УСПЕШАН НАСТУП ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ АУТОМОБИЛА

ЈП „Путеви Србије“ је и ове године на  Међународном сајму аутомобила, традиционално у улози домаћина, свим заинтересованим посетиоцима указало на предности и све могућности Електронске наплате, интегрисаног система наплате Отворени Балкан (Open Balkan ETC) и јединствене платформе за наплату путарине „Toll4All“.

Такође, настављена је промоција едукативних кампања које Предузеће спроводи у циљу подизања свести о безбедности у саобраћају  - „Три секунде цео живот“, „Не вози зауставном траком, не заустављај живот“, „Знак значи живот“, „Не блокирај зауставну, не заустављај живот“ и „Не уништавај саобраћајни знак, Знак значи живот“.

Посетиоци изложбеног простора ЈП „Путеви Србије“ могли су да закључе уговор о куповини или изврше допуну уређаја за електронску наплату путарине, преконфигуришу Таг уређај на „Open Balkan ETC“ и информишу се о нашим едукативним кампањама.


Штампа