Градска карта

logo JP Putevi Srbije             logo grad beograd             grb grad niš             grb opštine Svrljig

Градска карта као могућност плаћања посебне накнаде (у даљем тексту: путарине) за употребу дела аутопута прописана је чланом 198, став 16 Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС”, бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - усклађени дин. изн., 156/2020 - усклађени дин. изн., 15/2021 - доп. усклађених дин. изн. и 15/2023 - усклађени дин. изн., 92/2023 и 120/2023 - усклађени дин. изн.).

У складу са Законом, Градска карта се издаје физичким лицима која имају пребивалиште у градским општинама из територијалне јединице која има закључен уговор са управљачем јавног пута (у даљем тексту: ЈП „Путеви Србије”), за једно возило прве категорије, у власништву подносиоца захтева.

У складу са Законом, услове издавања и коришћења Градске карте прописује територијална јединица и ЈП „Путеви Србије”.

Да би сте поднели захтев за издавање Градске карте, молимо Вас да одаберете територијалну јединицу којој припадате и пратите даља упутства:

Град
БЕОГРАД
          Град    
    НИШ    
        Општина  
Сврљиг

 


Штампа