременој саобраћајној сигнализацији.
Radovi na putu05.05.2022. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 33 и на државном путу I Б реда број 34, у зони петље Пожаревац
Од 05.05.2022. године измењен је режим саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 33 (од км 13+150 до км 14+100) и делу државног пута I Б реда број 34 (од км 5+500 до км 6+400), у зони петље Пожаревац, због извођења радова на изградњи брзе саобраћајнице петља Пожаревац - Пожаревац (обилазница) - Велико Градиште - Голубац.


Постављена је привремена саобраћајна сигнализација за умиривање саобраћаја у зони радова.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и поштују постављену саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu04.01.2022. Затварање привременог путног прелаза у Батајници, на делу државног пута II Б реда број 319

Од 05.01.2022. године од 10 часова доћи ће до измене режима саобраћаја укључујући и постављање саобраћајне сигнализације за затварање привременог путног прелаза за теретна моторна возила у км 19+665 пруге Београд Центар – Нови Сад – Суботица – Државна граница (Келебија) у Батајници.

У току дана долази до краткотрајних, повремених обустава саобраћаја за путничка моторна возила, у тренутку проласка вагона који врши тестирање пруге. Обуставу саобраћаја врши патрола комуналне полиције.

Постављање привремене сигнализације и измена режима се односи и на државне путеве I Б реда број 12, I Б реда број 21 и II А реда број 100.

Алтернативни путни правац за ТМВ:
-преко раскрснице Батајнички друм и краља Милана Зетског, до новоизграђене Батајничке петље,
одакле ће се саобраћај преусмеравати ка Угриновцима преко државног пута I А реда број 1, даље ка Добановачкој петљи и државном путу II Б реда број 319.
Дужина алтернативног пута је око 20км.

Алтернативни путни правац за категорије возила која законски не могу да користе ауто-пут је:
-преко насељених места: Нова Пазова, Стара Пазова, Војка,
Крњешевци и Угриновци.
Дужина алтернативног пута је око 27км.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu25.10.2021. Забрана кретања возила чија укупна маса прелази 12 тона, на државном путу I Б реда број 47, Панчевачки мост
На државном путу I Б реда број 47, на Панчевачком мосту, на снази је забрана кретања возила чија укупна маса прелази 12 тона.


Обилазак из правца Панчева и Зрењанина : Пупинов мост-петља Т6 тј Змај-Обилазница око Београда – Бубањ Поток – улаз у град преко петље Медаковић-Војислава Илића-Господара Вучића-Бул.Краља Александра-Батутова-Д.Туцовића-Лука Београд.

Забрана важи за тешка теретна возила (не важи за градски и међуградски превоз).
Radovi na putu19.08.2021. Измена режима саобраћаја државном путу I Б реда број 23, деоница Ћићевац - Макрешане, Макрешане – Крушевац (Јасика), Кошеви - Стопања
На снази је измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 23, деоница Кошеви - Стопања ( км 27+740), за потребе обезбеђивања прикључка са градилишта на државни пут, у склопу изградње ауто-пута Е-761.
Молимо учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu02.04.2021 Забрана саобраћаја за теретна моторна возила на државном путу II А реда број 232, деоница Предејане - Црна Трава
Од 02.04.2021. године на снази забрана саобраћаја за теретна моторна возила чија укупна маса прелази 7,5 тона, на државном путу II А реда број 232, деоница Предејане - Црна Трава, код места Црвени Брег.

Алтернативни путни правац за теретна возила је државни пут I Б реда број 39, Лесковац - Свође, и државни пут II А реда број 231, Свође - Црна Трава.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu31.03.2021. Измена режима саобраћаја на обилазници око Бачке Паланке за сва возила осим за тешка теретна возила ка граничном прелазу Бачка Паланка
Од 01.04.2021. године доћи ће до измене режима саобраћаја на обилазници око Бачке Паланке за сва возила осим за тешка теретна возила која ће се и даље привремено усмеравати ка граничном прелазу са Републиком Хрватском (Бачка Паланка/Илок) према постављеној саобраћајној сигнализацији на државном путу I Б реда број 12, деоница Бач-Бачка Паланка-Челарево, на државном путу II А реда број 108, деоница Гајдобра-Бачка Паланка и на државном путу II Б реда број 306, деоница Гајдобра-Челарево.

