ПРОЈЕКАТ ПРОШИРЕЊА НАПЛАТНИХ СТАНИЦА

Услед константног повећања саобраћаја у Републици Србији, као и све већег учешћа електронске наплате путарине у укупном саобраћају кроз наплатне станице, ЈП „Путеви Србије“ је покренуло Пројекат проширења 26 наплатних станица у Републици Србији.

У току су радови на проширењу наплатних станица Колари, Јагодина, Алексиначки Рудници, Ћуприја као и радови у припремној фази на проширењу наплатне станице Марковац.

НС Колари – у току су радови на изради управног објекта и надстершнице. Преостали су радови на изради бетонског коловоза и постављању опреме наплатног система, као и саобраћајне сигнализације.

НС Јагодина – у току је друга фаза проширења, изводе се радови на изради коловозне конструкције и хидротехнички радови. У првој фази радова завршен и усељен нови управни објекат, израђена надстрешница и пушетен саобраћај кроз проширени део.

НС Алексиначки Рудници – у току су завршни радови унутар новог управног објекта на надстрешници, након чијег завршетка ће се приступити изради завршних слојева коловозне конструкције.

НС Ћуприја десно – у току су радови на изради слојева насипа и коловозне конструкције, атмосферске канализације, армирано бетонски радови, радови на измештању и постављању инсталација.

У претходном периоду завршени су радови на наплатним станицама Параћин и Ражањ.

Видео материјал можете погледати на: 10.07.24. Пројекат проширења наплатних станица


Штампа