Градска карта

logo grad beograd             logo JP Putevi Srbije    grb grad niš

Градска карта као могућност плаћања посебне накнаде (у даљем тексту:путарине) за употребу дела аутопута прописана је чланом 198, став 15 Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС", бр. 95/2018 и 49/2019).

У складу са Законом, Градска карта се издаје физичким лицима која имају пребивалиште у градским општинама из територијалне јединице која има закључен уговор са управљачем јавног пута (у даљем тексту: ЈП „Путеви Србије“), за једно моторно путничко возило прве категорије, у власништву подносиоца захтева.

У складу са Законом, услове издаваља и коришћења градске карте прописује територијална јединица, односно Градска Управа и ЈП „Путеви Србије“.

Да би сте поднели захтев за издавање градских карата, молимо Вас да одаберете територијалну јединицу којој припадате и пратите даља упутства:

Град
БЕОГРАД
          Град    
    НИШ    

 


Штампа