Опис пројекта - Развој прелазног пута у области Кубекхаза (Мађарска) - Рабе (Србија)

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ

Развој прелазног пута у области Кубекхази (Мађарска) – Рабе (Србија)

Укупна вредност пројекта: 5.468.716,52 €

Донација ЕУ (ИПА): 4.648.409,04 €

Сопствено учешће: 820.307,48 €

Водећи партнер: NIF Национална агенција за инфраструктуру (NIFLtd.), Будимпешта, Мађарска -4.687.935,52 €

Парнери на пројекту:  ЈП Путеви Србије, Београд, Србија - 571.473,00 €

ЈП Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад, Србија - 209.308,00 €

ЈП Завод за урбанизам Војводине је 2016. године у оквиру позива за стратешке пројекте ИПА програма прекограничне сарадње конкурисао са предлогом пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази (Мађарска) – Рабе (Србија) (Development of a Road Border Crossing at Kübekháza (HU)- Рабе (СРБ) ареа - HUSRB/1601/0003) заједно са мађарским партнером NIF - Национална агенција за инфраструктуру (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) и ЈП Путеви Србије.

Пројекат је одобрен за финансирање у фебруару 2017. године и Донаторски споразум је потписан у октобру 2017. године. Укупна вредност пројекта износи 5.468.716,52 еура.

Тиме су створени сви услови за почетак реализације овог значајног прекограничног, националног и покрајинског пројекта.

Овим пројектом обезбедиће се просторни и технички услови за отварање граничног прелаза између Мађарске и Србије, на тромеђи Мађарске, Србије и Румуније. Такође, планирана је изградње новог пута у Мађарској укупне дужине 2309 м и рехабилитација путног правца у Србији укупне дужине 1365 м.

У оквиру предметног пројекта који ће трајати укупно 36 месеци планиране су следеће активности:

Са српске стране предвиђена је:

- стварање просторних услова и припрема документације за изградњу/рехабилитацију пута

- рехабилитација 1365 м, у појасу државне границе Мађарска-Србија, од насељеног места Рабе до државне границе (Државни пут II б реда бр 302 Банатско Аранђелово - Рабе)

Са мађарске стране предвиђена је:

- израда техничке документације потребне за изградњу пута,

- изградња новог пута у дужини од 2309 м и рехабилитација 844 м постојећег пута бр. 4302.

  
Интернет презентација програма: www.interreg-ipa-husrb.com


Штампа