ОБИЛАЗНИЦА ОКО КРАГУЈЕВЦА - НОВИ СНИМЦИ

 

ЈП ''Путеви Србије'' спроводи активности на реализацији пројекта изградње Северне обилазнице око града Крагујевца.

Овим пројектом се стичу услови за измештање транзитног саобраћаја из градског језгра Крагујевца, побољшањe услова са аспекта животне средине, као и брже повезивањe транзитних токова на правцу државни пут I А реда бр. А1 (Е-75) петља Баточина, преко Крагујевца до државног пута I А реда бр. А5 (Е-761) у Мрчајевцима и подизањe нивоа услуге путне мреже.

Траса Северне обилазнице је дужине око 22 km.

 Нов видео материјал можете погледати на: 27.05.2024. ОБИЛАЗНИЦА ОКО КРАГУЈЕВЦА

Штампа