31.05.23. Потписан анекс уговора о изградњи петље Јаково