Gradska karta

logo JP Putevi Srbije             logo grad beograd             grb grad niš             grb opštine Svrljig

Gradska karta kao mogućnost plaćanja posebne naknade (u daljem tekstu: putarine) za upotrebu dela autoputa propisana je članom 198, stav 15 Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS", br. 95/2018 i 49/2019).

U skladu sa Zakonom, Gradska karta se izdaje fizičkim licima koja imaju prebivalište u gradskim opštinama iz teritorijalne jedinice koja ima zaključen ugovor sa upravljačem javnog puta (u daljem tekstu: JP „Putevi Srbije“), za jedno motorno putničko vozilo prve kategorije, u vlasništvu podnosioca zahteva.

U skladu sa Zakonom, uslove izdavanja i korišćenja gradske karte propisuje teritorijalna jedinica i JP „Putevi Srbije“.

Da bi ste podneli zahtev za izdavanje gradskih karata, molimo Vas da odaberete teritorijalnu jedinicu kojoj pripadate i pratite dalja uputstva:

Grad
BEOGRAD
          Grad    
    NIŠ    
        Opština  
Svrljig

 


Štampa