Едукативне кампање

ЈП "Путеви Србије", као друштвено одговорно предузеће, спроводи бројне активности у вези са унапређењем безбедности саобраћаја. Настојећи да системски делује на подизање нивоа свести учесника у саобраћају, Одељење за односе са јавношћу од 2020.г. у континуитету реализује едукативне кампање које за циљ имају подизање свести возача и повећање безбедности у саобраћају.


 2023
 

„НЕ БЛОКИРАЈ ЗАУСТАВНУ, НЕ ЗАУСТАВЉАЈ ЖИВОТ“

Едукативном кампањом „Не блокирај зауставну, не заустављај живот“, ЈП „Путеви Србије“ жели да утиче на непрописно понашање учесника у саобраћају приликом коришћења зауставне траке, а у циљу едукације корисника пута о правилном коришћењу зауставне траке и то искључиво за заустављање возила због неисправности или изненадне неспособности возача за управљање возилом, као и да укаже на ризик и последице небезбедног заустављања у зауставној траци.
Погледај спот

„НЕ УНИШТАВАЈ САОБРАЋАЈНИ ЗНАК - ЗНАК ЗНАЧИ ЖИВОТ“

Едукативном кампањом „Не уништавај саобраћајни знак - знак значи живот“, ЈП „Путеви Србије“ жели да укаже на утицај оштећене, покрадене саобраћајне сигнализације и опреме на безбедност у саобраћају и апелује на све оне који уништавају, краду или на други начин оштећују саобраћајну сигнализацију да то не раде, јер се тако могу спречити саобраћајне незгоде.
Погледај спот


 2022
 

„НЕ ВОЗИ ЗАУСТАВНОМ ТРАКОМ, НЕ ЗАУСТАВЉАЈ ЖИВОТ“

Едукативном кампањом „Не вози зауставном траком, не заустављај живот“, ЈП „Путеви Србије“ жели да утиче на понашање возача који на аутопутевима непрописно користе заутавну траку и да пробуди свест о значају и употреби зауставне траке како би се иста ослободила за кретње возила под ротацијом.
Погледај спот

„ЗНАК ЗНАЧИ ЖИВОТ“

Едукативном кампањом „Знак значи живот“, ЈП „Путеви Србије“ жели да укаже на утицај оштећене, покрадене саобраћајне сигнализације и опреме на безбедност у саобраћају и апелује на све оне који уништавају, краду или на други начин оштећују саобраћајну сигнализацију да то не раде јер се тако могу спречити саобраћајне незгоде.
Погледај спот


 2020
 

„3 СЕКУНДЕ ЦЕО ЖИВОТ“

Едукативном кампањом "3 секунде цео живот", ЈП „Путеви Србије“ жели да скрене пажњу на значај одговорног понашања у саобраћају, које осим држања безбедносг одстојања између возила, подразумева и смањење брзине кретања возила, активно сагледавање услова саобраћајног тока и неугрожавања других вожача у саобраћајном току.
Погледај спот

Штампа