Обавештење о спроведеном мерењу елерктро енергетских параметара за три објекта ЈП "Путеви Србије"

ПРЕДМЕТ: Обавештење о уградњи уређаја за он-лине мерење временског дијаграма потрошње активне, реактивне енергије и температуре у карактеристичним просторијама наплатних станица ЈП “Путеви Србије”

Сходно Уговору број VIII 454-912, од 25.06.2019, који је склопљен на основу Јавне набавке број 20/2019 за потребе израде Програма планског одржавања објеката ЈППС, извршили смо уградњу уређаја за он-лине мерење временског дијаграма потрошње активне, реактивне енергије и температуре у карактеристичним просторијама три наплатне станица ЈП “Путеви Србије“ и то:

  • Наплатна станица „Инђија“,
  • Наплатна станица „Стара Пазова“, и
  • Наплатна станица „Шимановци“.

Уградња уређаја трајала је по цца 30 минута, по сваком објекту, без искључивања електроенергетског напајања односно без стварања застоја приликом наплатае путарине.

Уређаји су повезани путем Интернета, преко „цлоуд“ система тако да сте у могућности да у сваком моменту, са било које дестинације, пратите мерења у реалном времену као и да сагледате временске дијаграме:P = f(t) утрошка електричне енергије, Q = f(t) утрошка реактивне енергије и, дијаграм температуре T = f(t).

За праћење наведених функција треба укуцати на броузеру на рачунару или мобилном телефону:


Штампа