Визија и мисија

Визија ЈП „Путеви Србије“

„Наша визија је да будемо угледно и успешно  предузеће
за управљање и развој  државних путева
у складу са очекивањима
свих заинтересованих страна.“


Мисија ЈП „Путеви Србије“

„Наша мисија је да обезбедимо корисницима државних путева
расположиве, безбедне и комфорне услове путовања,
да друштву у целини створимо инфраструктурну базу за развој,
да партнерима обезбедимо дугорочне послове уз могућност развоја,
да водимо рачуна о заштити животне средине
и да обезбедимо испуњење очекивања запослених.“


Вредности  ЈП „Путеви Србије“

У ЈП „Путеви Србије“ негујемо следеће вредности:

 1. Законитост у раду и вршењу услуга
 2. Компетентност, професионализам и етичност
 3. Одговорност, ефикасност и ефективност
 4. Транспарентност и комуникативност
 5. Подстицање иновативности
 6. Стварање климе припадности фирми
 7. Учење од добре светске праксе
 8. Ефикасно и рационално планирање
 9. Доношење одлука на основу анализе објективних чињеница
 10. Одговорност према животној и радној средини
 11. Друштвено одговорно пословање

Штампа