Обилазница око Бачке Паланке престаје да буде једносмерна у смеру Бача јер се постојећој саобраћајној траци у смеру Бача од почетка обилазнице до искључења за Бачку Паланку која се привремено користила као паркинг за тешка теретна возила и постојећој саобраћајној траци у смеру Новог Сада која се привремено користила за саобраћај према Бачу враћа првобитна намена. Тако се на целом потезу обилазнице успоставља редован саобраћај за сва возила осим за тешка теретна возила у смеру од Новог Сада ка граничном прелазу Бачка Паланка.
Radovi na putu18.12.2020. Измена режима саобраћаја на делу улице Јасички пут у Крушевцу
Доћи ће до измене режима саобраћаја због постављања привремене саобраћајне сигнализације на делу улице Јасички пут у Крушевцу, за потребе уклапања новопројектоване приступне саобраћајнице „А“ у оквиру изградње привременог градилишног насеља „Крушевац", а за потребе изградње ауто-пута Е-761, деоница Појате-Крушевац.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu17.11.2020. Измена режима саобраћаја у улици Јасички пут у Крушевцу
Доћи ће до измене режима саобраћаја због постављања привремене саобраћајне сигнализације у улици Јасички пут у Крушевцу, за потребе обезбеђивања улаза и излаза са позајмишта лоцираног у непосредној близини кружне раскрснице са државним путем I Б реда број 23.

Саобраћајна сигнализација биће важећа од 18.11.2020. године , за потребе обезбеђивања ауто-пута Е-761, деоница Појате-Крушевац.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо све учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu05.07.2020. Забрана кретања возила чија укупна маса прелази 3т на државном путу II Б реда број 330, деоница Лозница - Зајача
На државном путу II Б реда број 330, деоница Лозница - Зајача, по изласку из Лознице до индустријског комплекса у Зајачи, на снази је забрана кретања за возила тежих од 3 т.
Radovi na putu20.03.2020. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 130, мост преко реке Тамиш, код места Орловат
Од 21.03.2020, на снази ће бити обустава саобраћаја, на државном путу II А реда број 130, мост преко реке Тамиш, код места Орловат.
Алтернативни путни правци за возила која се крећу из правца Зрењанина и Перлеза ка Томашевцу, Уздину и Ковачице преко места Орловат, упућују се на државни пут II А реда број 129, Фаркаждин – Ковачица, а возила која се крећу из правца Падине и Ковачице ка месту Орловат, и даље према Зрењанину, упућују се на државни пут II А реда број 129, Фаркаждин - Перлез.
Мост ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu03.10.2019. Државни пут II А реда број 130, деоница Панчево-Ечка
На државном путу II А реда број 130, деоница Панчево-Ечка, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 12 т.
Radovi na putu03.10.2019. Државни пут II А реда број 129, деоница Ковачица-Шајкаш
На државном путу II А реда број 129, деоница Ковачица-Шајкаш, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 12 т.
Radovi na putu03.10.2019. Државни пут II А реда број 131, деоница Јабука-Опово-Чента
На државном путу II А реда број 131, деоница Јабука-Опово-Чента, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 12 т.
Radovi na putu01.12.2016. Државни пут II А реда број 129, деоница Каћ-Перлез
На државном путу II А реда број 129, деоница Каћ-Перлез на снази је забрана саобраћаја за возила укупне тежине преко 12т.
Radovi na putu19.10. 2016. Забрана саобраћаја за теретна возила
На државном путу II А реда број 141, деоница Црниљево-Осечина, од јуна 2014. године и даље је на снази забрана саобраћаја за сва теретна возила.
Radovi na putu28.07.2016. Државни пут II Б реда број 347, деоница Заклопача-Врчин
На државном путу II Б реда број 347, деоница Заклопача-Врчин, у Заклопачи, на снази је забрана саобраћаја за теретна возила преко 12т.
Radovi na putu17.05.2006. Државни пут II А реда број 130, деоница Ечка - Ковачица, преко моста код Томашевца
На државном путу II А реда број 130, деоница Ечка - Ковачица, преко моста код Томашевца, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 12т, важи од 17.05.2006.г.
Radovi na putu24.10.2005. Део државног пута II А реда број 100, деоница Бачка Топола-Нови Сад и и раскрсница са државним путем IIА-125 (веза са петљом Марадик на аутопуту I А-1 - Стара Пазова)
На делу државног пута II А реда број 100, деоница Бачка Топола-Нови Сад и раскрсница са путем II Ареда број 125 тј. веза са петљом Марадик на ауто-путу I А реда број 1 - Стара Пазова, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости веће од 12т.
Radovi na putuДржавни пут I М реда број 11, преко моста Газела
На државном путу I М реда број 11, преко моста Газела, и даље је на снази забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 3,5т.

Штампа