ПРОГРАМ ЗА РЕЗУЛТАТЕ ЈАЧАЊА ЕФИКАСНОСТИ И ОДРЖИВОСТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ (ПЗР)

Зајам Програм-за-Резултате (ПзР) је предложен као одговарајући инструмент за подршку Владиног Програма реконструкције и унапређења јавних објеката у државном власништву и Програма рехабилитације путева. ЈППС управља Програмом рехабилитације путева Владе Србије који ће бити подржан кроз Програм јачања инфраструктурне ефикасности и одрживости, а тренутно се финансира кроз комбинацију прихода од наплате путарина и буџетских издвајања.

Прочитајте више...
Светска банка је развила Програм за резултате (ПзР), као инструмент финансирања са циљем да пружи подршку захтевним програмима који помажу у остваривању одрживих резултата и изградњи институција. ПзР је један од три инструмента финансирања који се нуди земљама чланицама Светске банке, укључујући Финансирање инвестиционих пројеката (Investment Project Financing - IPF) и Финансирање развојних политика (Development Policy Financing -DPF). Ово је најмлађи инструмент финансирања, развијен 2012. године а јединствен је због тога што је његов настанак углавном подстакнут од стране клијента.

Специфичност ПзР је у томе што подразумева коришћење институција и процеса земље и повезује повлачења средстава директно са постизањем специфичних резултата програма. Овај приступ помаже у изградњи капацитета у земљи, повећава делотворност и ефикасност и води ка постизању опипљивих, одрживих резултата програма.

Главни партнер и координатор спровођења ПзР за сектор саобраћаја је Јавно предузеће Путеви Србије (ЈППС).  


04.10.17. ПРОЦЕНА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И СОЦИЈАЛНИМ ПИТАЊИМА - Финална верзија

14.09.17. ПРОЦЕНА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И СОЦИЈАЛНИМ ПИТАЊИМА - Позив на јавне консултације