Gradska karta

logo JP Putevi Srbije             logo grad beograd             grb grad niš             grb opštine Svrljig

Gradska karta kao mogućnost plaćanja posebne naknade (u daljem tekstu: putarine) za upotrebu dela autoputa propisana je članom 198, stav 16 Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS”, br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - usklađeni din. izn., 156/2020 - usklađeni din. izn., 15/2021 - dop. usklađenih din. izn. i 15/2023 - usklađeni din. izn., 92/2023 i 120/2023 - usklađeni din. izn.).

U skladu sa Zakonom, Gradska karta se izdaje fizičkim licima koja imaju prebivalište u gradskim opštinama iz teritorijalne jedinice koja ima zaključen ugovor sa upravljačem javnog puta (u daljem tekstu: JP „Putevi Srbije”), za jedno vozilo prve kategorije, u vlasništvu podnosioca zahteva.

U skladu sa Zakonom, uslove izdavanja i korišćenja Gradske karte propisuje teritorijalna jedinica i JP „Putevi Srbije”.

Da bi ste podneli zahtev za izdavanje Gradske karte, molimo Vas da odaberete teritorijalnu jedinicu kojoj pripadate i pratite dalja uputstva:

Grad
BEOGRAD
          Grad    
    NIŠ    
        Opština  
Svrljig

 

 

 

 


Štampa